Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (32)
Flen (1)
Gnesta (1)
Nyköping (15)
Trosa (4)
Vingåker (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av slamhantering vid avloppsreningsverk i Katrineholm
Fas 1 ska påbörjas omgående efter kontraktstecknande. Entreprenadarbetena får påbörjas när beställningsskrivelse för fas 2 är undertecknas av båda parter.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Om- och nybyggnad av ekonomihus/torkhus, Nyköping
Nytt oisolerat torkhus samt ihopbyggnad med bef lågbyggnad. Total byggnadsyta ca 900 kvm. Rivning av spannmålsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Trosa
Nybyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning i avloppsreningsverk i Nyköping
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning på Brandholmens ARV i Nyköping.
Rivning- & saneringsarbeten i Nyköping
Totalentreprenaden omfattar rivning och sanering inom fastigheten Berguven 3, Marieberg. Övrig information finns i upphandlingsdokumenten.
Rivning av Flens vattenverk mm i Flen
Avser rivning och demontering enligt rambeskrivning av nedanstående objekt: Flens vattenverk, demontering av staket vid Flens vattenverk inkl stolpar, byggnad för nödström i Skedevi samt byggnad för nödström i Sjögetorp.
Rivning av byggnader m.m i Eskilstuna kommun
Avser rivning av byggnader och tillhörande förråd, uthus, staket, belysningsstolpar etc.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10.
Tillbyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av asfaltsverk i Trosa
Nybyggnad av asfaltsverk.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd.
Utvändigt underhåll av tvättanläggning i Oxelösund
Fasadändring av tvättanläggning.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation på Gillberga-Vallby 1:14 och Hällberga 14:33.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av skärmtak samt plank.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnader.
Rivning av skärmtak i Eskilstuna
Rivning för del av industribyggnad (skärmtak).
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningslov för befintlig byggnad mariefred 2:1.
Rivning av skorsten i Strängnäs
Rivningslov för skorsten bonden 12.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av garagetält t o m 2024-10-23.
Tillbyggnad av lager i Vingåker
Tillbyggnad av bef. lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd samt skärmtak.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av sophus i Eskilstuna
Tillbyggnad av miljöstation samt förråd på industribyggnad på Valkyrian 32 och Valkyrian 33.
Tillbyggnad av uthus i Trosa
Tillbyggnad uthus.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Uppförande av skärmtak för cyklar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd till bilhall/verkstad.
Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad -skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för två stycken miljöbodar vid sköldinge skola.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en enklare bod för förvaring av tre sopkärl (tegnérvägen 38, linnévägen 43, jägaregatan 24).
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en enklare bod för förvaring av tre sopkärl.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod vid kts.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av visningshus/torp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring med ny entré samt port på industri-/lagerbyggnad, Gjuteriet 21,23.
Ombyggnad av bageri i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av va-anläggning och ventilationssystem.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager (tält).
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad / vagnslider.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om rivning samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av sophus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av sopförråd.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för överbyggnad på befintlig pumpstation vannesta 3:18.
Nybyggnad av skorsten i Strängnäs
Byggglov för ombyggnad och nybyggnad av skorstenar ytterselö-östa 1:61.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Bygglog & strandskyddsdispens för uppförande av pumpstation samt kraftstation på Ryningsberg 2:4, Albro 4:1, Borsökna 1:37, Borsöknatorp 2:1, Närsjö 1:78, Närsjö 1:80, Hyndevad 2:8 & Hyndevad 21:1.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för cykelställ med tak freja 1.
Utvändigt underhåll av förråd i Strängnäs
Bygglov för fasadändring blå bandet 11-22.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring nicklet 3.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd och plank gorsinge 1:76.
Nybyggnad av kallförråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av kallförråd järnet 3.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad vannesta 1:113.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för kommunalt vatten ramsö 1:26.
Nybyggnad av tvätthall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tvättasjälvanläggning marielund 1:186.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för anläggande av byggnad för industri.
Byte av Mavatank på Pc Öster, Katrineholm
Hetvattencentralen (PC Öster) byggdes i början av 1980-talet. Dess matarvattentank har nu korroderat och därför avser man att byta ut den till en likadan.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av litet förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: