Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av larm- och ledningscentral i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av larm- och ledningscentral i Örebro. Lokalerna kommer förutom flera olika ledningscentraler, även inrymma stabsrum, utbildningslokaler med mera.
Nybyggnad av lager i Kumla
Projektet avser nybyggnad av lager. Omfattning oklar.
Nybyggnad av verksamhet i Glanhammar, Örebro
Tomt för verksamhet. Tomtstorlek c:a 27500 m².
Nybyggnad av verksamhetslokal i Örebro
Tomtarea: ca 119809m².
Nybyggnad av industri i Örebro
Nybyggnad av industrihus á 6000 kvm på Pikullagatan i Örebro.
Renovering och tillbyggnad av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Syftet med planen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen. Plats finns för 2 större etableringar och 2 mellanstora.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Askersund
Avser nybyggnad av verkstad och kontor, Askersundsby 1:35.
Nybyggnad av återvinningscentral i Fjugesta
Planer finns på att bygga en ny återvinningscentral i Fjugesta. Upphandlas troligen tillsammans med projektid: 1532961.
Nybyggnad av återvinningscentral i Laxå
Planer finns på att bygga en ny återvinningscentral i Laxå. Upphandlas troligtvis tillsammans med projektid: 1585483 om beslut hinner fattas.
Nybyggnad av produktionshall i Örebro Etapp 1
Avser nybyggnad av produktionshall på ca 9000 kvm.
Utbyggnad av bryggeri i Kopparberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheten för Kopparbergs bryggeri där lager och verksamhetsytor säkerställs.
Konvertering av oljepanna till bioolja, Linde Energi
Avser konvertering av en befintlig oljepanna, HP3 10,5 MW PC Gnistan i Lindesberg, till bioolja. Omfattar leverans och montage av ny oljebrännare avsedd för bioolja med tillhörande styrutrustning. Därutöver ska oljebord och oljeförvärmning, sotningsutrustning och rökgasåterföring ingå i leveransen.
Upprustning av biobädd på Laxå reningsverk
Avser upprustning av biobädd med ny spridare, nytt fyllnadsmaterial och cirkulationspumpar. Flytslamrännor i slutsedimenteringsbassänger, rör och armatur, processprogrammering, kommunikation till överordnat system samt apparatskåp och tillhörande bygg- och VVS-arbeten.
Ny trycksstegringsstation i Tegeltorp Örebro
Gäller tryckstegringsstation för dricksvatten i Tegeltorp, Södra Väringen
Nybyggnad för elektronikåtervinning vid ÅVC i Örebro
Avser nybyggnad för elektronikåtervinning på återvinningscentralerna i Hovsta, Odensbacken och Glanshammar. Objektets läge Axbergs-Kvinnersta 1:13 i Hovsta: Hässelby 220. Hummelsta 16:2 i Odensbacken: Industrivägen 20. Skölv 2:25 i Glanshammar: Kemivägen 2. Samtliga nybyggnader är på 35 kvm vardera.
Nybyggnad av produktionshall i Örebro Etapp 3
Avser nybyggnad av en mindre produktionshall på ca 800 kvm.
Utbyte av pumpstation i Lindesberg
Avser utbyte av gammal pumpstation vid Prästbron i Lindesberg.
Nybyggnad av verkstad i Örebro
Avser nybyggnad av verkstad- och kontorsbyggnad, garage, förråd samt parkeringsplatser och plank.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad samlingslokal, växthus, miljöhus och parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industri, parkeringsplatser, skyltar och marklov.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Karlskoga
Utvändig ändring av industribyggnad, uppförande av skärmtak och cisterner, nybyggnad av transformatorstation samt ändring av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad samt tak- och fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Örebro
Nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Hallsberg
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av pumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Hallsberg
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Karlskoga
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av soprum i Lindesberg
Nybyggnad av soprum och cykelställ.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av två förråd samt rivning av två befintliga förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Lindesberg
Nybyggnad av vattenkiosk.
Nybyggnad av förråd i Kopparberg
Nybyggnad av vindskydd/förråd.
Nybyggnad av växthus i Lindesberg
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örebro
Nybyggnad av återvinningsstation.
Invändigt underhåll av industrihus i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk) Skördetröskan 2.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlskoga
Tillbyggnad av fläktrum på skola.
Rivning av pumpstation i Lindesberg
Rivning av f.d. pumpstation/avluftningsanordning.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Rivning av skärmtak i Karlskoga
Rivning av skärmtak.
Rivning av förråd i Nora
Rivning av slamavvattningshus och förråd.
Rivning av industrihus i Örebro
Rivningslov del av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kumla
Tillbyggnad av komplementbyggnad (fasadändring?).
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring fasader på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring/uppsättning av skyltar och fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kumla
Fasadändring, färg och skylt.
Tillbyggnad av fläktrum i Örebro
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med fläktrum, fasadändring Rakan 11.
Tillbyggnad av fläktrum i Örebro
Bygglov tillbyggnad av fläktrum på flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Degerfors
Bygglov Tillbyggnad Förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser om/tillbyggnad av kemikaliemottagning samt invallning.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintligt.
Tillbyggnad av skärmtak i Kumla
Höjning av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Hallsberg
Nybyggnad av dieselcistern.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av förråd (tälthall).
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälan ändring ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation oljeavskiljare.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring brandskydd, ny utrymningsdörr och installation ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov fasadändring industri.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov för nybyggnad av pumpstation Kägleholm 7:3,1:58,Kägleholm S:5.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över cykelställ.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad av miljöhus samt anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad av två vindskydd och ett förråd/toalett.
Nybyggnad av cistern i Örebro
Bygglov nybyggnad cistern samt rivning av befintlig cistern.
Ombyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad cykelhus.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av lager i Örebro
Bygglov nybyggnad lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: