Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik ca 25 000 kvm, kontor 900 kvm och entresolplan på 4000 kvm.
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och förråd i Linköping
Nybyggnad av lastvagnsverkstad, tvätt mm
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av industri i Lundby/Sörby industriområde
Industri och lager ca 12 m i takhöjd. Mellan 1000-4750 kvm2
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ca 1 hektar ledig industrimark.
Nybyggnad av småindustri i Kungsängen, Norrköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 880018. Ca 40 hektar ledig mark.
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Fundamentala åtgärder är att verkets kapacitet behöver höjas och att styrsystemet behöver bytas genom om-, tillbyggnads- och renoveringsåtgärder.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 1
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Industrilokaler med entrésolplan med kontor.
Uppbyggnad av ladugård i Linköping
Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av industri och kontor i Norrköping
Uppförande av industri och kontorsbyggnad.
Nya tomter i industriområde i Motala
2 lediga tomter mellan Metallvägen och Glimmervägen.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av efterrötkammare på Nykvarnsverket i Linköping
Objektet avser nybyggnad av en efterrötkammare på avloppsreningsverket i Linköping. Rötkammaren placeras i anslutning till befintliga rötkammare på det som idag är en personalparkering. Bruttoarea ca 315 m2.
In och utvändiga renoveringar av industrifastigheter i Skänninge
Renoveringar och takbyte på industrifastigheter i Skänninge
Nybyggnad av tak på konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av tak över befintlig konstgräsplan.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industribyggnad - utställningshall.
Nybyggnad av lagerhall i Skänninge
Nybyggnad av lagerhall
Nybyggnad av bilverkstad i Norrköping
Uppförande av industribyggnad; bildemontering.
Ombyggnad av industrilokaler i Rimforsa etapp 2
Ombyggnad av industri ca 2500 kvm
Ombyggnad av grovrening på reningsverk i Finspång
Generalentreprenaden omfattar rivning av bef.galler, renstransportör och renspress mm. Leverans och montage av två silar med tillhörande avstängningsluckor och gångbord vid silarna samt installation av ett bräddningsskibord i kanalen efter försedimenteringen på Axsäters avloppsreningsverk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vadstena
Bygglov för nybyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, tomt 6-7.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning, brandskydd, vatten och avlopp och ventilation i industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Ombyggnad av tvättinrättning i Söderköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och fasadändring av tvättstuga.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Avser invändig renovering av industrihus.
Nybyggnad av lager i Vadstena
Bygglov för nybyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av panncentral i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av panncentral i industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Nybyggnad av industribyggnad (hallbyggnad).
Nybyggnad av industrihus i Kisa
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Motala
Nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal; förhandsbesked.
Nybyggnad av reningsverk i Norrköping
Uppförande av reningsverk, mbr cistern och buffertcistern samt stödmur.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
TIllbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad; nytt entresolplan.
Ombyggnad av industrihus i Mjölby
Ändrad användning av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning industribyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Åtvidaberg
Tillbyggnad med miljöbod.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av entresol.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Kisa
Uppförande av tank.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av två stycken miljöhus/sophus.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält.
Utvändigt underhåll av lager i Mjölby
Fasadändring av lagerlokal.
Nybyggnad av förråd i Åtvidaberg
Nybyggnad av 2 st lusthus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Åtvidaberg
Installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kisa
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Linköping
Rivning av förråd.
Rivning av skärmtak i Motala
Rivning av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Skyltanordning samt två skärmtak över biljettkassa.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kisa
Solcellsanläggning på tak.
Nybyggnad av lager i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för Nybyggnad av skärmtak samt anmälningspliktiga åtgärder.
Nybyggnad av sophus i Vadstena
Bygglov för nybyggnad miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader samt rivning av befintliga byggnader.
Ombyggnad av verkstad i Norrköping
Anmälan om installation av ventilation samt utökat brandskydd.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av 8 komplementbyggnader Agetomta 2:21,2:20,2:19,2:18,2:27,2:23,2:24,2:22.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov - rivning och återställan av befintliga förråd Hjorten 1,2,3,4.
Ombyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnader samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av soprum i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till soprum.
Nybyggnad av skärmtak i Vadstena
Bygglov uppförande av plank och skärmtak vid hotell.
Utvändigt underhåll av industrihus i Linköping
Fasadändring av industrilokaler - installation av solcellsanläggning.
Rivning av fabrik i Boxholm
Rivning av gamla Leksaksfabriken.
Tillbyggnad av billyft vid industrihus mm Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad med billyft samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: