Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förrådshotell i Larsboda
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet.
Nybyggnad av sopsug i Årstastråket och Slakthusområdet, Stockholm
Sopsugsanläggningssystemet är planerat att vara ett så kallat öppet system. Exploateringskontoret planerar och installerar terminal och ledningar i allmän platsmark, huvudnätet.
Ombyggnad av tvättinrättning och kontorslokal i Västertorp
Ändring av tvätthall till 4 tvättstugor och 2 grovtvättstugor samt kontorslokal, installation av plattformshiss mellan entréplan och plan 3, brandtrappa på fasad m.m.
Renovering av avloppsreningsverk i Stockholms län
Fortifikationsverket avser renovera ett mindre befintligt avloppsreningsverk i Stockholms län. Objektet är otillgängligt beläget.
Rivning av industri/kontorsbyggnad i Stockholm
Byggnaden på fastigheten skall jämnas med marken för framtida nyproduktion (pnr 1574172). Totalrivning med avfallsplan. Ca 400-500 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Stockholm
Nybyggnad av industrihall. Stomme av stål, fasader och tak av korrugerad plåt.
Nybyggnad av teknikhus och toalettbyggnad m.m. i Stockholm
Ombyggnad av plaskdamm samt nybyggnad av teknikhus och handikappanpassad toalett.
Tillbyggnad av fläktrum i Stockholm
Utbyggnad av fläktrum samt nya ventilationskanaler på tak till flerbostadshus.
Ombyggnad av tvätthall i Fruängen
Ändrad användning av befintliga verkstadslokaler till snabbtvätt för bilar.
Ombyggnad av rosteri i Stockholm
Ändrad användning från snickerilokal för att utrymma ett litet kafferosteri sk. mikrorosteri.
Installation av ventilationsanläggning i industritält på MLC, Norra Djurgårdsstaden
Avser ventilationsanläggning till tältbyggnad för sortering av jordmassor.
Rivning av lager i Stockholm
Byggnaden ska rivas för att Exploateringskontoret ska exploatera området.
Ombyggnad av tvättinrättning i Stockholm
Flytt av tvättstuga inom fastighetens källare. Ändring och anpassning av tillhörande VA installationer som ansluts till befintlig VA installationer i nya tvättstugan.Ventilation ansluts till befintliga frånluftskanaler tillhörande tvättstuga.
Nybyggnad av lager i Stockholm
Nybyggnad av lagerbyggnad. Bta 4188 kvm LOA, 940 kvm garage.
Ombyggnad av verkstad i Stockholm
Ombyggnad av verkstad.
Ombyggnad av produktionslokal i Stockholm
Ändrad användning från LSS-boende till dagverksamhet samt ändring av planlösning. Bta 869 m2.
Ombyggnad av tvättinrättning i Hässelby
Ändrad användning från matkällare till tvättstuga i flerbostadshus. Bta 31 m2.
Ombyggnad av tvättinrättning i Stockholm
Ändrad användning från restaurang till tvättstuga.
Utvändigt underhåll av avloppspumpstation i Stockholm
Utvändig ändring/upprustning utav avloppspumpstation för att möta framtida påfrestningar, samt laga ytskikt. Bta 268 m2.
Ombyggnad av soprum i Stockholm
Ombyggnad av soprum - Åtgärdande av en bristfälligt utförd ombyggnad av ett soprum.
Ombyggnad av skorsten i Stockholm
Ändring av skorsten utseende.
Rivning av förråd i Stockholm
Rivning av lusthus.
Rivning av sophus i Stockholm
Rivning av miljöstuga för bättre framkomlighet för räddningsfordon, funktionen byggs i närliggande hus. Bta 100 kvm.
Rivning av skärmtak i Stockholm
Rivning av skärmtak i anslutning till taxiplan.
Rivning av skorsten i Stockholm
Rivning del utav skorsten p.g.a att den ej är i bruk då fastigheten konverterades till fjärrvärme - flerbostadshus.
Rivning av skorsten i Älvsjö
Rivning/nedtagning av skorsten/rökkanal i industri/kontor.
Nybyggnad av verkstad i Stockholm
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av tillfällig verkstadshall fr.o.m 2019-10-15 t.o.m 2022-06-01. ca: 400 m2.
Tillbyggnad av skärmtak i Stockholm
Tillbyggnad av 2 st. skärmtak till källarentré.
Tillbyggnad av skärmtak i Stockholm
Tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Nybyggnad av lager i Stockholm
Uppförande av hallbyggnad med tältduk för bussuppställning i avvaktan på flytt till Tomteboda under 2021. Tidbegränsat bygglov t.o.m 2022-12-31.
Nybyggnad av pumpstation i Stockholm
Uppförande av pumpstation/avloppsvatten för att hantera områdets spillvatten och ersätta dagens lösning som är en dykarledning som är i dåligt skick och riskerar att läcka spillvatten i ån. Bta 9 (3x3) m2.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Anmälan - Nybyggnad av bygglovsbefriat förråd, 8 m2.
Nybyggnad av sophus i Spånga
Nybyggnad av miljöstuga. Bta 48 m2.
Nybyggnad av pumpstation i Stockholm
Nybyggnad av pumphus till plaskdamm.
Nybyggnad av skärmtak i Stockholm
Nytt skärmtak till social yta. flerbostadshus. Bta 20 m2.
Utvändigt underhåll av lager i Stockholm
Installation av solceller utanpå bef. taktäckning på lagerbyggnad. Bta ca 900 m2.
Rivning av förråd i Stockholm
Komplettering av bygglov Dm 2017-09846-575 Fiirskolan som byggs om till lägenheter har små forråd som föreningen vill riva.
Utvändigt underhåll av fläktrum i Stockholm
Ny öppning för dörr till fläktrum i bärande vägg för förbättrad tillgänglighet för underhåll av fläktar - flerbostadshus. Bta ca 140 m2.
Utvändigt underhåll av fabrikshus i Stockholm
Nya fasadväggar för att täcka helt nuvarande öppen plats för skydd av 2 bef. tankar samt 2 nya - Kavlis tillverknings fabrik.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Nybyggnad av cykelförråd samt marklov. Bta 10 m2.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Nybyggnad av förråd i anslutning till huvudbyggnad samt miljöstation på två av fastigheternas parkeringsplatser. Bta 41,6 + 25 m2.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Nybyggnad av förrådsbyggnad med soprum, förråd och kylrum avsedda att nyttjas av Historiska Museet. Två bef. bodar och en kylcontainer rivs, och ersätts av den nya byggnaden. Bta 48, 45 m2.
Uppförande av teknikbyggnad för kylfläktar i Stockholm
Uppförande av teknikbyggnad/industri norr om bef. byggnad. I teknikbyggnaden kommer kylfläktar att placeras. Ca: 500 BYA. (på Vandenbergh 9 och Mariehäll 1:10).

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: