Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av reningsverk mm i Strängnäs
Reningsverken i Mariefred och Strängnäs är små och föråldrade. För att klara av att ta hand om allt vatten i den växande kommunen vill Sevab göra omfattande investeringar. Sevab ska arbeta för att reningsverket i Mariefred ska avvecklas och att avloppsvattnet i stället ska forslas till Strängnäs med hjälp av en så kallad överföringsledning. Anläggningen i Strängnäs ska byggas om och moderniseras så att kapaciteten ökar.
Nybyggnas av industri i Strängnäs
Området är detaljplanelagt och utbyggnad av gator, VA, el, opto och fjärrvärme är påbörjat. Ledig mark i området säljs av Strängnäs kommun och Kilenkrysset.
Tillbyggnad av tvätthall i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av tvätt- och verkstadshall samt uppförande av stängsel och mur strängnäs 2:30.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad med kontor kvitten 9.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring slakteriet 10.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad gorsinge 1:89.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av pumpstation toresunds-sundby 1:1.
Nybyggnad av silo i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av silo kemisten 1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strängnäs
Bygglov för permanent återvinningsstation brandchefen 1.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för pumpstation och reservel marielund 1:4.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad gorsinge 1:78.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningsanmälan av 3 st enklare byggnader norra skogen 3:23.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningsanmälan för äldre torpstuga näsbyholm 3:17.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningslov för förråd på återvinningscentralen strängnäs 2:1.
Nybyggnad av kallförråd i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kallförråd, t.o.m. 2023-10-01 skogsborg 11.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lager, t.o.m 2020-10-01 fräsaren 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: