Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionslokal i Landskrona
Fläkten 7, gubbhögsgatan 22 -ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Om-och tillbyggnad vid Lundåkra avloppsreningsverk
Avser om- och tillbyggnad av slambehandling vid reningsverk. Omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningssystem enligt utredning och gestaltning.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av tvätthall i Landskrona
Hartslimmet 5 - ansökan om bygglov för insättning av ny port och en ny tvätthall i befintlig lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Avser fasadändring för 2 st nya dörrar, byte av fönster och byte av ytskikt på del av byggnaden samt nya skyltar.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Avser fasadändring samt uppförande av stängsel och rivningslov för rivning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av verkstad i Landskrona
Avser för fasadändring på fastigheten tallriken 3.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Bollspelaren 1, företagsvägen 42 - ansökan om bygglov för montering av 2 st kylmedelkylare på taket till befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Albano 22, norra infartsgatan 1 - ansökan om bygglov för ny förråd.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Hemmanet s:1, utmarksgatan - ansökan om bygglov för sophus.
Ombyggnad av soprum i Landskrona
Hjorten 17, bryggargatan 26, ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till miljörum samt fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Lundåkra 10:1, gråen 36, ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Ombyggnad av verkstad i Landskrona
Sankt erik 53, föreningsgatan 25 - ansökan om bygglov för ändring av verksamhet från körskola till glasmästeri och uppsättning av palissadstängsel samt inrättande av upplag och materialgård.
Ombyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Vevstaken 9, stuverigatan 25 - anmälan gällande ombyggnad av befintligt ventilationssystem.
Rivning av industrihus i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75, ansökan om rivningslov för rivning av tillbyggnad i plåt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: