Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Anmälan om installation av ventilation samt anpassning av lokal i byggnad för industri.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.
Nybyggnad av bilverkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice.
Ombyggnad av kontors- och omklädningsytor i avloppsreningsverk i Nyköping
Avser takomläggning, fönsterbyte, ventilationsåtgärder och renovering av inre ytskikt.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Uppförande av skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri, lagertält.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solceller.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av djurstall på Rågö
Avser projektering och utförande av djurstall på Rågö Tystberga, Nyköpings kommun, byggnadsyta ca 120 m2.
Nybyggnad av motorcykelställ i Nyköping
Uppsättning av ställ för motorcyklar vid trafikskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: