Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Om- och nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och nybyggnad av industrihus, samt kontor.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Nybyggnad av verkstad i Jönköping
Avser nybyggnad av verkstad, lager och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av lagerbyggnad (blivande Stigamo 1:46).
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs i Jönköping
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs. Området är beläget i södra delen av Sävsjö samhälle utmed Hjärtlandavägen. I kommunens översiktsplanering har området pekats ut som industriområde.
Byggledare pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Nybyggnad av vattenreningsanläggning i Jönköping
Avser ny vattenreningsanläggning.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Hedenstorp 1:22, 1:17, 1:16 och 1:100 . Avser adresserna Hedenstorp 3, 4, 6, 8, 9 och Hedenstorp Bergkulla 1.
Rivning av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Rivning av bef stallbyggnad för häst, inkl inrede och installationer i byggnad. Stallet har en byggnadsarea på ca 1 010 m
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och lagerbyggnad. Tanken är att uppföra bostäder på tomten. Beslut ej tagna.
Sanering på området Östen 3 mm i Jönköping
Projektet avser ett gammalt industriområde där man kommer att utföra geologiska undersökningar och sanering av mark, området är inom Simsholmen 1:1.
Nybyggnad av Svarttorp vattenverk, Jönköping
Avser ombyggnation av vattenverk samt lösning för bättre vattenkvalitet genom att hitta ny råvattentäkt.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningen Hedenstorp 1:22. Avser adresserna Hedstigen 2, 3B, 6, 7och 8.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (Blivande Hedenstorp 1:98).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (Blivande Stigamo 1:37).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad av industribyggnad, uppsättning av skylt, anläggande av p-plats.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändring av industribyggnad (konstruktion och planlösning).
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Ändrad användning av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad (solceller på tak).
Nybyggnad av lager i Jönköping
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Uppförande av tält - tidsbegränsat bygglov.
Utvändigt underhåll av ladugård i Jönköping
Uppsättning av solceller på ladugårdstak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utv. ändring av industribyggnad (solcellsanläggning).
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Påbyggnad av förråd (tak för sopsortering).
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av miljöhus för avfallshantering.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av tälthall, förråd.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskykdd och cykelparkering.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad - tidsbegränsat bygglov (Blivande Stigamo 1:41).
Nybyggnad av tvätthall i Jönköping
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av cistern i Jönköping
Nybyggnad av cistern/LNG tankstation.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av cykelburar samt rivning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Anmälan om nybyggnad av förrådsbyggnad., Rivning av förråd. Stensholm 1:454.
Rivning av industrihus i Jönköping
Anmälan för Rivning av industribyggnad/kontorshus.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Hustomten 1:8 och Ingelstorp 1:6. Avser adresserna Vaggerydsvägen och Gamla vägen.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Åsen 1:2 och Sandseryd 2:6. Avser adresserna Hulukvarn 4 och Flygplatsvägen 16.
Nybyggnad av hönshus i Jönköping
Nybyggnad av hönshus med tillhörande gård.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Jönköping
Ombyggnad av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industri/kontorsbyggnad samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändring av planlösning i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: