Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende eldfasta infodringsarbeten, Halmstad
Avser eldfasta infordringsarbeten (murning) inklusive rivningsarbeten invändigt i pannor som förbränner i huvudsak avfall och skogsflis. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1+1+1 år.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Avser ombyggnad av skadecenter med ombyggnad av innerväggar och kundmottagning samt nytt lackbås och ugn.
Ramavtal ställningsbyggnation inom Halmstads kommun
Merparten av ställningarna byggs invändigt i pannorna. Uppdraget omfattar: •Byggnation och demontering av ställningar. •Godkännande av byggda ställningar. •Underhåll och ombyggnationer av byggda ställningar. Lagerhållning av material erbjuds på plats hos HEM.
Ombyggnad av tvättinrättning i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av befintlig lagerlokal till tvätteri, samhall.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av tvätthall i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av biltvätt, skärmtak, bod och skyltar-ingo.
Nybyggnad av pumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industrilokal samt fasadändring, eleiko.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för till- och ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal med skärmtak vid entré.
Tillbyggnad av fläktrum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av befintligt fläktrum på tak-halmstads sjukhus.
Nybyggnad av fläktrum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med nytt fläktrum.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av väggar till skärmtak.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av tält för event och biljettförsäljning, 5 juni - 5 juli.
Utvändigt underhåll av lager i Halmstad
Bygglov för uppsättning av skylt samt fasadändring fönster.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal, byte till entrèdörr samt glasparti till kundmottagning dekra.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Marklov för avfallsbehållare under jord (uws).
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - del av lada.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av 3 st komplementbyggnader, mjölkhus, fågeltorn och pumphus.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnad/lokal.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av parkdepå.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av miljöhus och cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 2 padelbanor samt bod för padelutrustning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: