Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till och ombyggnad av fabrik i Eskilstuna
Till och ombyggnad av Assas fabrik
Nytt verksamhetsområde i Nyköping
26000 kvm avstyckat i mindre tomter.
Om- och nybyggnad av slamhantering vid avloppsreningsverk i Katrineholm
Fas 1 ska påbörjas omgående efter kontraktstecknande. Entreprenadarbetena får påbörjas när beställningsskrivelse för fas 2 är undertecknas av båda parter.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vingåker
Sörmland Vatten och Avfall AB driver på uppdrag av Vingåkers kommun en återvinningscentral på Vik avfallsanläggning i Vingåkers kommun. Med anledning av sluttäckning av Vingåkers kommuns deponi ska nuvarande verksamhet av återvinningscentralen flyttas till annan plats. Sörmland Vatten och Avfall AB planerar att vid Vik avfallsanläggning bygga en ny återvinningscentral för mellanlagring, förbehandling och behandling av avfall för hushåll och verksamheter.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Planer på att uppföra en ny lagerbyggnad på det 15 000 kvadratmeter stora området som ligger i korsningen mellan Flättnaleden och Bilvägen inom kv Oljan.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Projektet avser tillbyggnad av industihus.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av tvätthall i Eskilstuna
Nybyggnad av biltvätt samt rivning av biltvätt.
Ombyggnad av cistern/pumpstation i Eskilstuna
Ombyggnad av cistern/pumpstation.
Nybyggnad av återvinningscentral i Trosa
Nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av pumpstation i Katrineholm
Totalentreprenaden omfattar projektering, anläggning och anslutning av en ny pumpstation, renovering av tryckledning på 350 m och rivning av befintlig pumpstation.
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning i avloppsreningsverk i Nyköping
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning på Brandholmens ARV i Nyköping.
Rivning- & saneringsarbeten i Nyköping
Totalentreprenaden omfattar rivning och sanering inom fastigheten Berguven 3, Marieberg. Övrig information finns i upphandlingsdokumenten.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av byggnad för lager.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ombyggnad av uthus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & ombyggnad av bostäder marielund 1:1.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad mariefred 2:1.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av lokal strängnäs-åby 5:5.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal mariefred 2:1.
Nybyggnad av reningsverk i Eskilstuna
Nybyggnad av reningsverk.
Tillbyggnad av stall i Eskilstuna
Projektet avser tillbyggnad av stallbyggnad med 50-60 kvm.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.
Upprustning av Björnlunda vattenverk i Gnesta
Nya råvattenpumpar, renovering råvattenbrunn.
Nybyggnad av asfaltsverk i Trosa
Nybyggnad av asfaltsverk.
Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad förråd.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Trosa
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Trosa
Nybyggnad av lager och logistik.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation på Gillberga-Vallby 1:14 och Hällberga 14:33.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstationer.
Utvändigt underhåll av tvättanläggning i Oxelösund
Fasadändring av tvättanläggning.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningslov för befintlig byggnad mariefred 2:1.
Rivning av skorsten i Strängnäs
Rivningslov för skorsten bonden 12.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd samt skärmtak.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av skärmtak för cykel samt cykelservicestation.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av skärmtak på motorstadion.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av skärmtak samt plank.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för kommunalt vatten ramsö 1:26.
Nybyggnad av kallförråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av kallförråd järnet 3.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd och plank gorsinge 1:76.
Rivning av skärmtak i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Avser uppförande av mässhall.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Avser ändrad användning.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Bygglog & strandskyddsdispens för uppförande av pumpstation samt kraftstation på Ryningsberg 2:4, Albro 4:1, Borsökna 1:37, Borsöknatorp 2:1, Närsjö 1:78, Närsjö 1:80, Hyndevad 2:8 & Hyndevad 21:1.
Utvändigt underhåll av förråd i Strängnäs
Bygglov för fasadändring blå bandet 11-22.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring nicklet 3.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad -skärmtak.
Utvändigt underhåll av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring på komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lastkaj i Oxelösund
Ansökan om bygglov för lastintag vid galleria.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnation av överbyggnad till tappställe för slam vid backavallen.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Vingåker
Tillbyggnad av bef. lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Installation av kärltvätt vid återvinningscentraler i Strängnäs
Avser två stycken fastmonterade kärltvättar, en ska vara placerad på Beställarens återvinningsanläggning i Eskilstuna (Lilla Nyby) och en i Strängnäs (Kvitten).
Upprustning av reningsverk i Gnesta
Renovering av bassänger, ventil/pumpbyten mm.
Byte av Mavatank på Pc Öster, Katrineholm
Hetvattencentralen (PC Öster) byggdes i början av 1980-talet. Dess matarvattentank har nu korroderat och därför avser man att byta ut den till en likadan.
Upprustning av reningsverk i Björnlunda, Gnesta
Ny reglering av polymerflöde,ventil/pumpbyten.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av litet förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: