Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetslokal i Örebro
Tomtarea: ca 119809m².
Nybyggnad av verksamhet i Örebro
Tomtarea: ca 6000m²
Nybyggnad av industri/lager i Örebro
Verksamhetstomt om ca 62 600 m² för lager, kontor och industri. Bygghöjd max 14 m. Området ligger i Vattenskyddsområde, tertiära zonen.
Markområde till försäljning för industri i Degerfors
Industri och handel. Areal för ev avst/tillbyggn: 25000 kvm.
Nybyggnad av reningsverk i Nora
Avser nytt reningsverk i Nora. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut.
Nybyggnad av industri i Örebro
Nybyggnad av industrihus á 6000 kvm på Pikullagatan i Örebro.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Syftet med planen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen. Plats finns för 2 större etableringar och 2 mellanstora.
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea 17000 kvm.
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea ca 9000 kvm.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Askersund
Avser nybyggnad av verkstad och kontor, Askersundsby 1:35.
Nybyggnad av vattenverk i Degerfors
Befintligt vattenverk i Degerfors är ålderstiget och ska ersättas med ett nytt vattenverk placerat i närheten av det befintliga. Det nya vattenverket ska förses med en process som säkerställer förbättrad vattenkvalitet. Befintligt vattenverk kommer att vara i drift under byggnationen av det nya.
Nybyggnad av återvinningscentral i Hallsberg
Planer finns på att bygga en ny ÅVC mittemot den befintliga terminalen med större kapacitet och större möjligheter till återvinning.
Nybyggnad av handelsområde i Laxå
Tomt avsedd för småindustri och handel, ligger centralt i Laxå utmed E20.
Markområde till försäljning avseende industri i Fjugesta
Tomt avseende nybyggnation av industri. Området är planlagt. Tomtarea 12 000 kvm.
Markområde till försäljning avseende industri i Karlskoga
En avstyckad industrifastighet (Torrvarpen 3) som är belägen strax norr om E 18 i Surpussens industriområde (Karlskoga). Möjlighet att köpa del av fastighet finns. Tomtarea 5000 kvm.
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 1500kvm
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 2115kvm
Upprustning av reningsverk i Örebro
Avser upprustning av reningsverk, bygg, maskinutrustning, vent + rör och elinstallationer.
Konvertering av oljepanna till bioolja, Linde Energi
Avser konvertering av en befintlig oljepanna, HP3 10,5 MW PC Gnistan i Lindesberg, till bioolja. Omfattar leverans och montage av ny oljebrännare avsedd för bioolja med tillhörande styrutrustning. Därutöver ska oljebord och oljeförvärmning, sotningsutrustning och rökgasåterföring ingå i leveransen.
Upprustning av biobädd på Laxå reningsverk
Avser upprustning av biobädd med ny spridare, nytt fyllnadsmaterial och cirkulationspumpar. Flytslamrännor i slutsedimenteringsbassänger, rör och armatur, processprogrammering, kommunikation till överordnat system samt apparatskåp och tillhörande bygg- och VVS-arbeten.
Konvertering av oljepanna till bioolja, Linde Energi
Option från projektid: 1628295. Avser konvertering av en befintlig oljepanna, HP4, till bioolja. Omfattar leverans och montage av ny oljebrännare avsedd för bioolja med tillhörande styrutrustning. Därutöver ska oljebord och oljeförvärmning, sotningsutrustning och rökgasåterföring ingå i leveransen.
Ny trycksstegringsstation i Tegeltorp Örebro
Gäller tryckstegringsstation för dricksvatten i Tegeltorp, Södra Väringen
Nybyggnad för elektronikåtervinning vid ÅVC i Örebro
Avser nybyggnad för elektronikåtervinning på återvinningscentralerna i Hovsta, Odensbacken och Glanshammar. Objektets läge Axbergs-Kvinnersta 1:13 i Hovsta: Hässelby 220. Hummelsta 16:2 i Odensbacken: Industrivägen 20. Skölv 2:25 i Glanshammar: Kemivägen 2. Samtliga nybyggnader är på 35 kvm vardera.
Utbyte av pumpstation i Lindesberg
Avser utbyte av gammal pumpstation vid Prästbron i Lindesberg.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri samt miljöbod.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industribyggnad och parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Nora
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av panncentral i Nora
Nybyggnad av panncentral (för fliseldning).
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kumla
Tillbyggnad av komplementbyggnad (fasadändring?).
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad (skärmtak) samt nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av pumpstation i Kumla
Nybyggnad av pumpstation gp10.
Nybyggnad av soprum i Lindesberg
Nybyggnad av soprum och cykelställ.
Ombyggnad av produktionslokal i Hallsberg
Ombyggnad av verksamhetslokaler samt tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av 2 st lagertält.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av avloppspumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av skärmtak i Lindesberg
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd samt cykeltak.
Nybyggnad av förråd i Kopparberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Nora
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Nora
Rivning av slamavvattningshus och förråd.
Rivning av industrihus i Örebro
Rivningslov del av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad mulltoalett.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av fläktrum i Örebro
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med fläktrum, fasadändring Rakan 11.
Tillbyggnad av fläktrum i Örebro
Bygglov tillbyggnad av fläktrum på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring fasader på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring/uppsättning av skyltar och fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälan ändring ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation oljeavskiljare.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring brandskydd, ny utrymningsdörr och installation ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser om/tillbyggnad av kemikaliemottagning samt invallning.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på ca 100 kvm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov fasadändring industri.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov för nybyggnad av pumpstation Kägleholm 7:3,1:58,Kägleholm S:5.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över cykelställ.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad av miljöhus samt anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad av två vindskydd och ett förråd/toalett.
Nybyggnad av cistern i Örebro
Bygglov nybyggnad cistern samt rivning av befintlig cistern.
Ombyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad cykelhus.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: