Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Västa PilängenÖrebro
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning. Uppskattad kostnad.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52. Tomtarea 11 500 kvm.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52. Tomtarea 60 000 kvm.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Tomt på ca 12 000 m² för industriändamål. Exploateringsgrad 33 %, högsta byggnadshöjd 25 m.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Tomterna ligger sydost Örebro centrum i närheten av Brickebackens bostadsområde och Atlas Copcos anläggning för borrning ovan jord. Tomtarea: 200 000 m²
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
I anslutning till infarten från E18/E20 till Glanshammar ligger denna fastighet Skölv 2:23 samt Skölv 2:1 avsedd för småindustri.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Verksamhetstomt om ca 62 600 m² för lager, kontor och industri. Bygghöjd max 14 m. Området ligger i Vattenskyddsområde, tertiära zonen.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Avser utbyggnad av Swedol:s logistikcenter i Örebro. Det utbyggda logistikcentret kommer ytterligare bidra till en ökad kapacitet och ett effektivare varuflöde. Nuvarande logistikcenter i Hisings Backa avvecklas under sommaren 2020.
Renovering av panncentral i Örebro
Avser renovering av lokaler på panncentralen i Örebro. Option från projektid: 1183553
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som byggs i två etapper. Etapp 1 - Hus A: LOA 1849 kvm inkl. entresol i alla lokaler, LOA 1250 kvm utan entresol. Etapp 2 - Hus B: LOA 688 kvm.
Renovering av fabrikshus i Örebro
Avser installation av hiss, ny entré, fönsterbyte, delar av fasaden putsas om och källarfönster ska målas.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad av miljöstation.
Tillbyggnad av sophus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av miljörum.
Rivning av sophus i Örebro
Rivning av miljöstation.
Tillbyggnad av fläktrum i Örebro
Tillbyggnad av fläktrum.
Rivning av industrihus i Örebro
Rivning av industri samt byte av två fönster.
Nybyggnad av panncentral i Örebro
Nybyggnad av panncentral.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov fasadändring industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov fasadändring på industribyggnader.
Utredning inför restaurering av hydrologi i våtmarker, Örebro län
Utredningen ska mynna ut i ett underlag som Länsstyrelsen kan använda i det fortsatta arbetet med att återställa våtmarker. Påverkan av diken analyseras i 13 utvalda myrar inom naturreservat och/eller Natura 2000-områden. Förutsättningarna för vattennivåändringar, analysera rådighet, rättsliga konsekvenser samt hydrologiska konsekvenser. Uppdraget utförs med befintligt planerings- och kartunderlag, men kan även innebära avancerad fjärranalys och modellering/simulering. Uppstartsmöte och arbete startar tidigast 2018-09-01 och ska vara avslutat och godkänt senast 2018-12-14.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: