Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde för industri och ev kontori i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 11 hektar tomtmark för industriverksamhet. Eventuellt kommer kontor även att byggas.
Markområde för industriverksamhet i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Igångsättning tidigast 2020. Markområde finns för 100000 m2 (10 hektar) tomtmark för industriverksamhet.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. yta: 3230 m2 ombyggnad, 1400 m2 tillbyggnad.
Installationsarbeten vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation samt installation av nytt värmesystem i byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av logistik- och lagerbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av lager. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Avser nybyggnad av ett industrihus på ca 3456 kvm.
Nybyggnad av betongindustri i Malmö
Nybyggnad av betongfabrik samt hallbyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Malmö
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral i Elisedal.
Nybyggnad av växthus i Malmö
Avser nybyggnad av tre växthus placerade på Olofsborgsgatan 2A-E, Sveaborgsgatan 2A-E och Viborgsgatan 2A-E.
Renovering av gasledningar m.m vid Klagshamns ARV, MAlmö
Ptojektet avser leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl, vattenlås mellan rötkammare och gasklocka samt gasfackla. Leverans och montering av mekanisk omrörning på Klagshamns avloppsreningsverk i Malmö.
Ramavtal avseende industrisanering inom VA syd:s verksamheter i Skåne
Uppdraget omfattar industrisanering i form av tex tvätt och spolning av maskiner, väggar, golv, tak ute och inne, i och utanför bassänger, räcken och gångar samt industridammsugning. Renhållning av anvisade ytor kan bli aktuellt. Avtalstid:2020-02-03 - 2021-02-02 Option:2021-02-03 - 2023-02-02 Option:2023-02-03 - 2025-02-02
Ombyggnad av kontorshotell i Malmö
Avser ombyggnad av kontorshotell. Avser bl.a fasadändring (portar, nya fönster, fasadbeklädnad) ny ventilation m.m.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Avser ett nytt ställverk till Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö kommun.
Införande av Distributed Control System (DCS) inom VA syd i Skåne
Då befintliga styr- och övervakningssystemen behöver moderniseras och tanken är att dessa ska bytas ut inom beställarens verksamhet. VA SYD har verksamhetsställen i Eslöv, Lomma, Lund, Malmö och Burlöv samt flera anläggningar i samtliga medlemskommuner
Anpassning av Bjuröhallen i Malmö
Projektet avser anpassning av Bjuröhallen som en del i det större projektet för en ny textilåtervinningsanläggning Anpassningarna består av tre delar: - Rivning av bef väggar, golv och tak samt övrig inredning och installationer - Lagning av golv - Byggnation av nya el- och teknikrum, inklusive belysning och kylning
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av byggnad 200 och 235.
Tillbyggnad av tvätthall i Malmö
Tillbyggnad av tvätthall.
Ombyggnad av bryggeri i Malmö
Fasadändring (installation av rökkanal) samt ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av produktionslokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av produktionslokal (byggnad 57).
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager.
Ombyggnad av tryckeri i Malmö
Ändring av lager till kontor och tryckeri.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager samt uppställning av sopkärl.
Tillbyggnad av pumpstation i Malmö
Tillbyggnad av befintligt pumphus.
Tillbyggnad av förråd i Malmö
Tillbyggnad av cykelskjul med barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av förråd i Malmö
Tillbyggnad av förråd samt anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Rivning av fiskehodda samt nybyggnad av fiskehodda.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av hodda.
Rivning av sophus i Malmö
Rivning av miljöhus.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av skjul.
Rivning av skärmtak i Malmö
Rivning av skärmtak.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av solgång samt skjul.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Underhandsförfrågan avseende cykelgarage.
Tillbyggnad av lastkaj i Malmö
Tillbyggnad av lastkaj samt nödutrymningstrappa.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Uppförande av 2 st vindskydd.
Ombyggnad av konditori i Malmö
Ändrad användning (butik till konditori).
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lagerhallstält.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad av miljöstation i mark (uws underground waste system) samt rivning av miljöhus Vittsjöborg 3,4.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak (cykelstation) med solceller.
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av silo i Malmö
Nybyggnad av slamsilo samt hårdgjord yta för lastbil.
Nybyggnad av pumpstation i Malmö
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av växthus i Malmö
Nybyggnad av växthus samt ändring av utemiljö.
Nybyggnad av sophus i Malmö
Nybyggnad miljöhus samt rivning av mur.
Ombyggnad av sophus i Malmö
Om- och tillbyggnad av miljöhus och fläktrum.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelförråd samt uppförande av vindkraftsnurra.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av förråd i Malmö
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (installation av solceller på tak).
Utvändigt underhåll av förråd i Malmö
Fasadändring (installation av solceller).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (installation av utrymningstrappa).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (montering av utvändig trappa).
Nybyggnad av skärmtak i Malmö
Fasadändring (nybyggnad av skämtak).
Ombyggnad av lastkaj i Malmö
Anpassning av lastkaj.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lagerlokal för utökad kontorsyta..
Rivning av lager i Malmö
Rivning av lager Sockret 7,4.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager samt fasadändring (nya fönster och portar).
Rivning av verkstad i Malmö
Rivning av verkstad.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Rivning och tillbyggnad av lager, samt fasadändring (putsning av tegelfasad).
Ändring till lager i Malmö
Ändring av förråd och garage till grossistverksamhet.
Tillbyggnad av silo i Malmö
Tillbyggnad av silotankhus samt silos.
Växthusutbyggnad i Malmö
Ett befintligt växthus ska förlängas samt att det ska tas upp hål i befintlig mur så att man kan komma in i växthuset från cafégården. Vidare så ska det byggas plank i anslutning till det nya växthuset. Det ska även byggas en eldstad inne i det nya växtuset. Objektet är beläget på Katrinetorps Landeri, Katrinetorps Allé 1, Malmö.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Fasadändring (fasadkulör, skärmtak samt insättning av nya fönster samt entréparti) samt delning av lokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (uppförande av skorsten på fasad samt installation av alloljekamin).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (ny fasadkulör).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av dörrparti istället för fönster samt byte av fönster).
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av fönster) samt uppförande av tält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malmö
Fasadändring (insättning av fönster).
Rivning av kallager i Malmö
Rivning av kallager.
Åtgärder av golv vid Bjuröhallen i Malmö
Option 1: Plana ut upphöjt betonggolv samt efterlagning Option 2: Projektera och utföra en annan lösning än option 1 för att möjliggöra truckkörning på det upphöjda betonggolvet.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: