Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kronobergs län

Alvesta (5)
Lessebo (7)
Ljungby (5)
Markaryd (5)
Tingsryd (1)
Växjö (21)
Älmhult (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av vattenverk i Älmhult
Avser om- och tillbyggnad av vattenverk. Ny processbyggnad skall anläggas samt att nuvarande processbyggnad byggs om för att anpassas till den nya beredningsprocessen. Samt en allmän upprustning och anpassning av byggnads-, maskin, el-, vvs- och ventilationsinstallationer. Befintlig personal- och stödbyggnad rivs och en ny personalbyggnad anläggs. Den nya personalbyggnaden skall eventuellt också innehålla kontorslokaler för hela VA-avdelningen. Solcellsinstallationer kommer att upphandlas separat av byggherren.
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny verksamhetsmark i Moheda, Alvesta
Planen avser ny verksamhetsmark i Moheda tätort för Moheda 4:206 och Moheda 1:40. Samt utbyggnad av befintlig verksamhet på Moheda 4:219. Området omfattar ca 3 ha.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av industri samt kontor, personalutrymmen och butik. Kommer även att rivas byggnader på området.
Nybyggnad av industrilokal, handelshus och kontor i Åseda
Detaljplanen är godkänd. Mark på ca 22 ha som planläggs för industriändamål, lokaler för handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av industrilokal i Åseda
Planens syfte är att möjliggöra för en expansion av Åsedas näringsliv och tillgodose efterfrågan på mark för industriändamål.
Nybyggnad av kontor och lager i Växjö
Nybyggnad av lager och kontor.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge kommun
Avser schakt, sortering, transport samt återfyllning av utfyllnadsområdet. Dessutom ingår en sanering och selektiv rivning av fd glasbruksdelar inne i byggnaden. Omfattar schakt och sortering av ca 7500 m3, borttransport av ca 4 500 m3.
Tillbyggnad av industrihus i Lessebo
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av pumpstation i Växjö
Avser nybyggnad av pumpstation för att undvika översvämningar på gatorna i Växjö vid kraftigt regn. Tanken är att det ska byggas i korsningen Södra Järnvägsgatan/Liedbergsgatan.
Nybyggnad av lager i Växjö
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Nybyggnad av industribyggnad.
Ny rens- och sandhantering reningsverket i Alvesta
Avser byggnation av ny rens och sandhantering vid Alvesta reningsverk.
Nybyggnad av bryggeri och en bistro i Kristineberg, Växjö
Avser nybyggnad av bryggeri och en bistro. Projektet ligger på is. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industri.
Sanering av metallindustri i Hovmantorp
Planer finns för saneringsarbeten vid Malmens metallfabrik. Byggstart tidigast 2020
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivning av äldre industrilokal inom Kv Aspebacken.
Nybyggnad av stall i Växjö
Avser nybyggnad av stall med plats för 9 hästar.
Ombyggnad av el & styr i avloppsreningsverk i Vislanda
Upptaget i kommunens investeringsplan. Omfattar även åtgärder för slamhanteringen.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk. Tidigast byggstart 2020.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av tvätthall i Växjö
Nybyggnad av spolhall.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industribyggnad.
Leverans av en rökgas, Växjö
Projektet avser en leverans av en rökgas.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Älmhult
Nybyggnad av lagerbyggnad - uppförande av lagertält.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Älmhult
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Växjö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Lessebo
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Rivning av förråd i Lessebo
Ansökan om rivningslov av förråd.
Tillbyggnad av lasthus i Markaryd
Ansökan om tillbyggnad av lasthus.
Tillbyggnad av förråd i Alvesta
Tillbyggnad av förråd för nytt fläktrum.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av stall i Växjö
Tillbyggnad av stall.
Tillbyggnad av skärmtak i Åseda
Tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älmhult
Ut- och invändig ändring av industri-kontors-och lagerbyggnad.
Ombyggnad av bryggeri i Ljungby
Ändrad användning av lokal till destilleri samt uppförande av skylt.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ändring av planlösning.
Rivningslov
Ansökan om rivningslov för byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Nybyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Markaryd
Fasadändring på lager/-industribyggnad.
Evedals Hållplats 1
Fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser utbyggnad av ventilation.
Nybyggnad av lager i Växjö
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av ett lasthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: