Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (9)
Gislaved (18)
Gnosjö (5)
Habo (3)
Mullsjö (2)
Nässjö (6)
Sävsjö (4)
Tranås (3)
Vaggeryd (10)
Vetlanda (7)
Värnamo (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 18500 kvm. Markarbeten startar troligen i april. Grunden blir platta på mark. Total markyta 70000 kvm. Totalinvesteringskostnaden inkl maskinell utrustning ca 350-400 mkr.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industri.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Nybyggnad av industribyggnad, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 3
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. I denna etapp ingår 1 huskropp som byggs i 1 våning + teknikutrymme på entresolplan. Ca 2400 kvm.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 2
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. Projektet är uppdelat i 4 stycken etapper.
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Om- och tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning. Ombyggnad av drygt 600 kvm samt tillbyggnad med 600 kvm.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Nybyggnad av skola med stall och teknikbod.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Invändigt underhåll och ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser underhåll och ombyggnad av kontor, samt höjning av tak på industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Avser tillbyggnad av höglager.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Utförande av sluttäckning av avfallsanläggning i Stomsjö, Värnamo
Avser entreprenad för duk på avfallsanläggning. Utförande av sluttäckning i etapper på en fyraårs period.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av kallager, höjning av tak, samt anläggande av parkering.
Ramavtal avseende LTA-Pumpanläggningar i Jönköpings kommun
Avtalstiden är 2 (två) år med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet med oförändrade villkor vid 2 (två) tillfällen med maximalt 12 (tolv) månader per tillfälle.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (lager och kontor) Blivande Hedenstorp 1:94.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager ca 1500 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utvändigt ändring, ändrad användning och ombyggnad av industribyggnad,.
Tillbyggnad av industrihus i Nässjö
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Tillbyggnad med en hydralverkstad.
Nybyggnad av lager, magasin i Tranås
Avser nybyggnad av lager.
Rivning av ladugård i Vetlanda
Avser rivning av Mellangårdens Ladugård, samt återställande av mark.
Säkerhetsbedömning i fem gruvor i Vetlanda kommun
Avser konsultuppdrag gällande att bedöma säkerheten i fem gruvor samt komma med förslag för åtgärder som ska förbättra säkerheten och utöka möjligheter för besök.
Nybyggnad av stall i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av stall och förråd samt kontor med lager.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad samt anordnande av parkeringsplatser (blivande Hedenstorp 1:99).
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av lagerterminal och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av nytt kyllager.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utv. änding och ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Jönköping
Uppförande av solceller på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Uppförande av lusthus.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad (montering av solceller).
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 5 uteklassrum/solskydd Åker 1:12,Klevshult 1:168,Tofsvipan 4,Svenarum 2:9,Gärahov 1:20.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med skärmtak och uteplats.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Nybyggnad av förråd i Nässjö
Uppförande av arbetsbodar.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd, cykelparkering på Hisingstorp 1:2 och Öxnehaga 2:1.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av förråd i Sävsjö
Rivning av lusthus.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten på affärshus.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Mullsjö
Nybyggnad av lagertält. samt rivning av lagertält.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med tak över brygga.
Ombyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov ändrad användning av stuga till komplementbyggnad.
Ombyggnad av tvätthall i Jönköping
Byte av befintlig reningsanläggning i biltvätt.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybygggnad av förrådsbyggnad och miljörum - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelgarage, pergola samt anläggande av parkering mm.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd och miljörum.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådsbyggnad samt rivning av befintlig del.
Nybyggnad av förråd i Nässjö
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av soprum i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av förskola med soprum.
Tillbyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Habo
Avser ändring av takbeläggning och takhöjd på industrihus.
Tillbyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av vattenverk med kalksilo.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov Nybyggnad Komplementbyggnad tidsbegränsat.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för en port.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ett förråd.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för plasttält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gnosjö
Bygglov för fasadändring, Rivningslov för rivning av industri Töllstorp 1:378.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för lagertält.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av cistern med mätarplattform och servicerum.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av hvo cistern.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av regnskydd samt skyltanordning vid vandringsled.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av silo (4 st).
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av vattenverk i Mullsjö
Avser renovering av fasad på vattenverk.
Nybyggnad av förråd i Aneby
Ansökan bygglov skyddshus för råvattenbrunn.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för förråd/container.
Rivning av industrihus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av industribyggnad efter brand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: