Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av reningsverk mm i Strängnäs
Reningsverken i Mariefred och Strängnäs är små och föråldrade. För att klara av att ta hand om allt vatten i den växande kommunen vill Sevab göra omfattande investeringar. Sevab ska arbeta för att reningsverket i Mariefred ska avvecklas och att avloppsvattnet i stället ska forslas till Strängnäs med hjälp av en så kallad överföringsledning. Anläggningen i Strängnäs ska byggas om och moderniseras så att kapaciteten ökar. Projektet kommer byggas ut i deletapper: delprojekt 1: 1637303
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Totalentreprenaden omfattar följande: - Förbehandling och förtjockning i befintlig bassängbyggnad, inklusive slamlager blandslam och förtjockat slam, förtjockning, polymerutrustning, rejektvattenledning och pumpning av förtjockat slam. - Ny teknikbyggnad med värmeväxlare, cirkulationskretsar, pumpar, slutavvattning av rötat slam, utmatning av avvattnat slam till slamplatta, polymerutrustning - Minst två rötkammare för termofil rötning - Utjämningstank rötslam, eller annan lösning som möjliggör kontinuerlig värmeväxling - Rötrestlager med gasklocka - Gassystem, fackla - Kraftvärmeproduktion för intern förbrukning av el och värme. - Fullständig avprovning och driftsättning.
Renovering av slamfickor vid reningsverk i Strängnäs
Det som ska repareras är skador där betongens yta sönderdelats av miljön i bassängerna på ytor ovanför skvalpzonen på bassängväggar och bjälklagens undersidor. Vidare ska ledningar och pumpinfästningar bytas, håltagningar göras igenom betongen. Även installation av luckor och omrörare ska utföras. Arbetena ska genomföras etappvis: Etapp 1 - Rötslamsilo 1, 2 och råslamsilo, Etapp 2 - Rötslamsilo 3 och externslamsilo.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Uppbyggnad av lokal efter brand.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadfärg fräsaren 5.
Ombyggnad av uthus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & ombyggnad av bostäder marielund 1:1.
Nybyggnad av produktionslokal/lättare industri i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10.
Tillbyggnad av kallförråd i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd & bardel sparbanken 6.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad/hyresanpassning och fasadändring på industrilokal.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för tryckstegringsstation edsala 5:8.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov uppförande av tältbyggnad, flytt av staket, strängnäs 3:14.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av altan med skärmtak marielund 1:67.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningsanmälan av lokal strängnäs-åby 5:5.
Installation av kärltvätt vid återvinningscentraler i Strängnäs
Avser två stycken fastmonterade kärltvättar, en ska vara placerad på Beställarens återvinningsanläggning i Eskilstuna (Lilla Nyby) och en i Strängnäs (Kvitten).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: