Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av forskningsanläggning i Brunnshög, Lund
Avser uppförande av ny forskningsbyggnad (flexenheten) och en teknikbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Avser nybyggnad av kontor och industrihall vid Kv Hasslanda i Lund.
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Nybyggnad av motorcentrum i Lund
Avser nybyggnad av motorcentrum samt rivning av befintlig byggnad ca 400kvm.
Modernisering av Källby ARV, Lund
Projektet avser modernisering av slambehandlingen på Källby ARV i Lund.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten. Entreprenaden kommer att pågå i 2 etapper. Etapp 1: Ombyggnad av sugbrunn till Pumpstation 1 Ombyggnad av utlopp från Lågreservoar 2 Ombyggnad av utjämningsbassäng Januari-April 2020 Etapp 2: Ombyggnad sugbrunn Pumpstation 2 Ombyggnad av utlopp från Lågreservoar 1 September-November
Inbjudan till hearing avseende Klimatkammare, Lund
Avser upphandling av klimatkammare, Lunds Universitet.
Manufacture, Inspection and Testing of Electrical Cubicles, ESS Lund
The manufacture, inspection and testing of electrical cubicles, electrical harnesses, junction boxes and mechanical components for the active cells facility of the European Spallation Source. Full details of the requirement are contained in the invitation to tender documents which can be downloaded by following the link in this notice. The manufacture, inspection, testing and delivery of electrical and mechanical ´Build to Print´ cubicles and junction boxes for the active cells facility of the European Spallation Source. Full details of the requirement are contained in the invitation to tender documents which can be downloaded by following the link in this notice.
Ombyggnad av kontor och verkstadshus i Lund
Avser rivning av modul och återställande av fasad samt invändig ombyggnad av kontor och verkstadslokal.
Inner shielding, ESS Lund
ESS is requesting service providers to submit tenders in order to conclude an agreement for Inner Shielding Fourth Part. The scope of the contract includes manufacturing, welding, inspection, testing, lifting equipment and delivery of the inner shielding blocks, both cooled and non-cooled to the ESS site. ESS will provide the steel plates for machining the final blocks.
Utbyte av transformatorer vid vattenverk i Veberöd
Avser utbyte av samtliga oljefyllda transformatorer i borrfältet till torra transformatorer.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Lund
Bygglov för nybyggnad av forskningsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av fläktrum i Lund
Bygglov för tillbyggnad av fritidsverksamhet, fläktrum.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Lund
Bygglov för tillbyggnad av tryckstegringsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, 2 st nya fönster.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, ommålning av fönster samt alla röda partier.
Ombyggnad av lager i Lund
Bygglov för ändrad användning från kläckeri till lager och butik, utvändig ändring med nya dörrar/portar, fönster samt foliering, nybyggnad av skärmtak samt vindfång, rivning av befintligt skärmtak samt nya parkeringsplatser och skyltar.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Tillbyggnad av skärmtak på en industribyggnad.
Nybyggnad av asfaltsverk i Lund
Uppförande av asfaltsverk, tältbyggnad, manskapsbodar samt skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Lund
Nybyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av skärmtak i Lund
Nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Access Management System, ESS Lund
Management System will be procured in order to support granting and revoking of access based on data from several feeder systems, e.g. learning management, work orders, dosimetry and scientific operation’s needs. Given this complex landscape, the preferred solution will provide ESS with attribute-based access control (ABAC) capabilities.
Steel door to connection cell, ESS Lund
ESS is requesting service providers to submit tenders in order to conclude an agreement for a steel door to connection cell. The door is a heavy steel construction which approximately will weigh 20 tons. The scope of the contract includes Design input, Manufacturing design, Production, delivery and installation of the steel door in the ESS Target building.
Leverans och installation av betongdörrar med automatik ESS Lund
Design of a suitable open/closing function for three heavy concrete doors (20tons/each). Manufacturing of said function and complete doors. Final installation and commissioning at ESS site in Lund. Contractor shall provide Design input and produce manufacturing drawings and other documents needed for manufacturing control including Inspection Plans.
CSPEC OBGH outside bunker neutron guides vacuum housings, ESS Lund
Detailed design, manufacture, testing and delivery of Vacuum housings for a 130 m neutron optics beamline. It shall be made in pieces of 4 m long vacuum housings with Ø250mm and Ø200mm made out of aluminum connected with stainless steel bellows, with access ports for survey, and adjustment flanges to hold neutron optics.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: