Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Tillbyggnad av industri i Norrsten
6-7000 kvm tillbyggnad av industri
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Nybyggnad av företagspark i Linköping
Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport.
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och lager i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Norrköping
I denna entreprenad ingår leverans och montering av fullt driftfärdig, komplett tryckstegringsstation och inkoppling till nyanlagda ledningar. Markarbete med in- och utgående ledningar utförs av ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler och anläggande av parkerinsplatser.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal med entresolplan mm
Nybyggnad av vattenverksdamm mm i Norrköping
Uppförande av slamförtjockningsanläggning och förråd samt anläggande av ny infart.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Avser en tomt på 2400 kvm.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Avser en tomt på 8000 kvm.
Tillbyggnad skärmtak vid industrihus i Linköping
Projektet avser förlängning av skärmtak vid industri och rivning av befintliga lokaler samt uppsättning av mur, ändring av infart och flytt av fordonsväg.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av reningsverk i Skeppsgården
Planerat osäkert projekt. Väntar på politiska beslut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering/ombyggnad av pumpstationer i Finspångs kommun
Upphandlingen avser att skapa en strategisk partnering med en entreprenör under följande avtalsperiod från och med november 2018 till och med juni 2024. Den första partneringentreprenaden är att renovera/bygga om följande 5 pumpstationer: APF2013 Pirvägen APF0102 Lugnet APF0101 Kalkungsvägen APL2021 Lotorp stora APS2104 Dalhem Samt åtgärda arbetsmiljön i 10 pumpstationer.
Renovering av fastighet samt nytt biotorn i Arkösund, Norrköping
Avser renovering av fastighet och installation av nytt biotorn på Arkösund.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industrifastighet.
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Norrköping
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Borgs vattenverk.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av tegelmagasin vid Öhmansterminalen i Norrköpings inre hamn. Rivningen innefattar byggnaden i sin helhet, inklusive flyttande markplattor.Stommen är pålad och avskärning av pålar ska ske 1 meter under befintligt golv.
Återuppbyggnad av ladugård i Ljusfallshammar
Återuppbyggnad av ladugård på 800 kvm och höskulle på 350 kvm.
Ny stoftrening vid HVC 110 i Borensberg
Avser installation av utrustning för att ytterligare rena rökgaserna med avseende på stoft vid fjärrvärmecentralen i Borensberg.
Nytt industriområde i Motala
Nybyggnad av verkstad
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av ägglager
Nybyggnad av stall i Åtvidaberg
Nybyggnad av stall, 19 boxar med sadelkammare
Nybyggnad av stall i Åtvidaberg
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av verkstad i Linköping
Ändrad användning av industrilokal till verkstad och kontor samt skärmtak.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggnadshöjd för siloanläggning på fastigheten, ändamål för industri
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Söderköping
Verket ligger söder om Gamlö övägen i Söderköping. Utbyggnad av reningsverket med ca 150 m2 för att klara belastningen och samtidigt anpassa reningen för reduktion av kväve.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Ombyggnad av verkstad i Norrköping
Tillbyggnad och ombyggnad av bussverkstad samt fasadändring och vvs-installation.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad samt fasadändring av industrilokaler.
Rivning av industrihus i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av industrilokaler.
Tillbyggnad av lager i Linköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av lagerlokal 300 kvm
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Kisa
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Ödeshög
Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av skärmtak i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av väderskydd.
Rivning av förråd i Söderköping
Ansökan om rivningslov.
Nybyggnad av panncentral i Söderköping
Ansökan om bygg- och rivningslov för panncontainer.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler samt parkering.
Utvändigt underhåll av förråd i Linköping
Fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Linköping
Fasadändring av komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av lager i Motala
Fasadändring av lager/kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Norrköping
Fasadändring carport till förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av 2 st skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av 3 st förrådsmoduler.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelförråd på Fogden 11 & fogden 10.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelförråd samt 3 st skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelförråd samt 4 st skärmtak över källarnedgångar.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Nybyggnad av förråd (miljöhus).
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd (redskapsbod).
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Flytt av pylonskylt samt förråd.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Motala
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av förråd i Valdemarsvik
Nybyggnad av komplementbyggnad, byggnad för vattenverk.
Nybyggnad av förråd i Vadstena
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av lagerbyggnad, carport samt cistern, tank för Adblue.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av två förråd samt miljöhus.
Rivning av förråd i Linköping
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förråd.
Rivning av industrihus i Linköping
Rivning av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Boxholm
Nybyggnad teknisk anläggning, batterilager.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyyggnad av cykelförråd - skärmtak samt utv. ändring av bef. miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyyggnad av förråd.
Nybyggnad av soprum i Motala
Nybyggnad av soprum.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Tillbyggnad och fasadändring av miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: