Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (5)
Gislaved (24)
Gnosjö (7)
Habo (4)
Mullsjö (0)
Nässjö (2)
Sävsjö (1)
Tranås (5)
Vaggeryd (4)
Vetlanda (9)
Värnamo (21)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av logistikanläggning vid Stigamo, Jönköping.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus och kontor i Gnosjö
Avser tillbyggnad i två plan. På övre plan blir kontorslandskap, 3450 kvm och industrilokaler i bottenplan, 4600 kvm. Hillerstorp 3:111 Och Hillerstorp 3:117.
Nybyggnad av fabrik i Nässjö
Avser nybyggnad av produktionshall .
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av produktionslokal samt kontor.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Förebyggande och avhjälpande underhåll samt en del re- och nyinvesteringsarbeten, kompletteringar av anordningar mm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av verkstad i Jönköping
Avser nybyggnad av verkstad, lager och kontor.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Avser ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Tillbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Avser tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten, 3000 kvm.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Tillbyggnad av kallager i Gnosjö
Avser tillbyggnad av kallager, 1100 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tlbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Nybyggnad av verkstad i Värnamo
Avser nybyggnad av kalklager, verkstad och kontor i 2 våningar. Hus 1 BTA 970 kvm, Hus 2 BTA 212 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Nybyggnad av vattenverk i Aneby
Avser nybyggnad av vattenverk .
Nybyggnad av avisningshall/kallgarage i Jönköping
Avser nybyggnad av spolhall och uppställningsplats för flygplatsens renhållningsfordon.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri.
Anläggande av inlopp vid avloppsreningsverk i Gnosjö
Avser anläggande av inlopp vid Gnosjö reningsverk
Byggnad för slammotagning, Vetlanda
Avser byggnad för slammottagning på området Stickan P6, Vetlanda.
Nybyggnad av industri i Jönköping
Avser framtagande av ny detaljplan för industriverksamhet på fastighet Flahult 19:12.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industri med kontor , lager och industriverksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och påbyggnad av lager för däck. Kommer att bli en påbyggnad på höjden av befintligt lager samt isolering.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Aneby
Avser nybyggnad av ett mindre avloppsverk för ca 340 personer i Vireda.
Om- och tillbyggnad av bilverkstad i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av personbilsverkstad.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 80 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industri med kontor.
Nybyggnad av reningsverk i Gislaved
Avser nyproduktion av ett avloppsreningsverk för område med hög reningskrav.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Avser uppförande av 4 st silos.
Nybyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser nybyggnad av monteringshall, kontor.
Nybyggnad av djurstall i Habo
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad, kostall för lösdrift.
Rivning av jordbruksfastighet i Habo
Avser rivning av jordbruksfastighet med tillhörande byggnader.
Brandredskap i Nässjö
Med möjlighet till förlängning 1 år.
Omläggning av tak i Jönköping
Omläggning av papptak inkl tilläggsisolering.
Ombyggnad av ventilation i depåbyggnad vid motorbanan Anderstorp
Projektet avser ombyggnad av befintlig luftbehandling i depåbyggnaden med ett nytt aggregat med intergrerad värme och kyla.
Överbyggnad av reningsverk i Vetlanda
Avser överbyggnad på reningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av industri.
Renovering av vattenverk i Tranås kommun
2 vattenverk som skall renoveras.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri, marklov och skylt samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av tvätthall i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tvätthall,parkeringsplatser samt tillbyggnad av befintlig bilhall/verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lifthus med skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad av förråd på skola.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad pumphus.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad industrilokaler skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Tranås
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av växthus i Jönköping
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av skärmtak i Tranås
Nybyggnad väderskydd, förråd.
Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Uppförande av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning del av brandskadad industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintlig pumpstation samt bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Rivning av silo i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av kalksilo samt bygglov för nybyggnad av två partikelavskiljande filter.
Rivning av cistern i Jönköping
Rivningslov för rivning av övrigt (gastank).
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av fläktrum i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad (fläktrum).
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av källarförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Uppförande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad (nya portar) samt uppförande av skyltar.
Nybyggnad av förråd i Habo
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och pergola (samt rivning).
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus, ny ingång samt ny parkeringplats på skola.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Ombyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för flyttning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Gnosjö
Bygglov för hundhus.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 st väderskydd och hållplatsangöringar.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 st. väderskydd och hållplatsangöringar, Anderstorp 8:55, anderstorp 9:193.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av förråd i Habo
Bygglov för nybyggnad av vattenkiosk/förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för fasadändring (montering solceller på tak).
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av soprum i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av soprum samt nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd/förråd och skylt, samt rivning av musikpaviljong.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärmtak samt skylt.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak över entréer.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lagring av rundved och träbränsle Höreda 3:10, Myresjö 7:20.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Värnamo
Ansökan om marklov samt rivning av lador.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om montering av solceller på industri.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri under tiden 2020-04-01-2025-03-31.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser liten tillbyggnad av tvätthall.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Anmälan om ventilation och va-installation.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring, anläggande av spolplatta, skyltanordning, ändring av brandskydd, anläggande av parkering, samt rivning av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning samt skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: