Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad järnet 10.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Flytt av återvinningsstation i Trosa
Ombyggnad av bommar, återvinningsfack mm.
Nybyggnad av industrihus i Gnesta
Bygg- och marklov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vingåker
Nybyggnad av industrihall samt carport.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Anmälan om installation av ventilation samt anpassning av lokal i byggnad för industri.
Ombyggnad av industrihus i Gnesta
Bygglov för industribyggnad.
Ombyggnad av kontors- och omklädningsytor i avloppsreningsverk i Nyköping
Avser takomläggning, fönsterbyte, ventilationsåtgärder och renovering av inre ytskikt.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd, mötes- och omklädningsbyggnad strängnäs 3:1.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Anmälan om ändring av planlösning grenen 7.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.
Nybyggnad av bilverkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt fristående skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av industri i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning mimer 2.
Nybyggnad av utlastningshall i Oxelösund
Nybyggnad av utlastningshall siloanläggning.
Tillbyggnad av vattenverk i Eskilstuna
Nybyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av lager i Eskilstuna
Ändring från biltvätt till lager samt utvändig ändring.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trosa
Återvinningsstation och stängsel.
Utvändigt underhåll av förråd i Eskilstuna
Utvändig ändring av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad, solceller.
Tillbyggnad av panncentral i Eskilstuna
Tillbyggnad av panncentral.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Uppförande av byggnadsverk.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Uppförande av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Trosa
Uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Uppförande av skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Trosa
Etablering med bodar och containrar, tillfällig åtgärd.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus på Doktorn 1 & 2.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus på Domaren 1 & 2.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus och plank.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus/förråd.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Oxelösund
Rivning av skärmtak samt uppförande av nytt skärmtak.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av två industribyggnader.
Rivning av sophus i Strängnäs
Rivningslov av miljöhus krögaren 4.
Rivning av skorsten i Strängnäs
Rivningslov av skorsten ansgar 2.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd på barnstuga,.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri, lagertält.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solceller.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gnesta
Ansökan om bygglov avloppspumpstation Heby 5:19,Ålsta 1:3,Vängsö 11:2,Norrtuna 1:2,Hallsta 3:1.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två brunnsöverbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd och torrklosett åker 9:1.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad åkers klockargård 1:1.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad vannesta 1:113.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus prästkragen 16.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation hedlandet 1:52.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av djurstall på Rågö
Avser projektering och utförande av djurstall på Rågö Tystberga, Nyköpings kommun, byggnadsyta ca 120 m2.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 50 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.
Tillbyggnad med kallager/skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av motorcykelställ i Nyköping
Uppsättning av ställ för motorcyklar vid trafikskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: