Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik och kontor ca 60 000 kvm kan komma att etappindelas.
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik ca 25 000 kvm, kontor 900 kvm och entresolplan på 4000 kvm.
Nybyggnad av småindustri i Kungsängen, Norrköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 880018. Ca 40 hektar ledig mark.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, ca 1300 kvm.
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Nybyggnad av industri och kontor i Norrköping
Uppförande av industri och kontorsbyggnad.
Ytskyddsrenovering betong/metall mm Filtersalen vid Borgs vattenverk i Norrköping
Entreprenaden omfattar projektering och utförande av Ytskyddsrenovering samt reparation av betong, bärande konstruktioner, murade väggar mm.
Nybyggnad av bussverkstad samt uppställningsplatser i Norrköping
Avser nybyggnad av bussverkstad med uppställningsplatser inkl rampsystem.
Installation av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem på Nodra ABs fastigheter
Nodra AB har för avsikt att öka säkerheten samt förbättra tillträdeskontrollen inom bolagets lokaler, teknikbodar, fastigheter och miljöstationer. Detta utförs genom en översyn av inbrottslarm och passerkontrollsystem samt införande av Mifare Classic som lästeknik på samtliga anläggningar. Anläggningarna ska även förberedas för en framtida övergång till Desfire V2. Upphandlingen avser en utbyggnad av Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem, bestående av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem, till att även innefatta Nodra ABs samtliga lokaliteter. Ett antal lokaler, teknikbodar m.m. är redan utrustade med passerkontrollsystem och några är även utrustade med inbrottslarm. Dessa anläggningar ska uppgraderas, kompletteras och eller bytas ut så att anläggningarna fullt ut är integrerade med Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem.
Nybyggnad av panncentral i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av panncentral i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad samt nytt entresolbjälklag och inre ändringar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av lagerbyggnad.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Avser invändig renovering av industrihus.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Anmälan om återställning av industribyggnad efter brand.
Rivning av bilvårdsanläggning i Norrköping
Rivningslov för rivning av bilvårdsanläggning mm.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om ändring av annan byggnad.
Ombyggnad av verkstad i Norrköping
Anmälan om installation av ventilation samt utökat brandskydd.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av 8 komplementbyggnader Agetomta 2:21,2:20,2:19,2:18,2:27,2:23,2:24,2:22.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader samt rivning av befintliga byggnader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för anläggande av solcell/solpanel.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av solcell/solpanel.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 3 st miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av soprum i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till soprum.
Tillbyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av spillvattenstation.
Utvändigt underhåll av komplementbyggnad i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av annan byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av tvättinrättning i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av tvättstugemoduler.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivningslov för rivning av 3 förråd.
Tillbyggnad av billyft vid industrihus mm Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad med billyft samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: