Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende naturvårdsåtgärder i Kalmar
Upphandlingen syftar till att tillgodose Länsstyrelsens behov av naturvårdsröjningar och naturvårdshuggning i alla kommuner i Kalmar län. Upphandlingen avser även utkörning av avverkat ris och virke. Option:2022-06-22 - 2023-06-21 Option:2023-06-22 - 2024-06-21
Nybyggnad av bilverkstad i Nybro
Nybyggnad av bilverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad på 1600 kvm.
Tillbyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Planer finns på en tillbyggnad på strax under 5000kvm.
Nybyggnad av industri och kontor i Kalmar
Avser nybyggnad av industri och kontor på 20.000 m2. Byggnationen sker utmed E22 i den norra delen av Kalmar.
Ombyggnad av värmecentral i Virserum, Hultsfred
Projektet avser förändring av det befintliga uppvärmningssystemet med 2 stycken oljepannor till installation av 4 stycken bergvärmepumpar.
Nybyggnad av båtbottentvättanläggning i Västervik
Den befintliga båttvätten i Västervik ska bytas ut mot en ny. Den nya båttvätten ska monteras och sättas upp på plats till båtsäsongen 2020. Målgruppen är ägare av fritidsbåtar som ska utnyttja anläggningen, både boende i området och besökande båtturister. Båtbottentvätten ska kunna levereras senast 2020-05-01
Installation av elfilter till befintlig fastbränsleeldad panna, Södra Näs, Vimmerby
Avser installtion av elfilter till en befintlig fastbränsleeldad panna på ca 8 MW på Södra Näs i Vimmerby. Processteknisk konsult: Pontus Steinvall på Projekt- och Energikonsult Steinvall AB.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Mönsterås
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad på två ställen (tillbyggnad A ca 252 kvm och tillbyggnad B ca 75 kvm) samt smärre ombyggnad i befintliga lokaler. Uppskattad kostnad.
Byte av ställverk vid Länssjukhuset Kalmar
Denna entreprenad omfattar byte av 2st lågspänningställverk 400V. Befintligt ställverksrum ska delas av till 2st rum ett för respektive kraftslag.
Anläggning av ny betongplatta för återvinningscentral i Högsby
Entreprenaden omfattar anläggning av ny betongplatta för uppställning av containrar till en yta av ca 420m2 i anslutning till befintlig betongplatta på Kolsrums Återvinningscentral i Högsby. I arbetena ingår schaktning, återfyllnad, gjutning och förberedelse för läggning av asfalt samt erforderliga arbeten därutöver för en fullt färdig anläggning.
Ombyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser installation och montage av rör och maskin i vattenverk.
Mobil is och kylanläggning i Kalmar
Projektet avser mobil is och kylanläggning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Man avser bygga in en innergård till industriyta, cirka 300 kvm.
Rivning av garage i Färjestaden
Rivning av carportgarage, 1 huskropp med 7 carportar.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Objektet avser nybyggnation, inklusive markarbeten, av ett förråd till brandstationen i Färjestaden. Förrådet ska vara isolerat med min 10cm mineralull, eller motsvarande
Tillbyggnad av vattenverk i Västervik
Tillbyggnad av vattenverk.
Rivning av däckverkstad i Kalmar
Rivning av däckverkstad.
Rivning av industrihus i Mönsterås
Rivning, del av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av två st. lager-/förrådsbyggnader samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av sågverk i Nybro
produktionsbyggnad.
Nybyggnad av Bilverkstad i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager, verkstad och spolhall, 1 skylt samt rivning.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av kallförråd i Västervik
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/reservkraftverk.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/servicebyggnad samt rivning av befintlig komplementbyggnad/förråd.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av ventilbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation 17308.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Västervik
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av sågverk i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kammartork.
Ombyggnad av industrihus i Högsby
Ansökan om bygglov för ändrad användning av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för lagertält.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Förhandsbesked nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mörbylånga
Lagringstält som utförs i egen regi.
Nybyggnad av cistern i Kalmar
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av cykelhus.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av cykeltak i anslutning till busshållplatsen vid stora infartsrondellen.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält,.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning för montering av mätmaskin.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Kalmar
Tillbyggnad av miljöstation.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av spolplatta.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av varmlager och spolhall, rivning av befintlig del, skyltlov och installation av fett- och oljeavskiljare.
Tillbyggnad av förråd i Emmaboda
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Vimmerby
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Mörbylånga
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-03-23.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ändring av verksamhetsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: