Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av centrallager i Västra Pilängen, Örebro
Avser nybyggnad av centrallager för Lidl på ca 50000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av terminalbyggnad på 4000 kvm, nybyggnad av kontor på 1300 kvm samt verkstad och tvätthall på ca 1700 kvm.
Nybyggnad av vattenverk i Degerfors
Avser nybyggnad av Degerfors vattenverk.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter. Samt en ny blåsmaskin. Denna skall placeras i befintlig lokal och integreras med befintlig verksamhet
Nybyggnad av industrihotell i Vivalla
Nybyggnad av industrihotell i Vivalla Företagsby. Projektet omfattar 3 huskroppar, med början med ett hus i första etappen. Visar sig konceptet framgångsrikt så kommer ytterligare etapper att genomföras. Avser en våning med entresolplan. Tänkbara användningsområden av lokalerna är kontor, mindre industri och handel med skrymmande varor. Totalkostnad för de tre etapperna är 80 mkr.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Anläggande av vägar, gc-vägar ioch banvall i Frövi
Avser anläggande av vägar, gc-vägar och järnvägsbank i Mariedal, Frövi. Detta projekt avser första etappen. Etapp 2 finns på projektid: 1425458
Tillbyggnad av panncentral i Örebro
Avser tillbyggnad av panncentralen med ett reservvattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som byggs i två etapper. Etapp 1 - Hus A: LOA 1849 kvm inkl. entresol i alla lokaler, LOA 1250 kvm utan entresol. Etapp 2 - Hus B: LOA 688 kvm.
Tillbyggnad av vattenverk i Kopparberg
Avser tillbyggnad av befintligt vattenverk med en byggnad i två plan. I källarplanet ska en reservoar i betong för dricksvatten utföras. Tillbyggnaden byggs i direkt anslutning till befintlig vattenverksbyggnad. Maskinutrustningen omfattar rostfria ingjutningsgods, rostfria rör, en rostfri lagertank för lut, dagtank, rostfria luftare samt olika maskinell utrustning som UV-aggregat, transportpump, ventiler, mm. Maskinprojektör: Ingenjörsfirma Lars Järlefors AB, Lars Järlefors.
Nybyggnad av industrihus i Fjugesta
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ny pumpstation med tillhörande markarbeten i Kumla kommun.
Ombyggnad av reningsverk i Bångbro
Avser insättning av filter vid Bångbro reningsverk.
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Laxå
Tillbyggnad av bef. lokal med ett konferensrum, samt ombyggnad av bef. personalrum. Ytterväggar och tak utföres lika som bef.byggnad.
Utbyte av pumpstation i Marieberg, Örebro
Avser utbyte av pumpstation på Bolagsvägen 5 i Marieberg.
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Avser tillbyggnad av industri på ca 400 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Kumla
Utbyggnad av slamrecirkulationssystem och rensskärare på ca 4 x 4 m.
Tillbyggnad av vattenverk i Nora
Tillbyggnad vattenverk.
Nybyggnad av tvätthall i Laxå
Nybyggnad av industribyggnad (tvätt/rekond/bilhall).
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av tvätthall i Örebro
Bygglov nybyggnad av biltvätt samt flera skyltar "okq8".
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagerbyggnad samt angörande av parkering.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagerbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad miljöstation vid max.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad miljöstation.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad tälthall samt rivning av tre byggnader Eldvalla 3:11,3:15.
Utvändigt underhåll av förråd i Örebro
Bygglov takändring på komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Flytt av ett befintligt lusthus och uppförande av ett nytt lusthus.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Kundvagnsskjul vid affär.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Marklov för nybyggnad av cykelförråd, miljöbod och stödmur.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av 2st förråd.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av 2st komplementbyggnader.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kumla
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Hällefors
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av Orangeri.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av växthus i Karlskoga
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lindesberg
Nybyggnad av återvinningsstation och skylt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlskoga
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lindesberg
Nybyggnad av återvinningstation.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Nora
Om/tillbyggnad av ekonomibyggnad, ändrad användning, fasadändring och ändring av ventilation.
Nybyggnad av kallförråd i Lindesberg
Nybyggnad av kallförråd och virkesförråd, uppsättning av skylt.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Fjugesta
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Nora
Skärmtak över befintligt trädäck.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Rivning av befintlig och nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Rivning av pumpstation i Nora
Rivning av tryckstegringsstation.
Ombyggnad av verkstad i Kumla
Ändrad användning från lager till verkstad/personalutrymmen samt fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Ändrad användning, tillbyggnad av kallförråd, nybyggnad av virkesförråd, uppsättning av pylon, skyltlov.
Tillbyggnad av förråd i Askersund
Ändrad användning/ombyggnad till omklädnad/relax samt pool- och maskinrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Ändring av tak på industribyggnad.
Rivning av verkstad i Lindesberg
Rivning av verkstad samt lagerbyggnader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fjugesta
Utvändig ändring av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Om/tillbyggnad, ändrad användning av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Kumla
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av växttunnlar.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser inhyrning av paviljonger för förskola vid Risbergska skolan i Örebro.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Degerfors
Bygglov tillbyggnad industrilokaler.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Bygglov tillbyggnad lagerbyggnad.
Ombyggnad av lager i Örebro
Bygglov ändrad användning lager/kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasdändring av industribyggnad.
Ombyggnad av pumpstation i Degerfors
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av scen i Askersunds Hamn
Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: