Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetslokal i Örebro
Tomtarea: ca 119809m².
Nybyggnad av larm- och ledningscentral i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av larm- och ledningscentral i Örebro. Lokalerna kommer förutom flera olika ledningscentraler, även inrymma stabsrum, utbildningslokaler med mera.
Nybyggnad av verksamhet i Örebro
Tomtarea: ca 6000m²
Nybyggnad av industri/lager i Örebro
Verksamhetstomt om ca 62 600 m² för lager, kontor och industri. Bygghöjd max 14 m. Området ligger i Vattenskyddsområde, tertiära zonen.
Nybyggnad av verksamhet i Glanhammar, Örebro
Tomt för verksamhet. Tomtstorlek c:a 27500 m².
Nybyggnad av industri i Örebro
Nybyggnad av industrihus á 6000 kvm på Pikullagatan i Örebro.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Syftet med planen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen. Plats finns för 2 större etableringar och 2 mellanstora.
Upprustning av reningsverk i Örebro
Avser upprustning av reningsverk, bygg, maskinutrustning, vent + rör och elinstallationer.
Nybyggnad av produktionshall i Örebro Etapp 1
Avser nybyggnad av produktionshall på ca 9000 kvm.
Ny trycksstegringsstation i Tegeltorp Örebro
Gäller tryckstegringsstation för dricksvatten i Tegeltorp, Södra Väringen
Nybyggnad av produktionshall i Örebro Etapp 3
Avser nybyggnad av en mindre produktionshall på ca 800 kvm.
Nybyggnad för elektronikåtervinning vid ÅVC i Örebro
Avser nybyggnad för elektronikåtervinning på återvinningscentralerna i Hovsta, Odensbacken och Glanshammar. Objektets läge Axbergs-Kvinnersta 1:13 i Hovsta: Hässelby 220. Hummelsta 16:2 i Odensbacken: Industrivägen 20. Skölv 2:25 i Glanshammar: Kemivägen 2. Samtliga nybyggnader är på 35 kvm vardera.
Nybyggnad av lager i Örebro
Nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri samt miljöbod.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industribyggnad och parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad mulltoalett.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av fläktrum i Örebro
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med fläktrum, fasadändring Rakan 11.
Tillbyggnad av fläktrum i Örebro
Bygglov tillbyggnad av fläktrum på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring fasader på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring/uppsättning av skyltar och fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov fasadändring industri.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov för nybyggnad av pumpstation Kägleholm 7:3,1:58,Kägleholm S:5.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över cykelställ.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad av miljöhus samt anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad av två vindskydd och ett förråd/toalett.
Nybyggnad av cistern i Örebro
Bygglov nybyggnad cistern samt rivning av befintlig cistern.
Ombyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad cykelhus.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.
Rivning av industrihus i Örebro
Rivningslov del av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälan ändring ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation oljeavskiljare.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring brandskydd, ny utrymningsdörr och installation ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: