Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Ny rötningsanläggning vid Strängnäs reningsverk, Totalentreprenad.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Nybyggnad av verkstad/reparationshall i Härad, Strängnäs
Byggnaden kommer att vara ca 1000 kvm (stålhallsbyggnad) i Härad/(Strängnäs). Funktioner i hallen är bland annat förvaring av skjutmål, snickeri för reparationer av skjutmål, vårdhall, metallverkstad och fordonsvårdslokal. Byggnaden ska ha en takhöjd på minst 5 meter.
Renovering av slamfickor vid reningsverk i Strängnäs
Det som ska repareras är skador där betongens yta sönderdelats av miljön i bassängerna på ytor ovanför skvalpzonen på bassängväggar och bjälklagens undersidor. Vidare ska ledningar och pumpinfästningar bytas, håltagningar göras igenom betongen. Även installation av luckor och omrörare ska utföras. Arbetena ska genomföras etappvis: Etapp 1 - Rötslamsilo 1, 2 och råslamsilo, Etapp 2 - Rötslamsilo 3 och externslamsilo.
Ombyggnad av uthus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & ombyggnad av bostäder marielund 1:1.
Tillbyggnad av reningsverk i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av reningsverk kemisten 1.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad i industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av pumphus och sprinklertank värmeverket 1:1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för skyltar, fasadändring & parkering rördrommen 8.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd kyrkberget 13.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation näsbyholm 3:47.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring kemisten 2.
Målning av fasad på industrihus i Strängnäs
Fasadmålning på fräsaren 5.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation samt informationsskylt gorsinge 1:1.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal (byggnad 74) kemisten 2.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal filaren 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: