Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik och kontor ca 60 000 kvm kan komma att etappindelas.
Nybyggnad av företagspark i Linköping
3 huskroppar som är sammanbyggda. Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport. Innovative Materials Arena
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik ca 25 000 kvm, kontor 900 kvm och entresolplan på 4000 kvm.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lager ca 28 000 kvm
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av småindustri i Kungsängen, Norrköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 880018. Ca 40 hektar ledig mark.
Utbyggnad av industri i Finspång
Utbyggnad av fabrik
Nybyggnad av silos mm i Norrköping
2 st stora runda silos för havre, 6 st mindre silos för havremjöl och havreskal.
Nybyggnad av industrihall i Norrsten etapp 2
I denna etapp kommer en hallbyggnad på 7000 kvm att byggas.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av vattenverk-slamanläggning mm i Norrköping
Uppförande av slamförtjockningsanläggning och förråd samt anläggande av ny infart.
Nytt industriområde i Österbymo
Ca 7 hektar industrimark.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Nybyggnad av industri och kontor i Norrköping
Uppförande av industri och kontorsbyggnad.
Nya tomter i industriområde i Motala
2 lediga tomter mellan Metallvägen och Glimmervägen.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Fundamentala åtgärder är att verkets kapacitet behöver höjas och att styrsystemet behöver bytas genom om-, tillbyggnads- och renoveringsåtgärder.
Nybyggnad av industribyggnad i Rimforsa
Nybyggnad av gummiverkstad och personallokal
Renovering av lokverkstad i Motala
Renovering av kaj och dränering mot yttervägg ev sanering av mark
Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Nybyggnad av tvätthall.
Utökat verksamhetsområde i Linköping
Lambohov 2:20 Användningen i planen blir verksamhetsområde som omfattar service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, fordonsservice, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Kontor blir tillåtet, samt träningslokaler i begränsad omfattning.
Om- alternativt nybyggnad av avloppsreningsverk i Åtvidaberg
Objektet avser ombyggnad alternativt nybyggnad av Yxnerums avloppsreningsverk. Entreprenaden innefattar dimensionering, projektering, leverans och installation av all ingående utrustning samt driftsättning och provdrift till kompletta driftsatta anläggningsenheter för ovanstående objekt, samt tillfällig anläggning för drift under entreprenadtiden.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industribyggnad - utställningshall.
Nybyggnad av bilverkstad i Norrköping
Uppförande av industribyggnad; bildemontering.
Ombyggnad av industrilokaler i Rimforsa etapp 2
Ombyggnad av industri ca 2500 kvm
Nybyggnad av lager i Valdemarsvik
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggnadshöjd för siloanläggning på fastigheten, ändamål för industri
Rivning av byggnader i Inre Hamnen, Norrköping
Avser rivning av byggnaderna på Svanen 7-8 och del av Gräsanden 1. Fastigheterna Svanen 7-8 som ska rivas ner till överkant betongplatta/golv består av två ouppvärmda trämagasin på vardera ca 3500 kvm. Gräsanden 1 består av två byggnader, Norra och Södra. En innergård med ett högt träplank som också ska rivas skiljer de två byggnaderna åt som tidigare använts för b.la. handel av smörjoljor, bilservice, lager och garage.
Invändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Anmälan invändig ändring av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kisa
Ansökan om förhandsbesked för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Åtvidaberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av stall.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal- och kontorshall.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt skyltanordning - 4 st.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industribyggnad samt yta för uppställningsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Kisa
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Motala
Nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Inredning av ytterligare lokal och fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av 2 st industrihotell samt anläggande parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Förhandsbesked för tillbyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler samt anläggande av parkeringsplatser samt anmälningpliktiga åtgärder.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokal samt skyltanordning 3 st skyltar.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av entresolplan samt ny wc.
Ombyggnad av industrihus i Mjölby
Ombyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad av industrilokal samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri med lasthus.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av verkstad i Norrköping
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av entresol.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ombyggnad av industri - Ändrad planlösning och fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Fasadändring/takändring på industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad samt tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av datorhall i Norrköping
Ändrad användning av kärnkraftverk till serverhall samt fasadändring.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Ändrad användning och ombyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av tvättinrättning i Motala
Ändrat användningssätt - från förråd till tvättstuga.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - tak.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av tank/cistern.
Ombyggnad av återvinningsstation i Mjölby
Ändrad användning av garage till återvinningsrum.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; bod.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält; tidsbegränsat.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av plank och tak.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Uppförande av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skärmtak på Bastuban 1 , Cittran 1, Saxofonen 1, Spinetten 1, spinetten 3 och Trombonen 1.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skärmtak, bygglov och strandskyddsprövning.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Nybyggnad av underjordisk sophantering (MOLOK).
Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: