Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Utvecklingsbar byggbar industrimark finns ca 35 000 kvm vid Torsviks industriområde, Jönköping. Byggstart och kostnad uppskattad, omfattning oklart.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Säkerhetsskyddat projekt. Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Förebyggande och avhjälpande underhåll samt en del re- och nyinvesteringsarbeten, kompletteringar av anordningar mm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Renovering av ridhusanläggning i Jönköping
Avser renovering av ridhusanläggning samt klubbhusverksamhet.
Nybyggnad av vattenreningsanläggning i Jönköping
Avser ny vattenreningsanläggning.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industri med kontor , lager och industriverksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och påbyggnad av lager för däck. Kommer att bli en påbyggnad på höjden av befintligt lager samt isolering.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Upphandling av transportabel panncentral i Jönköping
Avser transportabel panncentral, containerpanna, 12MW, bioolja.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad och carport.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industrihus.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av ett kallförråd och ett tält.
Nybyggnad av Svarttorp vattenverk, Jönköping
Avser ombyggnation av vattenverk samt lösning för bättre vattenkvalitet genom att hitta ny råvattentäkt.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ansökan om bygglov för ändring av industribyggnad (ny ventilation i del av byggnaden).
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Anmälan - Ändring av komplementbyggnad (ändrad planlösning, installation av ventilation och värmesystem).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd (inbyggt cykelställ).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt. Tillbyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Jönköping
Nybyggnad av kemikaliedepå samt nybyggnad av två st. transformatorstationer.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av molok på Preussen 25 och Nyckeln 7.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av tryckstegringsstation föör fjärrvärmeledning.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av två förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Uppförande av miljöhus och moloker.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändrad användning för del av industribyggnad.
Ombyggnad av sophus i Jönköping
Ändring för att separera miljöhus och cykelförråd samt 2 underjordsbehållare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad (kulörbyte av fasad).
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad samt utvändig ändring av industri, garage och förrådsbyggnad.
Ombyggnad av lager i Jönköping
Förhandsbesked - Ändring av verksamhet från idrottsverksamhet till lager/kontor.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Anmälan - Ändring av planlösning och ventilation i industribyggnad.
Rivning av reningsverk i Jönköping
Anmälan för rivning av reningsverk. Rivningen kommer ske tidigast hösten 2019.
Rivning av ladugård i Jönköping
Anmälan - Rivning av ladugård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: