Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri mm i Almnäs
Några tomter mellan 6000 - 54000 kvm finns kvar till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov samt rivningslov för nybyggnad av lagerlokal.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Uppförande av reningsverk vid Tveta Återvinningsstation i Södertälje
Telge Återvinning måste rena lakvattnet som pumpas från Tveta till Himmerfjärdsverkets reningsverk, Syvab. Detta avser upphandling av en funktionsentreprenad där man skall ställa upp ett reningsverk och drifta det för att rena lakvattnet.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verksamhet samt rivningslov för del av befintlig verksamhet.
Upphandling av betonglego till Telge Återvinning AB
Avser inköp av betonglego till Telge Återvinning AB.
Utvändigt underhåll av lager i Södertälje
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring industribyggnad, bgn 183.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av förråd i Södertälje
Rivningslov och bygglov för tillbyggnad för komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av pumpstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av tält tidsbegränsat.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kärlskåp för avfall.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: