Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av logistikanläggning vid Stigamo, Jönköping.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Förebyggande och avhjälpande underhåll samt en del re- och nyinvesteringsarbeten, kompletteringar av anordningar mm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av verkstad i Jönköping
Avser nybyggnad av verkstad, lager och kontor.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av avisningshall/kallgarage i Jönköping
Avser nybyggnad av spolhall och uppställningsplats för flygplatsens renhållningsfordon.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industri med kontor , lager och industriverksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och påbyggnad av lager för däck. Kommer att bli en påbyggnad på höjden av befintligt lager samt isolering.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 80 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industri med kontor.
Omläggning av tak i Jönköping
Omläggning av papptak inkl tilläggsisolering.
Rivning av cistern i Jönköping
Rivningslov för rivning av övrigt (gastank).
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av fläktrum i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad (fläktrum).
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av källarförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Uppförande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad (nya portar) samt uppförande av skyltar.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av växthus i Jönköping
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och pergola (samt rivning).
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Jönköping
Fasadändring av lagerbyggnad.
Flytt av lager i Jönköping
Flytt av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Inredande av ytterligare lokal, ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser liten tillbyggnad av tvätthall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad industribyggnad.
Rivning av skorsten i Gränna
Rivning av befintlig skorsten inkl plåtarbeten för återställning Upphandlas på option. 1621503
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: