Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 18500 kvm. Markarbeten startar troligen i april. Grunden blir platta på mark. Total markyta 70000 kvm. Totalinvesteringskostnaden inkl maskinell utrustning ca 350-400 mkr.
Om- och nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och nybyggnad av industrihus, samt kontor.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av lagerbyggnad (blivande Stigamo 1:46).
Nybyggnad av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Nybyggnad av skola med stall och teknikbod.
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs i Jönköping
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs. Området är beläget i södra delen av Sävsjö samhälle utmed Hjärtlandavägen. I kommunens översiktsplanering har området pekats ut som industriområde.
Byggledare pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Avser uppsättning av solcellsanordning på tak.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av vattenreningsanläggning i Jönköping
Avser ny vattenreningsanläggning.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Hedenstorp 1:22, 1:17, 1:16 och 1:100 . Avser adresserna Hedenstorp 3, 4, 6, 8, 9 och Hedenstorp Bergkulla 1.
Sanering på området Östen 3 mm i Jönköping
Projektet avser ett gammalt industriområde där man kommer att utföra geologiska undersökningar och sanering av mark, området är inom Simsholmen 1:1.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och lagerbyggnad. Tanken är att uppföra bostäder på tomten. Beslut ej tagna.
Nybyggnad av Svarttorp vattenverk, Jönköping
Avser ombyggnation av vattenverk samt lösning för bättre vattenkvalitet genom att hitta ny råvattentäkt.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningen Hedenstorp 1:22. Avser adresserna Hedstigen 2, 3B, 6, 7och 8.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad och ändrad användning av industribyggnad.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivning av förråd/mässhall.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Uppförande av lagertält.
Ombyggnad av tvätthall i Jönköping
Utbyggnad av bef. tvätthall för bilar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utv. ändring av industribyggnad (uppsättning av solcellspaneler på tak.).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Ändrad användning av del i affärshus -tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Ändrad användning av förråd.
Rivning av lager i Jönköping
Rivning av lagerbyggnad (lada) och garage.
Rivning av lager i Jönköping
Rivning av lagerbyggnad (lada).
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av komplementbyggnad, (gemensamhetshus + cykelverkstad).
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumphus och ackumulatortank.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av cykelboxar.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd samt rivning av bef. förråd och borttagning av förrådscontainer.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Anordnande av underjordsbehållare för avfall (molok) samt rivning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Anordnande av underjordsbehållare för avfall (molok).
Rivning av reningsverk i Jönköping
Anmälan för rivning av reningsverk. Rivningen kommer ske tidigast hösten 2019.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Hustomten 1:8 och Ingelstorp 1:6. Avser adresserna Vaggerydsvägen och Gamla vägen.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Åsen 1:2 och Sandseryd 2:6. Avser adresserna Hulukvarn 4 och Flygplatsvägen 16.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad samt anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad, skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbygnad av kallförråd.
Rivning av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Rivning av bef stallbyggnad för häst, inkl inrede och installationer i byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändring av planlösning i industribyggnad.
Ombyggnad av verkstadshall i Jönköping
Utv. ändring, ändrad användning samt uppsättning av skylt för servicehall.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation samt rivning av en befintliga.
Uppförande av vindskydd i Jönköping
Avser uppförande av 4 funktionella vindskydd. Syftet är inte främst övernattning utan skydd för blåst och regn. 3 av vindskydden skall stå på Dummemosse naturreservats vinderled (skidor) i Jönköpings kommun. Dessa vindskydd går bara att sätta upp då det är tjäle i marken därav är det viktigt med flexibel leverans. Det 4:e vindskyddet är till en skolskog i tätortsnära miljö vilket gör det viktigt att man inte skall lockas till att sova på platsen.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utv. ändring av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: