Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av avisningshall/kallgarage i Jönköping
Avser nybyggnad av spolhall och uppställningsplats för flygplatsens renhållningsfordon.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad/kall lager.
Installation av solceller i Jönköping
Avser installation av solceller.
Biobränsleeldad pannanläggning för ångproduktion i Jönköping
Planerar ny anläggning för hetvatten- och ångleverans till en industrikund i Jönköping. Ska bestå av fliseldad ångpannan på 7 MWt och en oljeeldad reservångpanna på 7 MWt.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industri med kontor.
Utvändigt underhåll av stallbyggnad, Jönköping
Ändrad omfattning. Utvändig renovering av stallbyggnad, byte av fönster och fasadrenovering. Rivning Id 1572321. Upphandling fönster: Id 1641590,1641569
Inköp av fönster aluminium Stallgården i Jönköping
Fönster ska: - ha fast fönster utan båge - ha vertikal mittpost, centrerad - ha spår för fönsterbleck: Standard - ha hål för karminfästning: Standard - ha bredd: Modulmått 17 - ha höjd: Modulmått 8 - ha funktionsklass: Klass B enligt SS 81 81 03 - ha U-värde: 1,0 - ha profilmaterial: Aluminium - ha kulör utvändigt: RAL 7016 - ha kulör invändigt: NCS 0500-N - lägst uppfylla ytskiktsklass brand D-s2,d0
Inköp av fönster trä Stallgården i Jönköping
- Fönster 11 st (littera F12, F14 och F15) - Fönsterdörrar 3 st (littera FD11 och FD13) Krav på varor är - ska uppfylla krav enligt BBR28 i tillämpliga delar och följa dess allmänna råd - ska lägst uppfylla ytskiktsklass D-s2,d0 - ska vara inbrottsskyddade och uppfylla krav enligt skyddsklass 1 - Glas ska ha LT-värde lägst 70% och G-värde högst 41%
Omläggning av tak i Jönköping
Omläggning av papptak inkl tilläggsisolering.
Rivning av cistern i Jönköping
Rivningslov för rivning av övrigt (gastank).
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad (att gälla till och med 2026-09-01).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av komplementbyggnad (maskinförråd).
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av övrigt.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring (ny port) av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och pergola (samt rivning).
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av tält samt rivning.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, Marklov för schaktning/utfyllnad industribyggnad Stigamo 1:31.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av verkstad i Jönköping
Bygglov för fasadändring av övrigt.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal för industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggand av lagerbyggnad.
Rivning av skorsten i Gränna
Rivning av befintlig skorsten inkl plåtarbeten för återställning Upphandlas på option. 1621503
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning (del av) och utvändig ändring av industribyggnad.
Flytt av lager i Jönköping
Flytt av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring (entré) samt ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Anmälan om tillbyggnad, ändring av planlösning och ventilation av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: