Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (3)
Eksjö (8)
Gislaved (25)
Gnosjö (7)
Habo (2)
Mullsjö (4)
Nässjö (1)
Sävsjö (4)
Tranås (3)
Vaggeryd (5)
Vetlanda (6)
Värnamo (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Ändrad omfattning p g a brand. Nybyggnad av industri samt rivning. Höjd 13 m.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Utvecklingsbar byggbar industrimark finns ca 35 000 kvm vid Torsviks industriområde, Jönköping. Byggstart och kostnad uppskattad, omfattning oklart.
Tillbyggnad av industrihus och kontor i Gnosjö
Avser tillbyggnad i två plan. På övre plan blir kontorslandskap, 3450 kvm och industrilokaler i bottenplan, 4600 kvm. Hillerstorp 3:111 Och Hillerstorp 3:117.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Säkerhetsskyddat projekt. Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Förebyggande och avhjälpande underhåll samt en del re- och nyinvesteringsarbeten, kompletteringar av anordningar mm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns utbyggnad av industrilokaler med ca 10000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri, skyltanordning, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Avser nybyggnad av bilhall samt verkstad, 3400 kvm. Tomten är på ca 10000 kvm. Exploatering beräknas påbörjas 1 halvåret 2019. Id 1535085
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Avser ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Renovering av ridhusanläggning i Jönköping
Avser renovering av ridhusanläggning samt klubbhusverksamhet.
Nybyggnad av verkstad i Värnamo
Avser nybyggnad av kalklager, verkstad och kontor i 2 våningar. Hus 1 BTA 970 kvm, Hus 2 BTA 212 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Nybyggnad av vattenverk i Aneby
Avser nybyggnad av vattenverk .
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Ombyggnad av avloppsreningsverk, i Skillingaryd
Omfattar om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk. Partikel avskilnande steg
Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av industribyggnad med selfstorelager och padelhall.
Anläggande av inlopp vid avloppsreningsverk i Gnosjö
Avser anläggande av inlopp vid Gnosjö reningsverk
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Planer finns för tillbyggnad av industri med lager ca 1100 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Uppförande av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och påbyggnad av lager för däck. Kommer att bli en påbyggnad på höjden av befintligt lager samt isolering.
Nybyggnad av vattenreningsanläggning i Jönköping
Avser ny vattenreningsanläggning.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industri med kontor , lager och industriverksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Avser nybyggnad industrilokaler.
Om- och tillbyggnad av bilverkstad i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av personbilsverkstad.
Upphandling av transportabel panncentral i Jönköping
Avser transportabel panncentral, containerpanna, 12MW, bioolja.
Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö
Uppskattad start och kostnad. 2,5 hektar mark.
Upprustning av avloppspumpstation Åbroparken , Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning, en pelletspanna 300kW för produktion av värme via förbränning av träpellets. Anläggningen kommer att byggas i anslutning till nuvarande panncentral vid äldreboende – Ekbacken i Burseryd.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Tillbyggnad av industri i Reftele
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-23. Planens syfte är bl.a. att möjliggöra en utökning av bef. industriverksamhet. Kostnad okänd.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad och carport.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av kallförråd.
Installation av ny biobädd vid avloppsreningsverk i Malmbäck
Projektet är vilande. Tidigast byggstart 2020.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av ett kallförråd och ett tält.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser skämtak över lastbrygga
Nybyggnad av Svarttorp vattenverk, Jönköping
Avser ombyggnation av vattenverk samt lösning för bättre vattenkvalitet genom att hitta ny råvattentäkt.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ansökan om bygglov för ändring av industribyggnad (ny ventilation i del av byggnaden).
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad samt utvändig ändring av industri, garage och förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Eksjö
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd och skärmtak.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av sophus i Gislaved
Rivningslov för rivning av miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Strandskyddsdispens för nybyggnad av vedbod/förråd vid fårasjön.
Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Uppförande av miljöhus och moloker.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Jönköping
Nybyggnad av kemikaliedepå samt nybyggnad av två st. transformatorstationer.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av molok på Preussen 25 och Nyckeln 7.
Nybyggnad av skärmtak i Tranås
Nybyggnad av skärmtak, förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av tryckstegringsstation föör fjärrvärmeledning.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av två förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av tvätthall i Mullsjö
Nybyggnation av självtvätt (biltvätt).
Nybyggnad av skärmtak i Mullsjö
Nybyggnation av skärmtak och staket.
Ombyggnad av produktionslokal i Mullsjö
Ändrad användning av privatbostad till näringsverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändrad användning för del av industribyggnad.
Ombyggnad av sophus i Jönköping
Ändring för att separera miljöhus och cykelförråd samt 2 underjordsbehållare.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för två plåtskjul och bygglov för lagertält.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält för anslutning till befintlig industri.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Anmälan - Ändring av komplementbyggnad (ändrad planlösning, installation av ventilation och värmesystem).
Nybyggnad av skärmtak i Aneby
Ansökan bygglov reservkraftcontainer och skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för cykelparkenring med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/gästhus.
Nybyggnad av laddstationer i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt kraftmodulbyggnad till elbilladdare och tillhörande takkonstruktion.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två väderskydd samt marklov.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Rivning av förråd i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 2:15 i Smålandsstenar, förskola/lokaler i 1 plan och källare. Byggnadsarea ca 216 m².
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd (inbyggt cykelställ).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt. Tillbyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Eldstad, anmälan för installation pannanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (solceller på tak).
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Habo
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (cykelförråd).
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppförande av lagertält.
Utvändigt underhåll av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad - tält.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad samt plank till entré.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Habo
Bygglov/förhandsbesked för nybyggnad av komplementbyggnad, väderskydd för sopkärl.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för flisförråd.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av industritält.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak, Bygglov för skyltanordning Gärahov 2:12.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av vedbod/förråd.
Ombyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för ombyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med kallager samt rivningslov för rivning av skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: