Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av företagspark i Linköping
3 huskroppar som är sammanbyggda. Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport. Innovative Materials Arena
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Utbyggnad av industri i Finspång
Utbyggnad av fabrik
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby etapp 1
Sydöstra området del av Mölby 40:4
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby etapp 3 mfl
Ca 30-40 hektar mark. Del av Mölby 40:4
Nybyggnad av industrihall i Norrsten etapp 2
I denna etapp kommer en hallbyggnad på 7000 kvm att byggas.
Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Mjölby
Ombyggnad av biosteg för ökad kapacitet med 30%.
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby etapp 2
Nordöstra området del av Mölby 40:4
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Norrköping
I denna entreprenad ingår leverans och montering av fullt driftfärdig, komplett tryckstegringsstation och inkoppling till nyanlagda ledningar. Markarbete med in- och utgående ledningar utförs av ramavtalsentreprenör.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Nybyggnad av vattenverk-slamanläggning mm i Norrköping
Uppförande av slamförtjockningsanläggning och förråd samt anläggande av ny infart.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Avser en tomt på 2400 kvm.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Avser en tomt på 8000 kvm.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Fundamentala åtgärder är att verkets kapacitet behöver höjas och att styrsystemet behöver bytas genom om-, tillbyggnads- och renoveringsåtgärder.
Renovering/ombyggnad av pumpstationer i Finspångs kommun
Upphandlingen avser att skapa en strategisk partnering med en entreprenör under följande avtalsperiod från och med november 2018 till och med juni 2024. Den första partneringentreprenaden är att renovera/bygga om följande 5 pumpstationer: APF2013 Pirvägen APF0102 Lugnet APF0101 Kalkungsvägen APL2021 Lotorp stora APS2104 Dalhem Samt åtgärda arbetsmiljön i 10 pumpstationer.
Byte av lufningsutrustning i reningsverk i Finspång
Objektet är Axsäters avloppsreningsverk som står för rening av spillvatten från Finspångs tätort samt vissa orter utanför tätorten.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Norrköping
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Borgs vattenverk.
Nybyggnad av stall i Åtvidaberg
Nybyggnad av stall, 19 boxar med sadelkammare
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Ombyggnad av verkstad i Linköping
Ändrad användning av industrilokal till verkstad och kontor samt skärmtak.
Ombyggnad av kallager i Linköping
Ändrad användning av förråd till kallager samt fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av entresolplan samt ny wc.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Ödeshög
Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral.
Ombyggnad av industrihus i Vadstena
Bygglov ändrad användning industrilokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Fasadändring industrilokal, samt rivning av oljepanna.
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Nybyggnad av verkstad., Anmälan för ändrad planlösning kontor. Valla 1:2.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av parkering och plank.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Vadstena
Tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Motala
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av skärmtak i Linköping
Rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av kallförråd i Linköping
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Vadstena
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av 2 st tält, tidsbegränsad åtgärd.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av cistern samt tank.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Nybyggnad av komplementbyggnad; förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av lagerbyggnad på Ryd 1:4, Nässeldjuret 1 och kallerstad 1:57.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelförråd på Fogden 11 & fogden 10.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelrum/soprum.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Nybyggnad av miljöhus samr rivningslov.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av cistern i Linköping
Nybyggnad av produktionsanläggning för flytande biogas (cistern).
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Flytt av pylonskylt samt förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Linköping
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Linköping
Bygglov återvinningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av väderskydd.
Ombyggnad av bryggeri i Ödeshög
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bastu/dusch till ölbryggeri.
Nybyggnad av förråd i Ödeshög
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för växthus samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Motala
Anmälan - lovfria åtgärder - Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ödeshög
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av invallning av oljecistern samt väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; sophus samt sorteringshus.
Nybyggnad av kylanläggning i Norrköping
Uppförande av kylcontainer.
Tillbyggnad av fläktrum i Linköping
Tillbyggnad av fläktrum på idrottshall.
Nybyggnad av bageri i Valdemarsvik
Tidsbegränsat bygglov för bageri, uteplats och servering.
Nybyggnad av lager i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för lagertält (2018-2028).
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält/maskintält.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av miljöförråd och 2 lekförråd samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av datorhall i Norrköping
Uppförande av skärmtak och databod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: