Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager och butik i Borgeby, Lomma
Igångsättning och omfattning kan ej anges. Projektet avser nybyggnad av lager och butik. Avser ett markområde på 4625 m2
Nybyggnad av verkstad- och lagerlokal i Borgeby, Lomma
Igångsättning och omfattning kan ej anges. Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokal för verkstad och lager. Avser ett markområde på 2246 m2.
Nybyggnad av lager och kontor i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lagerlokaler för E-handel. I projektet ingår även en mindre del kontor.
Installation av slamavvattning vid Borgeby ARV, Lomma
Igångsättning planeras under vecka 26 2018. Projektet avser installation av slamavvattning vid Borgeby avloppsreningsverik i Lomma.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Nybyggnad av industrilokal/idrottshall.
Nybyggnad av lager i Lomma
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Lomma
bygglov för cistern.
Nybyggnad av förråd i Lomma
förrådscontainer.
Nybyggnad av förråd i Lomma
Nybyggnad av komplementbyggnad, carport och förråd.
Nybyggnad av växthus i Lomma
Nybyggnad av orangeri/växthus.
Rivning av fd.vattenverk i Lomma
Högtryckspumpstation samt lågvattenreservoar rivas och mark återställas. Ändrad detaljplan för enfamiljshus Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: