Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad av industrilokaler i Luleå
Nybyggnad av industrilokaler, tre fastigheter på cirka 3000 kvm vardera samt garage/carport.
Nybyggnad av spolhall inkl tvättanläggning på Luleå Garnison
Avser uppförande av en ny spolhall med kombinerad tvättanläggning för JAS, helikopter 14, 24 m- fordon, fälthållningsfordon samt avisningsanläggning och reningsanläggning. BTA ca 1400 kvm. Nybyggnation av vägar, mark och stängsel på airside och landside ingår också i projektet. Nybyggnad av tvättanläggning i spolhall inom område K0104. Tvättanläggning utförs som en totalentreprenad. Tvättanläggningen utgör en sidoentreprenad till husbyggnadsentreprenaden för nybyggnad av spolhall och nätstation. Husbyggnadsentreprenören kallas i denna AF för generalentreprenör och övertar beställarens samordningsansvar, se även AFD.131och AFD.371. Tillkommande bruttoarea 1460m².
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad sam rivning av industribyggnad Plogen 1.
Ombyggnad av lager vid kombiterminal i Luleå
Planer för lager och kombiterminal i Luleå.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Nybyggnad av tvättanläggning (fordon) vid Luleå Räddningsstation
Avser tvättanläggning (fordon) i Luleå Räddningsstation som sidoentreprenad till utförandeentreprenaden för uppförande av Luleå Räddningsstation (projekt 1027627).
Nybyggnad av energilager/ackumulatortank i Luleå
Nybyggnad av energilager i form av en ackumulatortank. Utförandeentreprenaden innefattar mark - och grundläggningsarbeten, byggnation av processhus samt installationsarbeten. Totalentreprenaden avser ackumulatortank samt inkoppling.
Nybyggnad av lagerlokal i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.
Utbyte av kanaldelar i Bentonitanläggning i Luleå Malmhamn
Avser utbyte av kanaldelar i Bentonitanläggningen på grund av slitage.
Nybyggnad av pumpstationer i Gammelstad, Luleå
Avser leverans och installation av två nya pumpstationer inklusive tillhörande arbeten, Pumpstation P144 och P146.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Fönsterbyte och fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad/utvändig ändring av vaktbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Luleå
Upplag/återvinningsstation.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av pumpstation i Luleå
Rivning som ej kräver lov av pumpstation.
Tillbyggnad av lager i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av tältlagerhall t o m 2025 -11-10.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad/påbyggnad och ändrad användning av industribyggnad t.o.m 2030-06-25.
Nybyggnad av lager i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tälthall t o m 2025-04-16.
Ombyggnad av förråd i Luleå
Till/ombyggnad av huvudbyggnad för bättre tillgänglighet.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Avser till/påbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Ersättningsbyggnad (ny överbyggnad) på befintlig pumpanläggniing.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sopstation i Luleå
Nybyggnad av sopstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: