Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik och kontor ca 60 000 kvm kan komma att etappindelas.
Rivning och tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt rivning och ombyggnad.
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik ca 25 000 kvm, kontor 900 kvm och entresolplan på 4000 kvm.
Nybyggnad av bussverkstad samt uppställningsplatser i Norrköping
Avser nybyggnad av bussverkstad med uppställningsplatser inkl rampsystem.
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Nya verksamheter industri, kontor och lager mm i Smedby
Nybyggnad av verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.
Ombyggnad av snabbfiltratledningar mm vid Borgs vattenverk i Norrköping
Entreprenaden omfattar ombyggnad, demontering och tillbyggnad av snabbfiltratledningar med tillhörande kringutrustning inne i processbyggnaden samt i marken mellan processbyggnaden och befintliga långsamfilter på Borgs vattenverk i Norrköping.
Ytskyddsrenovering betong/metall mm Filtersalen vid Borgs vattenverk i Norrköping
Entreprenaden omfattar projektering och utförande av Ytskyddsrenovering samt reparation av betong, bärande konstruktioner, murade väggar mm.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Installation av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem på Nodra ABs fastigheter
Nodra AB har för avsikt att öka säkerheten samt förbättra tillträdeskontrollen inom bolagets lokaler, teknikbodar, fastigheter och miljöstationer. Detta utförs genom en översyn av inbrottslarm och passerkontrollsystem samt införande av Mifare Classic som lästeknik på samtliga anläggningar. Anläggningarna ska även förberedas för en framtida övergång till Desfire V2. Upphandlingen avser en utbyggnad av Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem, bestående av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem, till att även innefatta Nodra ABs samtliga lokaliteter. Ett antal lokaler, teknikbodar m.m. är redan utrustade med passerkontrollsystem och några är även utrustade med inbrottslarm. Dessa anläggningar ska uppgraderas, kompletteras och eller bytas ut så att anläggningarna fullt ut är integrerade med Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem.
Nybyggnad av bunkerstation för metanol, Sjöfartsverket
I samband med att Sjöfartsverket ser över vilka möjligheter det finns att driva flottan på fossilfritt bränsle, så ska Sjöfartsverket inom ramen för ett EU-projekt där man ska pröva Metanol som möjligt bränsle, upphandla en bunkerstation för ändamålet.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad och ändring av tak på industribyggnad.
Ombyggnad av stall i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av djurhållningsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Avser invändig renovering av industrihus.
Flytt av betongindustri i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av betongfabrik.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Norrköping
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad och transformatorstation, och skylt.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning av annan byggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning av förråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning del av lada.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (tält).
Nybyggnad av lagertält i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagertält
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av silo i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av silo och rivning av befintlig.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av växthus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av växthus/orangeri.
Rivning av cistern i Norrköping
Rivningslov för rivning av delvis underjordisk cistern.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av pumpstation i Norrköping
Rivningslov för rivning av pumphus.
Tillbyggnad av tältlager i Norrköping
Tältbyggnad som väderskydd över hugg
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: