Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kronobergs län

Alvesta (9)
Lessebo (5)
Ljungby (14)
Markaryd (12)
Tingsryd (11)
Växjö (22)
Älmhult (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lastvagnsanläggning i Växjö
Avser nybyggnad av lastvagnsanläggning.
Nytt indutriområde i Eka i Ljungby
Avser industriområde på ca 50 hektar.
Nybyggnad av industri i Uppvidinge
Planer finns för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av panncentral i Tingsryd
Avser nybyggnad av panncentral i Linnaryd, samt bygga fjärrvärmeledningar från befintlig fjärrvärmenät och va-ledningar fram till panncentral.
Nybyggnad av lager och kontor i Växjö
Nybyggnad av lager/kontor och skärmtak.
Ev. nybyggnad av företagsby m.m.i Växjö
Inget beslut taget. Igångsättning ej fastställd. Kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av lager i Växjö
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av omlastningslager.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Växjö
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av bryggeri och en bistro i Kristineberg, Växjö
Avser nybyggnad av bryggeri och en bistro. Omfattning oklar.
Sanering av metallindustri i Hovmantorp
Planer finns för saneringsarbeten vid Malmens metallfabrik.
Ev sanering av förorenad mark vid sågverk i Ljungby kommun
Sanering av Dioxin och ev klorfenoler
Nybyggnad av kallager i Ljungby
Nybyggnad av kallager.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk. Tidigast byggstart hösten 2020.
Tillbyggnad av reningsverk i Älmhult
Avser tillbyggnad av maskinrum vid reningsverk
Nybyggnad av virkesmagasin i Lessebo
Förlängning av virkesmagasin.
Nybyggnad av tvätthall i Ljungby
Nybyggnad av tvätthall med gds-platser.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring ny port.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om nybyggnad av tält.
Tillbyggnad av lastkaj i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad/utbyggnad på befintlig lastbrygga.
Ombyggnad av soprum i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från cykelförråd till avfallsutrymme.
Ombyggnad av soprum i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förråd till soprum, fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Växjö
Fasadändring, upptagande av port.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, tälthall.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av förråd i Alvesta
Bygglov för om- och tillbyggnad av annan byggnad.
Tillbyggnad av silo i Markaryd
Tillbyggnad med silo.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ljungby
Uppförande av ny återvinningsstation samt plank.
Nybyggnad av pumpstation i Alvesta
Uppförande av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av förråd i Alvesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad.
Rivning av förråd i Markaryd
Rivning av komplementbyggnad/förråd.
Rivning av förråd i Alvesta
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Växjö
Nybyggnad av komplementbyggnad, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2023-01-30.
Nybyggnad av förråd i Växjö
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Älmhult
Nybyggnad av 2 styck väderskydd vid busshållplats.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av lagertält samt rivning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Växjö
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Växjö
Nybyggnad av lekstuga.
Nybyggnad av skärmtak i Växjö
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Växjö
Nybyggnad av skärmtaksförråd och tillbyggnad av såghus/lager med skärmtaksförråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alvesta
Igensättning av fönster samt installation av port och dörr.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Nybyggnad av lagerbyggnad med tillhörande personalutrymme.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Liten tillbyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av kylanläggning i Växjö
Påbyggnad och rivning av kylanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Markaryd
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ändring av fasad på förråd
Fasad- och takutformningsändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Växjö
Fasadändring med igensättande av entréparti och ändrad fasadbeklädnad/färgsättning samt nytt ventialtionsaggregat.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ljungby
Fasadändring på industribyggnad samt rivning av del av byggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Växjö
Fasadändring, ändrad färgsättning.
Nybyggnad av panncentral i Markaryd
Gjutning av betongplatta för montering av panna.
Invändig ändring av Lokal
Ansökan om bygglov.
Tillbyggnad av lager
Ansökan om bygglov.
Nybyggnad av förråd i Markaryd
Avser nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av verkstad i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd - ändring bärande konstruktion.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, ventilation.
Tillbyggnad på skjutfält i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bilverkstad, skärmtak och skärmvägg.
Pumpstationsrenovering i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Tak- och fasadunderhåll pumpstationer i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Täta lock alla vattenverk i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: