Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lagerbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av tre lager- och butikslokaler vid Kv Hasslanda i Gastelyckans inustriområde, Lund.
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund, etapp 2
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten.
Nybyggnad av industri och kontor i Dalby, Lunds kommun
Avser nybyggnad av industri och kontorslokaler.
Nybyggnad av industri, kontor och föreningsverksamhet i Lund
Avser nybyggnad av industri samt och kontors- och föreninglokaler. Tomtmark kan delas upp.
Nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Avser nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun.
ODIN Experimental Cave, ESS Lund
This tender is for the design, construction and erection of the ODIN Experimental Cave. The experimental cave is basically a concrete and steel structure that provides the biological shielding to personnel standing outside its walls while the neutron shutters allow the beam inside the cave.
Modernisering av Källby ARV, Lund
Projektet avser modernisering av slambehandlingen på Källby ARV i Lund.
Uppförande av processlinje vid Vombverket i Lund
Projektet avser uppförande av Processlinje 4 med tillhörande markanslutningar samt medföljande markarbete och yttre VA-ledningar.
REMS Hand & Foot contamination monitoring, ESS Lund
REMS Hand & Foot contamination monitoring - supply & service agreement.
Bunker Wall Insert Optical assembly (BWI-O) for the NMX Instrument, ESS Lund
This tender is for the design, manufacturing, integration and test of the Bunker Wall Insert Optical assembly (BWI-O). The BWI-O is part of the the Bunker Wall mechanical assembly (BWI-M). The BWI-M is composed of a 3.5m long and rigid steel vacuum housing.
Laboratory Furniture and Installation Services for ESS Chemical and Technical Laboratories, ESS Lund
This tender relates to the procurement of furniture and installation services in the chemical and technical laboratories of the European Spallation Source ERIC (ESS). This includes the actual furniture, but also the installation of extraction connections as well as process, piping and electrical installations required for the chemical and technical workshops.
Insert Mechanical assembly (BWI-M) for the NMX, ESS Lund
This tender is for design, manufacturing, integration and test of the Bunker Wall Insert Mechanical assembly (BWI-M). The BWI-M is composed of a 3.5m long and rigid steel vacuum housing.
Control Hutch for the NMX, ESS Lund
This tender is for supply and service agreement for detailed design, fabrication, transport and installation of the control hutch structure. The NMX control hutch is a light structure where the sample is prepared and the experiment is controlled. The ground floor of the hutch building will house the laboratory space for sample preparation and the top floor will house the instrument control room. Electronics racks will be places on the roof of the hutch.
Nybyggnad av laboratorium i Lund
Bygglov för ny- och tillbyggnad av sjukhuslaboratorie.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt rivning.
Nybyggnad av skärmtak i Lund
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Lund
Bygglov för nybyggnad av vattenkiosk.
Nybyggnad av växthus i Lund
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av cykelskjul.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Lund
Bygglov för utvändig ändring av återvinningsstation, solceller.
Ombyggnad av lager i Lund
Bygglov för utvändig ändring samt installation av nytt ventilationsaggregat i lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Lund
Rivningslov för rivning av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Lund
By 115l, bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad, skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bod/bodar.
Nybyggnad av skärmtak i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: