Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Nybyggnad av företagspark i Linköping
Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport.
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och lager i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal med entresolplan mm
Ramavtal; Konsulter för projekledning och expertkompetens till nytt styrsystem i Norrköping
Ramavtalet gäller under två (2) år efter det att båda parter har undertecknat avtalet. Beställaren har rätt att förlänga ramavtalet med ett (1) år + ett (1) år. Maximal avtalstid är således fyra (4) år.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industrifastighet.
Uppbyggnad av djurstall och personallokal i Linköping
Återuppbyggnad av djurstall 900 kvm och personallokal 50 kvm.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av mejeri på Herrsäter i Åtvidaberg
Tillbyggnad av magasinet med ett mejeri som innehåller produktion, lager och personalytor, inklusive markarbeten på tomt.
Nybyggnad av tvätthall och verkstad vid terminal i Norrköping
Uppförande av verkstad och tvätthall samt rivning av ett mindre garage.
Återuppbyggnad av ladugård i Ljusfallshammar
Återuppbyggnad av ladugård på 800 kvm och höskulle på 350 kvm.
Yttre renovering av ladugård mm i Alvastra Kungsgård, Ödeshög
Avser byte av fasad, renovering av tak samt markarbeten. Anbudet ska delas upp på: 1. Mark- och fasadarbeten samt 2. Omläggning av yttertak.
Ny stoftrening vid HVC 110 i Borensberg
Avser installation av utrustning för att ytterligare rena rökgaserna med avseende på stoft vid fjärrvärmecentralen i Borensberg.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av tegelmagasin vid Öhmansterminalen i Norrköpings inre hamn. Rivningen innefattar byggnaden i sin helhet, inklusive flyttande markplattor.Stommen är pålad och avskärning av pålar ska ske 1 meter under befintligt golv.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler, kontor, lager och tvätthall.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Söderköping
Verket ligger söder om Gamlö övägen i Söderköping. Utbyggnad av reningsverket med ca 150 m2 för att klara belastningen och samtidigt anpassa reningen för reduktion av kväve.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Boxholm
Nybyggnad teknisk anläggning, batterilager.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler kontor.
Nybyggnad av stall i Åtvidaberg
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av tvätthall i Kisa
Nybyggnad av tvätthall för fordonstvätt.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager och kontor i Linköping
Nybyggnad av lager och kontor
Nybyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Nybyggnad av industribyggnad (kaphall), rivning av befintlig.
Ombyggnad av lager i Linköping
Inredning av ytterligare lokal för lager samt fasadändring (portar, dörr och fönster.).
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industribyggnad, kulörbyte.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av skärmtak i Söderköping
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av magasin i Österbymo
Ansökan om bygglov för uppförande av virkesmagasin.
Nybyggnad av torkanläggning i Österbymo
Ansökan om uppförande av torkanläggning.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ödeshög
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för materialfack.
Ombyggnad av magasin i Norrköping
Fasadändring samt ombyggnation.
Tillbyggnad av skärmtak i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av sluss med skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning underjordsbehållare, molok Vattumannen 1,Nornan 1.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bodetablering och upplag.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för lagertält.
Ombyggnad av skärmtak i Motala
Flytt av fristående skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Motala
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd för barnvagnar.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av manskapsbod.
Rivning av förråd i Mjölby
Rivningslov för rivning av anläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Boxholm
Skyltar, ändring fasadkulör.
Nybyggnad av cistern i Linköping
strandskyddsdisipens för cictern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Takändring på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Tidsbegränsat bygglov förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Tidsbegränsat/säsongslov bygglov för skärmtak/markis.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av 2 st förråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av 2 st komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Linköping
Rivning av cykelförråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av komplementbyggnader.
Rivning av sophus i Norrköping
Rivning av sophus.
Nybyggnad av växthus i Motala
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av förråd i Åtvidaberg
Nybyggnad av stolplada.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av två lagertält.
Tillbyggnad av fläktrum i Linköping
Tillbyggnad av fläktrum på skola.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
tillbyggnad av industribyggnad med lastkaj.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak samt fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av kutterspånslada.
Tillbyggnad av lastkaj i Norrköping
Tillbyggnad av lastbryggor.
Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Tillbyggnad av verkstadslokal 30 kvm
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
tillbyggnad av vårdlokaler med skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Uppförande av byggbodar i två plan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: