Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (0)
Bräcke (4)
Krokom (6)
Ragunda (1)
Åre (17)
Östersund (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Bydalens dalgång
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av verkstadslokal för kontor, och moderniserar produktionsanläggning. Produktionsanläggningen är 2000 kvm och resterande yta ca 500 kvm för kontor.
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av vattenverk i Åre
Nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Ramavtal avseende VA-konsulter vattenverk, Östersunds kommun
Avser dricksvatten- vattenverk, reservoarer, trycksteringar. Spillvatten- avloppsreningsverk, pumpstationer. Dagvatten- förfröjning, rening. Ledningsnät vatten- spillvatten, dagvatten. Processteknik inom biogas.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Avser nybyggnad av ett kallförråd, två varmgarage och en toalettgrupp.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad på Ymer 3 och Ymer 4.
Utökning av industriområde i Östersund
Planen avser utökning av industri/arbetsplatsområde i Verkmon i form av industri, kontor samt lokaler för utbildning.
Nybyggnad av fiskodling i Krokom
Fisken ska odlas i kassar i Storsjön och förädlas i en nybyggd anläggning i Trångsviken.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Åre
Avser nybyggnation av 2 stycken trycksteringsstationer längst med väg 629, Bynomsgatan.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Duved
Avser nybyggnad av avloppspumpstation.
Ramavtal avseende svets och smide, Jämtkraft AB
Upphandling - Svets och smide. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av soprum i Östersund
Bygglov nybyggnad av soprum.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Bräcke
Bygglov tillbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Bräcke
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Bräcke
Avser ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Anmälan vent-installation i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ragunda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av 2 cykelbodar.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av 2 st förråd.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av bod.
Nybyggnad av cistern i Sveg
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Strömsund
Nybyggnad av ett skärmtak för lagring av avfall.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av förrådsbyggnad i form av ett tält.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av komplementbyggnad samt justerad parkering.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Nybyggnad av miljöbod för sophantering.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av tälthall.
Ombyggnad av tryckeri i Bräcke
Ändrad användning tryckeri.
Tillbyggnad av skärmtak i Åre
Tillbyggnad av skärmtak på Mörviken 2:50 och Åre Prästbord 2:1.
Tillbyggnad av verkstad i Krokom
Tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av sophus/cykelförråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Rivning av växthus i Krokom
Rivning av växthus.
Nybyggnad av lager i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av tält.
Nybyggnad av lager i Åre
Tidsbegränsat lov för uppsättning av tält.
Tillbyggnad av förråd i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus (förråd och lastkaj).
Nybyggnad av torkanläggning i Krokom
Nybyggnad av virkestork.
Nybyggnad av skärmtak i Sveg
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Krokom
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Åre
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Nybyggnad sopkärl.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Avser ändrad användning i industribyggnad, från industri till industri/butik och café samt ändring av va, vent och planlösning.
Ramavtal avseende elektrikertjänster, Jämtkraft AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: