Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Verksamhetstomt om ca 62 600 m² för lager, kontor och industri. Bygghöjd max 14 m. Området ligger i Vattenskyddsområde, tertiära zonen.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Avser utbyggnad av Swedol:s logistikcenter i Örebro. Det utbyggda logistikcentret kommer ytterligare bidra till en ökad kapacitet och ett effektivare varuflöde. Nuvarande logistikcenter i Hisings Backa avvecklas under sommaren 2020.
Nybyggnad av reningsverk i Nora
Avser nytt reningsverk i Nora. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut.
Markområde till försäljning för industri i Lindåsen, Laxå
Tomtarea: 10 000 m². Detaljplan klar och alla anslutningar är klara.
Markområde till försäljning avseende industri/handel i Hallsberg
Småskaligt industriområde i norra Hallsberg. Tomtarea: 120 000 m²
Nybyggnad av industri i Örebro
Nybyggnad av industrihus á 6000 kvm på Pikullagatan i Örebro.
Renovering och tillbyggnad av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Markområde till försäljning för industri i Fellingsbro
Tomt i Fellingsbro passande mindre industri, handel av skrymmande varor, lager. Tomtarea: 33 000 m²
Nybyggnad av vattenverk i Degerfors
Befintligt vattenverk i Degerfors är ålderstiget och ska ersättas med ett nytt vattenverk placerat i närheten av det befintliga. Det nya vattenverket ska förses med en process som säkerställer förbättrad vattenkvalitet. Befintligt vattenverk kommer att vara i drift under byggnationen av det nya.
Renovering av vattentorn i Lindesberg
Avser renovering av vattentornet Hagaberg. Takterrassen anläggs med ny isolering och tätskikt. Ny lutning mot tornhuset erhålls med fallisolering. Nytt tätskikt anläggs på tornhus.
Ev. nybyggnad av vattenverk i Silvergruvan
Planer finns på ev. nybyggnad av vattenverk, alternativt ny överföringsledning.
Nybyggnad av industrilokaler med kontorsdel i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal med en mindre kontorsdel.
Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg
Tvätthall för personbilar.
Upprustning av biobädd på Laxå reningsverk
Avser upprustning av biobädd med ny spridare, nytt fyllnadsmaterial och cirkulationspumpar. Flytslamrännor i slutsedimenteringsbassänger, rör och armatur, processprogrammering, kommunikation till överordnat system samt apparatskåp och tillhörande bygg- och VVS-arbeten.
Installation av passersystem till återvinningscentraler i Nora kommun m.fl
Samhällsbyggnad Bergslagen driver åtta ÅVC och denna upphandling gäller passersystem till fyra av dessa.
Rivning av lager inför bostadsbebyggelse i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ett nytt bostadsområde i Aspholmen, Örebro. Om bostadsbebyggelse blir av på Virkeshandlaren 1 kommer ett lager troligtvis rivas för att göra plats för bostäderna.
Installation av solcellsanläggning förråd i Karlskoga
Projektet avser installation av solcellsanläggning.
Rivning av reningsverk i Lindesberg
Rivning av tank på reningsverket lindesberg.
Tillbyggnad av industrihus i Laxå
Tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Nybyggnad av industri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Nybyggnad av industri och parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Hallsberg
Nybyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Lindesberg
Om/tillbyggnad av tvätt ock tork.
Nybyggnad av verkstad i Örebro
Nybyggnad av verkstad- och kontorsbyggnad, garage, förråd samt parkeringsplatser och plank.
Nybyggnad av lager i Laxå
Nybyggnad av lagerlokal. Max uppvärmning 10 grader.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Nybyggnad av förråd, 600 kvm.
Nybyggnad av lager i Örebro
Nybyggnad av lagerbyggnad, skärmtak, uppställningsplats för container och parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Kopparberg
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av förråd i Fjugesta
Nybyggnad av förråd, studio och carport. Bta 118 m2.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kallförråd i Nora
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hallsberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Askersund
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kumla
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Kumla
Nybyggnad av två skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Hallsberg
Nybyggnad av två st vindskydd.
Invändigt underhåll av industrihus i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk).
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Nybyggnad av industribyggnader samt skyltar och miljöbod, anordnande av parkering.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Förhandsbesked minireningsverk.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hallsberg
Nybyggnad av avloppsstation Tunbohässle 1:52,1:11.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskoga
Nybyggnad av förråd med skärmtak samt rivning av befintligt förråd.
Tillbyggnad av frysanläggning i Lindesberg
Tillbyggnad av fryscontainer.
Rivning av ekonomibyggnad i Hallsberg
Rivningslov av ekonomibyggnader.
Rivning av förråd i Karlskoga
Rivning av förråd och två cykeltak.
Rivning av pumpstation i Nora
Rivning av pumpstation.
Nybyggnad av silo i Hallsberg
Uppförande av 8 st silo.
Ombyggnad av soprum i Nora
Ändrad användning, från förråd till soprum.
Ombyggnad av industri i Hallsberg
Ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Ändring av kulör på fasaden - industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Nora
Väsentlig ändring av ventilation.
Rivning av vattenverk i Lindesberg
Rivning av vattenverk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasadändring och ny brandcellsindelning på industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: