Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt industriområde på Talja, Flen
Avser exploatering av 10 000 kvm och byggnation av tre industrihus som planeras byggas i etapper. Det största industrihuset blir ca 2000 kvm stort, dom övriga 2 husen blir några hundra kvm stora.
Nytt kemilaboratorium på sjukhus i Katrineholm
Tillbyggnad av K6 med glasgång mellan K2 och K8. Invändig rivning.
Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industrihall Konstsmeden 2 och 3.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad järnet 10.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Flytt av återvinningsstation i Trosa
Ombyggnad av bommar, återvinningsfack mm.
Nybyggnad av våtmark i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.
Nybyggnad av industrihus i Gnesta
Bygg- och marklov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vingåker
Nybyggnad av industrihall samt carport.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ommålning och puts av fasader på fastigheter i Trosa
Avser ommålning av fasaden på Industrigatan 6 och 8 samt Trosa Vårdcentral, putslagningar samt omfärgningar av fasader, på både låg och hög höjd på Biblioteksvägen 1 B och C. I uppdraget ingår även målning av plåt och träpartier.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Anmälan om ändring av planlösning grenen 7.
Nybyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- /lagerbyggnad, utbildningslokal samt plank Gersnäs 3:16.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.
Nybyggnad av bilverkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Nybyggnad av lagerhall.
Ombyggnad av industrihus i Gnesta
Bygglov för industribyggnad.
Ombyggnad av kontors- och omklädningsytor i avloppsreningsverk i Nyköping
Avser takomläggning, fönsterbyte, ventilationsåtgärder och renovering av inre ytskikt.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd, mötes- och omklädningsbyggnad strängnäs 3:1.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad och förråd samt uppförande av staket.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt fristående skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av verkstad i Eskilstuna
Ändring av kontor till verkstad samt ändring av planlösning och ventilation.
Invändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd i industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Eskilstuna
Ändring från biltvätt till lager samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av förråd i Eskilstuna
Utvändig ändring av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Oxelösund
Rivning av skärmtak samt uppförande av nytt skärmtak.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av två industribyggnader.
Tillbyggnad av panncentral i Eskilstuna
Tillbyggnad av panncentral.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Uppförande av byggnadsverk.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Uppförande av förråd.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Uppförande av tre stycken lagertält.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd och torrklosett åker 9:1.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av trädgårdsbodar.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri, lagertält.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två brunnsöverbyggnader.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gnesta
Ansökan om bygglov avloppspumpstation Heby 5:19,Ålsta 1:3,Vängsö 11:2,Norrtuna 1:2,Hallsta 3:1.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av källsorteringshus/miljöhus.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad vannesta 1:113.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av lagertält gorsinge 1:1 fjädervägen 4b.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöbod åkern 15.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus prästkragen 16.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation hedlandet 1:52.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för uppförande av sopbod kungsträdgården 27.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av 7 byggbodar, tidsbegränsat t o m 2022-11-29.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av djurstall på Rågö
Avser projektering och utförande av djurstall på Rågö Tystberga, Nyköpings kommun, byggnadsyta ca 120 m2.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 50 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.
Nybyggnad av motorcykelställ i Nyköping
Uppsättning av ställ för motorcyklar vid trafikskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: