Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Västberga
Rivning av befintliga byggnader och uppförande av nya byggnader - lager/industri.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter, vandagatan/raseborgsgatan/esbogatan. 3 tomter kvarstår.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 2b
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 23, ca 1800 kvm. -Hus 29, ca 14 000 kvm. -Hus 37, ca 5640 kvm. -Hus 38, ca 25 000 kvm.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 1
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 50, ca 130 500 kvm. -Hus 12, ca 40 500 kvm. -Hus 42, ca 16 800 kvm. -Hus 44. -Hus 51. -Hus 56-63. -Hus 49. -Hus 101-103 -Hus 106
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 2a
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 6, ca 10 800 kvm. -Hus 17, ca 4000 kvm. -Hus 18, ca 4400 kvm. -Hus 32, rivs delvis. -Hus 33, ca 21 600 kvm. -Hus 5, ca 20 000 kvm. -Hus 14, södra delen endast.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Nybyggnad av industrihus i Skarpnäcks gård
Nybyggnad av industri- och lagerlokaler med kontorsutrymmen.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter/datahall.
Nybyggnad av sopsug i Årstastråket och Slakthusområdet, Stockholm
Sopsugsanläggningssystemet är planerat att vara ett så kallat öppet system. Exploateringskontoret planerar och installerar terminal och ledningar i allmän platsmark, huvudnätet.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 4
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 100, ca 12 420 kvm. -Hus 105
Ombyggnad av tryckeri i Akalla
Ändring av bärande konstruktion, nya bjälklag, nytt trapphus och hisschakt, installation av hiss.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 3
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 67, ca 2250 kvm.
Ombyggnad till datorhall för Kungliga biblioteket på Östermalm, Stockholm,
Beställaren vill med projektet flytta befintlig datorhall på plan 4 på Karlavägen till den nya datorhallen på plan 2 i samma fastighet. Projektet omfattar ombyggnad av befintligt teknikutrymme på källarplan, plan 2, till datorhall åt KB (Kungliga Biblioteket).
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 5a
Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 40, ca 11 700 kvm.
Nybyggnad av lager i Sundby
Ny byggnad, lager.
Tillbyggnad av fläktrum på affärshus på Norrmalm
Yttre ändring, utbyggnad för fläktrum samt uppställning av nya kylmedelskylare.
Ombyggnad av bryggeri i Östermalm
Ändrad användning från undervisning till ljudstudio, bryggeri, restaurang, butikslokaler samt yttre ändringar.
Tillbyggnad av verkstad i Lunda
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad.
Ny solcellsanläggning på masslogistikcentrum i Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden avser byggnation av en solcellsanläggning vid Masslogistikcentrum i Södra Värtan, Projekt Norra Djurgårdsstaden.
Rivning av laboratorium i Västberga
Rivning av hus 09 (laboratoriet).
Nybyggnad av skärmtak i Masthamnen
Denna upphandling omfattar konstruktion, byggnation, leverans och montage av ett skärmtak. För att ge kryssningspassagerare en god möjlighet att plocka på sig turistbroschyrer behövs ett skärmtak med mellanvägg, som kan klara mycket högre flöde av personer än befintlig lösning med friggebod. Nya skärmtaket ska hålla en hög estetisk stil
Nybyggnad av skärmtak i Frihamnen
Denna upphandling omfattar konstruktion, byggnation, leverans och montage av väderskydd för kryssningspassagerare i Frihamnen. Väderskyddet ska skydda mot regn. Leverans av fundament ingår.
Ommålning av yttertak på magasin 3, Frihamnen Stockholm
Objektet avser tak- och fasadplåtsmålning på Magasin 3 inom Stockholms frihamnsområde.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter, vandagatan/raseborgsgatan/esbogatan.
Ombyggnad av reningsverk i Björkhagen
Till- och ombyggnad av sickla reningsverk.
Ombyggnad av industrihus i Mariehäll
Rivning av plåtskjul, ändrad användning av lokaler, yttre ändringar, nytt förråd.
Utvändigt underhåll av datorhall i Sätra
Yttre ändring, pumphuvar på tak.
Ombyggnad av bageri i Östermalm
Yttre ändring, ny entréport, ändrad sophantering, flytt av kök och bagerilokal.
Tillbyggnad av fabrikshus i Solberga
Tillbyggnad av fabriksbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västberga
Tillbyggnad av teknikrum och lasthus, yttre ändring.
Byte av värmepumpar i verkstad i Hägersten
Avser värmepumpsinstallationer i fastigheten Blixtljuset 9 och 10, Hägersten.
Tillbyggnad av skärmtak i Västberga
Tillbyggnad av skärmtak över ballastupplag.
Nybyggnad av förråd i Hägerstensåsen
Uppförande av cykelhus.
Utvändigt underhåll av lager i Östberga
Yttre ändring av lagerlokal, nya dörrar och takskjutportar.
Utvändigt underhåll av skorsten i Gamla enskede
Yttre ändring, plåttäckning av skorstenar.
Tillbyggnad av skärmtak i Södermalm
Yttre ändring, skärmtak till uteservering, tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av skärmtak i Hässelby villastad
Tillbyggnad för cykelplatser.
Rivning av skärmtak i Södermalm
Rivning av sju väderskydd, slussenterminalen.
Rivning av skorsten i Riksby
Rivning av skorsten, öster om dukvägen 20.
Rivning av skärmtak i Gamla stan
Rivning av skärmtak (tullhus 1).
Nybyggnad av sophus i Södermalm
Rivning av sop-förråd samt uppförande av nytt sop-förråd.
Rivning av sophus i Tensta
Rivning av sophus.
Tillbyggnad av industrihus i Akalla
Tillbyggnad av befintlig industrihall, lastintag m.m. yttre ändringar på befintlig byggnad,nytt fönster, ny ventilationskanal utsida fasad.
Nybyggnad av förråd i Kungsholmen
Tillbyggnad av cykelhus på gård, separat skärmtak.
Rivning av förråd i Solberga
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av lager i Bällsta
Rivning av lagerbyggnad och grindvaktstugan, bromma flygplats.
Nybyggnad av förråd i Vasastaden
Nybyggnad av förråd på innergård.
Nybyggnad av livsmedelsindustri i Larsboda
Ny, byggnad, ny anläggning, utformning och genomförande av ett nytt centrum för livsmedelsproduktion vid larsboda företagsområde.
Nybyggnad av sophus i Hagsätra
Nybyggnad av miljöstuga.
Nybyggnad av pumpstation i Liljeholmen
Nybyggnad av pumphus och installationsbrygga.
Nybyggnad av växthus i Norra djurgården
Nybyggnad av växthus, vid teknikringen 10.
Tillbyggnad av sophus i Tensta
Om / tillbyggnad av miljögård Hörninge 5,Hidinge 2.
Nybyggnad av sophus i Rågsved
Om- och tillbyggnad av snösätraskolan, nytt avfallshus och två förrådsbyggnader.
Rivning av förråd i Ulvsunda industriomr
Program tvärbanan, avser riva skjul.
Rivning av förråd i Vällingby
Rivning av byggnad, parkleklokal.
Rivning av förråd i Norra djurgården
Rivning av byggnad, återställande av mark.
Rivning av förråd i Östberga
Rivning av byggnad, öster om östbergavägen 10.
Rivning av förråd i Herrängen
Rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Ulvsunda
Rivning av båtskjul.
Rivning av förråd i Ulvsunda industriomr
Rivning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Fagersjö
Anläggning av redskapsbodar/skärmtak samt rivning, parkleken måsen.
Nybyggnad av förråd i Vasastaden
Bodatablering vid fastighet skalmejblåsaren 1, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av förråd i Stureby
Bygglovsbefriad ny komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av växthus i Östermalm
Bygglovsbefriad ny komplementbyggnad, växthus på tak.
Nybyggnad av förråd i Örby
Bygglovsbefriad ny komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vårberg
Ny byggnad, utsiktstorn i parkområde, vårbergstoppen.
Nybyggnad av förråd i Bromma kyrka
Komplementbyggnad, cykelförråd.
Nybyggnad av sophus i Östermalm
Komplementbyggnad, förråd för sopor.
Nybyggnad av sophus i Södra hammarbyhamnen
Komplementbyggnad, miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Djurgården
Ny byggnad, förråd.
Ombyggnad av industrihus i Lunda
Ändrad planlösning, öppning mellan två lokaler.
Ombyggnad av förråd i Södermalm
Ändrad användning av lokal till barnvagnsrum.
Ombyggnad av soprum i Kungsholmen
Ändrad användning av lokal till soprum, yttre ändring, soprum förses med dörr och trappsteg.
Ombyggnad av förråd i Stadshagen
Ändrad användning från garageplats till förråd och sopor.
Ombyggnad av soprum i Vasastaden
Ändring av lokal till soprum.
Ombyggnad av soprum i Liljeholmen
Ändring minskning av soprum, från fyra till endast två stycken.
Ombyggnad av tvättinrättning i Östermalm
Ändring av f d barnvagnsförråd till tvättstuga.
Uppförande av pumphus/mindre teknikbyggnad i Södra Värtan, Norra Djurgårdsstaden
Inom planområdet Södra Värtan kommer Stockholm Vatten och Avfall AB uppföra en pumpstation. För att pumpstationen estetiskt och funktionellt ska bidra till området ska Exploateringskontoret bekosta att pumpstationen byggs in i en estetiskt tilltalande byggnad som även integrerar nyttofunktioner, såsom sittplatser och offentliga toaletter. Byggnaden kommer placeras i ett centralt läge på den nya kajen.
Nytt automatiskt runt cykelgarage i Stockholm
Avser ett automatiskt cykelparkeringsgarage liknande den som finns för bilar på Rörstrandsgatan i Stockholm. "Cykelautomaten" skall minst klara 20 cyklar, Användare skall erhålla ett nyckelkort som medger månadskunder att hämta ut sin cykel.
Ombyggnad av tvättstuga och soprum i Vasastaden
Ändring av lokal till miljörum samt ny tvätt stuga, ny dörr i fasad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: