Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av industrilokaler i Arnö
Tomter för nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Planer på att uppföra en ny lagerbyggnad på det 15 000 kvadratmeter stora området som ligger i korsningen mellan Flättnaleden och Bilvägen inom kv Oljan.
Om- och nybyggnad av ekonomihus/torkhus, Nyköping
Nytt oisolerat torkhus samt ihopbyggnad med bef lågbyggnad. Total byggnadsyta ca 900 kvm. Rivning av spannmålsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för tillbyggnad av byggnad för lager.
Tillbyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av bageri i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av va-anläggning och ventilationssystem.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 6st komplementbyggnader - cykelförråd till nyköpings lasarett.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager (tält).
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av tvättinrättning i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning - tvätteri.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad / vagnslider.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av förfallen byggnad.
Rivning av sophus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av sopförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för anläggande av byggnad för industri.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: