Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (1)
Eksjö (14)
Gislaved (21)
Gnosjö (4)
Habo (2)
Mullsjö (0)
Nässjö (2)
Sävsjö (1)
Tranås (6)
Vaggeryd (10)
Vetlanda (16)
Värnamo (32)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Nybyggnad av produktionsanläggning i Jönköping
Planer finns för ny produktionsutrustning i Jönköping. Investering av automation och produktionsutrustning uppskattat till ett värde på ca 2 miljarder.
Nybyggnad av tågdepå i Nässjö
Avser nybyggnad av tågdepå i samarbete mellan Region Jönköpings län och Jönköpings länstrafik. En ny verkstadsdepå planeras byggas för att klara kravet på service och underhåll av Krösatågen och Kustpilens fordonsflotta. .
Nybyggnad av industri i Tranås
Avser nybyggnad av industri ca 20300m2 exkl entresol, Kontorsbyggnad ca 1400m2
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnader i Vaggeryd
Planer finns för uppförande av ett antal lager- och logistikanläggningar med varierande lokalyta. ca 116000 kvm. Där finns stora möjligheter att uppföra lagerbyggnader utifrån specifika behov, både när det gäller storlek och utförande. Utöver lastbilstransporter finns även tillgång till järnväg för samtliga hyresgäster vilket ger en stor flexibilitet vid val av transportsätt.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnader i Vaggeryd
Planer finns för nybyggnad av lager- och logistikbyggnad på ca 6000 kvm.
Nybyggnad av fabrik i Nässjö
Avser nybyggnad av produktionshall .
Tillbyggnad av centrallagret i Jönköping
Avser tillbyggnad av centrallager på ca 28.000 kvm.
Nybyggnad av tillverkningslokal, lager och kontor i Tranås
Nybyggnad av byggnad för tillverkning, lager och kontor
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt stödmur och parkering.
Tillbyggnad av panncentral i Vetlanda
Planer finns för tillbyggnad av ny panna och byta ut två befintliga. Byggstart tidigast 2021.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns utbyggnad av industrilokaler med ca 10000 kvm.
Om- och tillbyggnad av skivfilterhall, i Skillingaryd
Avser omfattande ombyggnation av anläggningen i form av ett filtersteg som kommer att bestå av två parallella skivfilter som med hjälp av kemisk fällning kommer att minimera utgående fosforhalt.
Renovering av ridhusanläggning i Jönköping
Avser renovering av ridhusanläggning samt klubbhusverksamhet.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Avser ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av industrihus i Habo
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad av industri.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Nybyggnad av lager i Tranås
Avser nybyggnad av lagerhall med stålkonstruktion och plåtväggar.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, samt rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Anläggande av inlopp vid avloppsreningsverk i Gnosjö
Avser ombyggnad intag- och slamhantering vid Gnosjö reningsverk
Utbyggnad av slamavvattning och rejektvattenbehandling i Gislaved
Avser entreprenad för Slamavvattnings och rejektvattenbehandling
Biobränsleeldad pannanläggning för ångproduktion i Jönköping
Planerar ny anläggning för hetvatten- och ångleverans till en industrikund i Jönköping. Ska bestå av fliseldad ångpannan på 7 MWt och en oljeeldad reservångpanna på 7 MWt.
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs i Sävsjö
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs. Området är beläget i södra delen av Sävsjö samhälle utmed Hjärtlandavägen. I kommunens översiktsplanering har området pekats ut som industriområde.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter i Burseryd. ca 70652 samt 8700 hektar.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Invändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser invändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Avser tillbyggnad av kallager.
Nybyggnad av djurstall i Habo
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad, kostall för lösdrift.
Renovering av vattenverk i Eksjö
Avser renovering av befintligt vattenverk i Hult, Eksjö.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad/kall lager.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk i Värnamo.
Tillbyggnad av kontor och lager i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av kontor och lager, samt rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, rivning av fastighet på Backen 1:137.
Nybyggnad av klimathall i Eksjö
Avser nybyggnad av klimathall för förvaring av virke. Hallen ska klara en temperatur på 18 gr och en luftfuktighet mellan 45-60 RH.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Lager- och tälthall i Eksjö
Projektet avser köp alternativt leasing av en ny lager- och tälthall.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad av två skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser nybyggnad pumpstation. Brogatans pumpstations placering är på Brogatan, norr om korsningen med ån på Brogatans västra sida
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser nybyggnad pumpstation. Biografen geografiska placering är söder om korsningen Storgatan/Bygdegårdsgatan
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med rökrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industriramp hus 106.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för uppförande av skärmtak över uteplats.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (1 cykelförråd).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader (2 st cykelförråd) samt rivning av 1 st cykelförråd.
Nybyggnad av silo i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av materialsilo.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av silotorn.
Nybyggnad av skärmtak i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av tvätthall i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av tvätthall/fordonstvätt utomhus.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av kallförråd i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med kallförråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Bygglov för anordnande av återvinningskärl.
Utvändigt underhåll av förråd i Jönköping
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad (montering av vikport).
Ombyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för flytt av komplementbyggnad till ny fastighet.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för förflyttning av 2st kundvagnsgarage + 6st reklamskyltar.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av 1 komplementbyggnad (cykelförråd) samt rivning av 2 komplementbyggnader (cykelförråd).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av 1 st cykelförråd samt rivning av 2 st cykelförråd.
Nybyggnad av cistern i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av grillkåta, flytt av bod samt nybyggnad av skärmtak.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivningslov för rivning av 2 komplementbyggnader (cykelförråd).
Tillbyggnad av skärmtak i Eksjö
Kompletterande sprinklersystem under skärmtak. Sprinklersystem finns på insida befintlig vägg.
Rivning av ekonomibyggnad i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå + rivningslov av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Gnosjö
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Tranås
Nybyggnad pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Tranås
Tillbyggnad, skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gnosjö
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av förråd i Jönköping
Anmälan om rivning av skjul.
Tillbyggnad av lastkaj i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppsätttande av solceller på industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält Sävrarp 2:60,2:63.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för miljöhus och container.
Utvändigt underhåll av lager i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av skärmväggar och altandäck på befintligt tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om uppsättande av solceller på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om uppsättande av solcellsanläggning på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om uppsättande av sollcellsanlägging på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Aneby
Ansökan bygglov lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för 2 skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för flyttning av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lusthus.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bod samt rivning.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plastcistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: