Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov samt rivningslov för nybyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Uppförande av reningsverk vid Tveta Återvinningsstation i Södertälje
Telge Återvinning måste rena lakvattnet som pumpas från Tveta till Himmerfjärdsverkets reningsverk, Syvab. Detta avser upphandling av en funktionsentreprenad där man skall ställa upp ett reningsverk och drifta det för att rena lakvattnet.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verksamhet samt rivningslov för del av befintlig verksamhet.
Upphandling av betonglego till Telge Återvinning AB
Avser inköp av betonglego till Telge Återvinning AB.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring industribyggnad, bgn 183.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad ( b245,mediahus med pumphus och cisterner).
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av entresolplan.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (attefall).
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan för nybyggnad för industriutrustning.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kärlskåp för avfall.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd av reningsverk.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation samt rivningslov för befintliga stationer.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av avfallsbehållare samt rivningslov för befintlig sopsug.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av tält tidsbegränsat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: