Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Avser renovering av industrihus med kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av två mjölksilos.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
LEJE FASTIGHETER AB HAR TILLSATT ENTREPRENÖRER OCH LEVERANTÖRER FÖR DETTA PROJEKT OCH VILL EJ HA FLER KONTAKTER!
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av lagertält, uppförande av mur och skyltar samt marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av cistern i Järfälla
Bygglov för uppförande av cistern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (solceller på tak).
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Anmälan om nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnader.
Rivning av skorsten i Järfälla
Rivningslov för rivning av del av flerbostadshus (rivning del av skorsten).
Ombyggnad av bilverkstad i Järfälla
Anmälan om installation av lackeringsbox/ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: