Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (28)
Halmstad (24)
Hylte (5)
Kungsbacka (17)
Laholm (2)
Varberg (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av däckverkstad i Varberg
Projektet avser nybyggnad däckverkstad/däckhotell med 10-11 meter i takhöjd i del av byggnaden.
Tillbybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad i delvis två plan.
Nybyggnad av industrihall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av industrihall.
Ombyggnad av biokem i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av biokem i avloppsreningsverk och bassäng.
Nybyggnad av verkstad vid reningsverk i Varberg
Avser nybyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad och mark- och förstärkningsarbeten.
Ombyggnad av slamvärmeväxlare vid avloppsreningsverk i Falkenberg
Omfattar om- och tillbyggnad av värmeväxlarsystemet till befintlig slamrötningsanläggning med tillhörande varmvattensystem. Omfattar även att bygga om delar av slamledningarna och vattenpåfyllnad utomhus samt en ombyggnad av befintlig rötkammarbyggnad och trapport på vilplan vid rötkammarna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Nybyggnad av stall med 90 boxar samt spolspiltor fördelat i 3 huskroppar.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av montagehall.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Projektet avser ny processutrustning för externslam. Hammargårds reningsverk har en externslammottagning som är uttjänt därav önskar man byta denna till ny processutrustning.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av restaurangverksamhet. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nya reservpannor till sjukhus i Halmstad
Avser installation av en biooljeeldad reservpanna på 6 MW som ska användas som reserv för värmeförsrjning samt en biooljeeldad panna som ska användas som reserv för värmeförsörjningen av fjärrvärmenätet.
Upphandling av pelletspanna i Falkenberg
Avser upphandling av en komplett pannanläggning.
Ombyggnad produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser 3 nya portar i industrihall och markarbeten vid fastigheten.
Ombyggnad av spillvattenpumpstation i Falkenberg
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation med torruppställda pumpar för pumpuppställning i pumpgrop. Uppskattad kostnad.
Rivning av fabrik i Laholm
Avser rivning av industribyggnad samt återställning av mark.
Anläggande av reningsanläggning för lakvatten i Laholm
Projektet avser anläggande av en lokal reningsanläggning för lakvatten på avfallsanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Hyltebruk
Projektet avser nybyggnad av lagerlokal. 520 kvm.
Nybyggnad av snabbtvätt i Varberg
Projektet avser nybyggnad av snabbtvätt.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad industribyggnad, 140 kvm. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lager i Halmstad
Renovering och ombyggnad av hall/lager. Höjning av tak samt fasadändringar.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
om och tillbyggnad av industri och kontor i två plan.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lager till biltema samt tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av verkstadslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av lager i Hyltebruk
Tillbyggnad/utvändig ändring av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Uppföra förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Uppförande tält.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Uppförande väderskydd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hyltebruk
Utvändig ändring av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av oisolerat lager i industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av produktionslokal i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av lagertält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad samt påbyggnad av kylrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal i form av byte av fönster samt nytt entreparti och nya skyltplaceringar.
Utvändigt underhåll av sophus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad, sophus.
Ombyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av utrymme under körramp till sopsortering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falkenberg
Fasadändring och tillbyggnad entré.
Utvändigt underhåll av lager i Varberg
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
inbyggnad av filtermaskin.
Tillbyggnad av industribyggnad i Hyltebruk
Installation av flisanläggning i bef. byggnad.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.
Ombyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av entresolplan i 11 lagerbyggnader Snickaren 81,80,54,53,142,141,82,83,84,85,86.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av entresolplan i 4 lagerbyggnader Chauffören 51,52,53,80.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av verkstad i Halmstad
Bygglov för fasadändring av verkstad.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd och soprum i anslutning till vårdbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Nybyggnad kolsyretank.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad och rivning befintligt.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, skylt.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, tillbyggnad komplementbyggnad, rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Varberg
Nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Nybyggnad-Pumpstation.
Ombyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Om-och tillbyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Rivningslov - rivning av befintlig cistern samt uppförande av nya.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av bod.
Rivning av pumpstation i Halmstad
Rivningslov - rivning av lagertank med tillhörande pumphus.
Rivning av lager i Halmstad
Rivningslov - rivning av tälthall.
Tillbyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Tak mellan odlingscontainer.
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad, skärmtak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation för spillvatten.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av spånficka.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av tälthall.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med skärmtak.
Tillbyggnad av vattenverk i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Tillbyggnad av omklädningsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: