Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (0)
Bräcke (4)
Krokom (9)
Ragunda (1)
Åre (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av verkstadslokal för kontor, och moderniserar produktionsanläggning. Produktionsanläggningen är 2000 kvm och resterande yta ca 500 kvm för kontor.
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av vattenverk i Åre
Nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Funäsdalen
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk i Funäsdalen utrustat för mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Bräcke
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad på Ymer 3 och Ymer 4.
Ramavtal avseende svets och smide, Jämtkraft AB
Upphandling - Svets och smide. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av lager i Krokom
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Åre
Avser nybyggnation av 2 stycken trycksteringsstationer längst med väg 629, Bynomsgatan.
Ramavtal avseende intelligent låssystem, Åre kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Ombyggnad av industribyggnad i Östersund
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt ändring av va, ventilation, brand och planlösning.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Krokom
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industribyggnad- förråd.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av soprum i Östersund
Bygglov nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Bygglov för nybyggnad av virkesförråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Ansökan bygglov för nybyggnad av förråd med materialfickor.
Nybyggnad av förråd i Ragunda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Bräcke
Avser ändrad användning industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av tält.
Ombyggnad av tryckeri i Bräcke
Ändrad användning tryckeri.
Tillbyggnad av verkstad i Krokom
Tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av komplementbyggnad samt justerad parkering.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av 2 cykelbodar.
Nybyggnad av skärmtak i Strömsund
Nybyggnad av ett skärmtak för lagring av avfall.
Ramavtal avseende elektrikertjänster, Jämtkraft AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: