Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (8)
Gislaved (5)
Gnosjö (9)
Habo (3)
Mullsjö (0)
Nässjö (3)
Sävsjö (2)
Tranås (4)
Vaggeryd (4)
Vetlanda (14)
Värnamo (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av tågdepå i Nässjö
Planer finns för nybyggnad av tågdepå i samarbete mellan Region Jönköpings län och Jönköpings länstrafik. En ny verkstadsdepå planeras byggas för att klara kravet på service och underhåll av Krösatågen och Kustpilens fordonsflotta.
Nybyggnad av industri i Tranås
Avser nybyggnad av industri ca 20300m2 exkl entresol, Kontorsbyggnad ca 1400m2
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av produktionslokal samt kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av tillbyggnad av industri.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk, i Skillingaryd
Omfattar om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk. Partikel avskilnande steg
Nybyggnad av verkstad i Jönköping
Avser nybyggnad av verkstad, lager och kontor.
Tillbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Avser tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten, 3000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av produktionslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av vattenverk i Aneby
Avser nybyggnad av vattenverk .
Nybyggnad av Garnisonnära ersättningsförråd Eksjö
Avser nybyggnad av förrådsbyggnad på ca 2200 m² BTA och anslutningsväg samt rangeryta på 3400 m² i anslutning till förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Tranås
Avser nybyggnad av lagerhall med stålkonstruktion och plåtväggar.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Anläggande av inlopp vid avloppsreningsverk i Gnosjö
Avser ombyggnad intag- och slamhantering vid Gnosjö reningsverk
Rivning och nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industri med kontor , lager och industriverksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industri i Jönköping
Avser framtagande av ny detaljplan för industriverksamhet på fastighet Flahult 19:12. Markyta 300 000 kvm.
Biobränsleeldad pannanläggning för ångproduktion i Jönköping
Planerar ny anläggning för hetvatten- och ångleverans till en industrikund i Jönköping. Ska bestå av fliseldad ångpannan på 7 MWt och en oljeeldad reservångpanna på 7 MWt.
Byggnad för slammottagning, Vetlanda
Avser byggnad för slammottagning på området Stickan P6, Vetlanda.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Utvändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser utvändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Invändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser invändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industri med kontor.
Utvändigt underhåll av stallbyggnad, Jönköping
Ändrad omfattning. Utvändig renovering av stallbyggnad, byte av fönster och fasadrenovering. Rivning Id 1572321. Upphandling fönster: Id 1641590,1641569
Inköp av fönster aluminium Stallgården i Jönköping
Fönster ska: - ha fast fönster utan båge - ha vertikal mittpost, centrerad - ha spår för fönsterbleck: Standard - ha hål för karminfästning: Standard - ha bredd: Modulmått 17 - ha höjd: Modulmått 8 - ha funktionsklass: Klass B enligt SS 81 81 03 - ha U-värde: 1,0 - ha profilmaterial: Aluminium - ha kulör utvändigt: RAL 7016 - ha kulör invändigt: NCS 0500-N - lägst uppfylla ytskiktsklass brand D-s2,d0
Inköp av fönster trä Stallgården i Jönköping
- Fönster 11 st (littera F12, F14 och F15) - Fönsterdörrar 3 st (littera FD11 och FD13) Krav på varor är - ska uppfylla krav enligt BBR28 i tillämpliga delar och följa dess allmänna råd - ska lägst uppfylla ytskiktsklass D-s2,d0 - ska vara inbrottsskyddade och uppfylla krav enligt skyddsklass 1 - Glas ska ha LT-värde lägst 70% och G-värde högst 41%
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad/kall lager.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser nybyggnad pumpstation. Brogatans pumpstations placering är på Brogatan, norr om korsningen med ån på Brogatans västra sida
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser nybyggnad pumpstation. Biografen geografiska placering är söder om korsningen Storgatan/Bygdegårdsgatan
Tillbyggnad för nytt pumphus i Nässjö
Avser tillbyggnad av bef verkstadsbyggnad med pumphus.
Omläggning av tak i Jönköping
Omläggning av papptak inkl tilläggsisolering.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av målhus.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (pannrum) samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad (solceller på tak).
Tillbyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av övrigt.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av tält samt rivning.
Nybyggnad av pumpstation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av vattenkiosk.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd och skylt.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Habo
Bygglov för fasadändring, solpaneler på tak.
Nybyggnad av förråd i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Bygglov för anordnande av återvinningskärl.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gnosjö
Bygglov för fasadändring (uppsättning av solpaneler).
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för övningsfält med betonghus.
Rivning av skorsten i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för skorsten.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av entré på industri.
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd och omklädningsrum.
Rivning av förråd i Gnosjö
Rivningslov för rivning av bod/förråd.
Rivning av ekonomibyggnad i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå + rivningslov av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Eksjö
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Gnosjö
Bygglov för uppförande av grillplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring (ny port) av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Tranås
Nybyggnad av sophus.
Rivning av förråd i Eksjö
Rivningslov rivning komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad (att gälla till och med 2026-09-01).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.
Ombyggnad av industrihus i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov i 3 år för ändrad användning från industrilokal till praktikområde samt fasadändring.
Tillbyggnad av skärmtak i Tranås
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring och ändrar användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning (del av) och utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nytt kedjeskrapspel vid avloppsreningsverk i. i Habo
Byta kedjeskrapspel samt överfallskantplåtar och dekanteringsrännor. Skrapspelen ska monteras i två (2) stycken sedimenteringsbassänger, där de kommer att skrapa slam på botten av bassängerna.
Tillbyggnad av hissautomat i Habo
Montering av hissautomat på utsidan av industri.
Rivning av hönshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av hönshus.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av byggnad.
Rivning av 2 byggnader.
Rivning av skorsten i Gränna
Rivning av befintlig skorsten inkl plåtarbeten för återställning Upphandlas på option. 1621503
Tillbyggnad av industri, Sävsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning, samt 4 stycken skyltar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, återställning av fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Anmälan om tillbyggnad, ändring av planlösning och ventilation av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Anmälan om va och ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Anmälan om ändrad ventilation och brandskydd., Ansökan om bygglov för skylt Snickaren 1.
Ändring ventilation , Vetlanda
Anmälan om ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: