Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 18500 kvm. Markarbeten startar troligen i april. Grunden blir platta på mark. Total markyta 70000 kvm. Totalinvesteringskostnaden inkl maskinell utrustning ca 350-400 mkr.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Nybyggnad av terminal i Jönköping
Avser nybyggnad av omlastningsterminal på 20 000 kvadratmeter samt ett kontorshus, 2000 kvm.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Nybyggnad av skola med stall och teknikbod.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av kykrum.
Invändigt underhåll och ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser underhåll och ombyggnad av kontor, samt höjning av tak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorsdelen samt insättning av fönster.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (lager och kontor) Blivande Hedenstorp 1:94.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utvändigt ändring, ändrad användning och ombyggnad av industribyggnad,.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av 2 byggnader (avvisningshall, miljöhall, kallgarage) samt mur.
Nybyggnad av Svarttorp vattenverk, Jönköping
Avser ombyggnation av vattenverk samt lösning för bättre vattenkvalitet genom att hitta ny råvattentäkt.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad samt anordnande av parkeringsplatser (blivande Hedenstorp 1:99).
Rivning och ombyggnad av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och ombyggnad till bilförsäljning.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av lagerterminal och kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad med nya fönster, garageport, dörr samt inredning i moduldel. Uppsättning av skyltar.
Rivning av skärmtak i Jönköping
Rivning av del av skärmtak vid drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Uppförande av källsortering.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Jönköping
Uppförande av solceller på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Uppförande av solceller på industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation, avlopp.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Jönköping
Förhandsbesked - Ändrad användning av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av underjordsbehållare för avfall (Molok).
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd, cykelparkering på Hisingstorp 1:2 och Öxnehaga 2:1.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten och oljecistern.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten på affärshus.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad (montering av solceller).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybygggnad av förrådsbyggnad och miljörum - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd och miljörum.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av tvätthall i Jönköping
Byte av befintlig reningsanläggning i biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Förhandsbesked - Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbygnad av kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av sågverk i Jönköping
Nybyggnad av hyvelhus.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (Blivande Hedenstorp 2:41).
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av lagerbyggnad,.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Rivning av bef stallbyggnad för häst, inkl inrede och installationer i byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utv. änding och ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Jönköping
Utvändig ändring av del av industri- och lagerbyggnad (inredande av ytterligare lokal, samt uppsättning av skylt.).
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad, filterinstallation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: