Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av larm- och ledningscentral i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av larm- och ledningscentral i Örebro. Lokalerna kommer förutom flera olika ledningscentraler, även inrymma stabsrum, utbildningslokaler med mera.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
I anslutning till infarten från E18/E20 till Glanshammar ligger denna fastighet Skölv 2:23 avsedd för småindustri. Tomtarea: ca 4022m²
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
I anslutning till infarten från E18/E20 till Glanshammar ligger denna fastighet Skölv 2:23 avsedd för småindustri. Tomtarea: ca 6300m²
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52. Tomtarea 11 500 kvm.
Nybyggnad av verksamhet i Glanhammar, Örebro
Tomt för verksamhet. Tomtstorlek c:a 27500 m².
Nybyggnad av verksamhet i Örebro
Tomtarea: ca 6000m²
Nybyggnad av industri/lager i Örebro
Verksamhetstomt om ca 62 600 m² för lager, kontor och industri. Bygghöjd max 14 m. Området ligger i Vattenskyddsområde, tertiära zonen.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Avser utbyggnad av Swedol:s logistikcenter i Örebro. Det utbyggda logistikcentret kommer ytterligare bidra till en ökad kapacitet och ett effektivare varuflöde. Nuvarande logistikcenter i Hisings Backa avvecklas under sommaren 2020.
Markområde till försäljning för industri i Degerfors
Industri och handel. Areal för ev avst/tillbyggn: 25000 kvm.
Nybyggnad av industri i Örebro
Nybyggnad av industrihus á 6000 kvm på Pikullagatan i Örebro.
Markområde till försäljning avseende nybyggnad av industri i Karlskoga
Industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax söder om E 18 i Botorps industriområde. Tomtarea 18 000 kvm.
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea 17000 kvm.
Markområde ledigt för industriändamål och delvis handel i Örebro
Verksamhetstomt för industriändamål och delvis handel. Högsta byggnadshöjd 16 m. Tomtarea: ca 77467m²
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea ca 9000 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Örebro
Tomtarea: ca 119809m².
Nybyggnad av vattenverk i Degerfors
Befintligt vattenverk i Degerfors är ålderstiget och ska ersättas med ett nytt vattenverk placerat i närheten av det befintliga. Det nya vattenverket ska förses med en process som säkerställer förbättrad vattenkvalitet. Befintligt vattenverk kommer att vara i drift under byggnationen av det nya.
Nybyggnad av lager i Örebro
Nybyggnad av lager ca: 4500 kvm.
Nybyggnad av återvinningscentral i Fjugesta
Planer finns på att bygga en ny återvinningscentral i Fjugesta. Upphandlas tillsammans med projektid: 1532961
Nybyggnad av återvinningscentral i Laxå
Planer finns på att bygga en ny återvinningscentral i Laxå. Upphandlas tillsammans med projektid: 1585483.
Markområde till försäljning avseende småindusti i Laxå
Tomt avsedd för småindustri och handel, ligger centralt i Laxå utmed E20.
Markområde till försäljning avseende industri i Fjugesta
Tomt avseende nybyggnation av industri. Området är planlagt. Tomtarea 12 000 kvm.
Markområde till försäljning avseende industri i Karlskoga
En avstyckad industrifastighet (Torrvarpen 3) som är belägen strax norr om E 18 i Surpussens industriområde (Karlskoga). Möjlighet att köpa del av fastighet finns. Tomtarea 5000 kvm.
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 1500kvm
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 2115kvm
Rivning av byggnader inför ny bebyggelse Örebro
Avser rivning av totalt 8 byggnader inför kommande byggnationer i Norra Ormesta. Bland annat rivs en korvfabrik, lagerhus, bilverkstad mm.
Ev. nybyggnad av vattenverk i Silvergruvan
Planer finns på ev. nybyggnad av vattenverk, alternativt ny överföringsledning.
Nybyggnad av produktionshall i Örebro Etapp 1
Avser nybyggnad av produktionshall på ca 9000 kvm.
Nybyggnad av industrilokaler med kontorsdel i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal med en mindre kontorsdel.
Upprustning av biobädd på Laxå reningsverk
Avser upprustning av biobädd med ny spridare, nytt fyllnadsmaterial och cirkulationspumpar. Flytslamrännor i slutsedimenteringsbassänger, rör och armatur, processprogrammering, kommunikation till överordnat system samt apparatskåp och tillhörande bygg- och VVS-arbeten.
Installation av passersystem till återvinningscentraler i Nora kommun m.fl
Samhällsbyggnad Bergslagen driver åtta ÅVC och denna upphandling gäller passersystem till fyra av dessa.
Nybyggnad av produktionshall i Örebro Etapp 3
Avser nybyggnad av en mindre produktionshall på ca 800 kvm.
Nybyggnad av lager i Örebro
Nybyggnad av lagerbyggnad, skärmtak, uppställningsplats för container och parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Örebro
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Nybyggnad av industri och parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Nybyggnad av förråd, 600 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Tillbyggnad med entré och invändig ombyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Örebro
Nybyggnad av verkstad- och kontorsbyggnad, garage, förråd samt parkeringsplatser och plank.
Nybyggnad av förråd i Kopparberg
Nybyggnad av vindskydd/förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örebro
Nybyggnad av återvinningsstation.
Invändigt underhåll av industrihus i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk) Skördetröskan 2.
Invändigt underhåll av industrihus i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk).
Rivning av pumpstation i Lindesberg
Rivning av f.d. pumpstation/avluftningsanordning.
Rivning av förråd i Karlskoga
Rivning av förråd och två cykeltak.
Rivning av ekonomibyggnad i Hallsberg
Rivningslov av ekonomibyggnader.
Nybyggnad av förråd i Fjugesta
Nybyggnad av förråd, studio och carport. Bta 118 m2.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Nybyggnad av industribyggnader samt skyltar och miljöbod, anordnande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kopparberg
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av lager i Laxå
Nybyggnad av lagertält. Byggnadsarea 5600 m2 , Nytillkommen bruttoarea 108 m2.
Nybyggnad av pumpstation i Askersund
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Hallsberg
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av pumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Karlskoga
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av två förråd samt rivning av två befintliga förråd.
Ombyggnad av industrihus i Hällefors
Installation av sprinkleranläggning.
Ombyggnad av industrihus i Hallsberg
Ändring av befintlig konstruktion/planlösning.
Rivning av industrihus i Laxå
Rivning av industri- eller lagerbyggnad / skärmtak med trästomme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: