Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (4)
Eksjö (11)
Gislaved (14)
Gnosjö (10)
Habo (3)
Mullsjö (3)
Nässjö (2)
Sävsjö (5)
Tranås (5)
Vaggeryd (9)
Vetlanda (6)
Värnamo (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 18500 kvm. Markarbeten startar troligen i april. Grunden blir platta på mark. Total markyta 70000 kvm. Totalinvesteringskostnaden inkl maskinell utrustning ca 350-400 mkr.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Nybyggnad av terminal i Jönköping
Avser nybyggnad av omlastningsterminal på 20 000 kvadratmeter samt ett kontorshus, 2000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industri, samt kontor i tre plan.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Återuppbyggnad av industribyggnad efter brand.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 2
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. Projektet är uppdelat i 4 stycken etapper.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Nybyggnad av skola med stall och teknikbod.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Anläggande av biobädd vid Gnosjö reningsverk
Avser anläggande av biobädd vid Gnosjö reningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av kykrum.
Invändigt underhåll och ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser underhåll och ombyggnad av kontor, samt höjning av tak på industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Avser tillbyggnad av höglager.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av stall i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av stall med 22 boxar samt sadelkammare och kontor.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet omfattar tillbyggnad av industrihus i Gnosjö.
Nybyggnad och rivning av avloppspumpstation i Eksjö
Avser rivning av befintlig avloppspumpstation och nyanläggning av avloppspumpstation samt anslutande ledningar.
VA-ombyggnad Värne Reningsverk i Eksjö
Avser anläggande av prefabricerad pumpstation, nyanläggning av vatten och spillvattenledningar samt rivning av befintlig pumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av kallager, höjning av tak, samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industri i Reftele
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-23. Planens syfte är bl.a. att möjliggöra en utökning av bef. industriverksamhet. Kostnad okänd.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorsdelen samt insättning av fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av lager i Gislaved
Planer för ändrad användning från förråd till lagerkontor samt anmälan för installation av hiss.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (lager och kontor) Blivande Hedenstorp 1:94.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utvändigt ändring, ändrad användning och ombyggnad av industribyggnad,.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Tillbyggnad med en hydralverkstad.
Nybyggnad av Svarttorp vattenverk, Jönköping
Avser ombyggnation av vattenverk samt lösning för bättre vattenkvalitet genom att hitta ny råvattentäkt.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av 2 byggnader (avvisningshall, miljöhall, kallgarage) samt mur.
Rivning av ladugård i Vetlanda
Avser rivning av Mellangårdens Ladugård, samt återställande av mark.
Säkerhetsbedömning i fem gruvor i Vetlanda kommun
Avser konsultuppdrag gällande att bedöma säkerheten i fem gruvor samt komma med förslag för åtgärder som ska förbättra säkerheten och utöka möjligheter för besök.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad o tillbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad med nya fönster, garageport, dörr samt inredning i moduldel. Uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad samt anordnande av parkeringsplatser (blivande Hedenstorp 1:99).
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av lagerterminal och kontor.
Rivning och ombyggnad av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och ombyggnad till bilförsäljning.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Rivning av skärmtak i Jönköping
Rivning av del av skärmtak vid drivmedelsanläggning.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med skärmtak och uteplats.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri med uteplats samt nybyggnad av plank.
Rivning av förråd i Sävsjö
Rivning av lusthus.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten och oljecistern.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten på affärshus.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 5 uteklassrum/solskydd Åker 1:12,Klevshult 1:168,Tofsvipan 4,Svenarum 2:9,Gärahov 1:20.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av förrådsbod.
Nybyggnad av lager i Mullsjö
Nybyggnad av lagertält. samt rivning av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation, avlopp.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybygggnad av förrådsbyggnad och miljörum - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av underjordsbehållare för avfall (Molok).
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd, cykelparkering på Hisingstorp 1:2 och Öxnehaga 2:1.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av väderskydd.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad (montering av solceller).
Nybyggnad av förråd i Nässjö
Uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Uppförande av källsortering.
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Uppförande av lusthus.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Jönköping
Uppförande av solceller på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Uppförande av solceller på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gnosjö
Bygglov för fasadändring, Rivningslov för rivning av industri Töllstorp 1:378.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för lagertält.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av cistern med mätarplattform och servicerum.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av hvo cistern.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av miljöhus Hillerstorp 2:99,2:101.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av regnskydd samt skyltanordning vid vandringsled.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Habo
Avser ändring av takbeläggning och takhöjd på industrihus.
Tillbyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av vattenverk med kalksilo.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av lagertält.
Utvändigt underhåll av förråd i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av sockenstuga (fasadbeklädnad).
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov Nybyggnad grillstuga.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad lusthus.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Ombyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat industri-/lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: