Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (5)
Bräcke (3)
Krokom (4)
Ragunda (0)
Åre (4)
Östersund (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk.
Uppförande av återställningsenhet för räddningstjänsten, Östersund
Avser nybyggnad av saneringslokal för Räddningstjänstens utrustning samt WC, dusch och pentry. ca 250 kvm.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krokom
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av reningsverk i Pilgrimstad, Bräcke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019.
Upphandling av pelletspanna i Östersund
Avser upphandling av containerplacerad pelletspanna på 600 kW.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Östersund
Avser byte av fönster, målning av fasadplåt och solcellsinstallation på reningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov nybyggnad av industribyggnad, garage, förråd samt nybyggnad av parkeringsplats.
Miljöteknisk undersökning vid flottningsstationer/verkstäder i Jämtlands län
Avser miljöteknisk undersökning vid 6 stycken flottningsstationer/verkstäder i kommunerna Bräcke, Östersund, Krokom, Strömsund och Ragunda.
Nybyggnad av nätstation i Krokom
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av sedimentbassäng vid Storsjö strand
Avser ca 4000 kvm stor sedimentbassäng vid Storsjö strand, volym ca 10 340-25 430 kubik. Arbetena sker till största del i sjön.
Tillbyggnad av lager i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lagerbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Krokom
Återuppbyggnad av verkstad. Cirka 1000kvm.
Ombyggnad av förråd i Bräcke
Ändrad användning.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande tryckstegringsstation.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av varmförråd i Östersund
Bygglov nybyggnad av varmlager.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gapskjul.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Bygglov fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande avloppspumpstation.
Tillbyggnad av ladugård i Strömsund
Tillbyggnad av ladugård/verkstad.
Tillbyggnad av skärmtak i Rätan
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av slaktbod.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Tidsbegränsat lov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Rätan
Nybyggnad av tält för industriverksamhet.
Nybyggnad av återvinningsstation i Rätan
Nybyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av vattenverk i Strömsund
Ombyggnad av vattenverk, pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Komplementbyggnad-.
Nybyggnad av cistern i Strömsund
nybyggnad av ad-blu cictern.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: