Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionsanläggning i Farsta
Den planerade byggnaden är 32 000 kvadratmeter stor fördelad på två våningar och ska innehålla en produktions- och logistikanläggning med hög grad av automation. I projektet ingår också ett fristående parkeringshus på 9 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter.
Ombyggnad samt rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Entreprenaden omfattar ombyggnation samt selektiv rivning av byggnad Hus 5 samt tillbyggd del av hus 3 med tillhörande markkonstruktioner för att framtidssäkra funktion av befintliga skyddsrum, som skyddsrum samt förråd i fredstid samt underbyggnad i Rökerigatan förstärks så att körbarhet över bjälklag säkerställs. Detta för att möta upp framtida tunnelbaneentré. Inrymning samt förstärkt utrymningsväg flyttas och placeras vid Arenavägen, tidigare källardelar som blir kvar blir terrassbjälklag för ett eventuellt framtida torg.
Nybyggnad av bensinstation och tvättanläggning i Bällsta
Projektet innehåller en servicestation med pumpar, butik och tvätthall. Bällstavägen/Ulvsundavägen.
Om- och tillbyggnad av lager i Stockholm
Rivning av del av bef. byggnad samt tillbyggnad av ny lagerdel. Bta ca 700 m2.
Ombyggnad av verkstad i Stockholm
Ombyggnad av bef. plåt och lackverkstad.-Nedgrävning av ny gasoltank med en brandavskiljande vägg.-Ny fläkthuv lik den befintliga.-Byta ut all el, rör och ventilation invändigt.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader och fundament i Slakthusområdet i Stockholm. Objekten är belägna vid Hallvägen/Rökerigatan (RIV 02). Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i området. Projektet kommer att delas upp i flertalet entreprenader och kommer att utföras under åren 2020 - 2023/2024.
Marksänkning samt rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Avser markarbeten och rivning av markkonstruktioner samt schakt (jord och berg), marksanering och återfyllningsarbeten. Objekten är belägna i Slakthusområdet i Stockholm Hallvägen/Rökerigatan
Rivning av byggnader inom Snösätra industriområde, Stockholm
Södra Snösätra industriområde ska rivas ner till omgivande marknivå och städas av. Tomterna som ska rivas är nummer 16-26.
Nybyggnad av avloppspumpstation på Skeppsholmen, Stockholm
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation på Skeppsholmen i anslutning till byggnad 36 inklusive mark- och anläggningsarbeten. Schaktning, spontning och grundläggning av pumpstationen utgör en stor del av entreprenaden.
Ombyggnad av lager i Stockholm
Ändrad användning av garage till lagerhotell på plan 1.
Rivning/upprustning av bryggor, byggnader och sjösättningsramper på Ulvsunda Varvsområde
Entreprenaden avser att riva, rusta upp och bygga nya bryggor och sjösättningsramper samt riva och bygga nytt mastskjul och båtställage.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Aspudden
Ändrad användning av tvättstuga, lokal till bostad.
Projekttävling om väderskydd i Stockholms län
Väderskydden ska kunna användas i kollektivtrafikmiljöer som innehas och förvaltas av regionens bolag, AB SL och Waxholmsbolaget.
Installation av sprinkleranläggning i Magasin 4, Sveriges Television Stockholm
Objektet avser installation av sprinkleranläggning i Magasin 4. Lokalen ska till viss del byggas om och montage av entresolplan samt nya hissar ska genomföras i annan entreprenad. I byggnaden finns kostymförråd och andra rekvisita för public service-verksamhet.
Nybyggnad av växthus i Stockholm
Nybyggnad orangeri.
Rivning av industrihus i Stockholm
Rivning av 4 byggnader.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Rivning och nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Stockholm
Tillbyggnad av förrådslänga.
Nybyggnad av bilverkstad i Stockholm
Tillfälligt lov bilverkstad.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Nytt miljöhus och riva det bef. sophuset - Skola. Bta 27 m2.
Nybyggnad av lastkaj i Stockholm
Ny provisorisk lastkaj för att möjliggöra in- och urlastning samt flytt av befintlig trapp. Nytt provisorisk skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Stockholm
Ombyggnad parklekhuset till byggetablering.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Bygglovet avser ett förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stockholm
En röklucka ska installeras på fasaden av byggnad B57 plan 7, för åtkomst av rökluckan ska en plattform och trappa även monteras.
Ramavtal avseende service av brandsläckningssystem i teknikhus, Trafikverket
Avser service av brandsläckningssystem belägna i teknikhus vilka befinner sig i underhållsområdena Stockholm syd och Stockholm nord. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 1 år.
Åtgärdstekniker för att reducera DDT mm vid nedlagda skogsplantskolor, SGU
Avser åtgärdstekniker för att reducera DDT och dess nedbrytningsprodukter vid nedlagda skogsplantskolor.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: