Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 253 st.

Ny-, om- & utbyggnad av livsmedelscentrum i Larsboda
Fastighetskontoret ansvarar för etableringen av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, Farsta. I området kommer ett tiotal fristående industribyggnader att uppföras.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
VA och fast släcksystem FSE905 Förbifart Stockholm
Avser VA-system inklusive VA-station, pump- och dränstationer för avlopps- och släckvatten till brandposter, fast släcksystem för trafikutrymmet för hela sträckan.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik på ca 15000 kvm. Miljöbyggnad Silver.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av datahallar i Akalla
Projekt 1460950 Vanda 2 har markanvisats till annan byggherre. AB Fortum Värme önskar utveckla sin befintliga fjärrvärmeanläggning på fastigheten Varmvatten 5 i Akalla och samtidigt skapa ett storskaligt datacenter med datahallar (även s.k. serverhallar) i närområdet för att tillgodogöra sig spillvärme från dessa. Fortum har därför tagit fram utbyggnadsförslag för datahallar på fastigheten Varmvatten 5, som Fortum innehar med tomträtt, men också förslag på den idag obebyggda fastigheten Vanda 2 samt del av kvarteret ”Salo”, som utgör del av stamfastigheten Akalla 4:1.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Nybyggnad av lättare industri/kontor i Gustavsberg
Nybyggnad av kontor/lättindustri på ca 8000-9000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Avser rivning av befintlig höglager på ca 3000 kvm och nybyggnad av nytt på ca 15000 kvm.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Nynäshamn
Syftet med utbyggnaden är att verket ska ta hand om svart och gråvatten från fartyg. Nynäshamns Kommun och Stockholms Hamn samarbetar med detta projekt.
Nybyggnad av returpark i Täby
Nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av returpark i Sollentuna
Avser ny returpark i Kronåsen, Sollentuna.
Nybyggnad av industri mm i Almnäs
Några tomter mellan 6000 - 54´000 kvm finns kvar till försäljning.
Nybyggnad av ladugård och renovering av bostad på Åva gård i Tyresö
Tyresö Båthuset 1:2, 1:3, 1:4, Vissvass 4:1 samt Åva 1:1.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 1
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 50, ca 130 500 kvm. -Hus 12, ca 40 500 kvm. -Hus 42, ca 16 800 kvm. -Hus 44. -Hus 51. -Hus 56-63. -Hus 49. -Hus 101-103 -Hus 106
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark på Vargmötet 2:3 mfl
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark på Vargmötet 2:3 mfl. Det finns 2st tomter kvar.
Nybyggnad av avsaltningsanläggning för dricksvatten i Stockholms län
Entreprenaden omfattar en avsaltningsanläggning för produktion av dricksvatten med tillhörande installationsarbeten samt driftsättning, belägen i Stockholms län.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Hyresgästanpassning av laboratorielokaler mm för SLSO Karolinska i Solna
Avser Scheelelabbet och hyresgästanpassning för plan 04 och plan 05. Hyresgäst 1 kommer nyttja ca 3600 kvm i två plan varav laboratorieverksamhet i ca 1300 kvm. Laboratorieverksamheten kommer i huvudsak vara inriktad mot forskning. Övriga ytor är kontor (kontorsceller), mötes-konferensdel och personaldel. Man kommer nyttja befintliga systemväggar och glaspartier i omfattning i kontor och labb. Hyresanpassning 1 är planerad att utföras mellan v 0119 och v 2519.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten torslunda 1:7.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Vallentuna och Knivsta
Avser nyförläggning av avloppsreningsverk med tillhörande tillfartsvägar i Västersjö, Knivsta och i Lövsättra, Vallentuna.
Nybyggnad av lokaler i Stockholm-Nynäshamn hamn
Det kommer att byggas 5 olika byggnader på området, denna avser byggnad för livsmedelsverket.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter/datahall.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Tillbyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Ytterligare 30 000 kvm mark återstår.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar Eldhavet 1 och Eldhavet 2.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri/lager på fastigheten örnäs 1:24, kraftvägen 6.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Ombyggnad av industri i Lidingö
Avser att utöka kapacitet i förtjockningen samt åstadkomma redundans. Detta åstadkoms genom att komplettera befintlig förtjockning med en stycken bandförtjockare. Inom projektet ingår att bygga ny polymerberedning för all överskottslamförtjockning för att möta det nya behovet av polymer. Ny betongkonstruktion i befintlig byggnad. Ny bandförtjockare med tillhörande pumpar och utrustning ska installeras i befintlig byggnad (SB10). Ny polymerberedning med tillhörande pumpar och utrustning ska installeras i samma befintliga byggnad. El, styr och ventilation tillhörande både bandförtjockare och polymerberedning ska installeras. Konstruktion, el, styr och ventilation kommer att utföras som sidoentreprenader.
Uppförande av pelletspannanläggning vid värmeverk, Gustavsberg
Avser nybyggnad av pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industribyggnad och komplementbyggnader (skärmtak).
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Hyresgästanpassning av industrihus i Västberga
Hyresgästanpassning, ändring av planlösning och ventilation.
Tillbyggnad av fläktrum på affärshus på Norrmalm
Yttre ändring, utbyggnad för fläktrum samt uppställning av nya kylmedelskylare.
Ny överbyggnad på magasin i Hemmesta
Värmdö kommun planerar att bygga en ny Överbyggnad bräddmagasin Hemmesta. Entreprenadarbetet avser komplett Överbyggnad med kompletterande pumpar och styrsystem.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad, Rivning av del av industribyggnad Kallhäll 9:12.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av flislager i Gustavsberg
Ansökan uppförande lagerbyggnad (flislager).
Rivning av industrihus i Upplands Väsby
Avser rivning av merparten av industribyggnaderna av eventuell betongkonstruktion på Nedra Runby 1:9 och 1:11. Detta för att bereda mark för etapp ett av Ladbrovägens anslutning till Jupitervägen och i sin förlängning Mälarvägen. Byggnader på fastigheterna som avses rivas är hus 2c, 3, 4a-4g. Entreprenaden omfattar även avverkning av all vegetation, rivning av inom området förekommande stängsel samt belysningsanläggningar.
Nybyggnad av båthallar och förråd i Vaxholm, Etapp 2
Denna del avser nybyggnad av verkstad och lager.
Nybyggnad av tvätthall i Bro
Nybyggnad av tvätthall för tunga maskiner.
Nybyggnad av verkstad i Botkyrka
Nybyggnad av lokal samt rivning.
Nytt styr- och övervakningssystem för VA-anläggningar på Lidingö
Entreprenaden omfattar nytt styr- och övervakningssystem för VA-anläggningar i kommunen. Avser totalt 3 st tryckstegringsanläggningar, 3 st vattentorn, 43 st spillvattenpumpstationer samt 4 st dagvattenpumpstationer.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av lager i Högdalen
Om/tillbyggnad av lagerhus.
Ny speditionsbyggnad i Masthamnen i Stockholm
Stockholms Hamnar avser bygga en Speditionsbyggnad i Masthamnen. Denna upphandling avser stomentreprenaden för byggnaden. Syftet med byggnaden är att förbättra speditionsverksamhet på hamnplan kopplat till avgående/ankommande båttrafik i hamnen.
Nybyggnad av skärmtak i park på Liljeholmen, del 2 och 3
Två skärmtak ska byggas. Det ena skärmtaket ska byggas i Årstabergsparken del 2, i den nybyggda lekparken där det bland annat finns en fotbollsplan ovanpå en byggnad. Det andra skärmtaket ska byggas i Årstabergsparken del 3 som anläggs just nu, strax norr om Sjöviksskolan, som också byggs just nu. Båda parkerna mynnar vid Sjöviksbacken i Årstaberg/Årstadal. Dag för slutbesiktning: 30 nov 2019 för Skärmtak 2, 28 juni 2019 för Skärmtak 3.
Ombyggnadsprojekt för Salems kommun
Denna upphandling avser tre objektet gällande A: Skönviksvillan: Ombyggnadsarbeten av källaren till samlingslokaler och dränering samt isoleringen utvändigt av grunden. B: Skogsängshallens förråd: Byggnationen avser utökning av redskapsförrådet samt C: 4H-gården, Ersboda: Ombyggnadsarbeten avser torpet, ladugården och nybyggnad av servicehuset och VA-dragning till Ersboda.
Nybyggnad av pumpstation på Värmdö
Ny pumpsump för kommande pumpstationsentreprenad i Strömma vid Ripvägen som kommer att försörja både området Strömma i stationens närområde samt fungera som en del i överföringen av spillvatten från Bullandö/Fagerdala/Älvsala längre ut på Värmdölandet. I objektet ingår även in- och utgående borrade ledningar till stationen fram till huvudledningsnät samt en rammad bräddledning ut i Återlögafjärden.
Nybyggnad av tvätthall i Fruängen
Nybyggnad av snabbtvätt för bilar.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Aspudden
Ändrad användning av tvättstuga, lokal till bostad.
Renovering av hissar på Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av tre st hissar i Käppalaverket på Lidingö.
Tillbyggnad av lager i Vallentuna
Tillbyggnad av lagerlokal med ca 200 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av pelletslager i Solna
Avser ombyggnation av befintligt P4 traversficka med ny uppgjutning av nytt golv.
Nybyggnad av cykelgarage i Huddinge
Nybyggnad av cykelgarage med plats för ca 40 cyklar i anslutning till pendeltågsstationen i Huddinge centrum.
Tillbyggnad av industrihus i Kista
Tillbyggnad av industribyggnad, tak utmed fasad, trucktak, ny komplementbyggnad med cykelbur.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad, parkeringsplatser samt markförändringar.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad (vindfång och nya portar).
Tillbyggnad av frysanläggning i Östberga
Tillbyggnad av lokal: nytt frysrum.
Utvändigt underhåll av skorsten i Lidingö
Ulven 1 fasadändring skorsten.
Ombyggnad av bilverkstad i Kista
Ombyggnad av bilserviceanläggning, bärande konstruktion, fasadändring.
Ombyggnad av lager i Liljeholmen
Ändrad användning från parkering till lagerhotell, liljeholmskajen.
Ombyggnad av lager i Haninge
Ändrad användning av affärsbyggnad till lagerhotell.
Ombyggnad av produktionslokal i Larsboda
Ändrad användning av lager till produktion, yttre ändring.
Utvändigt underhåll av lager i Täby
Utv. ändring av lagerbyggnad.
Ombyggnad av lager i Kista
Ändring av garage till lager.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i planlösning.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lagerlokal, produktionslokal .
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Förhandsbesked för lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Förhandsbesked tillbyggnad av hiss.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Bygglov/rivningslov av industri/lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: