Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (6)
Gällivare (34)
Haparanda (4)
Jokkmokk (2)
Kalix (7)
Kiruna (72)
Luleå (21)
Pajala (1)
Piteå (9)
Älvsbyn (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 159 st.

Nybyggnad av datacenter (facebook) på Porsön, Luleå, etapp 3
Facebook började planera för en tredje serverhall i Luleå redan för ett år sedan men nu har Facebooks fastighetsbolag Pinnacle Sweden AB sökt bygglov för en tredje serverhall på Porsön, några kilometer norr om Luleå. Enligt Norrländska Socialdemokraten (NSD) så kommer Facebooks tredje serverhall i Luleå bli cirka 380 meter lång och ha en yta på cirka 31.000 kvadratmeter.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industrilokal samt kontor.
Renovering av vattenverket i Kiruna, etapp 1
Avser renovering av nuvarande filter i befintligt vattenverk. Förutom renovering av filter så innefattar entreprenaden även kalkhantering samt byte av ventiler. Objektet är beläget vid Vattenverket Tuolluvaara i Kiruna Kommun.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/laboratorium.
Ombyggnad av ridanläggning i Kiruna
Avser i huvudsak ombyggnad av tak i stall. I entreprenaden ingår bygg och installationsarbeten.
Nybyggnad av tvättinrättning i Gällivare
Avser nybyggnad av tvättpaviljong.
Nybyggnad industri Gruvstadspark del 2 Kiruna
Gruvstadspark del 2 omfattar en del av Kiruna centrum, en del av SJ-området samt en del av Bolagsområdet. Inom programområdet finns bland annat brandstationen, Bolagsskolan, Hjalmar Lundbohmsskolan, kyrkan och gallerian.
Gruvstadspark 2, etapp 4 Bolagsområdet mfl
Ett förslag till detaljplan för Gruvstadspark 2 etapp 4, finns utställt för granskning i Stadshuset i Kiruna under tidsperioden 8 mars – 2 april 2018. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Gruvstadspark 2, etapp 2 del av Centrum Kiruna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Gruvstadspark 2, etapp 3 del av SJ-området
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnader av industrilokal och förrådsbyggnad samt carport.
Tillbyggnad av industrihus i Övertorneå
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad industribyggnad lokverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industrihall samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Nybyggnad av miljöstation i Råneå
Nybyggnad av återvinningsbyggnad med förrådsutrymmen (2 varmförråd och 2 kallförråd) på ca 240 kvm BYA.
Rivningar i Malmberget 2018 del 2, Malmberget
Rivning av Bolagsområdet, Malmberget, samt gamla vattenverket på Repisvaara.
Inbyggnad koncentratupplag Leveäniemi
I Leveäniemi kross och sovring i Svappavaara genomförs f.n. detaljprojektering av en malmlada för rågodset/koncentratet i syfte att bemästra damningsproblemet. LKAB:s målsättning ör att publicera förfrågningsunderlag för mark- och byggarbeten 2018-12-17. Anbudsdag bedöms bli 2019-02-07. I nuläget bedöms de uppskattade mängderna bli 100 000 m3 schaktarbeten, 10 000 m3 fyllningsarbeten, 6 500 m3 betong och 520 ton armering. Vid ett eventuellt beslut om investering i LKAB:s styrelse i februari 2019 kommer entreprenaden Mark/Bygg omgående att upphandlas med planerat datum för entreprenadstart 2019-03-04. Förfrågningsunderlag för stålbyggnad (ca 1 250 ton) samt för mekaniska leveranser (horisontell bandtransportör mm) beräknas föreligga tidigt under Q1, 2019, med upphandling under mars och april beroende på styrelsens beslut. Upphandlingsdokumentation för installationsarbeten följer. Anläggningen ska vara färdigställd och tagen i drift under Q2, 2020.
KS långlinjebandgångar etapp 2, mellan KS fickbyggnad och KC ficktopp m.m. Kiruna
Entreprenaden omfattar leverans och montage av ny el/styr- i sovringsver-ket långlinjebandgångar etapp 2, mellan KS fickbyggnad och KC ficktopp samt demontage av befintlig elutrustning, apparater och kablage. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontrakts-handlingarna.
Nybyggnad förråd med entresolplan, Kiruna Kulsinterverk 4
LKAB avser köpa in ett nytt förråd för FRO:er och övrigt el material till KK4. Obs arbetet är uppdelat i två entreprenader varav denna omfattar BYGG.
Ny Lintelfer Nivå 320 Kiruna
I Kiruna underjordsgruva på Nivå 320 utförs linbyten för CA-bergspel B1-B8 med en Linbytarvagn. För att underlätta hanteringen vid av- och pålastning av ståltrummor på Linbytarvagnen, ska en lintelfer på nivån installeras.
Tillbyggnad av lokverkstad i Kiruna
LKAB har för avsikt att göra en utbyggnad av befintlig lokverkstad. Utbyggnaden kommer att placeras intill befintlig verkstad mot sjön Luossavaara och bestå av två spår invändigt för underhållsarbeten, spåren kommer att ansluta till befintligt spår norr om verkstaden. Uppdraget består utav att utföra en Geoteknisk undersökning inför projektering.
Ombyggnad BYGG, MEK, MEDIA – LÅNGLINJEBANDGÅNGAR ETAPP 2, FAS 2
LKAB ska genomföra en större reinvestering i nya långlinjebandgångar, etapp 2 - fas 2, mellan finkrossverk och fickbyggnadstopp på sovringsverket i Kiruna. Totalt kommer fyra transportörer byggas om med nya transportsträckor för TR001, TR002, TR003 och TR004. Denna entreprenad blir av större omfattning och innebär bland annat följande: Primär och sekundärstål till ny bandgång, ca: 350 ton. Rostfritt golv och rostfria rännor under bandtransportörer, ca 1800 m2. Nya klimatskärmar (tak, väggar, golv) för bandgångar, uppskattningsvis 2000 m2. Rivning och håltagning av befintliga byggnadsdelar kring fickbyggnadstopp och spännstation. Nybyggnation av 4st delvis kompletta bandtransportörer, totalt ca 650m, inklusive fyra separata idrifttagningar. Media i den nya bandgången Förfrågningsunderlag för räkning beräknas komma ut i December 2018.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Löpande Prospekteringsborrning, MUJ Kiruna
Upphandlingen avser löpande prospekteringsborrning (diamantborrning) under perioden 2019 - 2022. Preminilär mängd 50 000 bm/år.
Service och underhåll av hissar i Kiruna, Malmberget & Luleå
Service och underhåll av LKAB:s hissar i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå. Avtalstiden är tre år med start 2019-04-01.
Ombyggnad på våning 2 FoU station Malmberget, Vitåfors
Del 1: Inbyggnad beredningsrum (väggar, tak, ventilation) 2 av väggarna finns givna men övriga två väggar samt tak måste kompletteras. Del 2: Avskilt utrymme (endast ljudisolerade väggar) inget tak eller ventilation på den här delen. Del 3: Befintligt rum (rivning vägg samt uppbyggnad av ny vägg på annan plats).
Elentreprenad Kapten PC, Malmberget
Elentreprenad för installation av nya elpannor i befintliga Kapten panncentral ovan jord. I LKAB Malmberget pågår förlängning av huvudnivå M1250 till Fabian1250. Detta medför behov av utökad uppvärmningskapacitet av tilluft. Denna förfrågan avser elektrisk installation av tillkommande elpannor med kringutrustning belägna i Kapten panncentral. I entreprenaden ingår kraft- och belysningsinstallation med tillhörande kanalisation.
Värme KK17 LKAB Kiruna
Värme till ventilationsaggregat KK17 Kiruna.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Haparanda
Avser ombyggnation av det befintliga avloppsreningsverket i Kukkola.
Ny infiltrationsanläggning vid rastplats Polcirkeln i Jokkmokk
Objektet avser utförande av en ny infiltrationsläggning med tillhörande pumpstation på rastplats Polcirkeln ca. 7 km söder om Jokkmokk längs väg E45.
Rörentreprenad - projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Objektet är beläget ovan jord inom Vitåfors industriområde. I projektet ”BUV FILTER 10” utökas antalet vakuumfilter med tillhörande applikationer i pelletsverk BUV. Denna entreprenad avser nya rörsystem och kringutrustning i BUV. Rördragning kommer ske inomhus på filterplan (+240.500), transportörplan (+243.400), vakuumpumpplan (+249.000) och vattenlåsrum i BUV (+253.250). Det som ingår i entreprenaden är rörinstallationer av stålrör, slang, godsslang med rörstöd och följestål, inväxlingar mot befintliga ledningar, tillverkning och montage av rörsmide etc. För montage krävs vissa håltagningsarbeten och betong-arbeten för undergjutning av fotplåtar samt anslutning av smiden mot befintlig byggstomme.
Ombyggnad av ventilation elrum Vitåfors Östra/Västra, Malmberget
Ombyggnation av ventilation till elrum för Vitåfors bergspel, Malmberget.
Mediajobb ventilation & vatten under jord, MUJ Malmberget
Omfattar nydragning av ventilation och vatten under jord i Malmberget. Avtalstid 2 år, med option 1 år.
Ombyggnad av industri i Vitåfors i Gällivare
Omfattar reparation, utbyte av några bärplåtar samt tilläggsisolering och pappläggning av taket till Minerals byggnad, Vitåfors industriområde.
Tillverkning och montage av 3st portar Svappavaara
Portarna (3 st) till primärkrossen i Svappavaara behöver bytas ut. Portarna som ska bytas ut innefattar 2 st truckportar samt en maskinport.
Byggledare, dynamisk förstärkning bandgång MUJ Kiruna
Projektet innebär att man genomför dynamisk förstärkning kring bandorten på VIRI 1040. Bakgrunden är den seismiska händelsen som skedde den 10 maj som efterföljdes av ett bergutfall i bandorten på ViRi 1040. Byggledare behövs för genomförande av projektet.
Allmän kraft och belysning Sovring vulkhus och mediabrygga, Kiruna
Projektet KS långlinjer etapp 2 innebär att anlägga en ny långlinjebandgång mellan finkrossverk och sovringsverk. KC00TR001-4 tillhör röda linjen eftersom de förbinder gruva med förädling. Anläggningen förväntas vara driftöverlämnad 2020. Denna förfrågan är en del av detta projekt och upphandlas separat för att skapa förutsättningar för ett effektivt anläggande. Orientering om el-entreprenaden LKAB avser att köpa in el utrustning samt montage av denna för att förse två nya byggnadsdelar med allmänkraft och belysning. I förfrågan ingår även nyanläggning av fiber och telekabel samt nyinstallation, skarvning och omkoppling av befintligt kablage.
Byte Transformator, Ny AKB, Demontage STV, Kablage samt kanalisation Kiruna
Projektet syftar till att modernisera samt sanera Allmänkraft och belysning i Truck Stollen som tillhör Sovringsverket Kiruna. Mekaniska underhållsarbeten för Tappar i Truck Stollen är planerade att påbörjas i närtid därav har man beslutat att upprusta Allmänkraft och be-lysning samt demontera det som inte används.
Service och underhåll av hissar i Kiruna, Malmberget & Luleå
Service och underhåll av LKAB:s person- och material-hissar i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå. Avtalstiden är tre år med start 2019-04-01.
Sanering och Materialinventering i Malmberget 2018 del 2 Malmberget
Sanering och materialinventering av 82 enfamiljs- och flerfamiljsbostäder samt verksamhetslokaler. Entreprenaden ligger som grund inför entreprenaden Rivning i Malmberget 2018 del 2.
Sanering och materialinventering i Malmberget 2019
Sanering och materialinventering i Malmberget 2019. Projektet består av ca 160 fastigheter av blandade typer.
Tillbyggnad av industrihus i Jokkmokk
Tillbyggnad av tak på industrilokal.
Upphandling av Stoftmätningar DU-anläggningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2019
Uppdraget syftar till att genomföra stoftmätningar i dammutsugningskanaler vid LKAB:s anläggningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2019. Mätningarna ska genomföras vid normal drift i anläggningarna och utföras enligt standarder och anvisningar som beskrivs i SS-EN 132 84-1 och SS-ISO10780 för rökgasflöde samt enligt Värmeforsks Mäthandbok (2005) för rökgasflödesbestämning. I bilaga 1-3 redovisas de mätplatser där mätningar ska göras.
Diamantborrning (2019 66 650bm) (2020 94 250bm) (KUJ, SVP) Kiruna
Upphandling av diamantborrning KUJ, SVP Styrd borrning.
Tillverkning och montage av nytt bjälklag för nytt ventilationsaggregat i KK2 Kiruna
Tillverkning och montage av nytt bjälklag för nytt ventilationsaggregat i KK2.
Lyftutrustning till Lina Älv Pumpstation Malmberget
Lyftutrustning till Lina Älv Pumpstation.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Rondering av elmotorer, CF Kiruna
LKAB kommer starta upp en pilot med rondering av elmotorer. Piloten består av 13 elmotorer enligt bifogad lista. Piloten kommer pågå under tre (3) månader. Efter genomförd pilot kommer LKAB ta ställning till om ytterligare ca 100 elmotorer i Kiruna ska ingå i ordinarie ronderingsuppdrag.
Media Värmeprimär långlinjebandgångar etapp 2 Kiruna
Mediaomdragning primärvärme & sugledning i sovringsverket Rum7 till ny media brygga långlinjebandgångar. - KS långlinjer etapp2.
Montage av tätvattenpump anrikningsverket Malmberget
Montage av tätvattenpump Anrikningsverket Malmberget.
Tillverkning och leverans av skrotgaller till förtjockare Kiruna Kulsinterverk 3 Kiruna
LKAB avser köpa in ett skrotgaller till förtjockare i KA3. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Tillverkning och leverans av skrotgaller till förtjockare Kiruna Kulsinterverk 4 Kiruna
LKAB avser köpa in ett skrotgaller till förtjockare i KK4. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Emissionsmätningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2019
LKAB avser upphandla Emissionsmätningar: stoft- och gasmätningar i LKAB:s pelletsverk i Kiruna, Malmberget och Svappavaara för 2019.
Installation av gas-släcksystem Kiruna
LKAB har anlagt nytt ställverkshus för installation av el-drivsystem till nya kvarndrifter för varvtalsstyrning. El drivsystemet är kritiskt för tillgänglig anläggning och produktion i KA2 och behöver därför gassläcksystem installerat för att säkerställa tillgänglighet.
Projektering av anläggande av avfallskalkdeponi samt marktekniska undersökningar, Malmberget
LKAB har för avsikt att ansöka om tillstånd för anläggande av en avfallskalkdeponi inom industriområdet i Malmberget. Kalkavfallet uppkommer i rökgasreningen i LKAB:s pelletsverk, där kalk tillsätts rökgaserna för att rena svaveldioxid, fluorväte och klorväte. Kalkavfallet hanteras i slutna system varefter det transporteras till deponi. Avfallskalken klassas enligt avfallsförordningen (2011:927) som icke farligt avfall. Uppdraget omfattar: Utreda mest lämpliga placering av deponin - Utföra markteknisk undersökning för att säkerställa att 18–23§ i deponiförordningen uppfylls. Samt ge förslag på åtgärder om så inte är fallet. Ta fram lämplig utformning av deponin utifrån framkomna förutsättningar inklusive eventuell bottentätning, tipplatser för lastbilar, nedfart och vallar. Ta fram totalvolym och livslängd på deponin. - Utreda lämplig lakvattenhantering Utreda eventuella andra aspekter som bör beskrivas i den tekniska beskrivning som ingår i tillståndsansökan - Sammanställa den tekniska beskrivning över deponin som ska ingå i tillståndsansökan Rapportering: Resultatet ska utvärderas och redovisas i en dels i en samlad rapport, den tekniska beskrivningen men också i planritningar och PM. Med hänsyn till att redovisningen ska ingå i en tillståndsprövning så värdesätter LKAB en så tydlig och strukturerad rapportering som möjligt. Förutom den tekniska beskrivningen så ska utformningen av deponin illustreras med planritningar där tipplatser, vallar, höjder och volymer framgår. LKAB önskar även ett PM över de marktekniska undersökningarna som innehåller en lättöverskådlig resultatsammanfattning och en samlad bedömning av efterlevnaden av deponiförordningen.
KS Rostigt golv LL1-4 montage klämfäste Kiruna
Entreprenaden omfattar montage av klämfästen till bangången mellan sovringsverk och finkross. Klämfästen ska monteras under golvet i bandgången och säkra upp befintliga IPE80. Entreprenaden omfattar även lagning av hål i golvet som lagas från undersidan av bandgång. Lagningen av hål ska ske på löpande pris och ett kvadratmeterpris för lagat hål ska bifogas. Allt arbete kommer ske på hög höjd och fallsele krävs för Entreprenaden.
Gaslarmsystem med tillhörande underhåll och service Kiruna
Gaslarmsystem med tillhörande underhåll och service.
Inbyggnad rågodslager Svappavaara, mark- och betongarbeten Kiruna
Inbyggnad koncentratupplag Leveäniemi, Mark och betongarbeten.
Förbättra ventilation i KK2 och KK3 Rull- och filterhus, Kiruna
Inköp och montage av nytt ventilationsaggregat med kanaldragning i KK2. Olika utomhusarbeten bl a demontage och montage av ventilationskanal samt stativ och gångplan för fasadfläktar i KK3.
Ombyggnation KS09TA021 Kiruna
K Sovringsverk får tilluft med hjälp av tilluftsfläktar där KS09TA021 är en av dessa. Tilluftsfläkt KS09TA021 och tillhörande värmebatterier och filter ska bytas ut och placeras i nybyggt fläktrum på en mera servicevänligt och lättillgänglig placering och ny uppkoppling mot överordnat SÖ-system.
DU-Kanalsystem KUJ 833 Kiruna
KUJ avv 833 leverans och montage av dammutsugningskanaler med tillhörande spjäll och inspektionsluckor.
Utbyte FRO till kilndriften, Kiruna kulsinterverk 2
LKAB avser byta ut befintligt drivsystem till kilndriften KK2. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Utbyte FRO till processgasfläktar 32FL019 och 050, Kiruna Kulsinterverk 3 Kiruna
LKAB avser byta ut befintligt drivsystem till processgasfläktar KK3.
Utbyte armaturer vid Utfrakten, Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser byta ut och utöka belysningen i utfrakten KK2. Entreprenaden omfattar projektering, demontering och montage.
Traverskran filterhus, Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser köpa in en ny traverskran till filterhus KK2. Upphandlingen omfattar tillverkning, leverans och installation/montage.
Byte av ställverk Anrikningen, Malmberget
Byte av ställverk i Anrikningen, Malmberget. I denna entreprenad ingår projektledning, upprättande av förfrågningsunderlag, elkonstruktion, demontage handlingar, relationshandlingar, idriftagning av nya ställverket och Riskanalys 1 & 2, CE/ tekniska filen.
Hissautomater Centralförråd, Malmberget
Centralförrådet LKAB Malmberget avser att byta ut 12 st skepp med hyllor mot hissautomater.
Demontage av gammal produktionsutrustning Kiruna
Demontage av gammal produktionsutrustning.
Elentreprenad Fläktstation, Printzsköld 500 Malmberget
Denna förfrågan avser leverans och montage av kablar och apparatlådor för inkoppling av en ny fläkt med tillhörande utrustning i samband med utbyggnad av fläktstationen på Printzsköld 500 m.avv. I entreprenaden ingår även Allmän kraft och belysning samt nödvändig kanalisation.
Rörentreprenad KV522 Kiruna
Det förekommer problem med frysningar vid tilluftsbatterierna för KV522 och det är beslutat att åtgärda problemen innan kommande vinter.
Diamantborrning (2019 66 650bm) (2020 94 250bm) (KUJ, SVP) Kiruna
Diamantborrning KUJ, SVP, Styrd borrning KUJ 2019 66 650 bm 2020 94 250 bm.
Elentreprenad Fläktstation, Upland 350, Malmberget
Elentreprenad Fläktstation, Upland 350: I LKAB Malmberget pågår projekt Ventilation Printzsköld. Avsikten med detta projekt är att utöka och förbättra ventilationen till Printzskölds brytningsområde underjord. Denna förfrågan avser leverans och elektrisk installation av utrustning till en ny fläktstation belägen på Upland 350 m avv.
Elmontage processvatten sovringsverket, Malmberget
Elmontage processvatten sovringsverket, Malmberget
Elentreprenad, Pumpstation, Fabian 1250, Malmberget
Elmontage pumpstation FA1250, Malmberget.
Bygg-Mek entreprenad KP57 Kiruna
Entreprenaden handlar om att komplettera befintligt gjutning samt påläggssvetsa rörstöden. Observera att detta gäller samtliga pumpplatser totalt 7st ställen i pumpstation KP57 som ska åtgärdas.
Tillverkning och leverans av stativ till dartventiler, Kiruna Anrikningsverk 3
Förfrågan avser tillverkning och leverans av 5st stativ till dartventiler, placerade i Kiruna anrikningsverk 3.
Nybyggnad av verkstad i Luleå
Förhandsbesked för nybyggnad av verkstad och garage.
CA-Spel B2 Byggarbeten Kiruna
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etageberg-spelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Pro-jektet"). Denna entreprenad omfattar byggarbeten under jord samt i Kiruna Sovringsverk inom projektets etapp 3, renovering Bergspel B2 (”Ob-jektet”).
CA-Bergsspel B2 Mekentreprenad - 898 Kiruna
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Projektet"). Denna entreprenad omfattar mekarbeten för ombyggnad och renovering av skippåmatningsnivå -898 för linje B2 (”Objektet”). Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kon-traktshandlingarna.
Ombyggnad av utmatning från siktficka KC13 & KC14 Kiruna
Beställaren avser att i K Finkrossverkets sektion 13 och 14, driftsätta en avstängd, och tidigare använd utmatningsöppning till KS00TR009. Samt även anlägga en ny utmatningsöppning till KS00TR112 Objektet avser, tillverkning, leverans, montage, ombyggnad och medverkan vid driftsättning av lucka och ränna Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
Reparationer Mediaschakt, MUJ, Malmberget
Beställaren avser göra reparationer i Mediaschaktet i gruvan Malmberget.
Borrning och ingjutning av koaxialkabel Kiruna
Borrning enligt teknisk beskrivning.
Bygg - Projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Byggentreprenad, Malmberget. LKAB vill öka produktionen i Malmbergets Pelletverk BUV, och vill härmed bygga ut anläggningen med ett 10:e filter.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: