Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Ev nybyggnad av vattenverk i Norrköpings alt Finspångs kommun
Avser utredning av möjligheter till nybyggnad av ett gemensamt vattenverk för Nodra och Finspångs Tekniska Verk som räknas vara i bruk 2029.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av industri i Lundby/Sörby industriområde
Industri och lager ca 12 m i takhöjd. Mellan 1000-4750 kvm2
Nybyggnad av småindustri i Kungsängen, Norrköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 880018. Ca 40 hektar ledig mark.
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Nybyggnad av industrihall i Norrsten etapp 2
I denna etapp kommer en hallbyggnad på 7000 kvm att byggas.
Nybyggnad av silos mm i Norrköping
2 st stora runda silos för havre, 6 st mindre silos för havremjöl och havreskal.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Fundamentala åtgärder är att verkets kapacitet behöver höjas och att styrsystemet behöver bytas genom om-, tillbyggnads- och renoveringsåtgärder.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nytt industriområde i Österbymo
Ca 7 hektar industrimark.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 1
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Nybyggnad av verkstad på Malmen i Linköping
Avser ny verkstad på ca 1600 kvm på Malmen, Linköping.
Nya tomter i industriområde i Motala
2 lediga tomter mellan Metallvägen och Glimmervägen.
Nybyggnad av industribyggnad i Rimforsa
Nybyggnad av gummiverkstad och personallokal
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av industri och kontor i Mjölby
Nybyggnad samt tillbyggnad av industri-kontor och lagerbyggnad.
Om- alternativt nybyggnad av avloppsreningsverk i Åtvidaberg
Objektet avser ombyggnad alternativt nybyggnad av Yxnerums avloppsreningsverk. Entreprenaden innefattar dimensionering, projektering, leverans och installation av all ingående utrustning samt driftsättning och provdrift till kompletta driftsatta anläggningsenheter för ovanstående objekt, samt tillfällig anläggning för drift under entreprenadtiden.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industribyggnad - utställningshall.
Nybyggnad av bilverkstad i Norrköping
Uppförande av industribyggnad; bildemontering.
Ombyggnad av industrilokaler i Rimforsa etapp 2
Ombyggnad av industri ca 2500 kvm
Nybyggnad av efterrötkammare på Nykvarnsverket i Linköping
Objektet avser nybyggnad av en efterrötkammare på avloppsreningsverket i Linköping. Rötkammaren placeras i anslutning till befintliga rötkammare på det som idag är en personalparkering. Bruttoarea ca 315 m2.
Ombyggnad av grovrening på reningsverk i Finspång
Generalentreprenaden omfattar rivning av bef.galler, renstransportör och renspress mm. Leverans och montage av två silar med tillhörande avstängningsluckor och gångbord vid silarna samt installation av ett bräddningsskibord i kanalen efter försedimenteringen på Axsäters avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggnadshöjd för siloanläggning på fastigheten, ändamål för industri
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Rivning av byggnader i Inre Hamnen, Norrköping
Avser rivning av byggnaderna på Svanen 7-8 och del av Gräsanden 1. Fastigheterna Svanen 7-8 som ska rivas ner till överkant betongplatta/golv består av två ouppvärmda trämagasin på vardera ca 3500 kvm. Gräsanden 1 består av två byggnader, Norra och Södra. En innergård med ett högt träplank som också ska rivas skiljer de två byggnaderna åt som tidigare använts för b.la. handel av smörjoljor, bilservice, lager och garage.
Tillbyggnad av industrihus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Åtvidaberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av stall.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal- och kontorshall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokal samt skyltanordning 3 st skyltar.
Invändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Anmälan invändig ändring av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kisa
Ansökan om förhandsbesked för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Fasadändring/takändring på industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av 2 st industrihotell samt anläggande parkeringsplatser.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Motala
Nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Nybyggnad av industribyggnad (hallbyggnad).
Nybyggnad av industrihus i Kisa
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad; nytt entresolplan.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Mjölby
Ändrad användning av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av datorhall i Norrköping
Ändrad användning av kärnkraftverk till serverhall samt fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
TIllbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av entresolplan samt ny wc.
Ombyggnad av industrihus i Mjölby
Ombyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ombyggnad av industri - Ändrad planlösning och fasadändring.
Nybyggnad av reningsverk i Norrköping
Uppförande av reningsverk, mbr cistern och buffertcistern samt stödmur.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skärmtak på Bastuban 1 , Cittran 1, Saxofonen 1, Spinetten 1, spinetten 3 och Trombonen 1.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Kisa
Ombyggnad av jaktstuga.
Rivning av skärmtak i Motala
Rivning av skärmtak.
Rivning av vattenverk i Norrköping
Rivning av vattenverksbyggnad och vattenreservoar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kisa
Solcellsanläggning på tak.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för 3 st. tält.
Nybyggnad av lager i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Ombyggnad av tvättinrättning i Motala
Ändrat användningssätt - från förråd till tvättstuga.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - tak.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; bod.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Uppförande av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av cisterner, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av cykelgarage och p-platser.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av entresol.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Kisa
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mjölby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Tillbyggnad av miljöhus på Isbrodden 55 och Isbrodden 64.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Åtvidaberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kylanläggning i Åtvidaberg
Nybyggnad av kylanläggning.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av pumpstation i Motala
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Kisa
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av cykelförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: