Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (3)
Eksjö (8)
Gislaved (33)
Gnosjö (4)
Habo (5)
Mullsjö (3)
Nässjö (2)
Sävsjö (2)
Tranås (8)
Vaggeryd (6)
Vetlanda (10)
Värnamo (18)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Nybyggnad av produktionsanläggning i Jönköping
Planer finns för ny produktionsutrustning i Jönköping. Investering av automation och produktionsutrustning uppskattat till ett värde på ca 2 miljarder.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Ändrad omfattning p g a brand. Nybyggnad av industri samt rivning. Höjd 13 m.
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av logistikanläggning vid Stigamo, Jönköping.
Tillbyggnad av industrihus och kontor i Gnosjö
Avser tillbyggnad i två plan. På övre plan blir kontorslandskap, 3450 kvm och industrilokaler i bottenplan, 4600 kvm. Hillerstorp 3:111 Och Hillerstorp 3:117.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Säkerhetsskyddat projekt. Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Förebyggande och avhjälpande underhåll samt en del re- och nyinvesteringsarbeten, kompletteringar av anordningar mm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns utbyggnad av industrilokaler med ca 10000 kvm.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Renovering av ridhusanläggning i Jönköping
Avser renovering av ridhusanläggning samt klubbhusverksamhet.
Nybyggnad av verkstad i Jönköping
Avser nybyggnad av verkstad, lager och kontor.
Tillbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Avser tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten, 3000 kvm.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Nybyggnad av verkstad i Värnamo
Avser nybyggnad av kalklager, verkstad och kontor i 2 våningar. Hus 1 BTA 970 kvm, Hus 2 BTA 212 kvm.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Nybyggnad av industrilokal i Landsbro
Avser nybyggnad av industrifastighet.
Nybyggnad av vattenverk i Aneby
Avser nybyggnad av vattenverk .
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av lagerbyggnad (blivande Stigamo 1:46).
Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark
Ombyggnad av avloppsreningsverk, i Skillingaryd
Omfattar om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk. Partikel avskilnande steg
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av industribyggnad med selfstorelager och padelhall.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Planer finns för tillbyggnad av industri med lager ca 1100 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och påbyggnad av lager för däck. Kommer att bli en påbyggnad på höjden av befintligt lager samt isolering.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad på befintlig byggnad. Tillbyggnaden kommer att bli på 2 fastigheter med 200 samt 400 kvm.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Aneby
Avser nybyggnad av ett mindre avloppsverk för ca 340 personer i Vireda.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industri med kontor , lager och industriverksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av avisningshall/kallgarage i Jönköping
Avser nybyggnad av spolhall och uppställningsplats för flygplatsens renhållningsfordon.
Om- och tillbyggnad av bilverkstad i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av personbilsverkstad.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Avser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter i Burseryd. ca 70652 samt 8700 hektar.
Upprustning av avloppspumpstation Åbroparken , Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Avser uppförande av 4 st silos.
Nybyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser nybyggnad av monteringshall, kontor.
Nybyggnad av djurstall i Habo
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad, kostall för lösdrift.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Brandredskap i Nässjö
Med möjlighet till förlängning 1 år.
Ombyggnad av ventilation i depåbyggnad vid motorbanan Anderstorp
Projektet avser ombyggnad av befintlig luftbehandling i depåbyggnaden med ett nytt aggregat med intergrerad värme och kyla.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad och carport.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av ett kallförråd och ett tält.
Installation av ny biobädd vid avloppsreningsverk i Malmbäck
Projektet är vilande. Uppskattad byggstart.
Renovering av vattenverk i Tranås kommun
2 vattenverk som skall renoveras.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser skämtak över lastbrygga
Tillbyggnad av reningsverk i Vetlanda
Ansökan om bygglov för byggnad till reningsverk.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för cykelparkenring med skärmtak.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält för anslutning till befintlig industri.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Anmälan - Ändring av komplementbyggnad (ändrad planlösning, installation av ventilation och värmesystem).
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för flisförråd.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lagring av rundved och träbränsle Höreda 3:10, Myresjö 7:20.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av soprum i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av soprum samt nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två väderskydd samt marklov.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärmtak samt skylt.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak samt ändring av tak.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för två plåtskjul och bygglov för lagertält.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser ändrad användning.
Ombyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för flyttning av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 st väderskydd och hållplatsangöringar.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 st. väderskydd och hållplatsangöringar, Anderstorp 8:55, anderstorp 9:193.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av förråd i Habo
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak, Bygglov för skyltanordning Gärahov 2:12.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av förråd i Habo
Bygglov för nybyggnad av vattenkiosk/förråd.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av vedbod/förråd.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppförande av lagertält.
Utvändigt underhåll av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av solcellsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Habo
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (cykelförråd).
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av lager i Tranås
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation (tidsbegränsat t o m 2029-12-31).
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av tryckstegringsstation föör fjärrvärmeledning.
Nybyggnad av växthus i Jönköping
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av skärmtak i Mullsjö
Nybyggnation av skärmtak och staket.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd (inbyggt cykelställ).
Nybyggnad av förråd i Tranås
Nybyggnad av förråd och uteklassrum.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Tranås
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Tranås
Installation av cistern, tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad - tält.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad pumphus.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad samt plank till entré.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av förråd i Habo
Bygglov/förhandsbesked för nybyggnad av komplementbyggnad, väderskydd för sopkärl.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av källarförråd.
Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Uppförande av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: