Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Nybyggnad av företagspark i Linköping
Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport.
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och lager i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal med entresolplan mm
Ramavtal; Konsulter för projekledning och expertkompetens till nytt styrsystem i Norrköping
Ramavtalet gäller under två (2) år efter det att båda parter har undertecknat avtalet. Beställaren har rätt att förlänga ramavtalet med ett (1) år + ett (1) år. Maximal avtalstid är således fyra (4) år.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Tillbyggnad skärmtak vid industrihus i Linköping
Projektet avser förlängning av skärmtak vid industri och rivning av befintliga lokaler samt uppsättning av mur, ändring av infart och flytt av fordonsväg. Byggstart tidigast hösten 2018.
Renovering av fastighet samt nytt biotorn i Arkösund, Norrköping
Avser renovering av fastighet och installation av nytt biotorn på Arkösund.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industrifastighet.
Uppbyggnad av djurstall och personallokal i Linköping
Återuppbyggnad av djurstall 900 kvm och personallokal 50 kvm.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Om- alternativt nybyggnad av avloppsreningsverk i Åtvidaberg
Objektet avser ombyggnad alternativt nybyggnad av Yxnerums avloppsreningsverk. Entreprenaden innefattar dimensionering, projektering, leverans och installation av all ingående utrustning samt driftsättning och provdrift till kompletta driftsatta anläggningsenheter för ovanstående objekt, samt tillfällig anläggning för drift under entreprenadtiden.
Tillbyggnad av mejeri på Herrsäter i Åtvidaberg
Tillbyggnad av magasinet med ett mejeri som innehåller produktion, lager och personalytor, inklusive markarbeten på tomt.
Återuppbyggnad av ladugård i Ljusfallshammar
Återuppbyggnad av ladugård på 800 kvm och höskulle på 350 kvm.
Ny stoftrening vid HVC 110 i Borensberg
Avser installation av utrustning för att ytterligare rena rökgaserna med avseende på stoft vid fjärrvärmecentralen i Borensberg.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av tegelmagasin vid Öhmansterminalen i Norrköpings inre hamn. Rivningen innefattar byggnaden i sin helhet, inklusive flyttande markplattor.Stommen är pålad och avskärning av pålar ska ske 1 meter under befintligt golv.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler, kontor, lager och tvätthall.
Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Söderköping
Verket ligger söder om Gamlö övägen i Söderköping. Utbyggnad av reningsverket med ca 150 m2 för att klara belastningen och samtidigt anpassa reningen för reduktion av kväve.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler kontor.
Tillbyggnad av lager i Linköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Boxholm
Tillbyggnad industri.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad och kontor.
Ombyggnad av lager i Linköping
Ändrad användning av industri/lager till besiktning/lager.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager och kontor i Linköping
Nybyggnad av lager och kontor
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler och anläggande av parkerinsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Nybyggnad av industribyggnad (kaphall), rivning av befintlig.
Nybyggnad av stall i Åtvidaberg
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av tvätthall i Kisa
Nybyggnad av tvätthall för fordonstvätt.
Rivning av industrihus i Linköping
Rivning av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Boxholm
Nybyggnad teknisk anläggning, batterilager.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Linköping
Inredning av ytterligare lokal för lager samt fasadändring (portar, dörr och fönster.).
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av skärmtak i Söderköping
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av magasin i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av virkesmagasin.
Nybyggnad av torkanläggning i Österbymo
Ansökan om uppförande av torkanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för materialfack.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning; nitrogentank.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av hus för filteranläggning på tak.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd för barnvagnar.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av fläktrum i Linköping
Tillbyggnad av fläktrum på skola.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
tillbyggnad av industribyggnad med lastkaj.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak samt fasadändring.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av komplementbyggnader.
Rivning av soprum i Linköping
Rivning av soprum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Boxholm
Skyltar, ändring fasadkulör.
Nybyggnad av cistern i Linköping
strandskyddsdisipens för cictern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Takändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Tillbyggnad av affärshus med miljörum och skärmtak.
Nybyggnad av växthus i Motala
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av pumpstation i Boxholm
Nybyggnad pumpstation, rivning befintl pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Åtvidaberg
Nybyggnad av stolplada.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av två lagertält.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av 2 st förråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av 2 st komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Linköping
Nybyggnad av spillvattenpumpstation.
Ombyggnad av återvinningsstation i Linköping
Ändrad användning av tvätthall till återvinningsrum.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av väderskydd.
Utvändigt underhåll av förråd i Mjölby
Uppsättande av anläggning solceller.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Uppsättande av förrådstält.
Ombyggnad av verkstad i Linköping
ändrad användning av förråd till verkstad.
Tillbyggnad av lastkaj i Norrköping
Tillbyggnad av lastbryggor.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Tillbyggnad av miljöstation.
Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Tillbyggnad av verkstadslokal 30 kvm
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
tillbyggnad av vårdlokaler med skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; förråd samt skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: