Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Projektet avser att ersätta befintliga spillvattenpumpstationer benämnda som P1 och P11 med nya pumpstationer i direkt anslutning till de befintliga. Befintliga pumpstationer upprättades år 1973. Under entreprenadskedet ska de befintliga pumpstationerna vara i drift fram till omkoppling till den nya pumpstationen. I anslutning till nya pumpstation ska även anordnas mindre vändplats för servicefordon.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstation.
Åtgärder vid reningsverket i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utvändigt underhåll på industrihus i Svedala
Avser ny fasadbeklädnad på befintlig industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Svedala
Industribyggnad - nybyggnad.
Åtgärder av styr- övervakning inom VA i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Renovering av byggnader inom VA-verk i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av byggnader inom Va-verk inom kommunen.
Nybyggnad av återvinningsstation i Svedala
Nybyggnad av återvinningsstation/miljöhus.
Ändrad användning iavindustribyggnad i Svedala
kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändrad användning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Svedala
Utvändig ändring av industribyggnad.
Uppgradering av halmpanna i Nyköping
Torup behöver inför vintern uppgradera befintlig värmepanna som eldas med halm. Man har för avsikt att uppgradera och förstärka uppvärmningen inom området för Torups by inklusive slottet. Byggnaderna inom området ägs av Malmö stad.
Tillbyggnad av industrihus i Svedala
Tillbyggnad av en skylt installation som ska upp på fasaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: