Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga.
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Projektet ligger vilande på obestämd tid.
Ombyggnad av reningsverk i Vimmerby
Ombyggnaden syftar till att möta ökad belastning från industrin. Projektet ska utföras som en totalentreprenad med samverkansform partnering. Uppskattad kostnad.
Sanering av glasbruk i Nybro
Sanerig av Gadderås fd glasbruk
Nybyggnad av vattenverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av ett vattenverk med en produktionskapacitet på minst 4000 kvm dricksvatten per dygn.
Nybyggnad av torkanläggning i Orrefors
Bygglov - nybyggnad av 6st virkestorkar.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Tillbyggnad samt renovering av Heda Ridklubb i Västervik
Renovering och tillbyggnad av Heda Ridklubb. Rivning av delar i häststall etc. Renovering häststall. Tillbyggnad sadelkammare, tvättstuga etc. Tillbyggnad av skärmtak och gång till spånförråd. Tillbyggnad av skärmtak och väggar mot syd-öst.
Ombyggnad av pumpstation i Gårdby, Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Omläggning av tak på lagerbyggnad i Mörbylånga
Avser takbyte på befintlig lagerbyggnad om 1650 kvm.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad. Ingen byggstart under 2018.
Nybyggnad av skärmtak samt rivning av förråd i Vimmerby
Rivning av oisolerat förråd. Nybyggnad av skärmtak samt asfaltering av ytor.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
ändrad användning, ombyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av bageri i Kalmar
Ändring av kontor till bageri.
Nybyggnad av panncentral i Mönsterås
Nybyggnad bygglov för nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av sophus/miljöhus i Emmaboda
Nybyggnad av sophus på skolområdet i Vissefjärda.
Ombyggnad av kontorsbyggnad till gym i Mörbylånga
Ombyggnad av gammal banklokal till gym.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerbyggnad, del av dokumentet 5.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - nybyggnation av pelletsfabrik.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad-/kontorslokal, del av muttern 1.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av personalutrymmen och personallokal samt rivning av befintligt personalutrymme.
Rivning av pumpstation i Emmaboda
Emmabo 1:616, ansökan om rivningslov för pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Etablering av personalvagn/förrådsvagn, tidsbegränsat lov 20/8 2018 - 30/11 2018.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring av industri samt rivning.
Utvändigt underhåll av panncentral i Kalmar
Fasadändring av panncentralbyggnad.
Ombyggnad av skärmtak i Mönsterås
Fasadändring inglasning av uteplats, samt byte till nytt plasttak.
Ombyggnad av panncentral i Kalmar
Fasadändring samt ombyggnad av panncentral.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring samt skyltar, 3 st.
Rivning av förråd i Emmaboda
Humlebäck 1:7, ansökan om rivningslov för äldre byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Inredning av kontorslokal samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Isättning av två vertikala portar i lokal vid Baltic Offshore Kalmar AB.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av 2 st förrådstält.
Nybyggnad av panncentral i Västervik
Nybyggnad av 3 panncentraler Gunnebo 15:5,15:1,15:4.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Tillbyggnad av förråd i Emmaboda
Begravningsplatsen 1, bygglovansökan för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Bodetablering och materialupplag.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nybro
Bygglov - fasadändring montage av port.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd (tält).
Nybyggnad av lastkaj i Kalmar
Anläggning av lastplats och parkeringsplats samt två skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Högsby
Ansökan om bygglov för spånfilteranläggning.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av väderskydd med fast tak.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av väderskydd och tak för cykelparkering, rivning av befintligt väderskydd, uppförande av stödmur.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av miljöhus, carport, parkeringsplatser, plank solceller på tak samt rivning av garage.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av pumpstationer samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak på automatstation samt rivning av befintligt.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av tvätthall med skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation (skråla pumpstation).
Nybyggnad av pumpstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Oskarshamn
Nybyggnation av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Om- och tillbyggnad av bef källarutryme till ledningscentral.
Utvändigt underhåll av lager i Kalmar
Rivning av förrådsdel och fasadändring av lagerlokal samt nybyggnad av stödmur.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av förråd i Mörbylånga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Oskarshamn
Tillbyggnad av lunchrum.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av mindre carport.
Tillbyggnad av stall i Mönsterås
Tillbyggnad av stallar för värphöns.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Uppförande av byggbod.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Västervik
Uppförande av utrymningstrappor samt räcken.
Nybyggnad av cistern i Västervik
Uppställning av diselcistern.
Tillbyggnad av frysanläggning i Emmaboda
Vissefjärda 16:10, bygglovsansökan för utbyggnad kyl-och frysrum samt altan.
Ombyggnad av lager i Kalmar
Väsentlig ändring av planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
ändrar planlösning industibyggnad,ändring av ventilation samt installation av rökkanal.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerhall för asfaltsförvaring på 10x20kvm.
Rivning av laboratorium i Kalmar
Rivning av byggnad, Kalmarsundslaboratoriet.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ombyggnad av kontor till en lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: