Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Nybro
Royal Design bygger ett 40 000 kvm stort lager i två etapper, först 20000 kvadratmeter och sen ytterligare 20000 som ett sammanhängande lager.
Nybyggnad av fabrik i Snurrom, Kalmar
Avser ny fabrik och huvudkontor vid E22 i höjd med Värsnäs i Kalmar.
Nybyggnad av studiohytta i Orrefors
Planer finns på att bygga en ny studiohytta i Orrefors i anslutning till den befintliga utställningshallen och museet.
Nybyggnad av industribyggnader i Vimmerby
Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av kallförråd i Köpingsvik
Avser nybyggnad av kallförråd om ca 390 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mörbylånga
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk till pumpstation och förråd.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Ombyggnad av pumpstation i Gårdby, Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Installation av kalksilo, Emmaboda
Installation av kalksilo vid befintlig kalkstation.
Nybyggnad av stall i Västervik
Nybyggnad av 1 stall med 30 boxar. Etapp 1 färdigställd 1/5-19. Etapp 2 färdigställd 1/12-19.
Nybyggnad av stall i Västervik
Nybyggnad av 1 stall med 40 boxar. Etapp 1 färdigställd 1/5-19. Etapp 2 färdigställd 1/12-19.
Åtgärder för kväverening vid reningsverk i Kårehamn
Tidigare planer på nybyggnad av reningsverket har utgått. Troligen blir det en annan lösning med ledningar till annat reningsverk. Ramkontrakterad entreprenör kommer i så fall att utföra projektet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av silo i Torsås
Avser rivning av silo i Bergkvara Hamn.
Ombyggnad av styr- och övervakningssystem, reningsverk i Borgholm och Köpingsvik vattenverk.
Avser ombyggnad av styr- och övervakningssystem bid Borgholms avloppsreningsverk och Köpingsvik vattenverk.
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthallar.
Nybyggnad av skärmtak samt rivning av förråd i Vimmerby
Rivning av oisolerat förråd. Nybyggnad av skärmtak samt asfaltering av ytor.
Konsultuppdrag avseende uppföljande provtagning vid glasbruk, Nybro kommun
Avser uppföljande provtagning av genomförd sanering vid Pukebergs glasbruk.
Ny slamavvattningsutrustning i Alafors
Denna förfrågan avser leverans och installation av en begagnad (ange utrustningens ålder och var den varit i drift), ny alternativt hyra av en slamavvattningsutrustning. I denna leverans skall ingå alla erforderliga arbeten och leveranser för anläggningens iordningställande i fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, montage och igångkörning.
Nybyggnad av industrihus i Hultsfred
Nybyggnad av bultstation.
Rivning av flerbostadshus i Kalmar
Brandsanering av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Oskarshamn
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad industribyggnad och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Torsås
Tillbyggnad. industri- eller lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Torsås
Tillbyggnad. industrilokal.
Tillbyggnad av fläktrum i Emmaboda
Tillbyggnation av fläktrum, emmabo 1:622.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring industribyggnad uppsättande av solceller på tak.
Tillbyggnad av kallförråd i Västervik
Tillbyggnad av kallförråd.
Rivning av pumpstation i Oskarshamn
Rivning av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av tält, uppställning av containrar, uppsättning av skyltar samt fasadändring.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Nybyggnad av tälthall samt bodar för personalutrymme.
Rivning av förråd i Mörbylånga
Rivning av 3 komplementbyggnader Färjestaden 1:211,1:257,1:230.
Tillbyggnad av skärmtak i Kalmar
Rivning av befintligt skärmtak och tillbyggnad av nytt skärmtak.
Rivning av förråd i Kalmar
Rivning av byggnader, fredriksskans 1 och del av malmen 2:3.
Rivning av förråd i Torsås
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält, flytt av bef. tält.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av industri- och lager, lagertält.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad (bygglovsbefriad åtgärd).
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Mönsterås
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av skärmtak i Hultsfred
Nybyggnad av skärmtak (miljöförråd).
Nybyggnad av skärmtak i Mönsterås
Nybyggnad av skärmtak uteklassrum.
Tillbyggnad av förråd i Högsby
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Högsby
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av torkanläggning i Emmaboda
Ansökan om bygglov, virkestork, gransjö 1:24.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Mönsterås
Fasadändring montering av ytterdörr och skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Emmaboda
Förlångskvarn 1:86, bygglovansökan för återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av brunnsöverbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - nybyggnad av skärmtak/planlager.
Nybyggnad av pumpstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av slam-/vattenkiosk.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av cistern i Kalmar
Bygglov för utbyte av co2-tank på 27 kbm till en tank på 49 kbm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Byte av 4 fönster på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Avser en tillbyggnad av ett skärmtak på industrihus.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad med ny transportingång.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: