Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden med ca 28 tomter.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ombyggnad av industri med ändrad planlösning för butiker samt markarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Nybyggnad av industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av två mjölksilos.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av lagertält, uppförande av mur och skyltar samt marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (solceller på tak).
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Anmälan om nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnader.
Nybyggnad av cistern i Järfälla
Bygglov för uppförande av cistern.
Nybyggnad av pumpstation i Järfälla
Nybyggnad av teknikbyggnad (tryckstegringsstation för vatten).
Rivning av skorsten i Järfälla
Rivningslov för rivning av del av flerbostadshus (rivning del av skorsten).
Nybyggnad av lager i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.
Ombyggnad av bilverkstad i Järfälla
Anmälan om installation av lackeringsbox/ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Avser fasadändring av industribyggnad samt uppförande av skyltar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: