Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde.
Om- och tillbyggnad av fabrikshus i Vimmerby
Om och tillbyggnationen av fabriken kommer ske stegvis mellan 2018 och 2020.
Nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga.
Nybyggnad av industribyggnader i Vimmerby
Tomtyta ca 10.000-20.000.
Ombyggnad av reningsverk i Vimmerby
Ombyggnaden syftar till att möta ökad belastning från industrin. Projektet ska utföras som en totalentreprenad med samverkansform partnering. Uppskattad kostnad.
Sanering av glasbruk i Nybro
Sanerig av Gadderås fd glasbruk
Nybyggnad av vattenverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av ett vattenverk med en produktionskapacitet på minst 4000 kvm dricksvatten per dygn.
Nybyggnad av torkanläggning i Orrefors
Bygglov - nybyggnad av 6st virkestorkar.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Tillbyggnad samt renovering av Heda Ridklubb i Västervik
Renovering och tillbyggnad av Heda Ridklubb. Rivning av delar i häststall etc. Renovering häststall. Tillbyggnad sadelkammare, tvättstuga etc. Tillbyggnad av skärmtak och gång till spånförråd. Tillbyggnad av skärmtak och väggar mot syd-öst.
Nybyggnad av stall i Västervik
Nybyggnad av 3 stall, totalt 70 boxar samt rivning av 3 befintliga stall.
Ombyggnad av pumpstation i Gårdby, Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Omläggning av tak på lagerbyggnad i Mörbylånga
Avser takbyte på befintlig lagerbyggnad om 1650 kvm.
Nybyggnad av däckverkstad i Kalmar
Nybyggnad av däckhotell, däckförvaring på cirka 300kvm.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad. Ingen byggstart under 2018.
Nybyggnad av skärmtak samt rivning av förråd i Vimmerby
Rivning av oisolerat förråd. Nybyggnad av skärmtak samt asfaltering av ytor.
Konsultuppdrag avseende uppföljande provtagning vid glasbruk, Nybro kommun
Avser uppföljande provtagning av genomförd sanering vid Pukebergs glasbruk.
Ny slamavvattningsutrustning i Alafors
Denna förfrågan avser leverans och installation av en begagnad (ange utrustningens ålder och var den varit i drift), ny alternativt hyra av en slamavvattningsutrustning. I denna leverans skall ingå alla erforderliga arbeten och leveranser för anläggningens iordningställande i fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, montage och igångkörning.
Nybyggnad av industrihus i Hultsfred
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Hultsfred
Nybyggnad av armeringshall i egen regi.
Nybyggnad av industrihus i Hultsfred
Nybyggnad av bultstation.
Rivning av flerbostadshus i Kalmar
Brandsanering av flerbostadshus med källare och altan.
Rivning av flerbostadshus i Kalmar
Brandsanering av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - nybyggnation av pelletsfabrik.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Rivning av skyddsrum och marklov till uppställningsytor samt nybyggnad av enkel lagerlokal.
Ombyggnad av kontorsbyggnad till gym i Mörbylånga
Ombyggnad av gammal banklokal till gym.
Nybyggnad av sophus/miljöhus i Emmaboda
Nybyggnad av sophus på skolområdet i Vissefjärda.
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthallar.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad-/kontorslokal, del av muttern 1.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
ändrad användning, ombyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av bageri i Kalmar
Ändring av kontor till bageri.
Tillbyggnad av verkstad i Oskarshamn
Tillbyggnad av lunchrum.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av mindre carport.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
ändrar planlösning industibyggnad,ändring av ventilation samt installation av rökkanal.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Hultsfred
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mörbylånga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Emmaboda
Skraken 3, bygglovansökan för skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av väderskydd med fast tak.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av väderskydd och tak för cykelparkering, rivning av befintligt väderskydd, uppförande av stödmur.
Nybyggnad av pumpstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Oskarshamn
Nybyggnation av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Om- och tillbyggnad av bef källarutryme till ledningscentral.
Tillbyggnad av skärmtak i Kalmar
Rivning av befintligt skärmtak och tillbyggnad av nytt skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak på automatstation samt rivning av befintligt.
Ombyggnad av förråd i Hultsfred
Ombyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Mönsterås
Rivning av förråd.
Utvändigt underhåll av lager i Kalmar
Rivning av förrådsdel och fasadändring av lagerlokal samt nybyggnad av stödmur.
Rivning av förråd i Hultsfred
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Hultsfred
Rivning av manöverrum.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Uppförande av byggbod.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Västervik
Uppförande av utrymningstrappor samt räcken.
Nybyggnad av cistern i Västervik
Uppställning av diselcistern.
Utvändig ändring av fjärrvärmecentral i Emmaboda
Vissefjärda 1:100, bygglovansökan för utvändig ändring. Fasadändring från träfasad till plåtfasad.
Tillbyggnad av frysanläggning i Emmaboda
Vissefjärda 16:10, bygglovsansökan för utbyggnad kyl-och frysrum samt altan.
Ombyggnad av lager i Kalmar
Väsentlig ändring av planlösning.
Ombyggnad av förråd i Torsås
Ändrad användning från teknisk anläggning till förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - ändrad användning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borgholm
Bygglov för upplag återvinningsstation.
Ombyggnad av cistern i Kalmar
Bygglov för utbyte av co2-tank på 27 kbm till en tank på 49 kbm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nybro
Bygglov - fasadändring montage av port.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd (tält).
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förrådstält.
Tillbyggnad av förråd i Emmaboda
Begravningsplatsen 1, bygglovansökan för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Bodetablering och materialupplag.
Nybyggnad av lastkaj i Kalmar
Anläggning av lastplats och parkeringsplats samt två skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Högsby
Ansökan om bygglov för spånfilteranläggning.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Tillbyggnad av fläktrum i Emmaboda
Emmabo 1:266, bygglovansökan för tillbyggnad och utvändig ändring av fläktrum.
Rivning av pumpstation i Emmaboda
Emmabo 1:616, ansökan om rivningslov för pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Etablering av personalvagn/förrådsvagn, tidsbegränsat lov 20/8 2018 - 30/11 2018.
Ombyggnad av skärmtak i Mönsterås
Fasadändring inglasning av uteplats, samt byte till nytt plasttak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mönsterås
Fasadändring isättning av fönster och dörr.
Ombyggnad av panncentral i Kalmar
Fasadändring samt ombyggnad av panncentral.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring samt skyltar, 3 st.
Rivning av förråd i Emmaboda
Humlebäck 1:7, ansökan om rivningslov för äldre byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Inredning av kontorslokal samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Isättning av två vertikala portar i lokal vid Baltic Offshore Kalmar AB.
Nybyggnad av industrihus i Mönsterås
Ny anläggning metanolreningsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av 2 st förrådstält.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerhall för asfaltsförvaring på 10x20kvm.
Rivning av laboratorium i Kalmar
Rivning av byggnad, Kalmarsundslaboratoriet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: