Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.
VA-ombyggnad Värne Reningsverk i Eksjö
Avser anläggande av prefabricerad pumpstation, nyanläggning av vatten och spillvattenledningar samt rivning av befintlig pumpstation.
Nybyggnad och rivning av avloppspumpstation i Eksjö
Avser rivning av befintlig avloppspumpstation och nyanläggning av avloppspumpstation samt anslutande ledningar.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov Nybyggnad grillstuga.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad lusthus.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Ombyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Eksjö
Bygglov tillbyggnad skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: