Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (18)
Halmstad (20)
Hylte (1)
Kungsbacka (16)
Laholm (3)
Varberg (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt kontor i 2 plan 850 x2.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Uppskattad kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag. Planeringsläge
Ombyggnad och tillbyggnad av vattenverk i Skottorp
Projektet avser ombyggnad vattenverket, ny process, maskinistallationer.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lager för biltema.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning. Detaljplan finns.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad industrihall. MTA bygg och anläggning gör markarbetet för utanför industriområdet.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Projektet avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.
Tillbyggnad av industri i Halmstad
Tillbyggnad av industri på cirka 4500 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Nybyggnad av restaurang 320kvm.
Nybyggnad av besökscentrum i Onsala
Avser nybyggnad av besökscentrum för rymdteknik och astronomi 450 kvm i en våning.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Tillbyggnad av industribyggnad i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Nytt lagertält i Varberg
Projektet avser uppsättning av nytt lagertält.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart under 2020.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av 5 lasthus.
Rivning av industrihus i Hyltebruk
Rivning av industri-/lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Halmstad
rivning av industribyggnad/ gammalt tryckeri.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning befintliga byggnader.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad sophus.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Anmälan nybyggnad entresolplan.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Anmälan om ändring av entrésolplan samt installation av hiss.
Utvändigt underhåll av tvättinrättning i Laholm
Bygglov fasadändring av fastighet, tvättstugedörrar.
Nybyggnad av tvätthall i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av biltvätt, skärmtak, bod och skyltar-ingo.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förråd ihopbyggt med pelletsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Tillbyggnad av fläktrum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av befintligt fläktrum på tak-halmstads sjukhus.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, ny belysning på fasadskylt samt flyttning av reklampelare.
Nybyggnad av pumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Marklov för avfallsbehållare under jord (uws).
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av väggar till skärmtak.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av del av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning industribyggnad/lokal samt fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov ändring av industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av 3 st komplementbyggnader, mjölkhus, fågeltorn och pumphus.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av lada.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov av 2 st. lador.
Rivning av lager i Halmstad
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Stödmur, komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Nybyggnad väderskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Varberg
Tillbyggnad cykelskydd.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av bryggeri i Falkenberg
Ändrad användning.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad fasad samt ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: