Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Nybyggnad av laboratorium i Lund
Avser ny- och tillbyggnad av sjukhuslaboratorie i Lund.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund, etapp 2
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten.
Nybyggnad av industri, kontor och föreningsverksamhet i Lund
Avser nybyggnad av industri samt och kontors- och föreninglokaler. Tomtmark kan delas upp.
Nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Avser nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun.
ODIN Experimental Cave, ESS Lund
This tender is for the design, construction and erection of the ODIN Experimental Cave. The experimental cave is basically a concrete and steel structure that provides the biological shielding to personnel standing outside its walls while the neutron shutters allow the beam inside the cave.
Nybyggnad- eller ombyggnad av datorhall i Lund
Avser Lunds universitets nya datorhall. Nybyggnad av eller alternativ hyresgästanpassningar av hyresobjektet.
Nybyggnad av industri mm i Lund
Planförslaget innefattar; verksamhetsområdet med icke störande industri, gatustruktur i form av en slinga runt området, ny in- och utfart från Svenhögsvägen, ny gång- och cykelväg samt dagvattendamm på parkmark.
Nybyggnad av motorcentrum i Lund
Avser nybyggnad av motorcentrum samt rivning av befintlig byggnad ca 400kvm.
Modernisering av Källby ARV, Lund
Projektet avser modernisering av slambehandlingen på Källby ARV i Lund.
Uppförande av processlinje vid Vombverket i Lund
Projektet avser uppförande av Processlinje 4 med tillhörande markanslutningar samt medföljande markarbete och yttre VA-ledningar.
REMS Hand & Foot contamination monitoring, ESS Lund
REMS Hand & Foot contamination monitoring - supply & service agreement.
Insert Mechanical assembly (BWI-M) for the NMX, ESS Lund
This tender is for design, manufacturing, integration and test of the Bunker Wall Insert Mechanical assembly (BWI-M). The BWI-M is composed of a 3.5m long and rigid steel vacuum housing.
Control Hutch for the NMX, ESS Lund
This tender is for supply and service agreement for detailed design, fabrication, transport and installation of the control hutch structure. The NMX control hutch is a light structure where the sample is prepared and the experiment is controlled. The ground floor of the hutch building will house the laboratory space for sample preparation and the top floor will house the instrument control room. Electronics racks will be places on the roof of the hutch.
Bunker Wall Insert Optical assembly (BWI-O) for the NMX Instrument, ESS Lund
This tender is for the design, manufacturing, integration and test of the Bunker Wall Insert Optical assembly (BWI-O). The BWI-O is part of the the Bunker Wall mechanical assembly (BWI-M). The BWI-M is composed of a 3.5m long and rigid steel vacuum housing.
Laboratory Furniture and Installation Services for ESS Chemical and Technical Laboratories, ESS Lund
This tender relates to the procurement of furniture and installation services in the chemical and technical laboratories of the European Spallation Source ERIC (ESS). This includes the actual furniture, but also the installation of extraction connections as well as process, piping and electrical installations required for the chemical and technical workshops.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Lund
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Lund
Avser en utvändig ändring av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Avser inredande av lokal och ändrad användning av industribyggnad samt utvändig ändring, ändring i va/ventilation.
Ombyggnad av bageri i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av bod/bodar.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Lund
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av cykelskjul.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av sopstation i Lund
Bygglov för utvändig ändring av parkering samt ändring av sopstation till uws.
Ombyggnad av lager i Lund
Bygglov för utvändig ändring samt installation av nytt ventilationsaggregat i lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: