Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (1)
Bräcke (5)
Krokom (7)
Ragunda (0)
Åre (4)
Östersund (20)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Nybyggnad av vattenverk i Åre
Nybyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad samt tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lagerbyggnad.
Ramavtal avseende byggtjänster, Jämtkraft AB
Avser ramavtal avseende byggtjänster. Avtalstid: 2020-08-03 - 2022-08-03 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Östersund
Fasadändring av industribyggnad samt ändring av va, ventilation, brand och planlösning.
Nybyggnad av lager i Krokom
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Bräcke
Nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Åre
Avser nybyggnation av 2 stycken trycksteringsstationer längst med väg 629, Bynomsgatan.
Ramavtal avseende intelligent låssystem, Åre kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av industrihus i Bräcke
Ändrad användning industribyggnad.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Tillbyggnad av industrihus i Bräcke
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förråd i Östersund
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Ansökan bygglov för nybyggnad av förråd med materialfickor.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Bygglov för nybyggnad av virkesförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov nybyggnad av 2 komplementbyggnader, takkupa och fasadändring.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov nybyggnad av miljöbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov nybyggnad två pumpstationer.
Nybyggnad av återvinningsstation i Rätan
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Bräcke
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sveg
Bygglov återvinningsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Bräcke
Avser ändrad användning industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Ommålning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industribyggnad- förråd.
Tillbyggnad av lager i Sveg
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av verkstad i Krokom
Tillbyggnad av verkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: