Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Norrköping
I denna entreprenad ingår leverans och montering av fullt driftfärdig, komplett tryckstegringsstation och inkoppling till nyanlagda ledningar. Markarbete med in- och utgående ledningar utförs av ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av vattenverk-slamanläggning mm i Norrköping
Uppförande av slamförtjockningsanläggning och förråd samt anläggande av ny infart.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Avser en tomt på 2400 kvm.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Avser en tomt på 8000 kvm.
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Norrköping
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Borgs vattenverk.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Fasadändring industrilokal, samt rivning av oljepanna.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av entresolplan samt ny wc.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal/förråd.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält/maskintält.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av miljöförråd och 2 lekförråd samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av datorhall i Norrköping
Uppförande av skärmtak och databod.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av invallning av oljecistern samt väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; sophus samt sorteringshus.
Nybyggnad av kylanläggning i Norrköping
Uppförande av kylcontainer.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Nybyggnad av komplementbyggnad; förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av tält; tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av väderskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av 2 st tält, tidsbegränsad åtgärd.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av cistern samt tank.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förråd.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Flytt av pylonskylt samt förråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förråd.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: