Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Avser nybyggnad av småindustrihus på fastigheten revisorn 11.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar Eldhavet 1 och Eldhavet 2.
Nybyggnad av kontor vid Väsjön, Sollentuna
Markområdets omfattning är 3842 m². Avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Avser nybyggnad av verksamhetslokal.
Rivning av produktionslokal i Sollentuna
Rivningslov för verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av panncentral i Sollentuna
Tillbyggnad av panncentral på fastigheten lektionen 3.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten tennskålen 8, lillhersbyvägen 1.
Utvändigt underhåll av förråd i Sollentuna
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad på fastigheten träbiten 14, tellusvägen 56.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (avsedd för bollmaskin) på fastigheten rotebro 2:8, skillingegården.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten helenelund 7:5, kv. middagen.
Ombyggnad av soprum i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från lokal till miljörum samt fasadändring på fastigheten ritsalen 2, gillbostråket 8.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten södersättra 2:22, nordmannavägen 14.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för rivning av lillstugan och lada med loft på fastigheten norrsättra 1:11, norrsätra gård lillstugan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: