Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Byggstarten är framflyttad till augusti/september 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av stålhall på 640 kvm.
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
Tillbyggnad av produktionslokal i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Timglaset 1, axeltoftavägen 170, ansökan om bygglov för tillbyggnad av produktionslokaler.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Lundåkra 6:1, dockgatan, ansökan om bygglov för nybyggnad av tält för parkering av bilar.
Utvändigt underhåll av sophus i Landskrona
Läroverket 2, regeringsgatan 54 - ansökan ombygglov för målning av miljöhus.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Bollspelaren 10, örjalden 16, ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Cylindern 5, faktorigatan 7 - ansökan om bygglov för ny tälthall.
Tillbyggnad av fläktrum i Landskrona
Gamla bryggan 20, stadshus - ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av fläktrum.
Rivning av förråd i Landskrona
Rehnschöld 27, gamla kyrkogatan 21 - ansökan om rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, skiftesvägen 18 - anmälan om anläggning av vattencistern på sjukhusområdet.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Tillfällig uppställning av prefabriserad bod i fem år.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Uppsättning av två förråd för industrigas.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Virket 1, bangårdsgatan 33, ansökan om bygglov för installation av koldioxidtank.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Björnen 16, lodjursgatan 4b - ansökan om bygglov för tillbyggnad på fastigheten.
Ombyggnad till tvättstuga i Landskrona
Projektet avserr ombyggnad av utbildningslokal till tvättstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: