Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Vid Rössmålavägen, med infart från Allmogevägen.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Nordöstra delen av samhället, norr om Emån.
Nybyggnad av industrilager i Kalmar
Nybyggnad av industrilager.
Etablering av industri och verksamheter, Nybro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av industri och verksamheter i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet. Planområdet ligger i östra Nybro, cirka 2 kilometer från centrum, norr om väg 25.
Nybyggnad av bilverkstad i Nybro
Nybyggnad av bilverkstad.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Tillbyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Planer finns på en tillbyggnad på strax under 5000kvm.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad på 1600 kvm.
Ombyggnad av värmecentral i Virserum, Hultsfred
Projektet avser förändring av det befintliga uppvärmningssystemet med 2 stycken oljepannor till installation av 4 stycken bergvärmepumpar.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Avser sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Nybyggnad av pumpstationer i Nybro
nybyggnad av prefabricerade pumpstationer i Bäckebo, Sandslätt, Svensboryd och Knivingaryd
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Mönsterås
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad på två ställen (tillbyggnad A ca 252 kvm och tillbyggnad B ca 75 kvm) samt smärre ombyggnad i befintliga lokaler. Uppskattad kostnad.
Installation av elfilter till befintlig fastbränsleeldad panna, Södra Näs, Vimmerby
Avser installtion av elfilter till en befintlig fastbränsleeldad panna på ca 8 MW på Södra Näs i Vimmerby. Processteknisk konsult: Pontus Steinvall på Projekt- och Energikonsult Steinvall AB.
Byte av ställverk vid Länssjukhuset Kalmar
Denna entreprenad omfattar byte av 2st lågspänningställverk 400V. Befintligt ställverksrum ska delas av till 2st rum ett för respektive kraftslag.
Ombyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser installation och montage av rör och maskin i vattenverk.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Man avser bygga in en innergård till industriyta, cirka 300 kvm.
Mobil is och kylanläggning i Kalmar
Projektet avser mobil is och kylanläggning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Objektet avser nybyggnation, inklusive markarbeten, av ett förråd till brandstationen i Färjestaden. Förrådet ska vara isolerat med min 10cm mineralull, eller motsvarande
Nybyggnad av betongindustri i Västervik
Nybyggnad av betongstation.
Nybyggnad av industrihus i Vimmerby
Nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
tillbyggnad av verkstadsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tidigt skede! Förrådsbyggnad för maskiner. 280kvm
Nybyggnad av industrihus i Hultsfred
Uppgradering av deras fabriksområde. Förråd och ändrad planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Isolering av lagerdel samt mindre invändiga ytskikt.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning, (2 st. cisterner).
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Kalmar
Fasadändring samt tillbyggnad av skärmtak på verksamhetslokal.
Ombyggnad av återvinningsstation i Torsås
Flytt av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Gällande gemensam butiksyta mellan materialmännen och hagbloms måleri ab - anmälan.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Installation av panna och rökkanal i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Installation/ändring av ventilation industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Högsby
Ansökan om bygglov för skärmtak samt trädäck Högsholm 1:24,Ruda 18:93.
Utvändigt underhåll av fabrikshus i Högsby
Ansökan om bygglov för solcellsanläggning på fabrikstak.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak över uteplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nybro
Bygglov - fasad ändring kulörbyte på fasad.
Ombyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - fasadändring samt hiss installation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak över uteservering.
Tillbyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av förrådsbyggnad, anläggning av parkering.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Tidsbegränsat lov för väderskydd till och med 2021-04-.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av glaslager. Cirka 5x6 kvm.
Rivning av förråd i Oskarshamn
Rivning av förråd.
Rivning av lager i Oskarshamn
Rivning av lagerbyggnad
Rivning av förråd i Oskarshamn
Rivning av nedbrunnen byggnad.
Rivning av skärmtak i Oskarshamn
Rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av monterings - och tvätthall.
Tillbyggnad av skärmtak i Kalmar
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Uppförande av bullerreducerande vägg.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Omplacering av befintligt tält. Byte av tältduk. Rivning av bef tält 12x24m samt uppförande av 19 st ställplatser för husbil.
Nybyggnad av kallförråd i Emmaboda
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Kalmar
Nybyggnad av oljecistern.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak över parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak, 4st.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av vindskydd vid förskola.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad skärmtak inklusive plank.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad vindskydd på förskola.
Ombyggnad av bageri i Kalmar
Ändrad användning från butik till bageri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: