Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden med ca 28 tomter.
Nybyggnad av Kvarn i Jakobsberg
Avser återuppbyggnad av kvarn.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ombyggnad av industri med ändrad planlösning för butiker samt markarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation för spillvatten i Järfälla
Omfattar mark- och anläggningsarbeten för uppförande av pumpsump inklusive uppförande av pumpstationsbyggnad, installation av spillvattenpumpar, PLC styrning, rörstråk, el och kraftinstallation samt idrifttagning. I entreprenaden igår även uppförande av mottagningsbrunn.
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Nybyggnad av sophus i Järfälla
Nybyggnad av underjordsbehållae/återvinningsbyggnad för matavfall, glasinsamling mm.
Rivning av lager i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad (rivning av lager samt uppbyggnad av kallförråd).
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad och ändring av/i bärande konstruktion.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Bygglovbefriad nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad (solceller på tak).
Nybyggnad av sophus i Järfälla
Nybyggnad av avfallsbehållare.
Nybyggnad av pumpstation i Järfälla
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Järfälla
Nybyggnad av teknikbyggnad (tryckstegringsstation för vatten).
Nybyggnad av lager i Järfälla
Nybyggnad av tälthall (byte av befintlig tälthall).
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sopstation i Järfälla
Uppförande av delvis nedgrävda sopstationer.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Ombyggnad av bilverkstad i Järfälla
Anmälan om installation av lackeringsbox/ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Avser fasadändring av industribyggnad samt uppförande av skyltar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: