Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industri, samt kontor i tre plan.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av kallager, höjning av tak, samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med skärmtak och uteplats.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri med uteplats samt nybyggnad av plank.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelgarage, pergola samt anläggande av parkering mm.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för förråd/container.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Rivning av industrihus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av industribyggnad efter brand.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser ombyggnad av parkering, samt tillbyggnad av 10 kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: