Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (25)
Halmstad (26)
Hylte (5)
Kungsbacka (23)
Laholm (6)
Varberg (17)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Byggstart tidigast 2022, och verket skulle kunna vara i drift 2025.
Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Uppskattad kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag. Planeringsläge
Nytt verksamhetsområde med bostäder i Kungsbacka
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 ha
Ombyggnad och tillbyggnad av vattenverk i Skottorp
Projektet avser ombyggnad vattenverket, ny process, maskinistallationer.
Nybyggnad av hästsportcentrum i stadsdelen Vallås, Halmstad
Planer finns på ett hästsportcentrum med bla utbildningsstall, rid- och körhallar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning.
Nybyggnad av datacenter i Falkenberg
Avser nybyggnad av datacenter på ca 3000-4000 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Ombyggnad av skadecenter med ombyggnad av innerväggar och kundmottagning samt nytt lackbås och ugn.
Nybyggnad av företagshotell i Halmstad
Markreservation på 9000kvm. Företagshotell.
Nybyggnad av industri och villaområde i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge för industri och villatomter. Kommunen äger markområdet. 8 villatomter är köpta. Dina Kubik bygger på id : 1602158 HFAB bygger på id : 1603796 Sofieberg i Halmstad bygger på id : 1603798
Nybyggnad av industri och villaområde i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge för industri och villatomter. Kommunen äger markområdet. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad. Dina Kubik bygger på id : 1602158
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av utrustningscenter.
Nytt indostriområde vid Himlemotet i Varberg
Planer finns på etablering av industriområde.
Tillbyggnad av industri i Halmstad
Tillbyggnad av industri på cirka 4500 kvm.
Nybyggnad av industri Östra Holmagärde, Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt industriområde. Planområdet ligger i nordöstra delen av Varberg utmed Värnamovägen och E6. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Rivning av ladugård i Falkenberg
Entreprenaden avser rivning av 10 st fastigheter av varierande slag bland annat industrifastigheter, lantbruk och villor. Projektet kan komma starta i december och kommer pågå löpande under 2020.
Nybyggnad av tryckstegrings- och avloppspumpstation i Varberg
Projektet avser nybyggnad av en prefabricerad nyckelfärdig avloppspumpstation och tryckstegringsstation i betong (gemensam överbyggnad) samt maskin-, vvs och elanläggningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Rivning samt byte av hiss i Halmstad
I byggnad Panna 3 ska 1 st. personhiss bytas ut till en ny varu/personhiss för att säkerställa krav på driftsäkerhet och reservdelstillgång samt förbättrad prestanda.
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Avser nybyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falkenberg
Entreprenaden omfattar uppförande av nytt reningssteg på Ullared ARV, bestående av trumfilter för slutpolering av avloppsvattnet. Arbeten innefattar bygg-, process-, ventilation- samt yttre VA- och markarbeten.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Rivning av lagerbyggnader i Ullared
Rivning av två lagerbyggnader. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Rivning av fjärrvärmepannor i sjukhus i Halmstad
Rivning av gamla fjärrväme-pannor inklusive kringutrustning i panncentralen.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Veinge, Laholm
Nybyggnad av en pumpstation, som ska ersätta befintligt avloppsreningsverk på platsen. Objektet är beläget vid Veinge reningsverk, Laholms kommun (Vessinge 2:133).
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av industrilager. En kallhall på 700-1000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart under 2020.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad industribyggnad, 140 kvm.
Ombyggnad produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser 3 nya portar i industrihall och markarbeten vid fastigheten. Byggstart oviss.
Anläggande av reningsanläggning för lakvatten i Laholm
Projektet avser anläggande av en lokal reningsanläggning för lakvatten på avfallsanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av återvinningscentral i Hyltebruk
Entreprenaden avser uppförande av omlastningsyta för hushållsavfall inom Hylte kommun.
Rivning av byggnader i Mellbystrand, Laholms kommun
Avser rivning av byggnader inklusive grund och plattor.
Upphandling av passagesystem till ÅVC i Laholm
Komplett passagesystem med bla trafikbom, hårdvara, terminal.
Rivning av industrihus i Hyltebruk
Rivning av industri-/lagerbyggnad, 1100 Kvm.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnad pga brand.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av verkstadshall. 700 kvm.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall på 800kvm för foder med mera.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kallager.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad verksamhet, förhandsbesked.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Varberg
Fasadändring. Kontakta inkopplade för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hyltebruk
Utvändig ändring av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad (samt ändrad planlösning i befintlig del).
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad användning.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Uppbyggnad efter brand av industri.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbostadshus och komplementbyggnad samt skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad för dieseltank.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Hyltebruk
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av sophus i Halmstad
Rivningslov - rivning av miljöstation pga brand.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Spillvattenpumpstation-nybyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Spillvattenspumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av soprum i Kungsbacka
Komplementbyggnad-tillbyggnad-soprum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av fasad på industribyggnad (bilmånsson) samt uppsättning av skyltar fasad öst och söder.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad med port samt utrymningsdörr.
Ombyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för ändring av färdig golvhöjd i lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikrum (2 st) samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd och realtidsskylt - karl xl:s väg 47.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak och nybyggnad av plåtskjul.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Bygg och rivningslov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Halmstad
Bygglov för fasadändring inbyggnad av befintligt tak till förrådsbyggnad.
Ombyggnad av återvinningsstation i Halmstad
Bygglov för flytt av befintlig återvinningsstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation p74.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
2 st komplementbyggnader-nybyggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Hyltebruk
Nybyggnad av tälthall.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation-spillvatten +rivningslov Ysby 2:25,Vallda 20:3.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig komplementbyggnad samt nybyggnad komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: