Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik och kontor ca 60 000 kvm kan komma att etappindelas.
Rivning och tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt rivning och ombyggnad.
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik ca 25 000 kvm, kontor 900 kvm och entresolplan på 4000 kvm.
Nybyggnad av bussverkstad samt uppställningsplatser i Norrköping
Avser nybyggnad av bussverkstad med uppställningsplatser inkl rampsystem.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, ca 1300 kvm.
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 2
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri, verkstad, kontor och tvätthall i Finspång
Kontor, verkstad, tvätthall samt inhägnad och larmad parkering.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Nybyggnad av verkstad på Malmen i Linköping
Avser ny verkstad på ca 1600 kvm på Malmen, Linköping.
Nya tomter i industriområde i Motala
2 lediga tomter mellan Metallvägen och Glimmervägen.
Rivning och återuppbyggnad av förråd i Husby Backe, Söderköping
Entreprenaden omfattar rivning, återuppbyggnad och anpassning av intilliggande mark gällande fall, överbyggnad och beläggning för personbilstrafik (2 meter runt om) för 73 st förrådsbyggnader. Objektet är beläget på Hjortstigen, Domherrestigen och Talgoxestigen i Söderköping.
Ytskyddsrenovering betong/metall mm Filtersalen vid Borgs vattenverk i Norrköping
Entreprenaden omfattar projektering och utförande av Ytskyddsrenovering samt reparation av betong, bärande konstruktioner, murade väggar mm.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad av industrilokal samt rivning.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad för Netonnet
Nybyggnad av tak på konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av tak över befintlig konstgräsplan.
Renovering av lokverkstad i Motala
Renovering av kaj och dränering mot yttervägg ev sanering av mark
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lagerhall i Skänninge
Nybyggnad av lagerhall
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokalerr.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Installation av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem på Nodra ABs fastigheter
Nodra AB har för avsikt att öka säkerheten samt förbättra tillträdeskontrollen inom bolagets lokaler, teknikbodar, fastigheter och miljöstationer. Detta utförs genom en översyn av inbrottslarm och passerkontrollsystem samt införande av Mifare Classic som lästeknik på samtliga anläggningar. Anläggningarna ska även förberedas för en framtida övergång till Desfire V2. Upphandlingen avser en utbyggnad av Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem, bestående av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem, till att även innefatta Nodra ABs samtliga lokaliteter. Ett antal lokaler, teknikbodar m.m. är redan utrustade med passerkontrollsystem och några är även utrustade med inbrottslarm. Dessa anläggningar ska uppgraderas, kompletteras och eller bytas ut så att anläggningarna fullt ut är integrerade med Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem.
Nybyggnad av panncentral i Österbymo
Uppförande av panncentral samt lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrilokaler i Rimforsa etapp 2
Ombyggnad av industri ca 2500 kvm
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal - ändrad användning av industrilokal till idrottslokal/padelhall, Ansökan om marklov Väduren 5.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Avser invändig renovering av industrihus.
Nybyggnad av lager i Vadstena
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av bilverkstad i Linköping
Nybyggnad av bil- och serviceverkstad samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler.
Ombyggnad av industrihus i Mjölby
Förhandsbesked för ombyggnad/ändring industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Byggov för fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av stall i Linköping
Nybyggnad av stall.
Tillbyggnad av industrihus i Kisa
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Motala
Tillbyggnad bilverkstad.
Ombyggnad av industrihus i Kisa
Ändrad användning.
Rivning av industrihus i Mjölby
Rivning av industri-/lagerbyggnad.
Rivning av lager i Linköping
Rivning av lagerlokaler.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av industri - förråd.
Ombyggnad av förråd i Mjölby
Om- och tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Motala
Ändrat användningssätt av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändrat användningssätt av industri - lokal till musikskola.
Ombyggnad av stall i Linköping
Ändrad användning till stall och anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av lager i Motala
Tillbyggnad av lagerlokal - skärmtak.
Tillbyggnad av kallförråd i Motala
Tillbyggnad av pensionat med kallförråd.
Nybyggnad av lager i Kisa
Uppförande av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.
Tillbyggnad av förråd i Valdemarsvik
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vadstena
Bygglov för återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av spillvattenstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler - solceller på tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler - solceller.
Nybyggnad av förråd i Kisa
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Motala
Nybyggnad av biltvättsanläggning- tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Norrköping
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av solcell/solpanel.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 3 st miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Vadstena
Bygglov för nybyggnad av förråd och provtagningshus.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad och transformatorstation, och skylt.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av silo i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av silo och rivning av befintlig.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av växthus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av växthus/orangeri.
Nybyggnad av cistern i Linköping
Anläggande av cistern och parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: