Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Retzius ska nu utvecklas från en till flera hyresgäster inklusive gemensamma funktioner och skall därefter hyras ut till kontor- och laboratorieverksamhet till kunder som med sin verksamhet stödjer områdets utveckling. Alla åtgärder som genomförs sker enligt Miljöbyggnad silver.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Ombyggnad av mijlöstugor i Solna
Omfattar ombyggnation av 6 befintliga miljöstugor som är belägna inom fastigheterna Järva 2:9, Myran 3, Torsken 5 och Tunet 1 i Solna. Miljöstugorna ska renoveras med mindre ombyggnader samt byte av fönster och dörrar. Komplett ommålning in- och utvändigt. I samband med ombyggnationen ska elanläggning och passagesystem uppdateras och ett nytt belysningssystem anordnas.
Takreparation på cistern vid Solnaverket i Solna
Avser konditionsbedömning av takkonstruktion, rivning av 500 mm mantelplåt, sänkning av takkonstruktion 500 mm, utbyte av takplåt samt dragband, ytbehandling av tak och på övre del av manteln samt flytt av tömningsledning till påvisad dränering.
Ombyggnad av bageri i Solna
Bygglov för ändrad användning, ombyggnad ifrån restaurang till bageri.
Tillbyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för , skärmtak, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Solna
Bygglov för byta ut befintlig port till ny port.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för cykelväderskydd/cykeltak.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Solna
Bygglov för nybyggnad, återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd 5 år, återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ventkanal samt ny dörr, industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för rökkur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: