Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (25)
Halmstad (28)
Hylte (6)
Kungsbacka (26)
Laholm (2)
Varberg (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser ett skärmtak för 26 st lastbilar/containers, ska kunna ställas upp i sammanlagt 26 st fack.
Nybyggnad av däckverkstad i Varberg
Projektet avser nybyggnad däckverkstad/däckhotell med 10-11 meter i takhöjd i del av byggnaden.
Tillbybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad i delvis två plan.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industri och villaområde i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge för industri och villatomter. Kommunen äger markområdet. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av biokem i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av biokem i avloppsreningsverk och bassäng.
Nybyggnad av verkstad vid reningsverk i Varberg
Avser nybyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad och mark- och förstärkningsarbeten.
Nybyggnad av industri Östra Holmagärde, Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt industriområde. Planområdet ligger i nordöstra delen av Varberg utmed Värnamovägen och E6. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av slamvärmeväxlare vid avloppsreningsverk i Falkenberg
Omfattar om- och tillbyggnad av värmeväxlarsystemet till befintlig slamrötningsanläggning med tillhörande varmvattensystem. Omfattar även att bygga om delar av slamledningarna och vattenpåfyllnad utomhus samt en ombyggnad av befintlig rötkammarbyggnad och trapport på vilplan vid rötkammarna. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av produktionslokal och kontor i Kungsbacka
Projektet har lagts på is tills vidare. Entreprenörer för grundläggning (armeringsjärn, betong, kantprofiler och frigolit) stålstomme, betongbjälklag, trätakstolar, tegelpannor, ventilation, vs el och styr samt ytskikt kommer att upphandlas om beslut tas att utföra byggnationen. Stensockel, lösvirke. Uppskattad byggstart
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Nybyggnad av förråd mm i Halmstad
Projektet avser återuppbyggnad av garage/förrådsbyggnad på befintlig bottenplatta efter brand. Befintligt skyddsrum kompletteras med ny utrustning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Varberg
Avser nybyggnad av en prefabricerad överbyggnad för avloppspumpstation i betong. Omfattar även maskin-, vvs-, och elanläggningar.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av montagehall.
Tillbyggnad av industrihus i Fjärås
Projektet avser tillbyggnad av industrihus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Takrenovering av ekonomibyggnader i Halmstad
Yttertaken på 9 st så kallade ekonomibyggnader inom bostadsområdet Gamla Vallås i Halmstad, är i behov av takrenovering. Yttertaken är idag belagda med sinuskorrugerade eternitplattor. Ny taktäckning utförs med bärprofiler som monteras ovanpå bef eternitplattor och som täcks med sinuskorrugerad stålplåt. I samband med takrenoveringar ska även av installation av solfångare, ingående i en sidoentreprenad utföras på nästan hälften av takytorna. Valthornet 1 201 och 205 Strandvallen, nr 8, 10, 26 och 28 Vallmon 1 206, 208, och 210 Nyvången, nr 2, 4, 10, 12, 18 och 20 Vallonen 1 212, 214 och 216 Nyvången, nr 5, 7, 13, 15, 21 och 23 Valfisken 1 229 Strandvallen, nr 134 och 136.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av en enklare lagerhall.
Ombyggnad produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser 3 nya portar i industrihall och markarbeten vid fastigheten.
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Avser nybyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nya reservpannor till sjukhus i Halmstad
Avser installation av en biooljeeldad reservpanna på 6 MW som ska användas som reserv för värmeförsrjning samt en biooljeeldad panna som ska användas som reserv för värmeförsörjningen av fjärrvärmenätet.
Konvertering till fjärrvärme i industrilokal i Tångaberg, Varberg
Avser konvertering av uppvärmning från oljeeldade varmluftspannor, elrotemprar och elradiatorer till fjärrvärme.
Rivning av industrihus i Varberg
Projektet avser rivning av industrihall och saneringsarbeten.
Nybyggnad av serverrum i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av serverrum.
Nybyggnad av industrilokal i Varberg
Projektet avser nybyggnad verksamhet. Omfattning och byggstart oklars.
Ombyggnad av spillvattenpumpstation i Falkenberg
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation med torruppställda pumpar för pumpuppställning i pumpgrop. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lagerlokal i Hyltebruk
Projektet avser tillbyggnad av lagerlokal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av snabbtvätt i Varberg
Projektet avser nybyggnad av snabbtvätt.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad industribyggnad, 140 kvm. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Hyltebruk
Projektet avser nybyggnad av lagerlokal. 520 kvm.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av produktionslokal.
Solvärmeinstallation av ekonomibyggnader i Halmstad
Solfångare ska utföras på bef yttertak, på 9 st så kallade ekonomibyggnader, inom bostadsområdet Gamla Vallås i Halmstad. Följande optionspriser ska anges i anbud • Nr 1, installation av solfångare på ekonomibyggnaderna 218 och 222. • Nr 2, tillägg för rörinstallationer för produktion av värmevatten i byggnad 201. I samband med denna entreprenad kommer även sidoentreprenader att utföras. En av sidoentreprenaderna är en plåtentreprenad, som innebär att de övriga delarna av yttertaken, som ej utförs med solfångare, kommer att beläggas med ny plåttäckning. De två yttertak som tillhör optionspris nr 1, har redan ny taktäckning av plåt. Valthornet 1 201 Strandvallen 4,6,8,10. Valthornet 1 205 Strandvallen 22,24,26,28. Vallmon 1 206 Nyvången 2,4,6,8. Vallmon 1 208 Nyvången 10,12,14,16. Vallmon 1 210 Nyvången 18,20,22,24. Vallonen 1 212 Nyvången 17,19,21,23. Vallonen 1 214 Nyvången 9,11,13,15. Vallonen 1 216 Nyvången 1,3,5,7. Valfisken 1 229 Strandvallen 134, 138, 140, 146.
Renovering av industrihus i Halmstad
Projektet avser utvändig målning av fasad på industrihus, en ny port och nybyggnad av 4 skärmtak.
Ombyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Om-och tillbyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagerlokal.
Ombyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av entresolplan i 11 lagerbyggnader Snickaren 81,80,54,53,142,141,82,83,84,85,86.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av entresolplan i 4 lagerbyggnader Chauffören 51,52,53,80.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Nybyggnad kolsyretank.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad Fredsmötet 3,Fredskåren 3.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad och rivning befintligt.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av pumpstation i Varberg
Nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Nybyggnad-Pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Parkering och cykeltak.
Utvändigt underhåll av förråd i Halmstad
Bygglov för byte av takmaterial på marknadsbod.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad runt container.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd och miljörum.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd -fogdegatan-hållplats gunillaparken.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industri. Skärmtak.
Tillbyggnad av fläktrum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorbyggnad med fläktrum - länsstyrelsen.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagertält på parkeringsplats.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av oisolerat lager i industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av vindskydd-öppna utslags vindskydd.
Ombyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av utrymme under körramp till sopsortering.
Utvändigt underhåll av lager i Varberg
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Halmstad
Rivningslov - rivning av tälthall.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av växthus och plåthall.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av tvätthall i Hyltebruk
Rivning & Nybyggnad av biltvätthall.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av bod.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Stall- nybyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Varberg
Tidsbegränsat lov - vädersskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad, skärmtak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av spånficka.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Hyltebruk
Tillbyggnad/utvändig ändring av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Tryckstegringsstation.
Nybyggnad av cistern i Hyltebruk
Uppställning av dubbelmantlad dieselcistern.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av flera industribyggnader/lokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnader/lokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av vattenverk i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av verkstad och förråd (60-70 kvm).
Tillbyggnad vid brandstation i Laholm
Projektet avser tillbyggnad av förråd (20 kvm) vid brandstation och ny innervägg i brandstation och ombyggnad av ventilation.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Projektet avser rivning del av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Halmstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ett skärmtak vid sjukhuset.
Rivning av avloppspumpstation i Kungsbacka
Projektet avser rivning av avloppspumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: