Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 256 st.

Ny-, om- & utbyggnad av livsmedelscentrum i Larsboda
Fastighetskontoret ansvarar för etableringen av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, Farsta. I området kommer ett tiotal fristående industribyggnader att uppföras.
Ut- och ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
VA och fast släcksystem FSE905 Förbifart Stockholm
Avser VA-system inklusive VA-station, pump- och dränstationer för avlopps- och släckvatten till brandposter, fast släcksystem för trafikutrymmet för hela sträckan.
Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik på ca 15000 kvm.
Nybyggnad av datahallar i Akalla
Projekt 1460950 Vanda 2 har markanvisats till annan byggherre. AB Fortum Värme önskar utveckla sin befintliga fjärrvärmeanläggning på fastigheten Varmvatten 5 i Akalla och samtidigt skapa ett storskaligt datacenter med datahallar (även s.k. serverhallar) i närområdet för att tillgodogöra sig spillvärme från dessa. Fortum har därför tagit fram utbyggnadsförslag för datahallar på fastigheten Varmvatten 5, som Fortum innehar med tomträtt, men också förslag på den idag obebyggda fastigheten Vanda 2 samt del av kvarteret ”Salo”, som utgör del av stamfastigheten Akalla 4:1.
Nybyggnad av industrihus i Västberga
Rivning av befintliga byggnader och uppförande av nya byggnader - lager/industri.
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Nybyggnad av lättare industri/kontor i Gustavsberg
Nybyggnad av kontor/lättindustri på ca 8000-9000 kvm.
Nybyggnad av lättare industri i Gustavsberg
Planändring beställt för nybyggnad av småindustri.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Nynäshamn
Syftet med utbyggnaden är att verket ska ta hand om svart och gråvatten från fartyg. Nynäshamns Kommun och Stockholms Hamn samarbetar med detta projekt.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Svinninge
Avser konsulttjänst för att bereda en tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalkens nionde kapitel i form av möjlig nybyggnation av avloppsreningsverk i storleksordningen 100.000 personekvivalenter i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av lager i Ulvsunda industriomr
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av bryggeri i Östermalm
Ändrad användning från undervisning till ljudstudio, bryggeri, restaurang, butikslokaler samt yttre ändringar.
Nybyggnad av industrihall i Tyresö
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av två stycken industribyggnader.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av avsaltningsanläggning för dricksvatten i Stockholms län
Entreprenaden omfattar en avsaltningsanläggning för produktion av dricksvatten med tillhörande installationsarbeten samt driftsättning, belägen i Stockholms län.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm etapp 1
Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i flera etapper mellan 2019-2023. Denna etapp avser rivning av följande hus: -Hus 50, ca 130 500 kvm. -Hus 12, ca 40 500 kvm. -Hus 42, ca 16 800 kvm. -Hus 44. -Hus 51. -Hus 56-63. -Hus 49. -Hus 101-103 -Hus 106
Nybyggnad av ladugård och renovering av bostad på Åva gård i Tyresö
Tyresö Båthuset 1:2, 1:3, 1:4, Vissvass 4:1 samt Åva 1:1.
Rivning och nybyggnad av kvarn i Kvarnholmen
Rivning av den gamla kulturminnesmärkta Havrekvarnen och sen återuppbyggnad av en likvärdig byggnad.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 4 mfl
Planerat projekt efter etapp 3. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad för produktion av ytterfacksväggar.
Nybyggnad av fryslager i Södertälje
Återuppbyggnad av fryslager.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten torslunda 1:7.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Vallentuna och Knivsta
Avser nyförläggning av avloppsreningsverk med tillhörande tillfartsvägar i Västersjö, Knivsta och i Lövsättra, Vallentuna.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov och marklov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad samt ombyggnad industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av industri i Lidingö
Avser att utöka kapacitet i förtjockningen samt åstadkomma redundans. Detta åstadkoms genom att komplettera befintlig förtjockning med en stycken bandförtjockare. Inom projektet ingår att bygga ny polymerberedning för all överskottslamförtjockning för att möta det nya behovet av polymer. Ny betongkonstruktion i befintlig byggnad. Ny bandförtjockare med tillhörande pumpar och utrustning ska installeras i befintlig byggnad (SB10). Ny polymerberedning med tillhörande pumpar och utrustning ska installeras i samma befintliga byggnad. El, styr och ventilation tillhörande både bandförtjockare och polymerberedning ska installeras. Konstruktion, el, styr och ventilation kommer att utföras som sidoentreprenader.
Nybyggnad av smörjmedelsanläggning i Haninge
Avser nybyggnad av smörjmedelsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Ombyggnad av tvättinrättning och kontorslokal i Västertorp
Ändring av tvätthall till 4 tvättstugor och 2 grovtvättstugor samt kontorslokal, installation av plattformshiss mellan entréplan och plan 3, brandtrappa på fasad m.m.
Ombyggnad till datorhall för Kungliga biblioteket på Östermalm, Stockholm,
Beställaren vill med projektet flytta befintlig datorhall på plan 4 på Karlavägen till den nya datorhallen på plan 2 i samma fastighet. Projektet omfattar ombyggnad av befintligt teknikutrymme på källarplan, plan 2, till datorhall åt KB (Kungliga Biblioteket).
Nybyggnad av sjöbod i Nacka
Bygglov för nybyggnad av affärslokaler; 6 sjöbodar.
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Upplands Väsby
Nybyggnad av lösdriftsstall.
Nybyggnad av lager i Sundby
Ny byggnad, lager.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad samt strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av kylanläggning i Sollentuna
Sollentuna Energi & Miljö bygger ut sin kylcentral för fjärrkyla. Installation av kylmaskin och värmepumpar med tillhörande styrsystem.
Tillbyggnad av fläktrum på affärshus på Norrmalm
Yttre ändring, utbyggnad för fläktrum samt uppställning av nya kylmedelskylare.
Lokalanpassning till bageri, konditori och café i Farsta
Entreprenaden lokalanpassning till bageri, konditori samt café på Kastanjegården i Farsta.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Avser tillbyggnad av kallförråd och skärmtak samt mindre ombyggnad av befintlig lokal.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Nybyggnad av flislager i Gustavsberg
Ansökan uppförande lagerbyggnad (flislager).
Tillbyggnad av verkstad i Lunda
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation och spillvattenledning i Kungsängen
Avser analys och åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten till spillvattenledningar. Förnyelse och åtgärder i kommunens pumpstationer för spillvatten. Platser ej fastställda i dagsläget.
Ny sandtvättsanläggning vid vattenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser ny sandtvättanläggning vid Norsborg vattenverk.
Nybyggnad av verkstad i Botkyrka
Nybyggnad av lokal samt rivning.
Ny solcellsanläggning på masslogistikcentrum i Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden avser byggnation av en solcellsanläggning vid Masslogistikcentrum i Södra Värtan, Projekt Norra Djurgårdsstaden.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager.
Ombyggnadsprojekt för Salems kommun
Denna upphandling avser tre objektet gällande A: Skönviksvillan: Ombyggnadsarbeten av källaren till samlingslokaler och dränering samt isoleringen utvändigt av grunden. B: Skogsängshallens förråd: Byggnationen avser utökning av redskapsförrådet samt C: 4H-gården, Ersboda: Ombyggnadsarbeten avser torpet, ladugården och nybyggnad av servicehuset och VA-dragning till Ersboda.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Tillbyggnad av fläktrum på tak på ca 55 kvm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västberga
Tillbyggnad av teknikrum och lasthus, yttre ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Österåker
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Fruängen
Nybyggnad av snabbtvätt för bilar.
Nybyggnad av tvättinrättning i Södertälje
Avser nybyggnad av miljötvätt med fristående tvättstuga. Mark och grundarbete utförs av ramavtalsentreprenör.
Ombyggnad av pelletslager i Solna
Avser ombyggnation av befintligt P4 traversficka med ny uppgjutning av nytt golv.
Installation av ventilation i FA-hall vid återvinningscentral i Huddinge
Avser projektering och installation av Ventilationsanläggning i hall för farligt avfall (FA) på Jordbro ÅVC.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av skorsten i Lidingö
Ulven 1 fasadändring skorsten.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av industribyggnad samt schaktning.
Tillbyggnad av industrihus i Kista
Tillbyggnad av industribyggnad, tak utmed fasad, trucktak, ny komplementbyggnad med cykelbur.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad industribyggnad.
Rivning av industrihus i Upplands Väsby
Rivning av industri/lagerbyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: