Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrilokaler i Luleå
Nybyggnad av industrilokaler, tre fastigheter på cirka 3000 kvm vardera samt garage/carport.
Ombyggnad av lager vid kombiterminal i Luleå
Planer för lager och kombiterminal i Luleå.
Utökning av verksamhetsområde i Luleå
Efter att planen vunnit laga kraft kommer planområdet (Storheden 1:1 och Öhemmanet 1:11) att styckas i en eller flera nya fastigheter. Beställare = markägare.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Nybyggnad av tvättanläggning (fordon) vid Luleå Räddningsstation
Avser tvättanläggning (fordon) i Luleå Räddningsstation som sidoentreprenad till utförandeentreprenaden för uppförande av Luleå Räddningsstation (projekt 1027627).
Nybyggnad av energilager/ackumulatortank i Luleå
Nybyggnad av energilager i form av en ackumulatortank. Entreprenaden innefattar mark - och grundläggningsarbeten, byggnation av processhus samt installationsarbeten. Uppbyggnad av ackumulatortank samt inkoppling av denna ingår i annan entreprenad.
Nybyggnad av pumpstationer i Gammelstad, Luleå
Avser leverans och installation av två nya pumpstationer inklusive tillhörande arbeten, Pumpstation P144 och P146.
Nybyggnad av skärmtak basbataljon, Luleå Garnisonsområde F21
Avser uppförande av nytt skärmtak för uppställning av fordon. Nybyggnadsyta: ca 1250 kvm, med möjlig option på ytterligare ca 210 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Till-/ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av komplementbyggnad som ej kräver lov.
Rivning av pumpstation i Luleå
Rivning som ej kräver lov av pumpstation.
Nybyggnad av cistern i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för 5 stycken cisterner ovan jord t o m 2022-03-31.
Nybyggnad av lager i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tälthall t o m 2024-03-24.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad t o m 2025-02-14.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av plank, Nybyggnad av väderskydd Mjölkudden 3:42.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av tälthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: