Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av datacenter (facebook) på Porsön, Luleå, etapp 3
Facebook började planera för en tredje serverhall i Luleå redan för ett år sedan men nu har Facebooks fastighetsbolag Pinnacle Sweden AB sökt bygglov för en tredje serverhall på Porsön, några kilometer norr om Luleå. Enligt Norrländska Socialdemokraten (NSD) så kommer Facebooks tredje serverhall i Luleå bli cirka 380 meter lång och ha en yta på cirka 31.000 kvadratmeter.
Etablering av nytt modernt järnvägscentrum i Luleå, et 2 o 3
Samråd och granskning sker under hösten/vintern 2014. Train Alliance säkrar 32 hektar mark för nytt järnvägscentrum avsett för gods- och persontrafikens behov. Omfattar underhållsverkstäder, svarvanläggning, avisnings- och saneringshallar, uppställningsspår och lager. Anläggningen ska dimensioneras för en största axellast på 35 ton.
Nybyggnad av återvinningscentral i Luleå
ÅVC Risslan planeras att anläggas på Lilla Mjölkuddsberget, i anslutning till Porsödalens industriområde. Luleå Miljöresurs AB planerar att ansöka om tillstånd för en ny återvinningscentral för mottagning av avfall från allmänheten på fastigheten Ytterviken 17:32.
Utökning av verksamhetsområde i Luleå
Efter att planen vunnit laga kraft kommer planområdet (Storheden 1:1 och Öhemmanet 1:11) att styckas i en eller flera nya fastigheter. Beställare = markägare.
Nybyggnad av spolhall inkl tvättanläggning på Luleå Garnison
Avser uppförande av en ny spolhall med kombinerad tvättanläggning för JAS, helikopter 14, 24 m- fordon, fälthållningsfordon samt avisningsanläggning och reningsanläggning. BTA ca 1400 kvm. Nybyggnation av vägar, mark och stängsel på airside och landside ingår också i projektet. Nybyggnad av tvättanläggning i spolhall inom område K0104. Tvättanläggning utförs som en totalentreprenad. Tvättanläggningen utgör en sidoentreprenad till husbyggnadsentreprenaden för nybyggnad av spolhall och nätstation. Husbyggnadsentreprenören kallas i denna AF för generalentreprenör och övertar beställarens samordningsansvar, se även AFD.131och AFD.371. Tillkommande bruttoarea 1460m².
Nybyggnad av fabrik i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av lokal.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av tälthall.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av komplementbyggnader.
Rivning av pumpstation i Luleå
Rivning av pumphus.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av 2 st förrådstält.
Tillbyggnad av skärmtak i Luleå
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av soprum i Luleå
Tillbyggnad av soprum.
Tillbyggnad av lastkaj i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad, ny lastkaj inkl skärmtak, skyltanordning samt tillbyggnad av ny entre.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: