Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av två stycken industribyggnader.
Nybyggnad av fabrik och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnad av fabrik med kontor och showroom för ClimateMachines.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager med ca 7500 kvm.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri och kontor i Rosersberg
Tomtmark på ca 4042 kvm för kontor, industri och handel.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg
Avser ca 10000 kvm mark för industri, verkstad och kontor.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Utökad kapacitet för B-glykol vid Stockholm-Arlanda Airport
Swedavia har för avsikt att utöka befintlig B-glykolkapacitet med betongcisterner i anslutning till nuvarande damm på Stockholm-Arlanda Airport, från nuvarande 12 000 kbm till tänkta 28 000 kbm. Befintlig damm är belägen söder om bana 1. Arbetsområdet kommer att i sen helhet ligga på landside under entreprenadtiden.
Nybyggnad av torkanläggning i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för sandtorkanläggningar/cilos för halkbekämpning.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Bygglov för logistikbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Bygglov för tälthall, tidsbegränsat bygglov t o m 2023-09-11.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Fristående skärmtak på Ekilla 6:125 samt på Rosersberg 2:10.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnad av förråd och teknikbodar.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Nybyggnad av pumpstation och tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Uppförande av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Uppställning av bod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: