Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (14)
Gällivare (51)
Haparanda (8)
Jokkmokk (1)
Kalix (5)
Kiruna (80)
Luleå (28)
Pajala (2)
Piteå (14)
Älvsbyn (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 207 st.

Nybyggnad av datacenter (facebook) på Porsön, Luleå, etapp 3
Facebook började planera för en tredje serverhall i Luleå redan för ett år sedan men nu har Facebooks fastighetsbolag Pinnacle Sweden AB sökt bygglov för en tredje serverhall på Porsön, några kilometer norr om Luleå. Enligt Norrländska Socialdemokraten (NSD) så kommer Facebooks tredje serverhall i Luleå bli cirka 380 meter lång och ha en yta på cirka 31.000 kvadratmeter.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Kiruna
Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Anläggande av ny reningsprocess i Kiruna
Byggnation av nytt vattenverk i Masugnsbyn.
Nybyggnad av testanläggning i Piteå
Planer att bygga en ny anläggningen där forskningsinstitutet ska utveckla och demonstrera tillverkning av kompositprodukter tillsammans med fordonsindustrin. Man vill investera i en 600 kvadratmeter stor byggnad som ska rymma ett test- och demolaboratorium för industriell utveckling och avancerad forskning kring lättviktsprodukter.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industrilokal samt kontor.
Renovering av vattenverket i Kiruna, etapp 1
Avser renovering av nuvarande filter i befintligt vattenverk. Förutom renovering av filter så innefattar entreprenaden även kalkhantering samt byte av ventiler. Objektet är beläget vid Vattenverket Tuolluvaara i Kiruna Kommun.
Nybyggnad av spolhall inkl tvättanläggning på Luleå Garnison
Avser uppförande av en ny spolhall med kombinerad tvättanläggning för JAS, helikopter 14, 24 m- fordon, fälthållningsfordon samt avisningsanläggning och reningsanläggning. BTA ca 1400 kvm. Nybyggnation av vägar, mark och stängsel på airside och landside ingår också i projektet.
Ombyggnad av lager vid kombiterminal i Luleå
Planer för lager och kombiterminal i Luleå.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 100 000 m2.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 80 000 m2.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Nybyggnad av datacenter i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Om- & tillbyggnad av spolhall på Bodens Garnison
Fortifikationsverket bygger om befintlig spolhall med tre fack, två fack för manuell spolning och ett fack med en automattvätt, för att i första hand hantera tunga stridsfordon/stridsvagnar. För att rymma processutrustning krävs en tillbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Boden
Nybyggnad av återvinningsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/laboratorium.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av ridanläggning i Kiruna
Avser i huvudsak ombyggnad av tak i stall. I entreprenaden ingår bygg och installationsarbeten.
Gruvstadspark 2, etapp 4 Bolagsområdet mfl
Ett förslag till detaljplan för Gruvstadspark 2 etapp 4, finns utställt för granskning i Stadshuset i Kiruna under tidsperioden 8 mars – 2 april 2018. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Nybyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ny verkstad. I entreprenaden ingår rivning av gavel på befintligt kallförråd samt förstärkning av yttertaket på det befintliga kallförrådet. Schakt för Va ledningar och fjärrvärmematning samt breddning av infartsväg. Entreprenören åtar sig att utföra samtliga entreprenadarbeten i enlighet med de certifieringskrav som uppställs enligt Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad 2.2 klass [Silver
Nybyggnad industri Gruvstadspark del 2 Kiruna
Gruvstadspark del 2 omfattar en del av Kiruna centrum, en del av SJ-området samt en del av Bolagsområdet. Inom programområdet finns bland annat brandstationen, Bolagsskolan, Hjalmar Lundbohmsskolan, kyrkan och gallerian.
Gruvstadspark 2, etapp 2 del av Centrum Kiruna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Gruvstadspark 2, etapp 3 del av SJ-området
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnader av industrilokal och förrådsbyggnad samt carport.
Nybyggnad av stall i Boden
Bygglov för nybyggnad stall.
Nybyggnad av industri, verkstäder, lager mm i Haparanda
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att etablera bland annat industri, verkstäder, lager, drivmedelsförsäljning och truckstop inom planområdet.
Nybyggnad av stall i Piteå
Nybyggnad av stall.
Tillbyggnad av industrihus i Övertorneå
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihall i Kiruna
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industrihall samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 9:62.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Haparanda
Avser ombyggnation av det befintliga avloppsreningsverket i Kukkola.
Nybyggnad av miljöstation i Råneå
Nybyggnad av återvinningsbyggnad med förrådsutrymmen (2 varmförråd och 2 kallförråd) på ca 240 kvm BYA.
Mekentreprenad - Alliansinfrakten 2018, etapp 2 Malmberget
Projektet ”Alliansen infrakt Etapp 2” som skall utföras under hösten/vintern 2018 med preliminär start 2018-08-01 och preliminärt avslut 2018-11-30 delas in fem (5) stycken Huvuddelar (HD) och omfattar i stora drag: HD1 Demontering av befintlig matare (MVS02MA021) och viss kringutrustning samt tillverkning och montering av ny utrustning inkl. montering av ny matare, enligt bifogade underlag/ritningar/beskrivningar. HD2 Demontering av befintliga ”gummiband” samt montering, vulkning och injustering av nya ”gummiband”, enligt bifogade underlag/beskrivningar, för MVS02TR001 och TR002 samt option för TR003. HD3 Demontering av befintliga rullställ och rullar, montering och injustering av nya rullställ och rullar, justering/ändring av pålastningsstationerna för MVS02TR001/TR002. Montering/komplettering av ingreppsskydd och nödstoppslinor enligt bifogade underlag/ritningar, för MVS02TR001/TR002/TR003. HD4 Demontering av befintlig fördelarvagn, tillverkning och montering av ny fördelningsvagn, enligt bifogade underlag/ritningar, för MVS02RÄ033. HD5 Rivning/demontering av befintligt stål/vs/hvac mm, enligt bifogade beskrivningar.
Transportrullar och ställ till Transportör TR001 och TR002 Kiruna
Transportrullar och ställ till Transportör TR001 och TR002.
Service och underhåll av hissar i Kiruna, Malmberget & Luleå
Service och underhåll av LKAB:s hissar i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå. Avtalstiden är tre år med start 2019-04-01.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
LKAB Malmtrafik Gångjärnstapp och lock Kiruna
Tillverkning av gångjärnstapp och lock som reservdel till malmvagnar.
Löpande Prospekteringsborrning, MUJ Kiruna
Upphandlingen avser löpande prospekteringsborrning (diamantborrning) under perioden 2019 - 2022. Preminilär mängd 50 000 bm/år.
Takbryggor till brännarplanstaket Svappavaara
Byggnation av takbryggor brännarplanstaket i Svappavaara.
Fläktstativ och montage betongfundament f-stn Malmberget
4 fläktar placeras (varav 2 nya och två befintliga som flyttas från Kapten 815) i Kapten 740 och en i Kapten 815. -Byggnation av stativ och fundament för fläktar. -Montage av nya fläktar. -Montage och flytt av befintliga fläktar. -Täckning av hål efter flytt av befintliga fläktar. -Montage av portar.
Ny pumpgrop vid gaveln nedanför pumpstation KP153 Kiruna
Ny pumpgrop vid gaveln nedanför pumpstation KP153, även en del förbättrande åtgärder i och omkring pumpstation KP153.
Byggentreprenad - Friskluft Printzsköld Malmberget
Byggentreprenad: Brytningen från malmkroppen Printzsköld utgör en betydande del av den planerade råmalmsproduktionen i Malmberget. För att möjliggöra denna brytning enligt gällande produktionsplan så måste en god funktion och tillräcklig kapacitet i Printzskölds ventilationssystem säkerställas. För att kunna säkerställa tillräcklig kapacitet så måste befintligt ventilationssystem uppgraderas. Denna planerade uppgradering benämns som projekt ”Ventilation Printzsköld”. En av delarna i projekt ”Ventilation Printzsköld” omfattar nybyggnation av fläktstation under jord på nivå 500 område Printzsköld, benämnd Fläktstation PR500. En av delarna omfattar nybyggnation av en fläktvägg inklusive stålstativ på nivå 350 område Upland, benämnd Fläktstation UPL350. Tillhörande projektet är också en del mindre åtgärder och tätningar för att säkerställa luftflödet på nivå 350 och 400 område Upland. Detta projekt omfattar ovanstående tre delar.
Krafttransformatorer till Kapten panncentral Kiruna
Leverans av 2 st transformatorer.
Inbyggnad av koltransportör Kiruna Kulsinterverk 4
LKAB avser bygga in del av koltransportör vid KK4. Förfrågan avser demontage och montage enligt AB04, fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Högtrycksreturvattensystem (HRV) etapp 6, Kiruna kulsinterverk 3
LKAB avser byta ut delar av returvattensytemet i KK3 under ett antal etapper. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Nybyggnad förråd med entresolplan, Kiruna Kulsinterverk 4
LKAB avser köpa in ett nytt förråd för FRO:er och övrigt el material till KK4. Obs arbetet är uppdelat i två entreprenader varav denna omfattar BYGG.
Tillbyggnad av lokverkstad i Kiruna
LKAB har för avsikt att göra en utbyggnad av befintlig lokverkstad. Utbyggnaden kommer att placeras intill befintlig verkstad mot sjön Luossavaara och bestå av två spår invändigt för underhållsarbeten, spåren kommer att ansluta till befintligt spår norr om verkstaden. Uppdraget består utav att utföra en Geoteknisk undersökning inför projektering.
BYGG – LÅNGLINJEBANDGÅNGAR ETAPP 2 ÅR 2018 Kiruna
LKAB ska genomföra en större reinvestering i nya långlinjebandgångar etapp 2 mellan finkrossverk och fickbyggnadstopp på sovringsverket i Kiruna. Totalt kommer fyra transportörer byggas om med nya transportsträckor för TR001, TR002, TR003 och TR004. Denna entreprenad blir av större omfattning och innebär bland annat följande: Omfattande rivningsarbeten betong ca: 360 m3 Stora schaktmängder inkl. ev. bergschakt ca: 6000 m3 Stora betonggjutningar ca: 500 m3, samt bergförankring. Primär och sekundärstål ca: 110 ton. Nya klimatskärmar (tak, väggar, golv) för bandgångar, uppskattningsvis 2800m2 Prefabricerade bärdäck ca: 750m2. Förfrågningsunderlag för räkning kommer beräknas komma ut 2018-07-01.
Mediahålsborrning KUJ 2018 Kiruna
Mediahålsborrning KUJ 2018 Entreprenaden omfattar mediahålsborrning under jord i Kiruna. Entreprenaden delas in en huvuddel (HD) och en optionsdel: Huvuddel 1 Mediahål KUJ, Dränhål B1 och 20kv redundans Huvuddel 2 H02 (Option) Av ovanstående huvuddelar ingår de arbeten som omfattas av hu-vuddel 2 inte ursprungligen i kontraktsarbetena, utan dessa utgör en Option som endast kommer till utförande om Beställaren senast den 2018-12-01 väljer att utnyttja Optionen genom skriftligt avrop.
Projekt: KUJ, Hydraulisk spräckning. Objekt: diamantborrning nivå 1165 Kiruna
I Kiruna underjordsgruva pågår utveckling av metoder för spräckning av berg med hydrauliska metoder. Som en del i detta arbete ingår att i ett system med ca 50 meters mellanrum kärnborra hål där utrustning för spräckning kan placeras.
El-pannor, Kaptens Panncentral, Fabian 1250 Malmberget
Förfrågan enl NL09 för inköp av 2 st el-pannor (2x 1,2 MW) till Kaptens Panncentral i Malmberget.
PM07 förstärkning tak mediakulvert, och temporär takäckning av hål upptaget i valv, Kiruna
Entreprenaden omfattar PM07 förstärkning av tak mediakulvert, och temporär taktäckning av hål upptaget i valv Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontrakts-handlingarna.
Telfer, serviceplattform och spolvattenuttag- Kiruna Kulsinterverk 4
Entreprenaden omfattar tillverkning och montage av telfer till elfilter samt serviceplattform med tillhörande stege och spolvattenuttag till avgaspanna. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Röranläggning returvatten, sovringsverket Malmberget
Ett nytt rörvattensystem behöver anläggas i sovringsverket i Vitåfors.
Demontering bergtappar Fa1000 Malmberget
Fabian är för LKAB en mycket viktig gruva/malmkropp och står årligen för en väsentlig del av produktionen från Vitåfors gruva i Malmberget. Anläggandet av den nya nivån för Fabian på 1250 meter avvägning, dvs en utökning av befintlig huvudnivå M1250, pågår och kommer att etappvis tas i produktion med produktionsstart preliminärt under Q1-2019. Till denna nya nivå, på Fabian, skall 3 stycken Bergtappar installeras i tappslingor för utlastning av malm/gråberg till lastbilar/truckar för transport till befintliga krossanläggningar. Innan bergtapparna på nivå 1250m avv kan tas i drift måste de ovanliggande tapparna på nivå 1000m avv tas ur drift och helt demonteras mekaniskt, hydrauliskt, (elektriskt – ingår ej i denna förfrågan) och eventuell annan utrustning, vilket detta totala projekt omfattar. När detta är utfört kommer då bergstigar att anläggas från tappstället på nivå 1000m ned till de nya bergtapparna på nivå 1250m.
Tömning bergfickor m.m. Kirunagruvan, Kiruna
Det finns bergfickor från KS och KK2 som är avställda. Fickorna mynnar ut på CA230 i västra och östra stollen. På grund av att det dessutom finns bergfickor med tillhörande tapp som är i drift i den östra stollen, så vistas driftspersonal i direkt närhet till avställda bergfickor och tillhörande tappar/lockning på CA230. Detta innebär en arbetsmiljörisk då avställd bergficka inte kan anses säker i dagsläget på grund av vatteninträngning och eventuellt gods i fickan. Dessutom krävs en översyn av bryggor och tillträden till de före detta tapplägena på CA230 demonteras då även dessa innebär en arbetsmiljörisk att beträda i dagsläget. Tappnummer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, och 12 i Västra Stollen pluggas, tappar rivs, hytter/bryggor demonteras. Tappnummer: 5, 6, 7, 8 och 10 i Östra Stollen pluggas och tappen rivs.
Elentreprenad Kapten PC, Malmberget
Elentreprenad för installation av nya elpannor i befintliga Kapten panncentral ovan jord. I LKAB Malmberget pågår förlängning av huvudnivå M1250 till Fabian1250. Detta medför behov av utökad uppvärmningskapacitet av tilluft. Denna förfrågan avser elektrisk installation av tillkommande elpannor med kringutrustning belägna i Kapten panncentral. I entreprenaden ingår kraft- och belysningsinstallation med tillhörande kanalisation.
KS långlinjebandgångar etapp 2, mellan KS fickbyggnad och KC ficktopp m.m. Kiruna
Entreprenaden omfattar leverans och montage av ny el/styr- i sovringsver-ket långlinjebandgångar etapp 2, mellan KS fickbyggnad och KC ficktopp samt demontage av befintlig elutrustning, apparater och kablage. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontrakts-handlingarna.
Byte av omrörare i vattenverk i Öjebyn
Avser demontage av befintliga flockningsomrörare samt leverans och installation av nya flockningsomrörare med tillhörande utrustning. Vattenverk Degeränget är beläget i Piteå kommun, Taktvägen 9, Öjebyn.
Ny infiltrationsanläggning vid rastplats Polcirkeln i Jokkmokk
Objektet avser utförande av en ny infiltrationsläggning med tillhörande pumpstation på rastplats Polcirkeln ca. 7 km söder om Jokkmokk längs väg E45.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad/utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
6kV kablage MK3 – Pumpstation D289 Malmberget, Gällivare
Det är en ny redundant matning som skall förläggas i mark.
Nybyggnad av kylanläggning i Luleå
Nybyggnad av kylanläggning för livsmedelskyla.
Ombyggnad av luftbehandling på Svedjans avloppsreningsverk, Boden
Objektet består av ombyggnation av Luftbehandling i Svedjans avloppsreningsverk i Boden (Luft-, Rör samt SÖ-arbeten).
Fasadbyte del av centralförråd, Malmberget
Objektet omfattar fasadbyte på del av Centralförråd.
Ombyggnad av ventilation elrum Vitåfors Östra/Västra, Malmberget
Ombyggnation av ventilation till elrum för Vitåfors bergspel, Malmberget.
Mediajobb ventilation & vatten under jord, MUJ Malmberget
Omfattar nydragning av ventilation och vatten under jord i Malmberget. Avtalstid 2 år, med option 1 år.
Ombyggnad av industri i Vitåfors i Gällivare
Omfattar reparation, utbyte av några bärplåtar samt tilläggsisolering och pappläggning av taket till Minerals byggnad, Vitåfors industriområde.
Rivningar i Malmberget 2018
Orsaken till projektet är att gruvans industriområde breder ut sig i takt med brytningen. Detta medför att mark i Malmberget måste frigöras.
Nytillverkning av Bentonitmatare Kiruna
Nytillverkning av 3 st. bentonitmatare. Målas enligt korrosivitetsklass C2. Gällande föreskrift: AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar. Tillverkning enligt ritningar i bilaga. Ritningsnummer 1-2936-006 till 1-2936-022.
Byggledare, dynamisk förstärkning bandgång MUJ Kiruna
Projektet innebär att man genomför dynamisk förstärkning kring bandorten på VIRI 1040. Bakgrunden är den seismiska händelsen som skedde den 10 maj som efterföljdes av ett bergutfall i bandorten på ViRi 1040. Byggledare behövs för genomförande av projektet.
Tillbyggnad av verkstad i Luleå
Tillbyggnad av verkstad, lackering.
Service och underhåll av hissar i Kiruna, Malmberget & Luleå
Service och underhåll av LKAB:s person- och material-hissar i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå. Avtalstiden är tre år med start 2019-04-01.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad, kyltorn.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad lyftschakt KS Ängeln Kiruna
Översiktlig information om objektet m.m.Spelsalen för CA-bergspel B1-B8 är en av flera anläggningsdelar i Kiruna som är mycket känslig för produktionsstörningar. Vikten av att kunna lyfta material och utrustningar in och ut från spelsalen kan vara direkt produktionspåverkande. Lyft av last in till och ut från spelsalen i Sovringsverket utförs med travers KU00LY006/KU00LY010, i folkmun kallad ”Ängeln”, vars lyftsträcka är belägen på utsidan av husfasaden. Traversens tillgänglighet är mycket väderberoende då last kan få stora svängningar redan vid svag vind. Detta innebär att in- och uttransport av utrustningar, material etc. är mycket svåra att planera in i tid och kräver därmed även mycket samordning för både ordinarie verksamhet likväl för de investeringar som pågår i uppfordringsanläggningen. I syfte att eliminera hinder till lyft pga. ogynnsamma väder-förhållanden ska Projekt KS Ängeln bygga ett lyftschakt. I samband med detta arbeta ska även befintligt stålstativ ytbehandlas.
Byggentreprenad E15 Printzköld, Malmberget
Ny evakueringsfläktstation i befintlig byggnad: Brytningen från malmkroppen Printzsköld utgör en betydande del av den planerade råmalmsproduktionen i Malmberget. För att möjliggöra denna brytning enligt gällande produktionsplan så måste en god funktion och tillräcklig kapacitet i Printzskölds ventilationssystem säkerställas. För att kunna säkerställa tillräcklig kapacitet så måste befintligt ventilationssystem uppgraderas. Denna planerade uppgradering benämns som projekt ”Ventilation Printzsköld”. En av delarna i projekt ”Ventilation Printzsköld” omfattar ombyggnation av en evakueringsbyggnad på Tingvallskulle som heter E15.
Nybyggnad av Groventre Styrcentral och Groventre Automation/Media, Svappavaara
Nybyggnad av Groventre Styrcentral och Groventre Automation/Media, Svappavaara.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Ventilationsmontage Tappventilation - Fabian 1250 Malmberget
Montage och leverans av fläktar, kanaler och tillhörande utrustning för att tillgodose bl.a. tappventilation.
Media Värmeprimär långlinjebandgångar etapp 2 Kiruna
Mediaomdragning primärvärme & sugledning i sovringsverket Rum7 till ny media brygga långlinjebandgångar. - KS långlinjer etapp2.
Anläggningsarbeten reservutfrakt rågods Kiruna
Markarbeten (flytta vallar, ny väg etc, diken), betongfundament, asfaltering i samband med montage av ny rågodsutläggare (stacker) vid Leveäniemi kross och sovring.
Kraftmatning ovan jord Malmberget
LKAB Malmberget avser att förstärka friskluften i Printzskölds brytningsområde. I denna entreprenad ingår leverans och montage av kanalisation, kraft och Installation av 6 och 20 kV matningar samt tele och fiber.
Installation av gas-släcksystem Kiruna
LKAB har anlagt nytt ställverkshus för installation av el-drivsystem till nya kvarndrifter för varvtalsstyrning. El drivsystemet är kritiskt för tillgänglig anläggning och produktion i KA2 och behöver därför gassläcksystem installerat för att säkerställa tillgänglighet.
Projektering av anläggande av avfallskalkdeponi samt marktekniska undersökningar, Malmberget
LKAB har för avsikt att ansöka om tillstånd för anläggande av en avfallskalkdeponi inom industriområdet i Malmberget. Kalkavfallet uppkommer i rökgasreningen i LKAB:s pelletsverk, där kalk tillsätts rökgaserna för att rena svaveldioxid, fluorväte och klorväte. Kalkavfallet hanteras i slutna system varefter det transporteras till deponi. Avfallskalken klassas enligt avfallsförordningen (2011:927) som icke farligt avfall. Uppdraget omfattar: Utreda mest lämpliga placering av deponin - Utföra markteknisk undersökning för att säkerställa att 18–23§ i deponiförordningen uppfylls. Samt ge förslag på åtgärder om så inte är fallet. Ta fram lämplig utformning av deponin utifrån framkomna förutsättningar inklusive eventuell bottentätning, tipplatser för lastbilar, nedfart och vallar. Ta fram totalvolym och livslängd på deponin. - Utreda lämplig lakvattenhantering Utreda eventuella andra aspekter som bör beskrivas i den tekniska beskrivning som ingår i tillståndsansökan - Sammanställa den tekniska beskrivning över deponin som ska ingå i tillståndsansökan Rapportering: Resultatet ska utvärderas och redovisas i en dels i en samlad rapport, den tekniska beskrivningen men också i planritningar och PM. Med hänsyn till att redovisningen ska ingå i en tillståndsprövning så värdesätter LKAB en så tydlig och strukturerad rapportering som möjligt. Förutom den tekniska beskrivningen så ska utformningen av deponin illustreras med planritningar där tipplatser, vallar, höjder och volymer framgår. LKAB önskar även ett PM över de marktekniska undersökningarna som innehåller en lättöverskådlig resultatsammanfattning och en samlad bedömning av efterlevnaden av deponiförordningen.
Utbyte armaturer Kiruna Kulsinterverk 3 Kiruna
LKAB avser byta ut och utöka befintlig armatur vid inre och yttre kylarring i KK3. Ytterligare information framgår i förfrågningsunderlaget.
Utbyte armaturer vid Utfrakten, Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser byta ut och utöka belysningen i utfrakten KK2. Entreprenaden omfattar projektering, demontering och montage.
Traverskran filterhus, Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser köpa in en ny traverskran till filterhus KK2. Upphandlingen omfattar tillverkning, leverans och installation/montage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: