Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (3)
Bräcke (3)
Krokom (6)
Ragunda (0)
Åre (4)
Östersund (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.
Rivning industrilokaler/fd Slakteri
Rivning av fd Slakteri. 4 fastigheter varav en större huvudbyggnad. Yta ca 10 000 kvm. Saneringsarbete (asbest, PCB etc enl miljöinventering), rivning av ledningar och kanalisationer i mark fram till anslutningspunkter, lätt rivning av installationer och inredning, tung rivning av Stommar. Senaste 10 åren har fastigheterna använts som företagslokaler och förrådsverksamhet.
Uppförande av återställningsenhet för räddningstjänsten, Östersund
Avser nybyggnad av saneringslokal för Räddningstjänstens utrustning samt WC, dusch och pentry. ca 250 kvm.
Nybyggnad av verkstad, kontor och personallokal i Krokom
Plintar som grund. Omfattar 500 kvm kontor och personallokaler, 8 kontorlokaler. Ca 900-1000 kvm verkstad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krokom
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lagerbyggnad.
Nybyggnad av reningsverk i Pilgrimstad, Bräcke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019.
Nybyggnad av fiskodling i Krokom
Fisken ska odlas i kassar i Storsjön och förädlas i en nybyggd anläggning i Trångsviken.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov nybyggnad av industribyggnad, garage, förråd samt nybyggnad av parkeringsplats.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Nybyggnad av verkstad i Krokom
Återuppbyggnad av verkstad. Cirka 1000kvm.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Nybyggnad av förråd, peronallokal.
Nybyggnad av nätstation i Krokom
Nybyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av sedimentbassäng vid Storsjö strand
Avser ca 4000 kvm stor sedimentbassäng vid Storsjö strand, volym ca 10 340-25 430 kubik. Arbetena sker till största del i sjön.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov nybyggnad av grillkåta.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Komplementbyggnad-.
Nybyggnad av cistern i Strömsund
nybyggnad av ad-blu cictern.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sveg
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av ett förråd på 110 m2.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av varmförråd i Östersund
Bygglov nybyggnad av varmlager.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Bygglov fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Rätan
Nybyggnad av tält för industriverksamhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Rätan
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Åre
Tillbyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av förråd i Bräcke
Ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: