Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Norrköping
I denna entreprenad ingår leverans och montering av fullt driftfärdig, komplett tryckstegringsstation och inkoppling till nyanlagda ledningar. Markarbete med in- och utgående ledningar utförs av ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av vattenverksdamm mm i Norrköping
Uppförande av slamförtjockningsanläggning och förråd samt anläggande av ny infart.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal med entresolplan mm
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Avser en tomt på 2400 kvm.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Avser en tomt på 8000 kvm.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Renovering av fastighet samt nytt biotorn i Arkösund, Norrköping
Avser renovering av fastighet och installation av nytt biotorn på Arkösund.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Norrköping
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Borgs vattenverk.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av tegelmagasin vid Öhmansterminalen i Norrköpings inre hamn. Rivningen innefattar byggnaden i sin helhet, inklusive flyttande markplattor.Stommen är pålad och avskärning av pålar ska ske 1 meter under befintligt golv.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggnadshöjd för siloanläggning på fastigheten, ändamål för industri
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av lagerlokal 300 kvm
Ombyggnad av verkstad i Norrköping
Tillbyggnad och ombyggnad av bussverkstad samt fasadändring och vvs-installation.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av cistern samt tank.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förråd.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Flytt av pylonskylt samt förråd.
Utvändigt underhåll av förråd i Norrköping
Fasadändring carport till förråd.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; miljöhus.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av; del av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förråd.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; tidsbegränsat.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält/maskintält.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält; tidsbegränsat.
Nybyggnad av datorhall i Norrköping
Uppförande av skärmtak och databod.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av tält och bod; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av tält; tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av väderskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: