Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri och logistikverksamhet i Almnäs
Projektet avser en logistikanläggning. Projektet omfattar mark-, bygg- och installationsarbeten för terminalområde, terminalbyggnad och kontorslokaler. Total BTA på 17 500 m2 och behandlad tomtmark är ca 89 500 m 2 (inklusive byggnadsområdet).
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Avser tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad ( b245,mediahus med pumphus och cisterner).
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verksamhet samt rivningslov för del av befintlig verksamhet.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov samt rivningslov för nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd av reningsverk.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation samt rivningslov för befintliga stationer.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (attefall).
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan för nybyggnad för industriutrustning.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: