Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av bilverkstad mm i Linköping
Nybyggnad av butik, verkstad, lager och kontor samt anläggande av parkering samt upplag (contarinrar).
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Industrilokaler med entrésolplan med kontor.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Nybyggnad av industribyggnad i Rimforsa
Nybyggnad av gummiverkstad och personallokal
Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Nybyggnad av tvätthall.
Utökat verksamhetsområde i Linköping
Lambohov 2:20 Användningen i planen blir verksamhetsområde som omfattar service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, fordonsservice, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Kontor blir tillåtet, samt träningslokaler i begränsad omfattning.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industribyggnad - utställningshall.
Nybyggnad av efterrötkammare på Nykvarnsverket i Linköping
Objektet avser nybyggnad av en efterrötkammare på avloppsreningsverket i Linköping. Rötkammaren placeras i anslutning till befintliga rötkammare på det som idag är en personalparkering. Bruttoarea ca 315 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt skyltanordning - 4 st.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokal samt skyltanordning 3 st skyltar.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Inredning av ytterligare lokal och fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av 2 st industrihotell samt anläggande parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Förhandsbesked för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler - Solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i industrilokaler.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för nybyggnad av förråd samt mark- och rivningslov.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för tält.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av tält.
Tillbyggnad av lager i Linköping
Tillbyggnad av lagerlokaler.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Tillbyggnad av miljöhus på Isbrodden 55 och Isbrodden 64.
Rivning av växthus i Linköping
Rivning av handelslokaler.
Nybyggnad av lager i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för 3 st. tält.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: