Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

Askersund (2)
Degerfors (2)
Hallsberg (5)
Karlskoga (16)
Kumla (15)
Laxå (2)
Lekeberg (2)
Lindesberg (11)
Nora (2)
Örebro (25)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetslokal i Örebro
Tomtarea: ca 119809m².
Nybyggnad av larm- och ledningscentral i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av larm- och ledningscentral i Örebro. Lokalerna kommer förutom flera olika ledningscentraler, även inrymma stabsrum, utbildningslokaler med mera.
Nybyggnad av lager i Kumla
Tomtarea ca 76132 kvm.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52. Tomtarea 11 500 kvm.
Nybyggnad av verksamhet i Örebro
Tomtarea: ca 6000m²
Nybyggnad av industri/lager i Örebro
Verksamhetstomt om ca 62 600 m² för lager, kontor och industri. Bygghöjd max 14 m. Området ligger i Vattenskyddsområde, tertiära zonen.
Nybyggnad av reningsverk i Nora
Avser nytt reningsverk i Nora. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut.
Renovering och tillbyggnad av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea 17000 kvm.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Syftet med planen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen. Plats finns för 2 större etableringar och 2 mellanstora.
Nybyggnad av industri i Kumla
Tomtarea ca 30 060 kvm.
Nybyggnad av industri/handel/kontor i Örebro
Verksamhetsmark om ca 4000 m² för industri, handel och kontor.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Askersund
Avser nybyggnad av verkstad och kontor. Verkstadsbyggnaden är en byggnad i 1 plan som innehåller en svetsdel, en bearbetningsdel samt en del montage/lager. Kontoret är en 2-plans byggnad som förutom kontor innehåller teknikrum för installationer.
Nybyggnad av vattenverk i Degerfors
Befintligt vattenverk i Degerfors är ålderstiget och ska ersättas med ett nytt vattenverk placerat i närheten av det befintliga. Det nya vattenverket ska förses med en process som säkerställer förbättrad vattenkvalitet. Befintligt vattenverk kommer att vara i drift under byggnationen av det nya.
Nybyggnad av återvinningscentral i Fjugesta
Avser ny återvinningscentral i Fjugesta.
Nybyggnad av återvinningscentral i Laxå
Planer finns på att bygga en ny återvinningscentral i Laxå.
Markområde till försäljning avseende industri i Fjugesta
Tomt avseende nybyggnation av industri. Området är planlagt. Tomtarea 12 000 kvm.
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 1500kvm
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 2115kvm
Upprustning av reningsverk i Örebro
Avser upprustning av reningsverk, bygg, maskinutrustning, vent + rör och elinstallationer.
Rivning av byggnader inför ny bebyggelse Örebro
Avser rivning av totalt 8 byggnader inför kommande byggnationer i Norra Ormesta. Bland annat rivs en korvfabrik, lagerhus, bilverkstad mm.
Ev. nybyggnad av vattenverk i Silvergruvan
Planer finns på ev. nybyggnad av vattenverk, alternativt ny överföringsledning.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad industri samt miljöbod.
Konvertering av oljepanna till bioolja, Linde Energi
Avser konvertering av en befintlig oljepanna, HP4, till bioolja. Omfattar leverans och montage av ny oljebrännare avsedd för bioolja med tillhörande styrutrustning. Därutöver ska oljebord och oljeförvärmning, sotningsutrustning och rökgasåterföring ingå i leveransen.
Upprustning av biobädd på Laxå reningsverk
Avser upprustning av biobädd med ny spridare, nytt fyllnadsmaterial och cirkulationspumpar. Flytslamrännor i slutsedimenteringsbassänger, rör och armatur, processprogrammering, kommunikation till överordnat system samt apparatskåp och tillhörande bygg- och VVS-arbeten.
Om- och tillbyggnad av verkstad och kontor i Karlskoga
Om- och tillbyggnad av verkstad och kontor.
Nybyggnad för elektronikåtervinning vid ÅVC i Örebro
Avser nybyggnad för elektronikåtervinning på återvinningscentralerna i Hovsta, Odensbacken och Glanshammar. Objektets läge Axbergs-Kvinnersta 1:13 i Hovsta: Hässelby 220. Hummelsta 16:2 i Odensbacken: Industrivägen 20. Skölv 2:25 i Glanshammar: Kemivägen 2. Samtliga nybyggnader är på 35 kvm vardera.
Utbyte av pumpstation i Lindesberg
Avser utbyte av gammal pumpstation vid Prästbron i Lindesberg.
Nybyggnad av pumpstation i Kumla
Avser nybyggnad av pumpstation i det nya området Gröna Sörby i Kumla.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industribyggnad och parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager samt skärmtak.
Nybyggnad av lager i Nora
Nybyggnad av lager. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av lagerbyggnader, uppsättning av skyltar samt iordningställande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad (skärmtak) samt nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av sophus i Karlskoga
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av minireningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av minireningsverk.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av pumpstation i Kumla
Nybyggnad av pumpstation gp10.
Nybyggnad av pumpstation i Kumla
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Lindesberg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av tak över vattenhjul.
Nybyggnad av pumpstation i Degerfors
Nybyggnad pumpstation och transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Hallsberg
Nybyggnad av 2 st skärmtak.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av avloppspumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kopparberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Hallsberg
Nybyggnad av förrådsbyggnad/stomme.
Nybyggnad av förråd i Hällefors
Nybyggnad av förvaringsbod för lekutrustning.
Nybyggnad av förråd i Hällefors
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av tvätthall i Hallsberg
Ombyggnad av befintligt torkhus till tvätthall samt verkstad.
Ombyggnad av produktionslokal i Hallsberg
Ombyggnad av verksamhetslokaler samt tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Kumla
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av uthus i Hällefors
Rivning av del av stall/uthus.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Karlskoga
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av lager i Karlskoga
Rivning av lagerbyggnad.
Rivning av sophus i Karlskoga
Rivning av miljöhus.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av plåtskjul.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad mulltoalett.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Askersund
Bygglov ändrad användning.
Utvändigt underhåll av förråd i Kopparberg
Byte av takbeläggning på förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kumla
Fasadändring, uppsättning av skylt samt flytt av staket.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälan ändring brandskydd i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser om/tillbyggnad av kemikaliemottagning samt invallning.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på ca 100 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: