Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (28)
Flen (1)
Gnesta (1)
Nyköping (19)
Trosa (4)
Vingåker (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Om- och nybyggnad av slamhantering vid avloppsreningsverk i Katrineholm
Fas 1 ska påbörjas omgående efter kontraktstecknande. Entreprenadarbetena får påbörjas när beställningsskrivelse för fas 2 är undertecknas av båda parter.
Nybyggnad av kontor & lagerlokaler i Katrineholm
Nybyggnad av paketterminal/lagerbyggnad med vidhängande kontor och personalbyggnad. Nyproduktionen omfattar en anläggning om cirka 2 000 kvadratmeter med tillhörande kontorsytor samt uppställnings- och rangerytor.
Nybyggnad av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Nybyggnad av industrilokaler i Arnö
Tomter för nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av verkstad i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Planer på att uppföra en ny lagerbyggnad på det 15 000 kvadratmeter stora området som ligger i korsningen mellan Flättnaleden och Bilvägen inom kv Oljan.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad (utrymningstrapp) samt installation av hiss.
Nybyggnad av småindustri i Oxelösund
3 tomter på: 843039 - Oxelö 7:94, 1511531 - Oxelö 7:95, 1543983 - Oxelö 7:97.
Om- och nybyggnad av ekonomihus/torkhus, Nyköping
Nytt oisolerat torkhus samt ihopbyggnad med bef lågbyggnad. Total byggnadsyta ca 900 kvm. Rivning av spannmålsbyggnad.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
33 938 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1. 1526464 - Byggmästaren 6. 1459449 - Byggmästaren 8.
Tillbyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för tillbyggnad av byggnad för lager.
Nybyggnad av återvinningscentral i Trosa
Nybyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
7651 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1. 1526464 - Byggmästaren 6. 1459449 - Byggmästaren 8.
Nybyggnad av småindustri i Oxelösund
3 tomter finns på: 843039 - Oxelö 7:94, 1511531 - Oxelö 7:95, 1543983 - Oxelö 7:97.
Rivning av Flens vattenverk mm i Flen
Avser rivning och demontering enligt rambeskrivning av nedanstående objekt: Flens vattenverk, demontering av staket vid Flens vattenverk inkl stolpar, byggnad för nödström i Skedevi samt byggnad för nödström i Sjögetorp.
Rivning av byggnader m.m i Eskilstuna kommun
Avser rivning av byggnader och tillhörande förråd, uthus, staket, belysningsstolpar etc.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 96 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.
Nybyggnad av industrihus i Trosa
Nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad till kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av gym till kontor i industribyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad samt ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Uppförande av skärmtak för cyklar.
Utvändigt underhåll av förråd i Eskilstuna
Utvändig ändring av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring med ny entré samt port på industri-/lagerbyggnad, Gjuteriet 21,23.
Ombyggnad av bageri i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av va-anläggning och ventilationssystem.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager (tält).
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av tvättinrättning i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning - tvätteri.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad / vagnslider.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av skorsten i Strängnäs
Byggglov för ombyggnad och nybyggnad av skorstenar ytterselö-östa 1:61.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för cykelställ med tak freja 1.
Tillbyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för förlängning av befintligt skärmtak merlänna 1:2.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad vannesta 1:113.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljö- och cykelhus seth 1 & 2.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus strängnäs 2:33.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av pumpstation & reservelkraft marielund 2:1.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av skärmtak tändstiftet 2.
Nybyggnad av tvätthall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tvättasjälvanläggning marielund 1:186.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för överbyggnad på befintlig pumpstation vannesta 3:18.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd till bilhall/verkstad.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för två stycken miljöbodar vid sköldinge skola.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 6st komplementbyggnader - cykelförråd till nyköpings lasarett.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en enklare bod för förvaring av tre sopkärl (tegnérvägen 38, linnévägen 43, jägaregatan 24).
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en enklare bod för förvaring av tre sopkärl.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod vid kts.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av visningshus/torp.
Tillbyggnad av uthus i Trosa
Tillbyggnad uthus.
Tillbyggnad av sophus i Eskilstuna
Tillbyggnad av miljöstation samt förråd på industribyggnad på Valkyrian 32 och Valkyrian 33.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnader.
Rivning av skärmtak i Eskilstuna
Rivning för del av industribyggnad (skärmtak).
Rivning av lager i Strängnäs
Rivningslov för befintlig lagerlokal spoven 1.
Rivning av skärmtak i Strängnäs
Rivningslov för befintligt skärmtak strängnäs 3:21.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av garagetält t o m 2024-10-23.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall för bilar t.o.m 2020-03-15.
Nybyggnad av tvätthall i Strängnäs
Förhandsbesked för bygglov gällande självtvätt av bilar marielund 1:4.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om rivning samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av förfallen byggnad.
Rivning av sophus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av sopförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av fristående skärmtak.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av spillvattenstation vid skola i Eskilstuna
Avser nybyggnation av ny spillvattenreningsutrustning som skall ersätta befintligt vattenreningssystem vid Gillberga skola.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för anläggande av byggnad för industri.
Byte av Mavatank på Pc Öster, Katrineholm
Hetvattencentralen (PC Öster) byggdes i början av 1980-talet. Dess matarvattentank har nu korroderat och därför avser man att byta ut den till en likadan.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: