Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beställaren tar över projektet när det är färdigbyggt.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut från hyresgäst. Projektet avser tillbyggnad av 10000 m2 lager- och logistikterminal. Den nya anläggningen som planeras på Strandbadsvägen är anpassad för ett smidigt logistikflöde med 10,5 meters fri takhöjd, öppen planlösning, sprinkleranläggning, tre lasthus på respektive sida och markport. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad på Väla södra i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad på ca 3000 kvm. Lidalco kommer att hyra hälften av byggnaden.
Markområde till försäljning för industri och logistikverksamhet i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen.. Avser ett markområde för industri-logistikverksamhet. Yta: 17000 m2. Området har anslutning till industrispår. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser ett markområde på 33000 m2 mark för industri- och logistikverksamhet.. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nytt verksamhetsområde för iindustriverksamhet, Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta: 6000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri/lager på ca 3000 kvm.
Ramavtal avseende teknisk isolering och plåtningsarbeten, Öresundskraft AB
Avtalstid 6 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1.
Nybyggnad av verktygsförråd och vagnhall i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av verktygsförråd och vagnhall vid idrottsplats. Yta: 200 m2.
Tillbyggnad av lager- och produktionslokal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av befintlig byggnad med lager- och produktionslokal.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Avser nybyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Avser fasadändring av industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av silo i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av silo.
Nybyggnad av soprum i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd med gasdispenser.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av cykelförråd till miljöhus.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Avser tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser ändrad användning av industri/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager, nytt entréparti.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnader.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av sophus i Helsingborg
Rivningslov för rivning av miljöhus.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för rivning av skjul.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring och skärmtak på industri/lager.
Ändring av ventilation i industrihus i Helsingborg
Anmälan av ändring av ventilation i industri/lager.
Anläggande av våtmark i Helsingborg
Projektet avser anläggande av vårtmark vid Mjöhult.
Tillbyggnad av lasthus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av lasthus - netonnet.
Rivning av lokal och bostad i Helsingborg
Avser rivning av byggnad med lokal och bostad. Projektet samupphandlas med 1630690.
Rivning av lasthus i Helsingborg
Rivningslov för lasthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: