Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Henriksdalsanläggningen skall byggas om och anpassas bl.a. med ny MBR-teknik i befintliga eftersedimenteringsbassänger, nya utrymmen för slambehandling och mottagning tas ut i berg. En ny slamavvattningsbyggnad uppförs ovan bergtunnlarna på berg. Sicklaanläggningen kommer att uppföras i ett nytt bergutrymme under Sicklaberget. Anläggningen ska utrustas med en pumpstation för den planerade Brommatunneln, nya pumpstationer för ledningar från Farsta och Årsta, ny grovrening samt försedimentering och kemikaliehantering.
Rivning och nybyggnad av kvarn i Kvarnholmen
Rivning av den gamla kulturminnesmärkta Havrekvarnen och sen återuppbyggnad av en likvärdig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Avser nybyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av tvättstuga i Nacka
Avser byte av fasadplåt till träfasad på två tvättstugor.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.
Tillbyggnad av industribyggnad i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal, förrådsanläggning.
Tillbyggnad av pumpstation i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av pumpstation (strandskydd).
Utvändigt underhåll av förråd i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.
Utvändigt underhåll av tvättstuga i Nacka
Avser byte av fönster på två tvättstugor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: