Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Uppförande av reningsverk vid Tveta Återvinningsstation i Södertälje
Telge Återvinning måste rena lakvattnet som pumpas från Tveta till Himmerfjärdsverkets reningsverk, Syvab. Detta avser upphandling av en funktionsentreprenad där man skall ställa upp ett reningsverk och drifta det för att rena lakvattnet.
Renovering av spillvattenpumpstation i Södertälje
Avser renovering av pumpstation för spillvatten vid Nyköpingsvägen i Södertälje.
Upphandling av betonglego till Telge Återvinning AB
Avser inköp av betonglego till Telge Återvinning AB.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Södertälje
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av tält tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vaktbodar samt rivningslov för befintliga bodar samt marklov.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av verkstad i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av lackverkstad.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.
Rivning av förråd i Södertälje
Anmälan om startbesked för rivning av förråd.
Ombyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för utvändig och invändig ändring samt nybyggnad av stödmur.
Tillbyggnad av förråd i Södertälje
Rivningslov och bygglov för tillbyggnad för komplementbyggnad samt installation av eldstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: