Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Installation av sopsug i Barkarbystaden
Entreprenaden omfattar installation av sopsugsteknik på kvartersmark inom Barkarbystaden 2 och Barkarbystaden 3. Kvartersnäten ska kopplas på det befintliga sopsugsystemet A, som är i drift sedan 2013.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Planer för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bilverkstad, biltvätt samt kontor i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av bilverkstad mm.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Anmälan om ändring av konstruktion i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av skärmtak i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (skärmtak).
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av parkering samt komplementbyggnad samt uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av sophus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av återvinningsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av tvätthall i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av parkering till biltvätt.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Anmälan om nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivningslov för rivning av samtliga byggnader.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält (väderskydd).
Nybyggnad av lager i Järfälla
Tidsbegränsat lov uppförande av tält för tunnelmaskiner (väderskydd).
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Avser en mindre utbyggnad av fastigheten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: