Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende naturvårdsåtgärder i Kalmar
Upphandlingen syftar till att tillgodose Länsstyrelsens behov av naturvårdsröjningar och naturvårdshuggning. Upphandlingen avser även utkörning av avverkat ris och virke. Option:2022-06-22 - 2023-06-21 Option:2023-06-22 - 2024-06-21
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Projektet ligger vilande på obestämd tid.
Nybyggnad av bilverkstad i Nybro
Nybyggnad av bilverkstad.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad på 1600 kvm.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Nybyggnad av industri och kontor i Kalmar
Avser nybyggnad av industri och kontor på 10.000 m2. Byggnationen sker utmed E22 i den norra delen av Kalmar.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Avser sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk.
Nybyggnad av båtbottentvättanläggning i Västervik
Den befintliga båttvätten i Västervik ska bytas ut mot en ny. Den nya båttvätten ska monteras och sättas upp på plats till båtsäsongen 2020. Målgruppen är ägare av fritidsbåtar som ska utnyttja anläggningen, både boende i området och besökande båtturister. Båtbottentvätten ska kunna levereras senast 2020-05-01
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Återuppbyggnad av ladugård i Västervik
Återuppbyggnad av ladugård för dikor efter brand.
Ombyggnad av äldreboende i Mönsterås
Objektet avser ombyggnad av f.d kök hus G Allégården i Mönsterås till lokaler för hemtjänsten. Bruttoarea är ca 260 m2 samt tillkommande cykeltak och bilparkeringar.
Installation av elfilter till befintlig fastbränsleeldad panna, Södra Näs, Vimmerby
Avser installtion av elfilter till en befintlig fastbränsleeldad panna på ca 8 MW på Södra Näs i Vimmerby. Processteknisk konsult: Pontus Steinvall på Projekt- och Energikonsult Steinvall AB.
Om- och tillbyggnad av ridskolestall
Ombyggnad av cirka 20 boxar samt ny inredning i ridskolestall och tillbyggnad av samma ridskolestall med utrymme för tvätt/ tork och hästskötsel.
Nybyggnad av skärmtak samt rivning av förråd i Vimmerby
Rivning av oisolerat förråd. Nybyggnad av skärmtak samt asfaltering av ytor.
Anläggning av ny betongplatta för återvinningcentral i Högsby
Entreprenaden omfattar anläggning av ny betongplatta för uppställning av containrar till en yta av ca 420m2 i anslutning till befintlig betongplatta på Kolsrums Återvinningscentral i Högsby. I arbetena ingår schaktning, återfyllnad, gjutning och förberedelse för läggning av asfalt samt erforderliga arbeten därutöver för en fullt färdig anläggning.
Rivning av garage i Färjestaden
Rivning av carportgarage, 1 huskropp med 7 carportar.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tidigt skede! Förrådsbyggnad för maskiner. 280kvm
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Tillbyggnad av mellanbyggnad mellan huvudkontor och matsal på cirka 30kvm. Renovering av lunchrum och omklädningsrum.
Nybyggnad av Bilverkstad i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilager i Kalmar
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av två st. lager-/förrådsbyggnader samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av ventilbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mörbylånga
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av kallförråd i Västervik
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av skärmtak/cykeltak.
Nybyggnad av industriförråd Mönsterås
Nybyggnad av industriförråd, 500 kvm
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av cykelhus.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd och ändring av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad och fasadändring av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Kalmar
Fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Förhandsbesked nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av bilverkstad i Västervik
Installation/ändring av va lokal.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Installation/ändring av ventilation industribyggnad.
Rivning av industrihus i Högsby
Ansökan om rivningslov för industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält till och med 2025-01-01.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av pumpstation för avlopp.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av rullatorgarage.
Nybyggnad av pumpstation i Nybro
Bygglov - pumpstation avlopp.
Tillbyggnad av produktionslokal i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Emmaboda
Bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Västervik
Bygglov nybyggnad av miljöhus(hus 5).
Tillbyggnad av sophus i Kalmar
Tillbyggnad av miljöstation.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av spolplatta.
Tillbyggnad av industrihus i Mörbylånga
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad Björnhovda 8:106,8:114.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mörbylånga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av skorsten i Kalmar
Rivning av skorsten.
Rivning av förråd i Västervik
Rivning av två komplementbyggnader utanför planlagt område.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Rivning av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Västervik
Ändrad användning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av tvätthall i Oskarshamn
Ändrad användning från affärslokal/bensinstation till biltvätt samt kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: