Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (3)
Bräcke (5)
Krokom (0)
Ragunda (1)
Åre (4)
Östersund (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utökning av arbetsplatsområde i Östersund
Avser en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sveg
Nybyggnad av inudstri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lagerbyggnad.
Ramavtal avseende byggtjänster, Jämtkraft AB
Avser ramavtal avseende byggtjänster. Avtalstid: 2020-08-03 - 2022-08-03 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Utökning av industriområde i Östersund
Planen avser utökning av industri/arbetsplatsområde i Verkmon i form av industri, kontor samt lokaler för utbildning.
Miljöteknisk undersökning (huvudstudie) av fd sulfitfabrik i Strömsunds kommun
Syftet med uppdraget är att är att ta fram en riskbedömning och en riskvärdering på fd fabriksområdet i Ulriksfors.
Nybyggnad av lager i Bräcke
Nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Åre
Avser nybyggnation av 2 stycken trycksteringsstationer längst med väg 629, Bynomsgatan.
Ombyggnad av industrihus i Bräcke
Ändrad användning industribyggnad.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Nybyggnad av verkstad i Rätan
Förhandsbesked för nybyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Bräcke
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Bräcke
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av lager i Ragunda
Bygglov tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sveg
Bygglov återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov nybyggnad av 2 komplementbyggnader, takkupa och fasadändring.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov nybyggnad två pumpstationer.
Nybyggnad av återvinningsstation i Rätan
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Åre
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, sophus på fastigheten åre-berge 1:85, åre.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av förråd i Östersund
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad förråd.
Rivning av förråd i Åre
Anmälan enligt pbf för rivning av förråd och stängsel på fastigheten forsa 2:5, sågvägen 17 duved.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Anmälan om nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Anmälan tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av lager i Sveg
Tillbyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av verkstad i Bräcke
Utvändig ändring, ommålning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Ommålning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Rätan
Tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: