Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för komposithall tom 2026-01-01 på fastigheten rotorn 3, bergkällavägen 21.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för säljbod och skyltar till 2025-12-31, på fastigheten tårpilen 11, sollentunavägen 132d.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbostad av på fastigheten eldgaffeln 16, väsjövägen 8c.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten eldsläckaren 11, hövdingevägen 98.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten helenelund 7:5, kv. middagen.
Ombyggnad av kallförråd i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av garage till kallförråd på fastigheten Träbiten 14,Träflisan 15.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: