Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till vilthanteringsanläggning i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Ombyggnadsyta ca 310 kvm.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av minireningsverk.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av mobilbasstation, mast och bod.
Tillbyggnad av kallförråd i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Planlager för sand.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av kabelhus.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för virkesförråd inkl. skyltlov, Tidsbegränsat lov för virkesförråd inkl. skyltlov Lindesby 6:9,6:5.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Lindesberg
Väsentlig ändring av planlösning,brand och ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lindesberg
Ändring av färgsättning av industrilokal inkl. skyltar.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Om/tillbyggnad och ändrad användning av industrilokal, uppställning av container, uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: