Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av datacenter i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Boden
Nybyggnad av återvinningsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ny verkstad. I entreprenaden ingår rivning av gavel på befintligt kallförråd samt förstärkning av yttertaket på det befintliga kallförrådet. Schakt för Va ledningar och fjärrvärmematning samt breddning av infartsväg. Entreprenören åtar sig att utföra samtliga entreprenadarbeten i enlighet med de certifieringskrav som uppställs enligt Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad 2.2 klass Silver.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Bodens kommun
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för elintensiv- och annan industriverksamhet.
Nybyggnad av stall i Boden
Bygglov för nybyggnad stall.
Nybyggnad av tvätthall i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Dispens för nybyggnad pumpstation.
Ny tjockmasserenare till reningsverk i Bodens kommun
Uppdraget omfattar en avskiljare för oorganiska tungpartiklar i slam och matavfallslurry till Beställarens reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: