Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut från hyresgäst. Planer finns för tillbyggnad av 10000 m2 lager- och logistikterminal. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri/lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av kallmagasin i Fredriksdalsområdet, Helsingborg
Befintligt kallmagasin t skall byggas om med nytt bjälklag, ny port, publik del, avfuktningsanläggning. m.m.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Igångsättning tidigast efter semestern 2018. Avser tillbyggnad av industri/lager. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad byggstart. Eventuellt förhandlingsentreprenad vad gäller huskroppen.
Nybyggnad av tvätthall i Helsingborg
Nybyggnad av biltvätt/snabbtvätt för 3 platser.
Tillbyggnad av omklädningsrum m.m.i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av omklädningsrum och verkstad. samt ändring av bef del.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri/lager. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt riving av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av spolplatta och skärmtak.
Utvändigt underhåll av förråd i Helsingborg
Bygglov fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av förråd i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av grillplats med tillhörande grillhus.
Ombyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov uppförande av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för byggnad avseende komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för del av byggnad avseende komplementbyggnad.
Rivning av skorsten i Helsingborg
Rivningslov för rivning av skorsten.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av industri/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Fasadändring av industri/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri/lager.
Ändirng av industrihus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri/lager.
Rivning av produktionsbrunn i Helsingborg
Rivningslov rivning av produktionsbrunn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: