Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (17)
Halmstad (38)
Hylte (5)
Kungsbacka (21)
Laholm (11)
Varberg (20)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser ett skärmtak för 26 st lastbilar/containers, ska kunna ställas upp i sammanlagt 26 st fack.
Nybyggnad av däckverkstad i Varberg
Projektet avser nybyggnad däckverkstad/däckhotell med 10-11 meter i takhöjd i del av byggnaden.
Nybyggnad av skärmtak för insats- och utbildningsförband i Halmstad
Avser nybyggnad av skärmtak om 15 m djup med 26 dubbelfack. Totalt ca 1900 kvm samt marksanering.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad, etapp 2
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper.
Nybyggnad av industrihall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av industri/lagerbyggnad samt ombyggnad av befintlig byggnad (4000-5000 kvm). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av godsmagasin i Torup
Avser direktupphandling av att bygga ett godsmagasin.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Fjärås
Projektet avser tillbyggnad av industrihus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Rivning av industrihus i Varberg
Projektet avser rivning av industrihall och saneringsarbeten.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Nybyggnad av förråd mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga/förråd/skyddsrum efter brand.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler och kontor. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskatta kostnad.
Nya reservpannor till sjukhus i Halmstad
Avser installation av en biooljeeldad reservpanna på 6 MW som ska användas som reserv för värmeförsrjning samt en biooljeeldad panna som ska användas som reserv för värmeförsörjningen av fjärrvärmenätet.
Konvertering till fjärrvärme i industrilokal i Tångaberg, Varberg
Avser konvertering av uppvärmning från oljeeldade varmluftspannor, elrotemprar och elradiatorer till fjärrvärme.
Nybyggnad av panncentral i Varberg
Avser nybyggnad av en biobränsleeldad panncentral. Uppskattad kostnad.
Anbud på material till driftlager i Varberg
Projektet är uppdelat i 5 varugrupper. Kraftkabel, Belysningsmateriel, Optomaterial, Förläggningsmaterial opto (kanalisation) samt Gasmaterial. Avtalsperiod är tidsperioden 2018-04-01 – 2020-03-31 med 1 års optionsrätt. Om Parterna inte skriftligen säger upp avtalet senast 2019-12-31 förlängs avtalet för tidsperioden 2020-04-01 – 2021-03-31.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe, Laholm
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe.
Nybyggnad av pumpstation i Ullared, Falkenberg
Avser byggnation av ny pumpstation för råvatten inklusive ledningsdragning och nybyggnad av anslutningsväg till Ullareds Vattenverk. Byggstart maj/juni 2018.
Tillbyggnad av golfstudioi Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av golfstudio.
Tillbyggnad av snickerifabrik i Hylte
Projektet avser tillbyggnad av snickerifabrik.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lagerlokal i Hyltebruk
Projektet avser tillbyggnad av lagerlokal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Falkenberg
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation med ledningsdragning.
Nybyggnad av serverrum i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av serverrum. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lokal. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Varberg
Projektet avser nybyggnad av prefabricerad nyckelfärdig avloppspumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad/lokal. Uppskattad kostnad.
Rivning av plattformstak på järnvägsstationen i Varberg
Rivning av plattformstak samt uppsättande av väderskydd på Järnvägsstationen i Varberg, bandel 627. Detta är en del av projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, mellan Varberg-Hamra.
Renovering av industrihus i Halmstad
Projektet avser utvändig målning av fasad på industrihus, en ny port och nybyggnad av 4 skärmtak.
Ombyggnad av produktionslokal i Varberg
Projektet avser ändrad användning från lager till produktion och tillbyggnad trucksluss.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av flera industribyggnader/lokaler.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnader/lokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av verkstad och lager.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov och rivningslov av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov nybyggnad av industrihall, Bygglov ändring av verksamhet Mellby 23:4.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad industribyggnad, 140 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av fläktrum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorbyggnad med fläktrum - länsstyrelsen.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd 2018 - 2022 nybyggnad av bod och lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd maj 2018-maj 2023 tillbyggnad affärsbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av våghus - hem.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd -fogdegatan-hållplats gunillaparken.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av entré på industribyggnad, ramirent.
Ombyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av skolbyggnad med förråd, skärmtak samt miljöstation.
Nybyggnad av kallförråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad runt container.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd och miljörum.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av miljöstation/plank.
Nybyggnad av cistern i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av gastank.
Nybyggnad av panncentral i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnation av mobil panncentral.
Ombyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för flyttning samt invallning av cisterner.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av (flyttning av) miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av lager i Laholm
Anmälan för brandskydd.
Rivning av förråd i Laholm
Anmälan om rivningslov.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Anmälan rivning Skårby 6:9,6:19,6:2.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Attefall - komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av silo i Varberg
Nybyggnad pelletssilo.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Bygglov nybyggnad av stolphus.
Tillbyggnad av förråd i Laholm
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Förhandsbesked för väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.
Ombyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-tillbyggnad-ombyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall-tältmodul.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Uppförande ackumulatortank.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Väderskydd Kyvik 5:300,26:4,Spårhaga 1:5.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad användning.
Rivning av lastkaj i Halmstad
Rivningslov - rivning av lastkaj samt mur.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av växthus och plåthall.
Rivning av silo i Varberg
Rivningslov, pelletssilo.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-inglasat uterum.
Rivning av förråd i Varberg
Rivningsanmälan.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad med kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kallager i Laholm
Bygglov nybyggnad av kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av tvättinrättning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tvättstuga. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal - mercado. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av verkstad och förråd (60-70 kvm).
Tillbyggnad vid brandstation i Laholm
Projektet avser tillbyggnad av förråd (20 kvm) vid brandstation och ny innervägg i brandstation och ombyggnad av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: