Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industribyggnad i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av ca 5000 kvm uthyrningsbar yta.
Markområde för industriverksamhet i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Igångsättning tidigast 2020. Markområde finns för 100000 m2 (10 hektar) tomtmark för industriverksamhet.
Installationsarbeten vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation samt installation av nytt värmesystem i byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av produktionslokal i Malmö
Avser nybyggnad av produktionslokal samt mindre del kontor. Yta: 1200 m2.
Nybyggnad av logistik- och lagerbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av lager. Omfattning oklar.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lager i nedre plan samt kontor i övre plan.Yta: 35 x 12 m2/plan.
Tillbyggnad av reningsanläggning i Malmö
Avser tillbyggnad av reningsanläggning med kemikaliebyggnad.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Projektet avser tillbyggnad av höglager vid befintlig industribyggnad. Yta: 300-400 m2.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Ställverk B2 på Sjölunda reningsverk är gammalt och är i behov av utbyte. Nytt ställverket placeras i ett nytt el-rum i byggnad D2-maskinhus.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad av industrihotell/lager samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av industrihall Malmö
Avser nybyggnad av stålhall.
Inredande av entresolplan i fastighet i Malmö
Avser inredande av entresolplan i fastighet.
Rivning av lager i Malmö
Projektet avser rivning av lagerbyggnader.
Invändig renovering av bryggeri i Malmö
Projektet avser ändrad användning av lokal till bryggeri. Arbetena avser el-, golv- samt målningsarbeten.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Toftanäs, Malmö
Nybyggnad av bilverkstad, bilbesiktningslokal samt restaurang.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus samt cykelskärmtak.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av miljöhus samt förråd.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak för cykeluppställning samt sophantering.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak samt uppsättning av skylt (nordisk film).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak, Nybyggnad av carport Eldaren 7.
Tillbyggnad av lastkaj i Malmö
Nybyggnad av tak över lastramp samt marklov för ändring av marknivå (befintlig ramp grävs bort).
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelförråd samt rivning av befintligt cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelställ med sedumtak, garagedäck samt rivning och flytt av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av förråd samt uppställning av kärlskåp.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av komplementbyggnad (förråd/redskapsbod).
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Ombyggnad av sophus i Malmö
Ombyggnad av miljöhus.
Ombyggnad av lager i Malmö
Avser delning av lokal för inredning av ytterligare lokaler för lager och insättning av 6 st portar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av ventilationsgaller).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (montering av kylutrustning).
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av 3 portar) samt rivning av entresolplan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (ny spiraltrappa till tak).
Nybyggnad av skorsten i Malmö
Fasadändring (nybyggnad av skorsten).
Utvändigt underhåll av verkstad i Malmö
Fasadändring, ändring av storlek och kulör på fönster, ny jalusi, ny im-kanal samt nya skyltar.
Rivning av lager, magasin i Malmö
Rivning av befintlig byggnad.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av byggnader.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av solgång samt skjul.
Tillbyggnad av förråd i Malmö
Tillbyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Ombyggnad av förråd i Malmö
Ändring av bef. komplementbyggnad samt fasadändring (nya fönster o dörrar).
Rivning av förråd i Malmö
Rivning samt sanering av lokal.
Ändring till bilvårdslokal i Malmö
Ändring av lagerlokal till bilvård.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Underhandsförfrågan avseende tillbyggnad av lager.
Ändring till glassfabrik i Malmö
Ändrad användning (från tryckeri till glasstillverkning och försäljning).
Rivning del av industrihus i Malmö
Rivning av del av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (montering av solceller på tak).
Utvändigt underhåll av lager i Malmö
Fasadändring (byte av kulör).
Ombyggnad av lager i Malmö
Ombyggnad av lager.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Fasadändring (ny fasadkulör, fasadmaterial) skärmväggar samt nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Avser nybyggnad av förråd för transformator.
Rivning av sophus i Malmö
Rivning av sophus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av dörr).

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: