Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (14)
Halmstad (29)
Hylte (7)
Kungsbacka (19)
Laholm (11)
Varberg (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser ett skärmtak för 26 st lastbilar/containers, ska kunna ställas upp i sammanlagt 26 st fack.
Nybyggnad av däckverkstad i Varberg
Projektet avser nybyggnad däckverkstad/däckhotell med 10-11 meter i takhöjd i del av byggnaden.
Nybyggnad av skärmtak för insats- och utbildningsförband i Halmstad
Avser nybyggnad av skärmtak om 15 m djup med 26 dubbelfack. Totalt ca 1900 kvm samt marksanering.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Projektet avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad, etapp 2
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper.
Nybyggnad av godsmagasin i Torup
Avser direktupphandling av att bygga ett godsmagasin.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Rivning av industrihus i Varberg
Projektet avser rivning av industrihall och saneringsarbeten.
Nybyggnad av förråd mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga/förråd/skyddsrum efter brand.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av restaurangverksamhet. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler och kontor. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskatta kostnad.
Nybyggnad av panncentral i Varberg
Avser nybyggnad av en biobränsleeldad panncentral. Uppskattad kostnad.
Anbud på material till driftlager i Varberg
Projektet är uppdelat i 5 varugrupper. Kraftkabel, Belysningsmateriel, Optomaterial, Förläggningsmaterial opto (kanalisation) samt Gasmaterial. Avtalsperiod är tidsperioden 2018-04-01 – 2020-03-31 med 1 års optionsrätt. Om Parterna inte skriftligen säger upp avtalet senast 2019-12-31 förlängs avtalet för tidsperioden 2020-04-01 – 2021-03-31.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe, Laholm
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe.
Nybyggnad av pumpstation i Ullared, Falkenberg
Avser byggnation av ny pumpstation för råvatten inklusive ledningsdragning och nybyggnad av anslutningsväg till Ullareds Vattenverk. Byggstart maj/juni 2018.
Konvertering till fjärrvärme i industrilokal i Tångaberg, Varberg
Avser konvertering av uppvärmning från oljeeldade varmluftspannor, elrotemprar och elradiatorer till fjärrvärme.
Tillbyggnad av golfstudioi Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av golfstudio.
Tillbyggnad av snickerifabrik i Hylte
Projektet avser tillbyggnad av snickerifabrik.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av stall/ridhus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lagerlokal i Hyltebruk
Projektet avser tillbyggnad av lagerlokal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Falkenberg
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation med ledningsdragning.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lokal. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Varberg
Projektet avser nybyggnad av prefabricerad nyckelfärdig avloppspumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad/lokal. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Rivning av plattformstak på järnvägsstationen i Varberg
Rivning av plattformstak samt uppsättande av väderskydd på Järnvägsstationen i Varberg, bandel 627. Detta är en del av projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, mellan Varberg-Hamra.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av verkstad och lager.
Ombyggnad av produktionslokal i Varberg
Projektet avser ändrad användning från lager till produktion och tillbyggnad trucksluss.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov nybyggnad av industrihall, Bygglov ändring av verksamhet Mellby 23:4.
Nybyggnad av processhall i Laholm
Bygglov och marklov nybyggnad av processanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov och rivningslov av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad industribyggnad, 140 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad samt ombyggnad av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kallförråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av kallförråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kallförråd/förvaring.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av miljöstation/plank.
Nybyggnad av pumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av våghus - hem.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd samt informationstavla.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av entré på industribyggnad, ramirent.
Ombyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av skolbyggnad med förråd, skärmtak samt miljöstation.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd 2018 - 2022 nybyggnad av bod och lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd maj 2018-maj 2023 tillbyggnad affärsbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av panncentral i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnation av mobil panncentral.
Ombyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för flyttning samt invallning av cisterner.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av (flyttning av) miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av cistern i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av gastank.
Ombyggnad av lager i Laholm
Anmälan för brandskydd.
Rivning av förråd i Laholm
Anmälan om rivningslov.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Anmälan rivning Skårby 6:9,6:19,6:2.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Attefall - komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Varberg
Nybyggnad väderskydd.
Tillbyggnad av förråd i Laholm
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.
Ombyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-tillbyggnad-ombyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall-tältmodul.
Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Bygglov nybyggnad av stolphus.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Uppförande ackumulatortank.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Väderskydd Kyvik 5:300,26:4,Spårhaga 1:5.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad användning.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Varberg
Rivningsanmälan.
Rivning av lastkaj i Halmstad
Rivningslov - rivning av lastkaj samt mur.
Rivning av förråd i Hyltebruk
Rivningslov. rivning av förråd och carport.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-inglasat uterum.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad med kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kallager i Laholm
Bygglov nybyggnad av kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal - mercado. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av tvättinrättning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tvättstuga. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad vid brandstation i Laholm
Projektet avser tillbyggnad av förråd (20 kvm) vid brandstation och ny innervägg i brandstation och ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av växthus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad växthus.
Rivning av avloppspumpstation i Kungsbacka
Projektet avser rivning av avloppspumpstation.
Nytt skärmtakl i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av skärmtak.
Demontering och flyttning av solcellstak i Varberg
Projektet avser demontering och flyttning av solcellstak.
Rivning av stall i Falkenberg
Projektet avser rivning stall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: