Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 359 st.

Nybyggnad av logistik & företagspark i Norvik
Totalt 410 000 kvm exploaterbar yta.
Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av datahallar i Akalla
Projekt 1460950 Vanda 2 har markanvisats till annan byggherre. AB Fortum Värme önskar utveckla sin befintliga fjärrvärmeanläggning på fastigheten Varmvatten 5 i Akalla och samtidigt skapa ett storskaligt datacenter med datahallar (även s.k. serverhallar) i närområdet för att tillgodogöra sig spillvärme från dessa. Fortum har därför tagit fram utbyggnadsförslag för datahallar på fastigheten Varmvatten 5, som Fortum innehar med tomträtt, men också förslag på den idag obebyggda fastigheten Vanda 2 samt del av kvarteret ”Salo”, som utgör del av stamfastigheten Akalla 4:1.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av industrihus i Västberga
Rivning av befintliga byggnader och uppförande av nya byggnader - lager/industri.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
40 000 kvm tomtmark, 2 nya infartsparkeringar med totalt ca 140 platser.
Nybyggnad av lättare industri/kontor i Gustavsberg
Nybyggnad av kontor/lättindustri på ca 8000-9000 kvm.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Nynäshamn
Syftet med utbyggnaden är att verket ska ta hand om svart och gråvatten från fartyg. Nynäshamns Kommun och Stockholms Hamn samarbetar med detta projekt.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industri och utvändig ändring på bef byggnad.
Ombyggnad av bilverkstad och kontor i Upplands Väsby
Ombyggnad av bilanläggning och kontor.
Nybyggnad av industrihall i Tyresö
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter, vandagatan/raseborgsgatan/esbogatan. 3 tomter kvarstår.
Nybyggnad av industri mm i Almnäs
Några tomter mellan 6000 - 54´000 kvm finns kvar till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av två stycken industribyggnader.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Nybyggnad av ladugård och renovering av bostad på Åva gård i Tyresö
Tyresö Båthuset 1:2, 1:3, 1:4, Vissvass 4:1 samt Åva 1:1.
Nybyggnad av verksamhetsområde på Gladö, Huddinge
Planer för utökning av industrimarken i området med nya verksamheter på fastigheten del av Gladö 76:5 m.fl. inom kommundelen Sundby.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av industrihus i Skarpnäcks gård
Nybyggnad av industri- och lagerlokaler med kontorsutrymmen.
Nybyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter/datahall.
Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Vallentuna och Knivsta
Avser nyförläggning av avloppsreningsverk med tillhörande tillfartsvägar i Västersjö, Knivsta och i Lövsättra, Vallentuna.
Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.
Nybyggnad av smörjmedelsanläggning i Haninge
Avser nybyggnad av smörjmedelsanläggning.
Nybyggnad av industri och lager i Sollentuna
Nybyggnad av industri för eget bruk.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av betongindustri i Kungsängen
Nybyggnad av betongfabrik.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad för hustillverkning.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Utbyggnad av Lidls centrallager med ca 13000 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tryckeri i Akalla
Ändring av bärande konstruktion, nya bjälklag, nytt trapphus och hisschakt, installation av hiss.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lager på ca 3000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Nybyggnad av häststall i Huddinge
Stall för ca 40 hästar.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ventilation och entresolplan på industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Tyresö
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Ombyggnad till datorhall för Kungliga biblioteket på Östermalm, Stockholm,
Beställaren vill med projektet flytta befintlig datorhall på plan 4 på Karlavägen till den nya datorhallen på plan 2 i samma fastighet. Projektet omfattar ombyggnad av befintligt teknikutrymme på källarplan, plan 2, till datorhall åt KB (Kungliga Biblioteket).
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad för Lutcistern vid Görvälnverket, Järfälla
Entreprenaden avser en tillbyggnad för placering av en Lutcistern på 50 m³. Tillbyggnaden sker intill befintlig byggnad och grundläggning sker mot befintlig källarvåning. I entreprenaden ingår även lyft, framtransport och placering av lagringscistern för lut i tillbyggnaden. Lutcisternen tillhandahålls av beställaren.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Tillbyggnad av fläktrum på affärshus på Norrmalm
Yttre ändring, utbyggnad för fläktrum samt uppställning av nya kylmedelskylare.
Tillbyggnad av verkstad i Lidingö
Båtsmanstorpet 2 tillbyggnad av lager/ verkstad.
Ombyggnad av industrihus i Vårby, Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för ombyggnad av industrihall på fastigheten skå-väsby 4:5.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lager/hämtbutik.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av magasin i Hemmesta
Avser ombyggnad av bassänger till magasin.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för stålhall och kontorsmoduler.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av tillfällig industribyggnad.
Tillbyggnad av kylanläggning i Sollentuna
Tillbyggnad av kylcentral.
Ombyggnad av bryggeri i Östermalm
Ändrad användning från undervisning till ljudstudio, bryggeri, restaurang, butikslokaler samt yttre ändringar.
Tillbyggnad av verkstad i Lunda
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundby
Ny byggnad, lager.
Ny skorsten till Farsta värmeverk, Farsta
Avser installation av en ny skorsten i stål. Innanmätet består av en isolerad rökgaskanal med en ungefärlig invändig diameter om Ø 3000 mm. Höjd över mark minst 60 m. Skorsten ska vara försedd med invändig lejdare och topplucka för access.
Ny sandtvättsanläggning vid vattenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser ny sandtvättanläggning vid Norsborg vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ny solcellsanläggning på masslogistikcentrum i Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden avser byggnation av en solcellsanläggning vid Masslogistikcentrum i Södra Värtan, Projekt Norra Djurgårdsstaden.
Nybyggnad av underjordsbehållare m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.
Rivning av laboratorium i Västberga
Rivning av hus 09 (laboratoriet).
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av lager samt rivning.
Nybyggnad av kvarn i Vallentuna
Nybyggnad av kvarn. Projektet kommer att bekostas med donationer i form av arbete, material och pengar.
Nybyggnad av pumpstation och spillvattenledning i Kungsängen
Avser analys och åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten till spillvattenledningar. Förnyelse och åtgärder i kommunens pumpstationer för spillvatten. Platser ej fastställda i dagsläget.
Nytt industrigolv/verkstadsgolv vid Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser nytt industrigolv på två plan om totalt ca 1 100 m2.
Nybyggnad av kallförråd i Handen
Nybyggnad av 2 st kallförråd om ca 87 m2 markavtryck per kallförråd. Dessa kommer användas av industri och fordonsprogrammet på den intilliggande gymnasieskolan och kommer användas för uppställning av fordon/maskiner och material. Totalentreprenaden omfattar även ombyggnation/flytt av en spiraltrappa i den befintliga skolbyggnaden på fastigheten.
Nybyggnad av djupbehållare för sophantering i Jordbro, Haninge
Avser rivning av 2 st sophus, anläggning av 13 st nya djupbehållare samt 11 st p-platser inkl. markläggning, belysning, samt ny utfart.
Nybyggnad av cykelgarage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage. Plats för ca 50 cyklar.
Nybyggnad av skärmtak i Masthamnen
Denna upphandling omfattar konstruktion, byggnation, leverans och montage av ett skärmtak. För att ge kryssningspassagerare en god möjlighet att plocka på sig turistbroschyrer behövs ett skärmtak med mellanvägg, som kan klara mycket högre flöde av personer än befintlig lösning med friggebod. Nya skärmtaket ska hålla en hög estetisk stil
Nybyggnad av skärmtak i Frihamnen
Denna upphandling omfattar konstruktion, byggnation, leverans och montage av väderskydd för kryssningspassagerare i Frihamnen. Väderskyddet ska skydda mot regn. Leverans av fundament ingår.
Renovering av vattentorn i Botkyrka kommun
Avser renovering av Storvretens och Vårsta vattentorn. Omfattar på Storvreten: Renovering av vattencistern invändigt, Reparation av utvändig fasad samt yttertak, Grundförstärkning av konstruktionen och på Vårsta: Renovering av ytterfasad (sanering PCB fogar), Renovering av betongskador invändigt.
Ny sandtvätt för pumpstation i Bastmora, Södertälje
Objektet avser entreprenad för att skapa en Sandtvätt för pumpstation, råvattenledning, Bastmora.
Ommålning av yttertak på magasin 3, Frihamnen Stockholm
Objektet avser tak- och fasadplåtsmålning på Magasin 3 inom Stockholms frihamnsområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: