Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av däckverkstad i Varberg
Projektet avser nybyggnad däckverkstad/däckhotell med 10-11 meter i takhöjd i del av byggnaden.
Nybyggnad av verkstad vid reningsverk i Varberg
Avser nybyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad och mark- och förstärkningsarbeten.
Rivning av industrihus i Varberg
Projektet avser rivning av industrihall och saneringsarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler och kontor. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskatta kostnad.
Konvertering till fjärrvärme i industrilokal i Tångaberg, Varberg
Avser konvertering av uppvärmning från oljeeldade varmluftspannor, elrotemprar och elradiatorer till fjärrvärme.
Nybyggnad av panncentral i Varberg
Avser nybyggnad av en biobränsleeldad panncentral. Uppskattad kostnad.
Anbud på material till driftlager i Varberg
Projektet är uppdelat i 5 varugrupper. Kraftkabel, Belysningsmateriel, Optomaterial, Förläggningsmaterial opto (kanalisation) samt Gasmaterial. Avtalsperiod är tidsperioden 2018-04-01 – 2020-03-31 med 1 års optionsrätt. Om Parterna inte skriftligen säger upp avtalet senast 2019-12-31 förlängs avtalet för tidsperioden 2020-04-01 – 2021-03-31.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Varberg
Projektet avser nybyggnad av prefabricerad nyckelfärdig avloppspumpstation.
Rivning av plattformstak på järnvägsstationen i Varberg
Rivning av plattformstak samt uppsättande av väderskydd på Järnvägsstationen i Varberg, bandel 627. Detta är en del av projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, mellan Varberg-Hamra.
Ombyggnad av produktionslokal i Varberg
Projektet avser ändrad användning från lager till produktion och tillbyggnad trucksluss.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad industribyggnad, 140 kvm.
Nybyggnad av silo i Varberg
Nybyggnad pelletssilo.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Rivning av förråd i Varberg
Rivningsanmälan.
Rivning av silo i Varberg
Rivningslov, pelletssilo.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Demontering och flyttning av solcellstak i Varberg
Projektet avser demontering och flyttning av solcellstak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: