Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionsanläggning i Farsta
Den planerade byggnaden är 32 000 kvadratmeter stor fördelad på två våningar och ska innehålla en produktions- och logistikanläggning med hög grad av automation. I projektet ingår också ett fristående parkeringshus på 9 000 kvadratmeter.
Upprustning/modernisering på Kristinebergs IP
Upprustning av läktarbyggnad. Naturgräset på fotbollsplanen ska bytas ut till konstgräs. Allvädersbeläggningen på rundbanor ska läggas om och nya teknikytor för längd-, höjd-, och stavhopp samt kulstöt ska byggas.
Nybyggnad av verkstad vid Högdalsdepån
Bygg- och installationsentreprenad. Ca 80 x 10 meter.
Ombyggnad till bilprovningsanläggning i Stockholm
Avser ombyggnad till bilprovningsanläggning.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 5000 kvm byggklar mark på Vargmötet 2:3 mfl
Ombyggnad samt rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Entreprenaden omfattar ombyggnation samt selektiv rivning av byggnad Hus 5 samt tillbyggd del av hus 3 med tillhörande markkonstruktioner för att framtidssäkra funktion av befintliga skyddsrum, som skyddsrum samt förråd i fredstid samt underbyggnad i Rökerigatan förstärks så att körbarhet över bjälklag säkerställs. Detta för att möta upp framtida tunnelbaneentré. Inrymning samt förstärkt utrymningsväg flyttas och placeras vid Arenavägen, tidigare källardelar som blir kvar blir terrassbjälklag för ett eventuellt framtida torg.
Rivning av cisternpark, depåverkstad m.m. i Värtahamnen
Rivning av cisternpark, kontor, depåverkstad, fundament och mindre byggnader såsom elcentraler m.m. Sanering av mark.
Rivning av cisternpark, smörjoljefabrik, kontor m.m. i Värtahamnen
Rivning av cisternpark, smörjoljefabrik inklusive produktionslina, kontor, lager/magasin, personallokal och fundament. Sanering av mark.
Ombyggnad av tvättinrättning och kontorslokal i Västertorp
Ändring av tvätthall till 4 tvättstugor och 2 grovtvättstugor samt kontorslokal, installation av plattformshiss mellan entréplan och plan 3, brandtrappa på fasad m.m.
Nybyggnad av bensinstation och tvättanläggning i Bällsta
Projektet innehåller en servicestation med pumpar, butik och tvätthall. Bällstavägen/Ulvsundavägen.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Kista
Sopsugens maskineri och ledningar tillhandahålls av redan upphandlade resurser, men maskineriet behöver inhysas i en terminalbyggnad som exploateringskontoret ska uppföra. För att uppnå detta krävs ett flertal projekterande konsulter som inom sitt expertområde ska delta i projektering av sopsugsterminalen. Preliminärt planeras därefter en totalentreprenad avseende terminalbyggnaden, men det kan komma att ändras.
Ombyggnad av lager i Stockholm
Fasadändring av lager och logistik i form av nya lastintag. .
Ombyggnad av kontor och lager i Stockholm
Anmälan lager & kontor - Yttre fasadändring med nytt skärmtak & nya dörrar. Nya takskjut- & vikportar i bef. öppningar. Rivning av spiraltrappa & förlängning av bef. Ändring av planlösning, brandskydd & bärande konstruktion med installation av ny hiss.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader och tillhörande markkonstruktioner med tillhörande schakt, sanering och återfyllningsarbeten. Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i området. Projektet kommer att delas upp i flertalet entreprenader och kommer att utföras under åren 2020 - 2023/2024.
Nybyggnad av lager i Älvsjö
Nybyggnad av kallager.
Rivning av byggnader inom Snösätra industriområde, Stockholm
Södra Snösätra industriområde ska rivas ner till omgivande marknivå och städas av. Tomterna som ska rivas är nummer 16-26.
Tillbyggnad av servicehall i Stockholm
Tillbyggnad av servicehall med ca 35-40 kvm.
Upprustning av plaskdamm, nybyggnad av teknikhus med RWC i Stockholm
Ombyggnad av plaskdamm samt nybyggnad av teknikhus och handikappanpassad toalett. Parken rustas upp senare i en annan entreprenad.
Rivning och nybyggnad av ventilationshus på tunnelbanestation i Stockholm
Projektet avser rivning av gamla ventilationshuset och bygga nytt, lite större ca 42 kvm på tak till Bredängs tunnelbanestation.
Ombyggnad av rosteri i Stockholm
Ändrad användning från snickerilokal för att utrymma ett litet kafferosteri sk. mikrorosteri.
Projekttävling om väderskydd i Stockholms län
Väderskydden ska kunna användas i kollektivtrafikmiljöer som innehas och förvaltas av regionens bolag, AB SL och Waxholmsbolaget.
Ombyggnad av fabrikshus i Stockholm
Ombyggnad och komplettering av ventilationsanläggning i fabrik och på yttertak. Bta 300 m2.
Nybyggnad av lager i Stockholm
Nybyggnad av lagerhotell i 4 våningar. Bta 4482 m2. Infarten från Avestagatan, till byggnadens entré är fastighetensbefintliga infart.Befintliga verksamhet på fastigheten berörs inte av nybyggnationen.
Tillbyggnad av lager i Stockholm
Rivning av del av bef. byggnad samt tillbyggnad av ny lagerdel. Bta ca 700 m2.
Rivning av skorsten i Stockholm
Rivning av skorsten på lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Stockholm
Fasadändring på produktion och lager. Bta 2750 m2.
Ombyggnad av tvättinrättning i Stockholm
En bef. lokal i källarplanet på bostadshuset ska byggas om till tvättstuga för ca: 60 hushåll. .
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Bygga nya förråd till lägenheter samt staket för insynsskydd. Bta 10,2 m2.
Nybyggnad av skärmtak i Stockholm
Bygglov för väderskydd sökes till mittön på bussdäcket vid Gullmarsplan, för utbyggnationen av tunnelbanan. Bta 99 m2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stockholm
Installation av solcellsanläggning på bef. tak på industriverksamhet.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Anmälan komplementbyggnad påFjällrutan 23,Fjällrutan 22 & Fjällrutan 1.
Nybyggnad av växthus i Stockholm
Atrium Ljungberg ämnar att konstruera ett temporärt växthus för åretrunt produktion av grönsaker och frukt på en takyta av köpcentrumet Söderhallarna. 66 kvm.
Nybyggnad av lastkaj i Stockholm
Bef. betongpråm som förses med ramper & förtöjningsarrangemang för att ligga förtöjd året runt mot bef. kaj på Norrmälarstrand. Används för iinlastning av gods från båt & lastbil. Över däcket placeras kontorsmoduler. .
Rivning av skärmtak i Stockholm
Rivning av skärmtak på kontor mot kungsträdgården. Bta 35 m2.
Rivning av skärmtak i Stockholm
Rivning av skärmtak/regntak. Bta ca 25 m2.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Uppförande av 2 miljöstugor för källsortering, Samt rivning av ett återvinningskjul. Bta 27 m2.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Uppförande av miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Uppförande av nytt låsbart cykelförråd (färdig produkt som monteras på plats) Bta 13,3 m2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Stockholm
Uppförande av återvinningsbyggnad invid bef. flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Nybyggnad av miljöstation för farligt avfall. Bta ca: 11 m2.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Nybyggnad av sopsortering/miljörum. Bta 91 m2.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Nytt cykelskjul på inre innergård. Utförs öppet som uppstolpat tak utan väggar. Bta 14 m2.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Nytt sophus för hushållssopor och sophantering, placeras på bef. parkeringsplats på prickmark. Sophuset placeras ute vid vägen för att skapa separat parkeringsficka till sophanteringen. Bta 90 m2.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Stockholm
Nybyggnad av avloppspumpsstation.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Nybyggnad av barnvagnsförråd till Förkola Pysslingen. Bta 12 m2.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: