Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Avser nybyggnad av småindustrihus på fastigheten revisorn 11.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Avser nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Nybyggnad samt rivning av verksamhetslokal på fastigheten överby 10:15.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sollentuna
tillbyggnad av en skrotsten samt ny ventilation.
Rivning av soprum i Sollentuna
Rivningslov för soprum på fastigheten ritaren 22, kung hans väg 101 - 155 a-b.
Nybyggnad av cistern i Sollentuna
Bygglov för cistern på fastigheten svartinge 10:2, mälarvägen 1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring (solceller) på industrihus på fastigheten talldungen 13, kronåsvägen 2.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för förråd, rivning av förråd mm på fastigheten helenelund 6:7, sollentunavägen 68.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Bygglov för nedgrävda bottentömda avfallskärl på fastigheten ritaren 34, rotebrovägen/kung hans väg.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten eldvapnet 30.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten törnskogen 4:37 & 4:38, frestavägen.
Nybyggnad av skärmtak i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten eliten 2, ribbings väg 87.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten rörskarven 1, celsings väg.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för pumphus och sprinklertank på fastigheten ringpärmen 6, bergkällavägen 36.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sollentuna
Bygglov för återvinningsstation och plank på fastigheten tureberg 29:54, strandvägen 65.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: