Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrilokaler i Rosersberg
Avser ca 45 ha mark för industribyggnader.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg
Avser ca 10000 kvm mark för industri, verkstad och kontor.
Nybyggnad av verkstad, bilverkstad mm i Märsta
Nybyggnad av hall för fordonsrelaterade verksamheter.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Anläggande av återvinningscentral i Märsta
Entreprenaden omfattar anläggning av en återvinningscentral (ÅVC) i Märsta.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnad av förråd och samlingslokal.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lager- och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lagerlokal, produktionslokal .
Utökad kapacitet för B-glykol vid Stockholm-Arlanda Airport
Swedavia har för avsikt att utöka befintlig B-glykolkapacitet med betongcisterner i anslutning till nuvarande damm på Stockholm-Arlanda Airport, från nuvarande 12 000 kbm till tänkta 28 000 kbm. Befintlig damm är belägen söder om bana 1. Arbetsområdet kommer att i sen helhet ligga på landside under entreprenadtiden.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Ändrad användning från butikslokal till verksamhetsytor.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lagerhall och båtförråd.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nytt cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov för förråd och maskinhall.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Bygglov för sopstationer.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov samt strandskyddsdispens för förrådsbyggnad och verkstadsdel för båtverksamhet på Rävsta 5:33 och 5:28.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: