Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av industri- och handelsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Anmälan om ändring av konstruktion i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i planlösning, brandskydd och ventilation.
Tillbyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av tvätthall i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av parkering till biltvätt.
Nybyggnad av skärmtak i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (skärmtak).
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av parkering samt komplementbyggnad samt uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av sophus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av återvinningsbyggnad.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivningslov för rivning av samtliga byggnader.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Tidsbegränsat lov uppförande av tält för tunnelmaskiner (väderskydd).
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Anmälan om nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: