Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas. Projektet kommer att delas upp i flertalet entreprenader och kommer att utföras under åren 2020 - 2023/2024.
Nybyggnad av lager i Ulvsunda industriomr
Nybyggnad av lagerhotell. Rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av sopsug i Årstastråket och Slakthusområdet, Stockholm
Sopsugsanläggningssystemet är planerat att vara ett så kallat öppet system. Exploateringskontoret planerar och installerar terminal och ledningar i allmän platsmark, huvudnätet.
Komplettering av kondensatrening med kvicksilverjonbytare på Högdalenverket
Stockholm Exergi avser att vid Högdalenverket komplettera befintlig anläggning för kondensatrening med en separat reningsanläggning för avskiljning av kvicksilver som skall förbättra nuvarande utsläppshalter. Denna förfrågan avser komplettering av befintlig kondensatrening med kvicksilverjonbytare för att förbättra nuvarande utsläppshalter.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Ombyggnad av tvättinrättning och kontorslokal i Västertorp
Ändring av tvätthall till 4 tvättstugor och 2 grovtvättstugor samt kontorslokal, installation av plattformshiss mellan entréplan och plan 3, brandtrappa på fasad m.m.
Nybyggnad av bensinstation och tvättanläggning i Bällsta
Projektet innehåller en servicestation med pumpar, butik och tvätthall.
Rivning av betongindustri i Stockholm
Rivning av betongfabrik och lagertält.
Ny speditionsbyggnad i Masthamnen i Stockholm
Stockholms Hamnar avser bygga en Speditionsbyggnad i Masthamnen. Denna upphandling avser stomentreprenaden för byggnaden. Syftet med byggnaden är att förbättra speditionsverksamhet på hamnplan kopplat till avgående/ankommande båttrafik i hamnen.
Nybyggnad av tvätthall i Fruängen
Nybyggnad av snabbtvätt för bilar.
Antikvariskt kompetensstöd för projekt Slakthusområdet, Stockholm
Slakthusområdet är ett industriområde som kommer att utvecklas till en blandstadsmiljö med bostäder och verksamheter. Området är utpekat som en kulturhistorisk värdefull miljö enligt stads museet och består till stor del av äldre industribebyggelse.
Ombyggnad av lastkaj i Stockholm
Byggnaden av mobila dockningsstation på bef. lastkaj. Åtgärden syftar till att säkra arbetsmiljön för personer som arbetar och lastning på lastkajen. 400 m2.
Rivning av båtskjul på Ulvsunda Varvsområde, Bromma
Entreprenaden består av rivning av 2 st båtskjul.
Installation av ventilationsanläggning i industritält på MLC, Norra Djurgårdsstaden
Avser ventilationsanläggning till tältbyggnad för sortering av jordmassor.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Stockholm
Ansökan om bygglov för Vetenskaplig institution samt marklov.
Tillbyggnad av tvättinrättning i Stockholm
Komplementbyggnad (tvättstuga) för ersättning av bef. tvättstuga som idag ligger i källare. 31 m2.
Tillbyggnad av industribyggnad i Stockholm
Tillbyggnad av industribyggnad för livsmedelshantering - Utökad kontorskapacitet med hjälp av prefabricerade kontorsmoduler. Ny invändig trappa samt handikapphiss och ny utvändig trappa för utrymning. Handikappanpassning av bef. toalett.
Ombyggnad av återvinningsstation i Stockholm
Ändrad användning från distributionslokal till återbrukshus i bef. lokal. Byggnation kommer ske både utomhus och inomhus. Ute: ny ingång, trappa, ramp, hiss & cykelskjul. Inomhus: Ny HWC, rivning av fåtal väggar mm. BTA 1490m2 (973+517).
Nybyggnad av återvinningsstation i Stockholm
Tidsbegränsat bygglov på Midsommarkransen 1:1 & Farsta 2:1 för uppförande av återvinningsstation - containrar för insamling ich förpackningar & tidningar samt ej bygglovspliktig skylt med kontakt och verksamhetsinformation.
Tillbyggnad av förråd i Stockholm
Nybyggnad attefallshus/förråd till befintliga lägenheter. .
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Stockholm
Nybyggnad av ekonomibyggnad (förråd) och skyddsmur mot Ulvsundavägen.
Tillbyggnad av sophus i Stockholm
Inbyggnad av soptunnor. Venilerat skal som skydd över sopkärl (9,8 m2).
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Bygglovet avser byggande av cykelskjul på innergård på Skånegatan 8.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Nybyggnad av sophus 56 kvm.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: