Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tillverkningsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 20 000 kvm.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Vid Rössmålavägen, med infart från Allmogevägen.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Nordöstra delen av samhället, norr om Emån.
Markområde för handel och lättindustri, Hultsfred
Planens syfte är att ändra markanvändningen från storindustri till lättindustri, det vill säga verksamheter, handel och kontor samt drivmedelsanläggningar för att möjliggöra nyetableringar och utvidgningar av befintliga verksamheter inom området. En nydaning av industriområdet medför även att trafiksituationen och dagvattenhanteringen ses över och förbättras i detaljplanen. Planområdet ligger cirka 1 kilometer nordväst om Hultsfreds centrum.
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Projektet ligger vilande på obestämd tid.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Eventuell sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad på 1600 kvm.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Tillbyggnad av bilprovning i Kalmar
tillbyggnad av bilbesiktning till lastbilsverkstad.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Avser sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk.
Återuppbyggnad av ladugård i Västervik
Återuppbyggnad av ladugård för dikor efter brand.
Ombyggnad av äldreboende i Mönsterås
Objektet avser ombyggnad av f.d kök hus G Allégården i Mönsterås till lokaler för hemtjänsten. Bruttoarea är ca 260 m2 samt tillkommande cykeltak och bilparkeringar.
Nybyggnad av vattenverk i Vimmerby
Man kan ej ange en byggstart.
Om- och tillbyggnad av ridskolestall
Ombyggnad av cirka 20 boxar samt ny inredning i ridskolestall och tillbyggnad av samma ridskolestall med utrymme för tvätt/ tork och hästskötsel.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad. Ingen byggstart under 2019.
Nybyggnad av skärmtak samt rivning av förråd i Vimmerby
Rivning av oisolerat förråd. Nybyggnad av skärmtak samt asfaltering av ytor.
Rivning av fd glasbruk i Nybro
Tidigare verksamhet har medfört att byggnader och mark har förorenats med i huvudsak metallerna arsenik, bly och zink. Byggnaden som ska rivas uppgår till ca 1 150 m² och efterbehandling av förorenat område (sanering) avser hela byggnaden.
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthall och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industrilokal med lager och kontor.
Nybyggnad av industritält i Mörbylånga
Nybyggnad av industritält över befintlig spolplatta.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Byggherren avvecklar deras kalkstensbrott och river två mindre byggnader i brottet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Kalmar
Fasadändring av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Fasadändring och tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av bilverkstad i Västervik
Installation/ändring av va lokal.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Installation/ändring av ventilation industribyggnad.
Tillbyggnad av panncentral i Högsby
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av panncentral.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Avser nybyggnad av ett mindre lager.
Nybyggnad av bilverkstad i Nybro
Bygglov - upplag/bildemontering Bjälken 8,11.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av pumpstation för avlopp.
Nybyggnad av pumpstation i Nybro
Bygglov - pumpstation avlopp.
Nybyggnad av lager i Västervik
Bygglov nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/förråd.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus samt skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av industrihus i Mönsterås
Nybyggnad av industrilokal (flytt av befintlig byggnad).
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av magasin.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält samt rivning av 2 förrådstält.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Ändring av planlösning och skyltar, 6st.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av magasin i Västervik
Om- och tillbyggnad av magasin och brygga.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Rivning av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Rivning av förråd i Hultsfred
Rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av förråd, (sophantering) 22kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Västervik
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av spolplatta.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tilllbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Väsentlig ändring av brandskydd.
Rivning av industrihus i Oskarshamn
Projektet avser rivning av del av industribyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: