Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Ombyggnad till labb och administration på Karolinska sjukhuset i Solna
Arbetena i entreprenaden ska utföras i två etapper: Etapp 1: Rivning och ombyggnad av ca 215 m² på plan 5 hus L2, Ombyggnad/uppgradering av befintlig gasanläggning i hus L7 på plan 6 (rum ca 30 m²), Gasledning dras från Hus L7, plan 6 till hus L2, plan 5, Rivning och ombyggnad av ca 820 m² på plan 4 hus L2. Etapp 2: rivning och ombyggnad av återstående ca 345 m² på plan 5 hus L2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Solna
Bygglov för byta ut befintlig port till ny port.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för cykelväderskydd/cykeltak.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för sopbehållare, samt tillkommande p-platser.
Nybyggnad av återvinningsstation i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd 5 år, återvinningsstation.
Nybyggnad av växthus i Solna
Bygglov för växthus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ventkanal samt ny dörr, industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Solna
Rivningslov för rivning av befintlig miljöstation och bygglov för nytt miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: