Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 309 st.

Nybyggnad av forskningsanläggning i Brunnshög, Lund
Avser uppförande av ny forskningsbyggnad (flexenheten) och en teknikbyggnad.
Nybyggnad av logistikterminal på Väla i Helsingborg
Avser nybyggnad av logistikterminal åt Postnord. Yta: 249x100 meter och byggnaden får 24 lastportar på den östra fasaden. Förutom lager ska fastigheten även innehålla kontor. I projektet ingår även 141 parkeringsplatser.
Nybyggnad av lokaler för e-handel Norra Varalöv Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av e-handelskluster, lokaler för uthyrning till företag som sysslar med e-handel. Yta: 16000-21000 m2.
Tillbyggnad av produktionslokal i Hässleholm
Avser tillbyggnad av produktionslokal i Hässleholm.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Avser nybyggnad av kontor och industrihall vid Kv Hasslanda i Lund.
Nytt industriområde i Kristianstad
Nytt industriområde beläget i Horna och ca 7800 m² mark är ledig för reservation. Är man intresserad av att etablera verksamhet på området kan man kontakta kommunen.
Tillbyggnad av reningsverk
Planer finns för tillbyggnad av Öresundsverket där tanken är att läkemedelsrening kan byggas in vid reningsverket.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut från hyresgäst. Projektet avser tillbyggnad av 10000 m2 lager- och logistikterminal. Uppskattad byggstart.
Markområde för industri och ev kontori i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 11 hektar tomtmark för industriverksamhet. Eventuellt kommer kontor även att byggas.
Nybyggnad av produktionslokaler på Berga i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokaler med lager och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik
Avser utbyggnad av Kiviks avloppsreningsverk med ny fristående byggnad utöver befintligt maskinhus, ombyggnad av befintlig sedimentering till anoxbassäng samt eftersedimentering genom membranteknik och filtrering genom aktivt kol som även möjliggör rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.
Tillbyggnad av vattenverk i Ystad
Planer finns för tillbyggnad av vattenverk för en gemensam satsning mellan Ystad och Simrishamn vid Fröslövsvägen, en avtagsväg från vägen mellan Glemmingebro.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Avser nybyggnad av flyggodslager på 10.000 kvm.
Nybyggnad av byggvaruhus i Malmö
Avser nybyggnad av lagerhall, butik, kontor samt hämtgarage.
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Nybyggnad för industri, handel och idrott
Avser nybyggnad av en lokal i 2,5 halvplan för industri, handel samt paddelbana.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning med en yta på ca 14000 m2. Avser ett markområde på ett ca 29000 m2.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 5000 m2.
Nybyggnad av industri, lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av industri, höglager samt kontor med en total yta på 2000 m2.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Kristianstad
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk samt anpassning av befintliga byggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad, produktionslokal.
Nybyggnad av återvinningscentral Returum i Kristianstad
Avser nybyggnad av återvinningcentral med förråd och servicebyggnad. Huvuddel 1, ny kaj, ramp av betong: 1133190.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser ett markområde på 33000 m2 mark för industri- och logistikverksamhet.. Igångsättning avhängigt intressenter.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 1
Avser tillbyggnad av logistikcentral.
Nybyggnad av område för logistikverksamhet i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av markområde som idagsläget är jordbruksmark till område för logistikverksamhet. Omfattar ca 30 hektar mark.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. yta: 3230 m2 ombyggnad, 1400 m2 tillbyggnad.
Markområde för verksamheter och industri i Östra Ljungby
Markområde finns för verksamhetslokaler, bostäder och ev industrier. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för handel och lättindustri i Höör
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5 hektar markområde finns till försäljning för handel och lättindustri. Igångsättning avhängigt intressenter.
Tillbyggnad av reningsverk i
Planer finns för tillbyggnad av Lundåkraverket där tanken är att läkemedelsrening kan byggas in vid reningsverket.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av industrihotell med en kontorsdel.
Installationsarbeten vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation samt installation av nytt värmesystem i byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av lagerhall och kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av kontor och lagerhall.
Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planarbete pågår. Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.
Rivning av verkstadsbyggnader i Malmö
Projektet avser rivning av tre st verkstadshallar i plåt, byggnad 327, 329 och 330. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lagerbyggnad för radioaktivt avfall i Kävlinge
Avser nybyggnad av lagerbyggnad för lagring av radioaktivt avfall. Avser 1 huskropp med en yta på 3100 m2, 9 meter hög.
Nybyggnad av logistikcenter i Ängelholm
Avser nybyggnad av logistikcenter med lager, magasin m.m.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av lagerhall i Örkelljunga
Avser nybyggnad av lagerhall.
Ombyggnad av bilhall i Osby
Avser ombyggnad av befintlig bilhall och verkstad samt lager.
Nybyggnad av produktionslokal i Lomma
Planer finns för nybyggnad av produktionslokal/lager. Markyta: 6000 m2.
Separering av dag- och spillvattenledning i Svalöv
Projektet avser separering av en kombiledning (dag- och spillvattenledning).
Nytt verksamhetsområde för industriverksamhet, Väla, Helsingborg
Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta: 5000 m2.
Ombyggnad av värmecentraler i i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av 9 st undercentraler till värmecentraler.Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för nya gaspannor, varmvattenberedare, cirkulationspumpar, värmepumpar etc. med tillhörande styr- och övervakningsinstallationer, el- och VS-arbeten, mark- och byggnadsarbeten (Totalt försörjer värmecentralerna 601 lägenheter.) Objekten är belägna inom Kävlinge tätort. Adress: Sunnanväg 5, 13, 21 och Nordanväg 8, 16, 24, 32, 40, 48, Kävlinge.
Va-utbyggnad Axelvold, Svalöv
Vatten och spillvattenförsörjning utförs inkl. serviser. Ett reningsverk inkl. servicebyggnad, en tryckstegringsstation och en spillvattenpumpstation byggs. Ledningslängder (olika ledningar) självfall, tryckledningar, dränledningar i mark är ca 3600 m som ska läggas.
Ny utlastning för slam och slamsilo vid Sjölunda ARV, Malmö
Avser ny utlastning för slam och slamsilo vid Sjölunda avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industri, lager och kontorshotell.
Nybyggnad av industrilokal i Ystad
Avser nybyggnad av en travershall som skall användas till svets och smidesverksamhet. Objektets läge: Inom fastigheten Pumpen 7, Ekenäsgatan 9 i Ystad.
Nybyggnad av betongkaj till återvinningscentral Returum i Kristianstad
Avser nybyggnad av en betongkaj till en ny återvinningscentral inom Ängamöllans industriområde. Huvuddel 2, markarbeten samt huskropp och bod: 1558126
Nybyggnad av motorcentrum i Lund
Avser nybyggnad av motorcentrum samt rivning av befintlig byggnad ca 400kvm.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Billinge, Eslöv
En byggnad ska uppföras för erforderlig utrustning såsom maskiner, doseringspumpar och kemikalieförvaring. Byggnaden utrustas också med ett separat elrum och en toalett.
Ombyggnation av pumpstation i Eslöv
Planer finn planer för ombyggnation av stationen till ett reningsverk.
Nybyggnad av betongindustri i Malmö
Nybyggnad av betongfabrik samt hallbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Nybyggnad och rivning av stall i Örkelljunga
Avser nybyggnad stall för hästar, rivning av befintligt stall och verkstad.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten. Entreprenaden kommer att pågå i 2 etapper. Etapp 1: Ombyggnad av sugbrunn till Pumpstation 1 Ombyggnad av utlopp från Lågreservoar 2 Ombyggnad av utjämningsbassäng Januari-April 2020 Etapp 2: Ombyggnad sugbrunn Pumpstation 2 Ombyggnad av utlopp från Lågreservoar 1 September-November
Inbjudan till hearing avseende Klimatkammare, Lund
Avser upphandling av klimatkammare, Lunds Universitet.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Höör
Projektet ligger på is.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Avser nybyggnad av ett industrihus på ca 3456 kvm.
Åtgärder vid reningsverk i Höganäs
Planer finns för åtgärder vid Höganäs avloppsreningsverk.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av villor.
Manufacture, Inspection and Testing of Electrical Cubicles, ESS Lund
The manufacture, inspection and testing of electrical cubicles, electrical harnesses, junction boxes and mechanical components for the active cells facility of the European Spallation Source. Full details of the requirement are contained in the invitation to tender documents which can be downloaded by following the link in this notice. The manufacture, inspection, testing and delivery of electrical and mechanical ´Build to Print´ cubicles and junction boxes for the active cells facility of the European Spallation Source. Full details of the requirement are contained in the invitation to tender documents which can be downloaded by following the link in this notice.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Projektet avser renovering av vattenverk.
Modernisering av Ormanäs reningsverk i Höör
Avser modernisering av Ormanäs ARV. Projektet delas upp i två tekniska delar. 1: modernisering av reningsverket. 2: omfattar en översyn och modernisering av inkommande ledningar från Nyby-pumpstation. Projektet kommer att delas upp i två faser. Den första fasen, FAS 1 kommer att ta fram en rambeskrivning och en riktsumma för den slutliga lösningen. FAS 2 kommer att innebära detaljprojektering och genomförande.
Markområde för kontor, industri & lager i Billeberga företagspark i Svalöv
Avser markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m. Avser 500 m2 markyta. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för industri och lager i Sege Burlöv
Avser markområde för industri och lager.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Projektet avser att ersätta befintliga spillvattenpumpstationer benämnda som P1 och P11 med nya pumpstationer i direkt anslutning till de befintliga. Befintliga pumpstationer upprättades år 1973. Under entreprenadskedet ska de befintliga pumpstationerna vara i drift fram till omkoppling till den nya pumpstationen. I anslutning till nya pumpstation ska även anordnas mindre vändplats för servicefordon.
Nybyggnad av biltvätt i Osby
Avser nybyggnad av biltvätt samt en gör det själv tvätt.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Igångsättning tidigat 2020.
Tillbyggnad av industrihus i Perstorp
Avser tillbyggnad av lager, ca 1200 BTA , takhöjning av en del av verskstadsbyggnaden, samt fasadarbete.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Nybyggnad av växthus i Malmö
Avser nybyggnad av tre växthus placerade på Olofsborgsgatan 2A-E, Sveaborgsgatan 2A-E och Viborgsgatan 2A-E.
Nybyggnad av produktionslokal i Förslöv Båstad
Planer finns att utöka med ytterligare en produktionslokal.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstation.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager, ny lastbrygga samt fasadändring (ny plåt).
Nybyggnad av tvätthall i Malmö
Nybyggnad av biltvätthall.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Avser nybyggnad av lagerlokal med kontor.
Modernisering av pumpstation i Eslöv
Avser modernisering och uppgradering av pumpstation pga ålder och slitage för att uppfylla dagens miljö- och arbetsmiljökrav.
Nybyggnad av pumpstation och tryckspillvattenledning i Trelleborg
Avser anläggning av trycksatt spillvattenledning mellan Klörup och Alstad i Trelleborgs kommun. Samt anläggning av, och koppling till ny pumpstation för spillvatten. Objektets läge är i norra delarna av Trelleborgs kommun, mellan Klörups by och Alstad, ca 7 km norr om Trelleborgs tätort.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Avser ett nytt ställverk till Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö kommun.
Nybyggnad av gaslager i Helsingborg
Avser nybyggnad av gaslager. Yta: 14 x 4 meter.
Ombyggnad av kontorshotell i Malmö
Avser ombyggnad av kontorshotell. Avser bl.a fasadändring (portar, nya fönster, fasadbeklädnad) ny ventilation m.m.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad för industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av övningsbyggnad i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser övningsbyggnad för räddningstjänsten.
Åtgärder vid reningsverket i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser nybyggnad av kall lagerbyggnad på ca 1500 kvm.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ersättning av gaspannor i Ljunbyhed.
Avser att ersätta gaspannor med 2 st nya gaspannor på vardera 3 MW.
Ombyggnad av kontor och verkstadshus i Lund
Avser rivning av modul och återställande av fasad samt invändig ombyggnad av kontor och verkstadslokal.
Ombyggnad av reningsverk i Bjuv
Avser ombyggnad av reningsverk med nya nyvång.
Nybyggnad av förråd och växthus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av ett växthus och två förråd.
Ombyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för om- och tillbyggnad av lager.
Införande av Distributed Control System (DCS) inom VA syd i Skåne
Då befintliga styr- och övervakningssystemen behöver moderniseras och tanken är att dessa ska bytas ut inom beställarens verksamhet. VA SYD har verksamhetsställen i Eslöv, Lomma, Lund, Malmö och Burlöv samt flera anläggningar i samtliga medlemskommuner
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning planeras under 2020. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: