Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Henriksdalsanläggningen skall byggas om och anpassas bl.a. med ny MBR-teknik i befintliga eftersedimenteringsbassänger, nya utrymmen för slambehandling och mottagning tas ut i berg. En ny slamavvattningsbyggnad uppförs ovan bergtunnlarna på berg. Sicklaanläggningen kommer att uppföras i ett nytt bergutrymme under Sicklaberget. Anläggningen ska utrustas med en pumpstation för den planerade Brommatunneln, nya pumpstationer för ledningar från Farsta och Årsta, ny grovrening samt försedimentering och kemikaliehantering.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.
Tillbyggnad av industribyggnad i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal, förrådsanläggning.
Utvändigt underhåll av förråd i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av förråd.
Utvändigt underhåll av förråd i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av övrigt.
Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: