Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 1 hektar industrimark.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vingåker
Sörmland Vatten och Avfall AB driver på uppdrag av Vingåkers kommun en återvinningscentral på Vik avfallsanläggning i Vingåkers kommun. Med anledning av sluttäckning av Vingåkers kommuns deponi ska nuvarande verksamhet av återvinningscentralen flyttas till annan plats. Sörmland Vatten och Avfall AB planerar att vid Vik avfallsanläggning bygga en ny återvinningscentral för mellanlagring, förbehandling och behandling av avfall för hushåll och verksamheter.
Nybyggnad av industrilokaler i Arnö
Tomter för nybyggnad av industrihus.
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Totalentreprenaden omfattar följande: - Förbehandling och förtjockning i befintlig bassängbyggnad, inklusive slamlager blandslam och förtjockat slam, förtjockning, polymerutrustning, rejektvattenledning och pumpning av förtjockat slam. - Ny teknikbyggnad med värmeväxlare, cirkulationskretsar, pumpar, slutavvattning av rötat slam, utmatning av avvattnat slam till slamplatta, polymerutrustning - Minst två rötkammare för termofil rötning - Utjämningstank rötslam, eller annan lösning som möjliggör kontinuerlig värmeväxling - Rötrestlager med gasklocka - Gassystem, fackla - Kraftvärmeproduktion för intern förbrukning av el och värme. - Fullständig avprovning och driftsättning.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
3800 m2. Exploatering på 1482225.
Rivning/återuppbyggnad av industrihus i Nyköping
Rivning/återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av reningsverk i Eskilstuna
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö avser att bygga ett nytt reningsverk i Bälgviken som ska ersätta dagens reningsverk, Bälgviken ARV. Det nya verket ska placeras på samma tomt som det befintliga verket.
Nybyggnad av asfaltsverk i Trosa
Nybyggnad av asfaltsverk.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skidhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/skidhall.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Avser att stycka av marken till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
33 938 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1. 1526464 - Byggmästaren 6. 1459449 - Byggmästaren 8.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Nybyggnad av lagerhall.
Renovering av slamfickor vid reningsverk i Strängnäs
Det som ska repareras är skador där betongens yta sönderdelats av miljön i bassängerna på ytor ovanför skvalpzonen på bassängväggar och bjälklagens undersidor. Vidare ska ledningar och pumpinfästningar bytas, håltagningar göras igenom betongen. Även installation av luckor och omrörare ska utföras. Arbetena ska genomföras etappvis: Etapp 1 - Rötslamsilo 1, 2 och råslamsilo, Etapp 2 - Rötslamsilo 3 och externslamsilo.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
7651 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1. 1526464 - Byggmästaren 6. 1459449 - Byggmästaren 8.
Ombyggnad av pumpstation i Björnlunda, Gnesta
Ombyggnation av Kyrkgärdets spillvattenpumpstation i Björnlunda. Pumpstationen ska renoveras och förses med överbyggnad.
Byte av tak på ladugård och stall på Stenhammars gods i Flen
Entreprenaden omfattar byte av takbeläggning och renovering/ändring av delar av fasad på ladugård på Stenhammars gods samt byte av takbeläggning och montering skjutportar på ekonomibyggnad på fastigheten Bönan, Flens kommun. Total byggnadsyta på mark vid Stenhammar ca 1000 m2 och vid Bönan ca 200 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Trosa
Tillbyggnad av industribyggnad med garage/förrådslokal/industrilokal.
Ombyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för verkstad.
Rivning av byggnader vid Römossens gård i Eskilstuna
Objektet avser rivning av byggnader på aktuell del av fastigheten Odlaren 1:1, det finns en huvudbyggnad, en stor lada och ett garage/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Uppbyggnad av lokal efter brand.
Utvändigt underhåll av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för lager.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ombyggnad av uthus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & ombyggnad av bostäder marielund 1:1.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad .
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av altan med skärmtak marielund 1:67.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd kyrkberget 13.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av pumphus och sprinklertank värmeverket 1:1.
Tillbyggnad av soprum i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av kylt soprum på flerbostadshus .
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad i industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad/hyresanpassning och fasadändring på industrilokal.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Bygglov för uppförande av tryckstegringsstation samt installation av VA-anordning .
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov uppförande av tältbyggnad, flytt av staket, strängnäs 3:14.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om tillfälligt bygglov för uppförande av 1 st tält samt 1 st drive-in tält intill kullbergska sjukhuset.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov, rivningslov och strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens uppförande av byggnad för lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring kemisten 2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för mindre utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd vid förskola.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av virkeshall/tält.
Ombyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Målning av fasad på industrihus i Strängnäs
Fasadmålning på fräsaren 5.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: