Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (1)
Bräcke (2)
Krokom (8)
Ragunda (0)
Åre (10)
Östersund (25)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Bydalens dalgång
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk. Markarbetet påbörjas i mars 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av verkstadslokal för kontor, och moderniserar produktionsanläggning. Produktionsanläggningen är 2000 kvm och resterande yta ca 500 kvm för kontor.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av vattenverk i Åre
Nybyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av industrihus i Bräcke
Ombyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Ramavtal avseende VA-konsulter vattenverk, Östersunds kommun
Avser dricksvatten- vattenverk, reservoarer, trycksteringar. Spillvatten- avloppsreningsverk, pumpstationer. Dagvatten- förfröjning, rening. Ledningsnät vatten- spillvatten, dagvatten. Processteknik inom biogas.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Avser nybyggnad av ett kallförråd, två varmgarage och en toalettgrupp.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av fiskodling i Krokom
Fisken ska odlas i kassar i Storsjön och förädlas i en nybyggd anläggning i Trångsviken.
Utbyte av blåsmaskiner samt luftarsystem i reningsverk, Östersunds kommun
Avser byte av blåsmaskiner samt luftarsystem i Gövikens ARV.
Utvändigt underhåll av avloppsreningsverk i Östersund
Omläggning av plåttak på avloppsreningsverk.
Nybyggnad av tvätthall i Svenstavik
Nybyggnad av biltvätthall.
Renovering av avloppsreningsverk i Östersund
Avser förstärkning av takstolar, isolering av tak samt uppförande av solcellsanläggning på tak.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Duved
Avser nybyggnad av avloppspumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Nybyggnad av tälthall samt tillbyggnad av industribyggnad. Endast utvändiga arbeten.
Ombyggnad av vatten, i östersund
Omfattar en ny anordning inom vattenverk .
Tillbyggnad av verkstad i Åre
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av industrihus i Krokom
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändring planlösning i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Anmälan av ändring planlösning, ventilation och brandskydd i industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av bod.
Nybyggnad av cistern i Sveg
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av förrådsbyggnad i form av ett tält.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av foderförråd.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Östersund
Bygglov nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov nybyggnad av sophus.
Ombyggnad av förråd i Bräcke
Bygglov ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Nybyggnad av komplementbyggnader och förråd.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Nybyggnad av miljöbod för sophantering.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av njalla/stolpbod.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av torkanläggning i Krokom
Nybyggnad av virkestork.
Nybyggnad av skärmtak i Sveg
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Krokom
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Nybyggnad sopkärl.
Rivning av växthus i Krokom
Rivning av växthus.
Tillbyggnad av kallförråd i Åre
Till- och ombyggnad av kallförråd och stödmur vid enbostadshus på Åre-Svedje 1:96 och 1:143.
Tillbyggnad av förråd i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus (förråd och lastkaj).
Tillbyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Åre
Tillbyggnad av skärmtak på Mörviken 2:50 och Åre Prästbord 2:1.
Nybyggnad av förråd i Östersunds kommun
Avser nybyggnad av förråd om ca 15 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Avser ändrad användning i industribyggnad, från industri till industri/butik och café samt ändring av va, vent och planlösning.
Tillbyggnad av lagerbyggnad i Strömsund
Tillbyggnad av tak på lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: