Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Ramavtal avseende VA-konsulter vattenverk, Östersunds kommun
Avser dricksvatten- vattenverk, reservoarer, trycksteringar. Spillvatten- avloppsreningsverk, pumpstationer. Dagvatten- förfröjning, rening. Ledningsnät vatten- spillvatten, dagvatten. Processteknik inom biogas.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Avser nybyggnad av ett kallförråd, två varmgarage och en toalettgrupp.
Utbyte av blåsmaskiner samt luftarsystem i reningsverk, Östersunds kommun
Avser byte av blåsmaskiner samt luftarsystem i Gövikens ARV.
Renovering av avloppsreningsverk i Östersund
Avser förstärkning av takstolar, isolering av tak samt uppförande av solcellsanläggning på tak.
Utvändigt underhåll av avloppsreningsverk i Östersund
Omläggning av plåttak på avloppsreningsverk.
Ombyggnad av vatten, i östersund
Omfattar en ny anordning inom vattenverk .
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändring planlösning i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Anmälan av ändring planlösning, ventilation och brandskydd i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av foderförråd.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Östersund
Bygglov nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av förråd i Östersunds kommun
Avser nybyggnad av förråd om ca 15 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Avser ändrad användning i industribyggnad, från industri till industri/butik och café samt ändring av va, vent och planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: