Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Raiseborrning Projekt 2020, Malmberget
Entreprenaden omfattar ca 1234 meter raiseborrning i Vitåfors, Malmberget, uppdelat på två huvuddelar. HD1 omfattar 93 meter borrning i betong och resten är borrning i berg och finns i HD2.
Ny bränsledepå vid Lapland Airport, Gällivare
Anläggande av ny bränsledepå på Lapland Airport i Gällivare, placerad invid den befintliga bränsledepån. Förlängning av betongplatta, montage av väderskydd samt anläggande av spillplatta. För den nya bränsledepån kommer inköp av bränselcistern samt processutrustning för anläggningen att göras separat från denna entreprenad.
Ny uppdragsinlastning till Alliansen i Malmberget
På grund av planerad renovering av Alliansspelet under 2021 krävs en upplagsinlastning för att med lastbil/lastmaskin uppfodra malm till Alliansen. Projektets mål är att rågods skall kunna lastas in till befintlig transportör 02TR001 via en ny traktorficka. Denna entreprenad omfattar Bygg & Markarbeten samt rivning.
Reparation av MHF-ficka anrikningsverket Malmberget
Reparationen innefattar nytt skärmtak samt renovering stomme och fasad.
Gjutning av hål i sovringsverket, Malmberget
Totalt ca 20 hål. Storlek varierar mellan 6-15 m2
Nya gjutborrhål vid bergstig 216, Malmberget
Entreprenaden omfattar ca 830 meter fördelat på 30 st borrhål som skall borras från 3 st olika nivåer vid malmkroppen Norra Alliansen.
Lyftsystem till kartering, Malmberget
Entreprenaden omfattar en helhetsleverans inklusive montage, provbelastning, drifttagning och dokumentation av två stycken lyftutrustningar. Alla frakter och transporter till och från montageplats ska bekostas av entreprenören och ingå anbudet.
Installation av grundvattenrör samt geoteknisk undersökning av borrkärnor, Malmberget
LKAB avser upphandla Installation av grundvattenrör samt geoteknisk undersökning av borrkärnor, Malmberget. Uppdragsbeskrivning Uppdraget omfattar installation av 15 grundvattenrör i anslutning till LKAB:s verksamhet i Malmberget. I samband med borrning för grundvattenrören ska borrkärnorna karaktäriseras. Arbetet ska utföras under februari 2020 och kommer att ligga till grund för LKAB:s arbete med diffusa läckage från verksamhetens gruvavfallsanläggningar.
Ny tryckledning MVA00PU022 Malmberget
Omdragning tryckledning MVA00PU022 i anrikningsverket Malmberget.
Ombyggnad vid MAC-utfrakt Etapp 3b, Malmberget
Projektet innefattar MAC-bandgången som är belägen vid anriknings-verket. Syftet med projektet är att frigöra bandgången från stålbands-verket då detta skall rivas. Projektet omfattar även en utrymningsväg i form av ett gångplan på utsidan av befintlig betongbandgång.
Borrning och installation av instrumentering Malmbergets sandmagasin, Vitåfors
Entreprenaden omfattar borrning och installation av instrumentering på dammanläggningen vid Malmbergets sandmagasin.
Tillbyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad ventilation, FoU Malmberget
Objektet avser utbyte av ett ventilationsaggregat. Objektet är beläget i industriområdet i LKAB Malmberget.
Leverans och montage av portar till transporten Vitåfors, Malmberget
Leverans och montage av vikportar och takskjutsportar till transporten Vitåfors - Totalt antal portar som ska bytas är 20st under en 3-årsperiod - Under 2020 är de planerat att byta ca 6-7 st. portar. - I anbudet ska total pris för samtliga portar samt för respektive portmodell specificeras - Montage och idrifttagning utförs av leverantören
Tillverkning och montage av DU-kanal inklusive bryggor mm vid LKAB Malmberget
Avser montage av dammutsugningskanal till LKAB Malmberget. Dammutsugningskanalen är lokaliserad mellan BUV och Siktstation på LKAB Malmbergets industriområde.
Ombyggnad av filteranläggningar i Malmberget
Avser ombyggnationer på filteranläggningar i Malmberget där filterlådor måste byggas om eller flyttas. Platserna är 16 st mestadels under jord men även ovan.
Reparation av slurrytank i Bandugnsverket i Malmberget
Avser Reparation av mantelplåt invändigt slurrytank i Bandugnsverket.
Utbyte av groppump, Svappavaara
Befintlig vertikal groppump byts ut mot en Gorman Rupp T-10 pump med tillhörande ventiler och ledningssystem enligt ritningsunderlag.
Bullermätningar i Kiruna, Svappavaara, Masugnsbygn och Malmberget 2020
Uppdraget syftar till att genomföra bullermätningar i Kiruna, Svappavaara, Masugnsbyn och Malmberget 2020, med tillval bullerutbildning.
Rivning betongsilo för ny lastbilsvåg Malmberget
Rivning av betongsilo för ny lastbilsvåg Anrikningsverket Malmberget.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad tryckstegringsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Dörrbyte i anrikningsverket Malmberget
Byte av 5-6st dörrar brandklass ei60 i anrikningsverket - Leverantören står för material för dörrbytet - Demontering - Breddning - Montage av dörrar - Brandtätning - Dörrstängare och beslag ska ingå

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: