Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 18500 kvm. Markarbeten startar troligen i april. Grunden blir platta på mark. Total markyta 70000 kvm. Totalinvesteringskostnaden inkl maskinell utrustning ca 350-400 mkr.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 2
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. Projektet är uppdelat i 4 stycken etapper.
Om- och tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning. Ombyggnad av drygt 600 kvm samt tillbyggnad med 600 kvm.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Nybyggnad av skola med stall och teknikbod.
Byggledare pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av kykrum.
Invändigt underhåll och ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser underhåll och ombyggnad av kontor, samt höjning av tak på industribyggnad.
Ramavtal avseende LTA-Pumpanläggningar i Jönköpings kommun
Avtalstiden är 2 (två) år med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet med oförändrade villkor vid 2 (två) tillfällen med maximalt 12 (tolv) månader per tillfälle.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (lager och kontor) Blivande Hedenstorp 1:94.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utvändigt ändring, ändrad användning och ombyggnad av industribyggnad,.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av 2 byggnader (avvisningshall, miljöhall, kallgarage) samt mur.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad samt anordnande av parkeringsplatser (blivande Hedenstorp 1:99).
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av lagerterminal och kontor.
Rivning och ombyggnad av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och ombyggnad till bilförsäljning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av nytt kyllager.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Jönköping
Uppförande av solceller på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad (montering av solceller).
Rivning av skärmtak i Jönköping
Rivning av del av skärmtak vid drivmedelsanläggning.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten och oljecistern.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten på affärshus.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd, cykelparkering på Hisingstorp 1:2 och Öxnehaga 2:1.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd och miljörum.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådsbyggnad samt rivning av befintlig del.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Jönköping
Förhandsbesked - Ändrad användning av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybygggnad av förrådsbyggnad och miljörum - tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av tvätthall i Jönköping
Byte av befintlig reningsanläggning i biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Förhandsbesked - Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbygnad av kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av sågverk i Jönköping
Nybyggnad av hyvelhus.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (Blivande Hedenstorp 2:41).
Rivning av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Rivning av bef stallbyggnad för häst, inkl inrede och installationer i byggnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av lagerbyggnad,.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utv. änding och ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Jönköping
Utvändig ändring av del av industri- och lagerbyggnad (inredande av ytterligare lokal, samt uppsättning av skylt.).
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: