Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 339 st.

Nybyggnad av logistik & företagspark i Norvik
Totalt 410 000 kvm exploaterbar yta.
Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Nybyggnad av lager i Bro
Nybyggnad av lager.
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av industrihus i Västberga
Rivning av befintliga byggnader och uppförande av nya byggnader - lager/industri.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
40 000 kvm tomtmark, 2 nya infartsparkeringar med totalt ca 140 platser.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lättare industri/kontor i Gustavsberg
Nybyggnad av kontor/lättindustri på ca 8000-9000 kvm.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Nynäshamn
Syftet med utbyggnaden är att verket ska ta hand om svart och gråvatten från fartyg. Nynäshamns Kommun och Stockholms Hamn samarbetar med detta projekt.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industri och utvändig ändring på bef byggnad.
Ombyggnad av bilverkstad och kontor i Upplands Väsby
Ombyggnad av bilanläggning och kontor.
Nybyggnad av industrihall i Tyresö
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter, vandagatan/raseborgsgatan/esbogatan. 3 tomter kvarstår.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av två stycken industribyggnader.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 2b
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 23, ca 1800 kvm. -Hus 29, ca 14 000 kvm. -Hus 37, ca 5640 kvm. -Hus 38, ca 25 000 kvm.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 1
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 50, ca 130 500 kvm. -Hus 12, ca 40 500 kvm. -Hus 42, ca 16 800 kvm. -Hus 44. -Hus 51. -Hus 56-63. -Hus 49. -Hus 101-103 -Hus 106
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 2a
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 6, ca 10 800 kvm. -Hus 17, ca 4000 kvm. -Hus 18, ca 4400 kvm. -Hus 32, rivs delvis. -Hus 33, ca 21 600 kvm. -Hus 5, ca 20 000 kvm. -Hus 14, södra delen endast.
Nybyggnad av ladugård och renovering av bostad på Åva gård i Tyresö
Tyresö Båthuset 1:2, 1:3, 1:4, Vissvass 4:1 samt Åva 1:1.
Nybyggnad av verksamhetsområde på Gladö, Huddinge
Planer för utökning av industrimarken i området med nya verksamheter på fastigheten del av Gladö 76:5 m.fl. inom kommundelen Sundby.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av industrihus i Skarpnäcks gård
Nybyggnad av industri- och lagerlokaler med kontorsutrymmen.
Nybyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Vallentuna och Knivsta
Avser nyförläggning av avloppsreningsverk med tillhörande tillfartsvägar i Västersjö, Knivsta och i Lövsättra, Vallentuna.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov och marklov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad samt ombyggnad industrilokal.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter/datahall.
Nybyggnad av industri och lager i Sollentuna
Nybyggnad av industri för eget bruk.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av smörjmedelsanläggning i Haninge
Avser nybyggnad av smörjmedelsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad för hustillverkning.
Nybyggnad av betongindustri i Kungsängen
Nybyggnad av betongfabrik.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 4
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 100, ca 12 420 kvm. -Hus 105
Nybyggnad av sopsug i Årstastråket och Slakthusområdet, Stockholm
Sopsugsanläggningssystemet är planerat att vara ett så kallat öppet system. Exploateringskontoret planerar och installerar terminal och ledningar i allmän platsmark, huvudnätet.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Utbyggnad av Lidls centrallager med ca 13000 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tryckeri i Akalla
Ändring av bärande konstruktion, nya bjälklag, nytt trapphus och hisschakt, installation av hiss.
Nybyggnad av häststall i Huddinge
Stall för ca 40 hästar.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lager på ca 3000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ventilation och entresolplan på industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Tyresö
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundby
Ny byggnad, lager.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av trycksegregerings station i Kungsängen, Etapp 6
Totalt ska en ca 20 km lång vattenledning, varav ca 3,5 km sjöledning, byggas. Även en ca 11 km lång avloppsledning. Detta byggs etappvis. Detta är sista delen som avser en trycksegregerings station.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 3
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 67, ca 2250 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Ombyggnad till datorhall för Kungliga biblioteket på Östermalm, Stockholm,
Beställaren vill med projektet flytta befintlig datorhall på plan 4 på Karlavägen till den nya datorhallen på plan 2 i samma fastighet. Projektet omfattar ombyggnad av befintligt teknikutrymme på källarplan, plan 2, till datorhall åt KB (Kungliga Biblioteket).
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 5a
Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 40, ca 11 700 kvm.
Tillbyggnad för Lutcistern vid Görvälnverket, Järfälla
Entreprenaden avser en tillbyggnad för placering av en Lutcistern på 50 m³. Tillbyggnaden sker intill befintlig byggnad och grundläggning sker mot befintlig källarvåning. I entreprenaden ingår även lyft, framtransport och placering av lagringscistern för lut i tillbyggnaden. Lutcisternen tillhandahålls av beställaren.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Tillbyggnad av fläktrum på affärshus på Norrmalm
Yttre ändring, utbyggnad för fläktrum samt uppställning av nya kylmedelskylare.
Tillbyggnad av verkstad i Lidingö
Båtsmanstorpet 2 tillbyggnad av lager/ verkstad.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av tillfällig industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av kylanläggning i Sollentuna
Tillbyggnad av kylcentral.
Tillbyggnad av verkstad i Lunda
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av magasin i Hemmesta
Avser ombyggnad av bassänger till magasin.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för stålhall och kontorsmoduler.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Vårby, Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för ombyggnad av industrihall på fastigheten skå-väsby 4:5.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.
Ombyggnad av bryggeri i Östermalm
Ändrad användning från undervisning till ljudstudio, bryggeri, restaurang, butikslokaler samt yttre ändringar.
Ny sandtvättsanläggning vid vattenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser ny sandtvättanläggning vid Norsborg vattenverk.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Avser tillbyggnad av kallförråd och skärmtak samt mindre ombyggnad av befintlig lokal.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av underjordsbehållare m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Ny solcellsanläggning på masslogistikcentrum i Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden avser byggnation av en solcellsanläggning vid Masslogistikcentrum i Södra Värtan, Projekt Norra Djurgårdsstaden.
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Nybyggnad av kvarn i Vallentuna
Nybyggnad av kvarn. Projektet kommer att bekostas med donationer i form av arbete, material och pengar.
Rivning av laboratorium i Västberga
Rivning av hus 09 (laboratoriet).
Tillbyggnad av industrihus i Österåker
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: