Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Nybyggnad av industrihus i Skarpnäcks gård
Nybyggnad av industri- och lagerlokaler med kontorsutrymmen.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter/datahall.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Ombyggnad av tryckeri i Akalla
Ändring av bärande konstruktion, nya bjälklag, nytt trapphus och hisschakt, installation av hiss.
Ombyggnad till datorhall för Kungliga biblioteket på Östermalm, Stockholm,
Beställaren vill med projektet flytta befintlig datorhall på plan 4 på Karlavägen till den nya datorhallen på plan 2 i samma fastighet. Projektet omfattar ombyggnad av befintligt teknikutrymme på källarplan, plan 2, till datorhall åt KB (Kungliga Biblioteket).
Ombyggnad av bryggeri i Östermalm
Ändrad användning från undervisning till ljudstudio, bryggeri, restaurang, butikslokaler samt yttre ändringar.
Tillbyggnad av verkstad i Lunda
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad.
Ny skorsten till Farsta värmeverk, Farsta
Avser installation av en ny skorsten i stål. Innanmätet består av en isolerad rökgaskanal med en ungefärlig invändig diameter om Ø 3000 mm. Höjd över mark minst 60 m. Skorsten ska vara försedd med invändig lejdare och topplucka för access.
Nybyggnad av lager i Sundby
Ny byggnad, lager.
Ramavtal avseende besiktning i Hagastaden
Avser besiktningstjänster för bland annat betongkonstruktioner, ledningsarbeten och finplanering.
Rivning av laboratorium i Västberga
Rivning av hus 09 (laboratoriet).
Nybyggnad av skärmtak i Masthamnen
Denna upphandling omfattar konstruktion, byggnation, leverans och montage av ett skärmtak. För att ge kryssningspassagerare en god möjlighet att plocka på sig turistbroschyrer behövs ett skärmtak med mellanvägg, som kan klara mycket högre flöde av personer än befintlig lösning med friggebod. Nya skärmtaket ska hålla en hög estetisk stil
Nybyggnad av skärmtak i Frihamnen
Denna upphandling omfattar konstruktion, byggnation, leverans och montage av väderskydd för kryssningspassagerare i Frihamnen. Väderskyddet ska skydda mot regn. Leverans av fundament ingår.
Ommålning av yttertak på magasin 3, Frihamnen Stockholm
Objektet avser tak- och fasadplåtsmålning på Magasin 3 inom Stockholms frihamnsområde.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter, vandagatan/raseborgsgatan/esbogatan.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter, vandagatan/raseborgsgatan/esbogatan. 3 tomter kvarstår.
Rivning av lager i Bällsta
Rivning av lagerbyggnad och grindvaktstugan, bromma flygplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enskedefältet
Yttre ändring, fasadändring, rivning av lastportar och uppförande av ny trappa samt ny entré.
Nybyggnad av lager i Västberga
Yttre ändring fasader samt uppförande av ny byggnad för upplag och lager.
Utvändigt underhåll av förråd i Gamla enskede
Yttre ändring, byte av fönster.
Ombyggnad av förråd i Norra djurgården
Ändrad planlösning, ny entré, igensättning av interntrappa finnstugan, strandskyddsdispens.
Ombyggnad av industrihus i Lunda
Ändrad planlösning, öppning mellan två lokaler.
Tillbyggnad av skärmtak i Solhem
Tillbyggnad av väderskydd och vikrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrmalm
Tält/väderskydd, för utbyggnad spårväg city, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av förråd i Hägerstensåsen
Uppförande av cykelhus.
Nybyggnad av förråd i Råcksta
Uppförande av förråd, 4 st bollplank och ett trädäck på skolgård.
Nybyggnad av förråd i Södermalm
Uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Rinkeby
Uppförande av komplementbyggnad/miljöbod, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av produktionslokal i Ladugårdsgärdet
Uppförande av produktionsanläggning för askgranuler, tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av soprum i Husby
Utökning av soputrymme, inbyggnad av utrymme under gångbro.
Nybyggnad av skärmtak i Stadshagen
Väderskydd för pergola, säsongslov.
Nybyggnad av skärmtak i Norrmalm
Väderskydd och informationsskyltar på kommande spårvagnsplattform.
Utvändigt underhåll av lager i Östberga
Yttre ändring av lagerlokal, nya dörrar och takskjutportar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ulvsunda industriomr
Yttre ändring, ny port på fasad, befintlig port ersätts med en skjutport, nytt staket, belysningsmaster, hårdgjort mark och betongfack för schaktmassor.
Utvändigt underhåll av silo i Södra hammarbyhamnen
Yttre ändring, ny utrymningstrappa på slamsilo samt spiraltrappor på två mätarstationer.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tensta
Yttre ändring, ny utvändig utrymningstrappa.
Nybyggnad av fläktrum i Södermalm
Yttre ändring, nytt ventilationssystem på fläktrumstak, höjning av tak fläktrum, ny dörr till fläktrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Vasastaden
Yttre ändring, skärmtak över entré.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norra ängby
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16967), sydost om kv bronsluren 19.
Nybyggnad av återvinningsstation i Stureby
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16969), norr om kv barkspaden 2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vinsta
Återvinningsstation för förpackningsmaterial (id 16969), sydost om kv kantskäraren 2.
Ombyggnad av förråd i Södermalm
Ändrad användning av lokal till barnvagnsrum.
Ombyggnad av soprum i Kungsholmen
Ändrad användning av lokal till soprum, yttre ändring, soprum förses med dörr och trappsteg.
Ombyggnad av sophus i Hökarängen
Ändrad användning från garage till miljörum.
Ombyggnad av förråd i Södermalm
Ändrad användning från kontor/lager till bostad/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Akalla
Tillbyggnad av befintlig industrihall, lastintag m.m. yttre ändringar på befintlig byggnad,nytt fönster, ny ventilationskanal utsida fasad.
Tillbyggnad av industrihus i Västberga
Tillbyggnad av industrifastighet, takkupa.
Tillbyggnad av soprum i Flysta
Tillbyggnad av nytt soprum.
Nybyggnad av sophus i Hökarängen
Rivning av miljöhus samt byggnad av nytt större miljöhus, väster om hauptvägen 55.
Rivning av sophus i Hökarängen
Rivning av miljöhus.
Rivning av skärmtak i Södermalm
Rivning av sju väderskydd, slussenterminalen.
Rivning av skorsten i Riksby
Rivning av skorsten, öster om dukvägen 20.
Rivning av skärmtak i Gamla stan
Rivning av skärmtak (tullhus 1).
Tillbyggnad av skärmtak i Rågsved
Rivning av skärmtak, breddning av befintlig pumprefug och väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Södermalm
Rivning av sop- och barnvagnshus samt uppförande av redskaps- och barnvagnshus på innergård i samband med gårdsrenovering.
Rivning av sophus i Tensta
Rivning av sophus.
Nybyggnad av förråd i Kälvesta
Rivning och nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av livsmedelsindustri i Larsboda
Ny, byggnad, ny anläggning, utformning och genomförande av ett nytt centrum för livsmedelsproduktion vid larsboda företagsområde.
Nybyggnad av förråd i Vårberg
Ny byggnad, utsiktstorn i parkområde, vårbergstoppen.
Byte av värmepumpar i verkstad i Hägersten
Avser värmepumpsinstallationer i fastigheten Blixtljuset 9 och 10, Hägersten.
Nybyggnad av sophus i Rågsved
Om- och tillbyggnad av snösätraskolan, nytt avfallshus och två förrådsbyggnader.
Rivning av förråd i Ulvsunda industriomr
Program tvärbanan, avser riva skjul.
Nybyggnad av skärmtak i Kista
Rivning av befintligt skärmtak samt montering av nytt större skärmtak.
Rivning av förråd i Vällingby
Rivning av byggnad, parkleklokal.
Rivning av förråd i Norra djurgården
Rivning av byggnad, återställande av mark.
Rivning av förråd i Ulvsunda industriomr
Rivning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Riksby
Nybyggnad av kylt sophus, miljöhus för hantering av avfall.
Nybyggnad av pumpstation i Liljeholmen
Nybyggnad av pumphus och installationsbrygga.
Nybyggnad av växthus i Norra djurgården
Nybyggnad av växthus, vid teknikringen 10.
Ombyggnad av industrihus i Sätra
Hissmontage, komplettera fastigheten med hiss förr hyresgästanpassning, nytt schakt inuti lokalen.
Tillbyggnad av skärmtak i Södra ängby
Höjning av tak på väderskydd, norr om färjestadsvägen 1.
Tillbyggnad av skärmtak i Södra ängby
Höjning av tak på väderskydd.
Ombyggnad av produktionslokal i Bandhagen
Installation av ventilationskanal för verksamhetslokal.
Nybyggnad av sophus i Östermalm
Komplementbyggnad, förråd för sopor.
Nybyggnad av cistern i Kristineberg
Kvävgastank vid byggnad b55.
Nybyggnad av förråd i Djurgården
Ny byggnad, förråd.
Nybyggnad av sophus i Tensta
Anläggande av sopkassuner på innergård, markåtgärder.
Nybyggnad av förråd i Fagersjö
Anläggning av redskapsbodar/skärmtak samt rivning, parkleken måsen.
Nybyggnad av förråd i Vasastaden
Bodatablering vid fastighet skalmejblåsaren 1, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av förråd i Stureby
Bygglovsbefriad ny komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av växthus i Östermalm
Bygglovsbefriad ny komplementbyggnad, växthus på tak.
Ombyggnad av tvättinrättning i Östermalm
Ändring av f d barnvagnsförråd till tvättstuga.
Uppförande av pumphus/mindre teknikbyggnad i Södra Värtan, Norra Djurgårdsstaden
Inom planområdet Södra Värtan kommer Stockholm Vatten och Avfall AB uppföra en pumpstation. För att pumpstationen estetiskt och funktionellt ska bidra till området ska Exploateringskontoret bekosta att pumpstationen byggs in i en estetiskt tilltalande byggnad som även integrerar nyttofunktioner, såsom sittplatser och offentliga toaletter. Byggnaden kommer placeras i ett centralt läge på den nya kajen.
Ombyggnad av tvättinrättning i Bagarmossen
Ändrad användning från lokal till tvättstuga.
Ombyggnad av tvättstuga och soprum i Vasastaden
Ändring av lokal till miljörum samt ny tvätt stuga, ny dörr i fasad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: