Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikterminal på Väla i Helsingborg
Avser nybyggnad av logistikterminal åt Postnord. Yta: 249x100 meter och byggnaden får 24 lastportar på den östra fasaden. Förutom lager ska fastigheten även innehålla kontor. I projektet ingår även 141 parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad för e-handel.
Nytt verksamhetsområde för icke störande verksamhet i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för icke störande verksamhet Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 12800 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut från hyresgäst. Projektet avser tillbyggnad av 10000 m2 lager- och logistikterminal. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av produktionslokaler i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokaler med lager och kontor.
Markområde till försäljning för industri och logistikverksamhet i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen.. Avser ett markområde för industri-logistikverksamhet. Yta: 17000 m2. Området har anslutning till industrispår. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad av reningsverk
Man kommer att utreda hur läkemedelsrening kan byggas in på NSVA:s största reningsverk – Lundåkraverket i Landskrona samt Öresundverket i Helsingborg.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Nybyggnad av industri/lager men tvätthall samt kontor. Totalt kommer det vara ca 3000 BTA.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Igångsättning planeras under Q1 2019. Avser tillbyggnad av industri/lager. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad byggstart. Eventuellt förhandlingsentreprenad vad gäller huskroppen.
Nybyggnad av gaslager i Helsingborg
Avser nybyggnad av gaslager.
Anläggande av våtmarkasanläggning, Helsingborgs stad
Avser genomförande av våtmarksanläggning i Välinge, inom ett området som idag utgöras av åkermark.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ombyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 2 nya gap tankar.
Nybyggnad av lager för farligt avfall i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av lagerhall och produktionshall för farligt avfall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager med solcellsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad och rivning del av av industri/lager samt skyltar.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Ombyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Tillbyggnad av Byggnad A hall B med förråd.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för uppförande av 2 st tältmagasin - skåneterminalen.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för uppsättning av solcellsanläggning på tak.
Ombyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av hobbyrum till lägenhetsförråd i flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av lagertält/industritält.
Nybyggnad av sophus i Helsingborg
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av tält och kontorsbodar.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av maskinförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av servicebod, skärmtak samt rivning av bef hus, betongfundament.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd över befintlig paddock, vasatorps ridhus.
Ombyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av del av garage till miljörum samt rivning av förråd och miljöhus.
Tillbyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av dieselcistern, förråd till adblue.
Utvändigt underhåll av verkstad i Helsingborg
Bygglov för montering solcellsanläggning på tak.
Nybyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov för anläggande av cistern ovan jord, circle k.
Utvändigt underhåll av fabrikshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av fabriksbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager.
Utvändigt underhåll av lager i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av lager, nya utrymningsdörrar i fasad mot öster.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av sprinklertank och rum.
Ändring av lager i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från lager/industri till lager/handel/kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Fasadändring av industri/lager.
Genomförande av våtmarker och vattendragsåtgärder, Helsingborg
Avser konsultuppdrag gällande genomförande av våtmarker och vattendragsåtgärder, Helsingborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: