Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionslokaler i Malmö
Igångsättning preliminärt under våren 2018. Nybyggnad av produktionshall i 2 plan.
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Avser ny och utökad reningsprocess på Sjölunda avloppsreningsverk.
Nybyggnad av bilverkstad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bilverkstad. I projektet kommer eventuellt en biltvätt att ingå.
Modernisering av pumpstation i Malmö
Avser bla utbyte av el och automation på pumpstation, men även andra större delar som markarbeten, leverans och montage av mekanisk utrustning, en del arbetsmiljöhöjande åtgärder samt modernisering av bef reservkraft.
Modernisering av el och automation vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation av byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av pumpstation i Limhamn
Avser uppförande av en ny dagvattenpumpstation. Avser även ny ledningsdragning mellan stationen och intilliggande brunn samt från stationen till en ventilkammare på trycksidan.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av slamavvattningsbyggnad i Malmö
Nybyggnad av slamavvattningsbyggnad samt solceller. Uppskattad byggstart.
Renovering av gasledningar m.m vid Klagshamns ARV, MAlmö
Ptojektet avser leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl, vattenlås mellan rötkammare och gasklocka samt gasfackla. Leverans och montering av mekanisk omrörning på Klagshamns avloppsreningsverk i Malmö. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av kallager Malmö
Tillbyggnad av industri med kallager.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Förhandsbesked ang tillbyggnad av lager/kontor (by 51) samt fasadändring (ventilationshus på tak).
Tillbyggnad av lager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av miljöhus ii Malmö
Igångsättning under våren 2018 under förutsättning att alla beslut är tagna. Avser tillbyggnad av miljörhus (byggnad 43).
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av cykelskärmtak och tegelmurar.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av förråd och skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av sophus samt cykelskjul.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av sopkärlsförråd.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av sopkärlsskåp.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av pumpstation i Malmö
Nybyggnad av vattenkiosk.
Nybyggnad av pumpstation i Malmö
Nybyggnad av vattenkiosker.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av väderskydd (station östervärn).
Ombyggnad av sophus i Malmö
Ombyggnad av garage till sophus.
Ombyggnad av förråd i Malmö
Ombyggnad av pergola till cykelskjul samt miljöhus.
Ombyggnad av sophus i Malmö
Installation av underjordsbehållare för hushållsavfall.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Fasadändring (nytt skärmtak).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (5st nya fönster).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (igensättning av fönster).
Utvändigt underhåll av lager i Malmö
Fasadändring (insättning av port).
Tillbyggnad av sophus i Malmö
Tillbyggnad av sophus.
Nybyggnad av kallförråd i Malmö
Underhandsförfrågan angående nybyggnad av kallförråd.
Rivning av skärmtak i Malmö
Rivning av 2 skärmtak samt 2 glaskupoler.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av befintliga byggnader.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av bodar.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av lador.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skärmvägg.
Tillbyggnad av kallförråd i Malmö
Tillbyggnad av industri (kallförråd).
Rivning av förråd i Sege Park, Malmö
Rivning av byggnader (hela byggnad a samt komplementbyggnader).
Rivning av avloppsreningsverk i Malmö
Rivning av avloppsreningsverk Oxie 23:7,24:2.
Ombyggnad av tvättinrättning i Malmö
Ändring av butik till tvätteri.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (kulörändring) samt uppsättning av skyltar.
Ändring av industrihus i Malmö
Fasadändring (nya fönster, ny port, byte av fasadmaterial, byte av kulör) samt ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (byte av kulör på fasad).
Ombyggnad av bageri i Malmö
Fasadändring (ventilationskanaler) och ombyggnad av bageri.
Leverans och montage omrörare SJR J1 , Malmö
Avser leverans och montage av 2 stycken bafflar, en om-rörare och en skumbrytare med tillhörande utrustning samt el. Högtryckstvätt invändig rötkammare, slamsugning och bortforsling. Plats anvisas inom Sjölunda för tippning. Rivning och skrotning av befintliga omrörare.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnad av lager.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: