Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Landskrona
Avser nybyggnad av logistikanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om-och tillbyggnad vid Lundåkra avloppsreningsverk
Avser om- och tillbyggnad av slambehandling vid reningsverk. Omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningssystem enligt utredning och gestaltning.
Tillbyggnad av livsmedelsindustri
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri i Landskrona
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Reningsverket 6, förrådsgatan 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Landskrona
Hartslimmet 5 - ansökan om bygglov för insättning av ny port och en ny tvätthall i befintlig lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Landskrona
Avser tillbyggnad av lagerhall samt flytt av befintligt tältlager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Avser fasadändring för 2 st nya dörrar, byte av fönster och byte av ytskikt på del av byggnaden samt nya skyltar.
Utvändigt underhåll av verkstad i Landskrona
Avser för fasadändring på fastigheten tallriken 3.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Kavaljeren 1, kavaljersgården 2-37, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Lundåkra 10:1, gråen 36, ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av växthus i Landskrona
Avser uppsättning av ett växthus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Bollspelaren 1, företagsvägen 42 - ansökan om bygglov för montering av 2 st kylmedelkylare på taket till befintlig byggnad.
Rivning av industrihus i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75, ansökan om rivningslov för rivning av tillbyggnad i plåt.
Tillbyggnad av växthus i Landskrona
Virket 1, bangårdsgatan 31, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med växthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: