Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Ullared, Falkenberg
Avser byggnation av ny pumpstation för råvatten inklusive ledningsdragning och nybyggnad av anslutningsväg till Ullareds Vattenverk. Byggstart maj/juni 2018.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Falkenberg
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation med ledningsdragning.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Uppförande ackumulatortank.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad användning.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Förhandsbesked för väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagertält.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad med kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av växthus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad växthus.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Projektet avser rivning del av industribyggnad.
Rivning av stall i Falkenberg
Projektet avser rivning stall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: