Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Byggstart tidigast 2022, och verket skulle kunna vara i drift 2025.
Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Nytt verksamhetsområde med bostäder i Kungsbacka
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 ha
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag. Planeringsläge
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av industrilager. En kallhall på 700-1000 kvm.
Ombyggnad produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser 3 nya portar i industrihall och markarbeten vid fastigheten. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart under 2020.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall på 800kvm för foder med mera.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Uppbyggnad efter brand av industri.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad (samt ändrad planlösning i befintlig del).
Tillbyggnad av soprum i Kungsbacka
Komplementbyggnad-tillbyggnad-soprum.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
2 st komplementbyggnader-nybyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation-spillvatten +rivningslov Ysby 2:25,Vallda 20:3.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Spillvattenpumpstation-nybyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Spillvattenspumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: