Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industribyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 5000 kvm uthyrningsbar yta.
Markområde för industri och ev kontori i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 11 hektar tomtmark för industriverksamhet. Eventuellt kommer kontor även att byggas.
Nybyggnad av industri, lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av industri, höglager samt kontor med en total yta på 2000 m2.
Installationsarbeten vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation samt installation av nytt värmesystem i byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av logistik- och lagerbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av lager. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Avser nybyggnad av ett industrihus på ca 3456 kvm.
Nybyggnad av betongindustri i Malmö
Nybyggnad av betongfabrik samt hallbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Malmö
Avser nybyggnad av tre växthus placerade på Olofsborgsgatan 2A-E, Sveaborgsgatan 2A-E och Viborgsgatan 2A-E.
Ramavtal avseende industrisanering inom VA syd:s verksamheter i Skåne
Uppdraget omfattar industrisanering i form av tex tvätt och spolning av maskiner, väggar, golv, tak ute och inne, i och utanför bassänger, räcken och gångar samt industridammsugning. Renhållning av anvisade ytor kan bli aktuellt. Avtalstid:2020-02-03 - 2021-02-02 Option:2021-02-03 - 2023-02-02 Option:2023-02-03 - 2025-02-02
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Avser ett nytt ställverk till Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö kommun.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad av industrihotell/lager samt rivning av befintliga byggnader.
Ombyggnad av bilverkstad i Malmö
Avser ombyggnad av bilverkstad i källarplan.
Införande av Distributed Control System (DCS) inom VA syd i Skåne
Då befintliga styr- och övervakningssystemen behöver moderniseras och tanken är att dessa ska bytas ut inom beställarens verksamhet. VA SYD har verksamhetsställen i Eslöv, Lomma, Lund, Malmö och Burlöv samt flera anläggningar i samtliga medlemskommuner
Utbyte av befintlig industriport, Malmö
Utbyte av befintlig industriport i Bjuröhallen.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av tvätthall i Malmö
Tillbyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad och tillbyggnad av småindustri samt rivning av småindustri.
Nybyggnad av produktionslokal i Malmö
Nybyggnad av produktionsanläggning.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Malmö
Nybyggnad av bilverkstad, bilbesiktningslokal samt restaurang.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager samt uppställning av sopkärl.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Uppförande av tak på miljöstation.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Uppförande av tak på miljöstationer.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Underhandsförfrågan avseende nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av lastkaj i Malmö
Tillbyggnad av lastkaj samt nödutrymningstrappa.
Nybyggnad av pumpstation i Malmö
Nybyggnad av pumpstationer Fårabäck 180:60,180:61,180:69.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak (cykelstation) med solceller.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av växthus i Malmö
Nybyggnad av växthus samt ändring av utemiljö.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad miljöhus samt rivning av mur.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad miljöhus under befintligt skärmtak.
Rivning av skärmtak i Malmö
Rivning av cykelstation med solceller samt reklamvitrin (södervärn).
Rivning av skärmtak i Malmö
Rivning av del av yttre skärmtak samt underliggande betongramp.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av skjul.
Nybyggnad av tvätthall i Malmö
Rivning samt nybyggnad av biltvättanläggning.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning/demontering av fristående hisskonstruktion.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelskjul med tak.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lastkaj i Malmö
Nybyggnad av lastramp och stödmurar.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljörum.
Tillbyggnad av förråd i Malmö
Ny- och tillbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av 2 miljöhus (kronborgsvägen resp. roskildevägen), fasadändring på miljöhus (ribevägen) samt rivning av befintligt miljöhus (kronborgsvägen).
Utvändigt underhåll av skärmtak i Malmö
Fasadändring (solceller på skärmtak) samt tillbyggnad på databod för batteri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av port).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (montering av solceller på tak).
Rivning av industrihus i Malmö
Avser rivning av byggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Malmö
Fasadändring (förlängning av utrymningstrappa).
Ombyggnad av bryggeri i Malmö
Fasadändring (installation av rökkanal) samt ändring av ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av 6 st portar).
Ombyggnad av produktionslokal i Malmö
Avser Om- och tillbyggnad av produktionslokal.
Ombyggnad av lastkaj i Malmö
Anpassning av lastkaj.
Ombyggnad av lager i Malmö
Avser delning av lokal för inredning av ytterligare lokaler för lager och insättning av 6 st portar.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Fasadändring (fasadkulör, skärmtak samt insättning av nya fönster samt entréparti) samt delning av lokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (plåtinklädnad och nya fönster) samt uppsättning av skylt.
Ändring av fasad på Industri
Fasadändring (portaler med logotype) samt ändrad brandcellsindelning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (ny fasadkulör).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (uppförande av skorsten på fasad samt installation av alloljekamin).
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av miljöhus och förråd.
Rivning av verkstad i Malmö
Rivning av verkstad.
Rivning av lager i Malmö
Rivning av lager Sockret 7,4.
Tillbyggnad av silo i Malmö
Tillbyggnad av silotankhus samt silos.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Underhandsförfrågan avseende tillbyggnad av lager.
Rivning av kallager i Malmö
Rivning av kallager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av dörrparti istället för fönster samt byte av fönster).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av fönster) samt uppförande av tält.
Åtgärder av golv vid Bjuröhallen i Malmö
Option 1: Plana ut upphöjt betonggolv samt efterlagning Option 2: Projektera och utföra en annan lösning än option 1 för att möjliggöra truckkörning på det upphöjda betonggolvet.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: