Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av industribyggnad. Bottenplatta ca 32 000 kvm och entresol 5 400 kvm.
Ny logistikpark i Eskilstuna
180 000 m2 mark.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm i Eskilstuna
7700 kvm kvartersmark för handel.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av laboratorium på vattenverk i Eskilstuna
Den befintliga lokalen på plan 2 ska byggas om i sin helhet för att ytorna ska kunna utnyttjas mer effektivt. På plan 1 ska nytt teknikrum skapas (beroende på vilka krav som ställs på rummet utifrån aggregat och annan utrustning kan ombyggnation av rummet behövas). Då ombyggnationen är utförd kommer entreprenad för inredning att utföras. Byggentreprenaden lämnar lockat avstick där inredningsentreprenören ska ta vid sin installation.
Nybyggnad av våtmark i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.
Ny energianläggning på vattenverket i Eskilstuna
ESEM har för avsikt att installera en ny energianläggning på vattenverket i Hyndevad. Den nya anläggningen ska ersätta dagens oljepanna på 415 kW samt 2 st el-patroner på totalt 240 kW som i dag värmer byggnaden med en årsenergiförbrukning på ca: 1000 MWh. Den nya energiproduktionsanläggning ska producera värme enligt dagens förbrukningsnivå och kyleffekt på ca 100 kW ifrån energin dricksvattnet via mellanliggande värmeväxlare till X antal kylvärmepumpar.
Nya blåsmaskiner vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna
Avser leverans inklusive montage av två (2) stycken blåsmaskiner vars funktion syftar till att tillgodose Ekeby avloppsreningsverks biologiska reningssteg med luft. I entreprenaden ingår demontering och bortforsling av av befintlig maskinutrustning.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utv. ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad med restauranger.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad,.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industritält.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus på Doktorn 1 & 2.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus på Domaren 1 & 2.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation samt anordnande av 7 parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av sophus.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd på barnstuga,.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på affärshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: