Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Utbyggnad av avloppsreningsverk på Ekerö
Avser utbyggnad av Ekerövattens reningsverk i Kungsberga, Ekerö Kommun. Reningsverket är av typ Emendo med rening genom biobädd, uppfört 1989. Entreprenaden avser utbyggnad av reningsverkets kapacitet, från idag 500 pe till 1000 pe.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring (fasadändring) av industribyggnad på fastigheten ekebyhov 1:394.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad, hall 1, på fastigheten ekebyhov 1:41, Bygglov för uppsättande av stödmurar på fastigheten ekebyhov 1:41 Ekebyhov 1:41.
Tillbyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för om- o tillbyggnad av förråd till värmecentral fastigheten tappsund 1:58 (vid tegelbruksvägen 3d).
Utvändigt underhåll av industrihus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad på fastigheten ekebyhov 1:513.
Ombyggnad av stall i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av djurstall på fastigheten drottningholm 1:1.
Rivning av förråd i Ekerö
Rivningslov för förråd på fastigheten rörby 2:1.
Nybyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av förråd, gäststuga och växthus på fastigheten mörby 1:46.
Nybyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten högby 6:1.
Nybyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader på fastighgeten hilleshögby 2:26.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: