Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-, om- & utbyggnad av livsmedelscentrum i Larsboda
Fastighetskontoret ansvarar för etableringen av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, Farsta. I området kommer ett tiotal fristående industribyggnader att uppföras.
VA och fast släcksystem FSE905 Förbifart Stockholm
Avser VA-system inklusive VA-station, pump- och dränstationer för avlopps- och släckvatten till brandposter, fast släcksystem för trafikutrymmet för hela sträckan.
Nybyggnad av datahallar i Akalla
Projekt 1460950 Vanda 2 har markanvisats till annan byggherre. AB Fortum Värme önskar utveckla sin befintliga fjärrvärmeanläggning på fastigheten Varmvatten 5 i Akalla och samtidigt skapa ett storskaligt datacenter med datahallar (även s.k. serverhallar) i närområdet för att tillgodogöra sig spillvärme från dessa. Fortum har därför tagit fram utbyggnadsförslag för datahallar på fastigheten Varmvatten 5, som Fortum innehar med tomträtt, men också förslag på den idag obebyggda fastigheten Vanda 2 samt del av kvarteret ”Salo”, som utgör del av stamfastigheten Akalla 4:1.
Nybyggnad av lager i Ulvsunda industriomr
Nybyggnad av lagerhotell. Rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av sopsug i Årstastråket och Slakthusområdet, Stockholm
Sopsugsanläggningssystemet är planerat att vara ett så kallat öppet system. Exploateringskontoret planerar och installerar terminal och ledningar i allmän platsmark, huvudnätet.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Ombyggnad av tvättinrättning och kontorslokal i Västertorp
Ändring av tvätthall till 4 tvättstugor och 2 grovtvättstugor samt kontorslokal, installation av plattformshiss mellan entréplan och plan 3, brandtrappa på fasad m.m.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Kista
Sopsugens maskineri och ledningar tillhandahålls av redan upphandlade resurser, men maskineriet behöver inhysas i en terminalbyggnad som exploateringskontoret ska uppföra. För att uppnå detta krävs ett flertal projekterande konsulter som inom sitt expertområde ska delta i projektering av sopsugsterminalen. Preliminärt planeras därefter en totalentreprenad avseende terminalbyggnaden, men det kan komma att ändras.
Hyresgästanpassning av industrihus i Västberga
Hyresgästanpassning, ändring av planlösning och ventilation.
Tillbyggnad av fläktrum på affärshus på Norrmalm
Yttre ändring, utbyggnad för fläktrum samt uppställning av nya kylmedelskylare.
Nybyggnad av lager i Älvsjö
Nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av tvätthall i Vällingby
Nybyggnad av 12 lång automatbiltvätt, belyst infoskylt, rivning av databod.
Tillbyggnad av lager i Högdalen
Om/tillbyggnad av lagerhus.
Nybyggnad av skärmtak i park på Liljeholmen, del 2 och 3
Två skärmtak ska byggas. Det ena skärmtaket ska byggas i Årstabergsparken del 2, i den nybyggda lekparken där det bland annat finns en fotbollsplan ovanpå en byggnad. Det andra skärmtaket ska byggas i Årstabergsparken del 3 som anläggs just nu, strax norr om Sjöviksskolan, som också byggs just nu. Båda parkerna mynnar vid Sjöviksbacken i Årstaberg/Årstadal. Dag för slutbesiktning: 30 nov 2019 för Skärmtak 2, 28 juni 2019 för Skärmtak 3.
Ny speditionsbyggnad i Masthamnen i Stockholm
Stockholms Hamnar avser bygga en Speditionsbyggnad i Masthamnen. Denna upphandling avser stomentreprenaden för byggnaden. Syftet med byggnaden är att förbättra speditionsverksamhet på hamnplan kopplat till avgående/ankommande båttrafik i hamnen.
Rivning av båtskjul på Ulvsunda Varvsområde, Bromma
Entreprenaden består av rivning av 2 st båtskjul.
Nybyggnad av tvätthall i Fruängen
Nybyggnad av snabbtvätt för bilar.
Antikvariskt kompetensstöd för projekt Slakthusområdet, Stockholm
Slakthusområdet är ett industriområde som kommer att utvecklas till en blandstadsmiljö med bostäder och verksamheter. Området är utpekat som en kulturhistorisk värdefull miljö enligt stads museet och består till stor del av äldre industribebyggelse.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Aspudden
Ändrad användning av tvättstuga, lokal till bostad.
Ombyggnad av lager i Liljeholmen
Ändrad användning från parkering till lagerhotell, liljeholmskajen.
Ombyggnad av bilverkstad i Kista
Ombyggnad av bilserviceanläggning, bärande konstruktion, fasadändring.
Tillbyggnad av lastkaj i Larsboda
På-tillbyggnad av lastutrymme vid kaj.
Nybyggnad av förråd i Sundby
Bygglovsbefriad komplementsbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Gubbängen
Komplementbyggnad, ändring av tak.
Ombyggnad av kylhus i Södermalm
Ändrad användning, del av cykelrum till kylrum.
Nybyggnad av skärmtak i Tallkrogen
Uppförande av skärmtak med trädäck/sittplats, vid tranbacken, norr om hattsvampen 1, torögatan 2 (naturlekplats svedmyra).
Nybyggnad av skärmtak i Vasastaden
Uppförande av skärmtak över cykelställ på gård.
Tillbyggnad av fabrikshus i Solberga
Tillbyggnad av fabriksbyggnad med ca 400 kvm skärmtak i skydd mor trafik/bygg buller.
Nybyggnad av förråd i Södermalm
Tillfälliga komplementsbyggnader, tidsbegränsat lov 2018-11-22--2019-03-02.
Nybyggnad av skärmtak i Mariehäll
Skärmtak över sandlåda i annedalsparken. på skärmtaket placeras solceller, öster om temmelburken.
Renovering av tvättstuga i Stockholm
Målning och renovering av tvättstuga.
Utvändigt underhåll av lager i Älvsjö
Yttre ändring, ommålning av fasad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: