Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstationer.
Ny tryckavloppsledning i Svedala
Avser nybyggnad av lätt tryckavloppsledning i Bara kyrkby.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstation.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder vid reningsverket i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av styr- övervakning inom VA i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Renovering av byggnader inom VA-verk i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av byggnader inom Va-verk inom kommunen.
Utvändigt underhåll på industrihus i Svedala
Avser ny fasadbeklädnad på befintlig industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Svedala
Industribyggnad - nybyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Svedala
Industribyggnad - ombyggnad, utvändig ändring.
Nybyggnad av industrihus i Svedala
Industribyggnad- nybyggnad.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Komplementbyggnad - nybyggnad.
Rivning av förråd i Svedala
Rivning av s.k. wigwam.
Nybyggnad av pumpstation i Svedala
Övrig åtgärd- nybyggnad av tryckstegringsstation, Övrig åtgärd- nybyggnad av pumpstation Börringekloster 1:56.
Ändrad användning iavindustribyggnad i Svedala
kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: