Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tillverkningsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 20 000 kvm.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Vid Rössmålavägen, med infart från Allmogevägen.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Nordöstra delen av samhället, norr om Emån.
Markområde för handel och lättindustri, Hultsfred
Planens syfte är att ändra markanvändningen från storindustri till lättindustri, det vill säga verksamheter, handel och kontor samt drivmedelsanläggningar för att möjliggöra nyetableringar och utvidgningar av befintliga verksamheter inom området. En nydaning av industriområdet medför även att trafiksituationen och dagvattenhanteringen ses över och förbättras i detaljplanen. Planområdet ligger cirka 1 kilometer nordväst om Hultsfreds centrum.
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Projektet ligger vilande på obestämd tid.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Eventuell sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Kalmar kommun
Inga bidrag har ännu beviljats till en sanering.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk i Nybro
Sanerig av Gadderås fd glasbruk
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad på 1600 kvm.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Tillbyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Planer finns på en tillbyggnad på strax under 5000kvm.
Tillbyggnad av bilprovning i Kalmar
tillbyggnad av bilbesiktning till lastbilsverkstad.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Ombyggnad av stall i Hultsfred
Totalrenovering av stall med cirka 20 boxar.
Om- och tillbyggnad av ridskolestall
Ombyggnad med ny inredning i ridskolestall och tillbyggnad av samma ridskolestall med utrymme för tvätt/ tork och hästskötsel.
Ombyggnad av pumpstation i Gårdby, Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Nybyggnad av kalksilo i Torsås
Avser upphandling av en kalksilo.
Rivning av vattenverk i Påskallavik
uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad. Ingen byggstart under 2019.
Rivning av fd glasbruk i Nybro
Tidigare verksamhet har medfört att byggnader och mark har förorenats med i huvudsak metallerna arsenik, bly och zink. Byggnaden som ska rivas uppgår till ca 1 150 m² och efterbehandling av förorenat område (sanering) avser hela byggnaden.
Nybyggnad av skärmtak samt rivning av förråd i Vimmerby
Rivning av oisolerat förråd. Nybyggnad av skärmtak samt asfaltering av ytor.
Ombyggnad av slutsedimenteringsbassänger i Nybro
Renovering av 9 st slutsedimenteringsbassänger på Överstatorp reningsverk. Innefattar bl.a. Rivnings och byggnadsarbeten, installation av nya plastkedjeskrapor, el- och styrinstallation m.m.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industritält, 1200kvm.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Kalmar kommun
Eventuell sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Tillbyggnad av verkstad med 260kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Ändring av processenhet samt tillbyggnad av kontor.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Byggherren avvecklar deras kalkstensbrott och river två mindre byggnader i brottet.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industritält i Mörbylånga
Nybyggnad av industritält över befintlig spolplatta.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av magasin.
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthall och kontor.
Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tidigt skede! Förrådsbyggnad för maskiner. 280kvm
Tillbyggnad av industrihus i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Västervik
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av spolplatta.
Tillbyggnad av förråd i Mörbylånga
Tillbyggnad av annan anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal med cirka 35 kvm.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Rivning av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Rivning av förråd i Hultsfred
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Västervik
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Emmaboda
Strandpiparen 1, rivningsansökan för brandskadad byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad av vindskydd.
Tillbyggnad av förråd i Hultsfred
Nybyggnad, skalskydd för brunn.
Ombyggnad av magasin i Västervik
Om- och tillbyggnad av magasin och brygga.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Torsås
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/läktare.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus samt skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Nybyggnad av industrihus i Mönsterås
Nybyggnad av industrilokal (flytt av befintlig byggnad).
Nybyggnad av dieselanläggning i Mörbylånga
Nybyggnad av dieselanläggning.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält samt rivning av 2 förrådstält.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Fasadändring och tillbyggnad av industrilokal.
Renovering av vattentornet i Mönsterås
Avser underhållsarbete av vattentornet i Mönsterås. Tornet kommer att vara avstängt för invändig renovering.
Tillbyggnad av panncentral i Högsby
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av panncentral.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Avser nybyggnad av ett mindre lager.
Nybyggnad av bilverkstad i Nybro
Bygglov - upplag/bildemontering Bjälken 8,11.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagertält.
Ombyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - ändrad användning.
Nybyggnad av lager i Västervik
Bygglov nybyggnad av lagertält.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Byte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av fläktrum i Oskarshamn
Tillbyggnad med fläktrum på tak.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tilllbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av fläktrum i Emmaboda
Vitsippan 9, bygglovansökan för nytt fläktrum.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Ändring av planlösning och skyltar, 6st.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Ändring av planlösning.
Rivning av byggnad i Oskarshamn, Huvuddel 1
Projektet avser rivning en byggnad. Uppskattad kostnad.
Rivning av byggnad i Oskarshamn, Huvuddel 2
Projektet avser rivning en byggnad. Uppskattad kostnad.
Rivning av industrihus i Oskarshamn
Projektet avser rivning av del av industribyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: