Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik och kontor ca 60 000 kvm kan komma att etappindelas.
Rivning och tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt rivning och ombyggnad.
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik ca 25 000 kvm, kontor 900 kvm och entresolplan på 4000 kvm.
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral. Infart mm på projekt 1640609.
Nybyggnad av bussverkstad samt uppställningsplatser i Norrköping
Avser nybyggnad av bussverkstad med uppställningsplatser inkl rampsystem.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, ca 1300 kvm.
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad av industrilokal samt rivning.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad för Netonnet
Ytskyddsrenovering betong/metall mm Filtersalen vid Borgs vattenverk i Norrköping
Entreprenaden omfattar projektering och utförande av Ytskyddsrenovering samt reparation av betong, bärande konstruktioner, murade väggar mm.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Installation av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem på Nodra ABs fastigheter
Nodra AB har för avsikt att öka säkerheten samt förbättra tillträdeskontrollen inom bolagets lokaler, teknikbodar, fastigheter och miljöstationer. Detta utförs genom en översyn av inbrottslarm och passerkontrollsystem samt införande av Mifare Classic som lästeknik på samtliga anläggningar. Anläggningarna ska även förberedas för en framtida övergång till Desfire V2. Upphandlingen avser en utbyggnad av Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem, bestående av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem, till att även innefatta Nodra ABs samtliga lokaliteter. Ett antal lokaler, teknikbodar m.m. är redan utrustade med passerkontrollsystem och några är även utrustade med inbrottslarm. Dessa anläggningar ska uppgraderas, kompletteras och eller bytas ut så att anläggningarna fullt ut är integrerade med Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Avser invändig renovering av industrihus.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Norrköping
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av solcell/solpanel.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 3 st miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning av förråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning del av lada.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om ändring av annan byggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad och transformatorstation, och skylt.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av silo i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av silo och rivning av befintlig.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av växthus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av växthus/orangeri.
Tillbyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av spillvattenstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: