Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny logistikpark i Eskilstuna
180 000 m2 mark.
Till och ombyggnad av fabrik i Eskilstuna
Till och ombyggnad av Assas fabrik.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av logistik i Nyköping
Nybyggnad av logistiklokaler
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 0,5 hektar industrimark.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av hallbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vingåker
Sörmland Vatten och Avfall AB driver på uppdrag av Vingåkers kommun en återvinningscentral på Vik avfallsanläggning i Vingåkers kommun. Med anledning av sluttäckning av Vingåkers kommuns deponi ska nuvarande verksamhet av återvinningscentralen flyttas till annan plats. Sörmland Vatten och Avfall AB planerar att vid Vik avfallsanläggning bygga en ny återvinningscentral för mellanlagring, förbehandling och behandling av avfall för hushåll och verksamheter.
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Ny rötningsanläggning vid Strängnäs reningsverk, Totalentreprenad.
Tillbyggnad av industrihus i Trosa
Tillbyggnad av industrifastighet.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/kontor.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Planer på att uppföra en ny lagerbyggnad på det 15 000 kvadratmeter stora området som ligger i korsningen mellan Flättnaleden och Bilvägen inom kv Oljan.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
3800 m2. Exploatering på 1482225.
Nybyggnad av vattenverk i Näshulta Österby, Eskilstuna
Entreprenaden innebär uppförande av Österby vattenverk som ska vara dimensionerat för 1000 personer och kunna leverera 200 m3/dygn från start men ha kapacitet att producera upp till 300 m3/dygn med dagens utbyggnadsplaner. Entreprenören ska ansluta till redan utförda ledningar och tillse att styrningen ska ske från vattenverket.
Rivning/återuppbyggnad av industrihus i Nyköping
Rivning/återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av reningsverk i Eskilstuna
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö avser att bygga ett nytt reningsverk i Bälgviken som ska ersätta dagens reningsverk, Bälgviken ARV. Det nya verket ska placeras på samma tomt som det befintliga verket.
Nybyggnad av verkstad/reparationshall i Härad, Strängnäs
Byggnaden kommer att vara ca 1000 kvm (stålhallsbyggnad) i Härad/(Strängnäs). Funktioner i hallen är bland annat förvaring av skjutmål, snickeri för reparationer av skjutmål, vårdhall, metallverkstad och fordonsvårdslokal. Byggnaden ska ha en takhöjd på minst 5 meter.
Nybyggnad av skidhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/skidhall.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Avser att stycka av marken till försäljning.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
33 938 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1. 1526464 - Byggmästaren 6. 1459449 - Byggmästaren 8.
Renovering av slamfickor vid reningsverk i Strängnäs
Det som ska repareras är skador där betongens yta sönderdelats av miljön i bassängerna på ytor ovanför skvalpzonen på bassängväggar och bjälklagens undersidor. Vidare ska ledningar och pumpinfästningar bytas, håltagningar göras igenom betongen. Även installation av luckor och omrörare ska utföras. Arbetena ska genomföras etappvis: Etapp 1 - Rötslamsilo 1, 2 och råslamsilo, Etapp 2 - Rötslamsilo 3 och externslamsilo.
Ombyggnad av pumpstation i Björnlunda, Gnesta
Ombyggnation av Kyrkgärdets spillvattenpumpstation i Björnlunda. Pumpstationen ska renoveras och förses med överbyggnad.
Byte av tak på ladugård och stall på Stenhammars gods i Flen
Entreprenaden omfattar byte av takbeläggning och renovering/ändring av delar av fasad på ladugård på Stenhammars gods samt byte av takbeläggning och montering skjutportar på ekonomibyggnad på fastigheten Bönan, Flens kommun. Total byggnadsyta på mark vid Stenhammar ca 1000 m2 och vid Bönan ca 200 m2.
Ombyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för verkstad.
Ombyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring samt ändrat brandskydd Kvadraten 1.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ombyggnad av uthus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & ombyggnad av bostäder marielund 1:1.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt ändring av brandskydd samt VA och ventilation.
Tillbyggnad av reningsverk i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av reningsverk kemisten 1.
Upprustning av Björnlunda vattenverk i Gnesta
Nya råvattenpumpar, renovering råvattenbrunn.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation samt informationsskylt gorsinge 1:1.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal (byggnad 74) kemisten 2.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal filaren 1.
Nybyggnad av sophus i Oxelösund
Nybyggnad av 2 miljöhus.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.
Målning av fasad på industrihus i Strängnäs
Fasadmålning på fräsaren 5.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad i industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Bygglov för uppförande av tryckstegringsstation samt installation av VA-anordning .
Tillbyggnad av soprum i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av kylt soprum på flerbostadshus .
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd kyrkberget 13.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av pumphus och sprinklertank värmeverket 1:1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för skyltar, fasadändring & parkering rördrommen 8.
Rivning av vattenverk i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för teknisk anläggning - vattenverk.
Rivning av skärmtak i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring kemisten 2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för mindre utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation näsbyholm 3:47.
Nybyggnad av växthus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av tält (växthus).
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, väderskydd för redskap.
Nybyggnad av pumpstation i Gnesta
Ansökan om bygglov för pumpstation.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens uppförande av byggnad för lager.
Rivning av cistern i Oxelösund
Ansökan om rivningslov för rivning av 2 cisterner.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: