Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik och kontor ca 60 000 kvm kan komma att etappindelas.
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik ca 25 000 kvm, kontor 900 kvm och entresolplan på 4000 kvm.
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och förråd i Linköping
Nybyggnad av lastvagnsverkstad, tvätt mm
Nybyggnad av småindustri i Kungsängen, Norrköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 880018. Ca 40 hektar ledig mark.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, ca 1300 kvm.
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Uppbyggnad av ladugård i Linköping
Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av industri och kontor i Norrköping
Uppförande av industri och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av verkstad på Malmen i Linköping
Avser ny verkstad på ca 1600 kvm på Malmen, Linköping.
Nybyggnad av bussverkstad samt uppställningsplatser i Norrköping
Avser nybyggnad av bussverkstad med uppställningsplatser inkl rampsystem.
Ytskyddsrenovering betong/metall mm Filtersalen vid Borgs vattenverk i Norrköping
Entreprenaden omfattar projektering och utförande av Ytskyddsrenovering samt reparation av betong, bärande konstruktioner, murade väggar mm.
Nybyggnad av efterrötkammare på Nykvarnsverket i Linköping
Objektet avser nybyggnad av en efterrötkammare på avloppsreningsverket i Linköping. Rötkammaren placeras i anslutning till befintliga rötkammare på det som idag är en personalparkering. Bruttoarea ca 315 m2.
Nybyggnad av tak på konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av tak över befintlig konstgräsplan.
Renovering av lokverkstad i Motala
Renovering av kaj och dränering mot yttervägg ev sanering av mark
Nybyggnad av lagerhall i Skänninge
Nybyggnad av lagerhall
Installation av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem på Nodra ABs fastigheter
Nodra AB har för avsikt att öka säkerheten samt förbättra tillträdeskontrollen inom bolagets lokaler, teknikbodar, fastigheter och miljöstationer. Detta utförs genom en översyn av inbrottslarm och passerkontrollsystem samt införande av Mifare Classic som lästeknik på samtliga anläggningar. Anläggningarna ska även förberedas för en framtida övergång till Desfire V2. Upphandlingen avser en utbyggnad av Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem, bestående av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem, till att även innefatta Nodra ABs samtliga lokaliteter. Ett antal lokaler, teknikbodar m.m. är redan utrustade med passerkontrollsystem och några är även utrustade med inbrottslarm. Dessa anläggningar ska uppgraderas, kompletteras och eller bytas ut så att anläggningarna fullt ut är integrerade med Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem.
Nybyggnad av lager i Vadstena
Bygglov för nybyggnad av lagerlokaler.
Ombyggnad av industrilokaler i Rimforsa etapp 2
Ombyggnad av industri ca 2500 kvm
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Nybyggnation av hantverkslokaler och kontor.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Mjölby
Förhandsbesked för ombyggnad/ändring industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad samt nytt entresolbjälklag och inre ändringar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av lagerbyggnad.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Avser invändig renovering av industrihus.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Anmälan om återställning av industribyggnad efter brand.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av panncentral i industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Österbymo
Uppförande av panncentral samt lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Motala
Tillbyggnad bilverkstad.
Rivning av bilvårdsanläggning i Norrköping
Rivningslov för rivning av bilvårdsanläggning mm.
Tillbyggnad av industrihus i Kisa
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokalerr.
Tillbyggnad av lager i Motala
Tillbyggnad av lagerlokal - skärmtak.
Tillbyggnad av kallförråd i Motala
Tillbyggnad av pensionat med kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt fasadändring.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivningslov för rivning av 3 förråd.
Nybyggnad av lager i Kisa
Uppförande av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.
Ombyggnad av förråd i Motala
Ändrat användningssätt av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändrat användningssätt av industri - lokal till musikskola.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av tvättinrättning i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av tvättstugemoduler.
Nybyggnad av sophus i Vadstena
Bygglov för nybyggnad miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Vadstena
Bygglov för nybyggnad sophus.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för anläggande av solcell/solpanel.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av solcell/solpanel.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 3 st miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om ändring av annan byggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Söderköping
Ansökan om bygglov - biltvättanläggning.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov - rivning och återställan av befintliga förråd Hjorten 1,2,3,4.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för manskapsbod.
Nybyggnad av cistern i Linköping
Anläggande av cistern och parkeringsplatser.
Ombyggnad av verkstad i Norrköping
Anmälan om installation av ventilation samt utökat brandskydd.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av 8 komplementbyggnader Agetomta 2:21,2:20,2:19,2:18,2:27,2:23,2:24,2:22.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av soprum i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till soprum.
Tillbyggnad av förråd i Valdemarsvik
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av spillvattenstation.
Utvändigt underhåll av komplementbyggnad i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av annan byggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Motala
Nybyggnad av biltvättsanläggning- tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler - solceller på tak.
Utvändigt underhåll av lager i Mjölby
Fasadändring av lagerlokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av verkstad (ny dörr och fönster) samt anmälningspliktig åtgärd, väsenlig ändring i brandskyddet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Åtvidaberg
Installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Kisa
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Mjölby
Om- och tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Rivning av fabrik i Boxholm
Rivning av gamla Leksaksfabriken.
Tillbyggnad av billyft vid industrihus mm Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad med billyft samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: