Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av Rustas centrallager för Norden. Det är även ett entrésolplan på ca 11000kvm.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Norrköping
Verkstad, kontor och installationslokaler
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal med entresolplan mm
Ramavtal; Konsulter för projekledning och expertkompetens till nytt styrsystem i Norrköping
Ramavtalet gäller under två (2) år efter det att båda parter har undertecknat avtalet. Beställaren har rätt att förlänga ramavtalet med ett (1) år + ett (1) år. Maximal avtalstid är således fyra (4) år.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Nybyggnad av tvätthall och verkstad vid terminal i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av tegelmagasin vid Öhmansterminalen i Norrköpings inre hamn. Rivningen innefattar byggnaden i sin helhet, inklusive flyttande markplattor.Stommen är pålad och avskärning av pålar ska ske 1 meter under befintligt golv.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lastkaj i Norrköping
Tillbyggnad av lastbryggor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Takändring på industribyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av 2 st förråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av 2 st komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av komplementbyggnader.
Rivning av sophus i Norrköping
Rivning av sophus.
Ombyggnad av magasin i Norrköping
Fasadändring samt ombyggnation.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av väderskydd.
Ombyggnad av konditori i Norrköping
Ändrad användning av butik till konditori.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning av lokal till glasmästeri samt fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; mijöhus/sophus.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; miljöhus.
Nybyggnad av silo i Norrköping
Uppförande av silos.
Rivning av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skyltar samt rivning av del av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av tank och väderskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Uppförande av tryckstegringsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: