Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (29)
Halmstad (30)
Hylte (3)
Laholm (6)
Varberg (20)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Ombyggnad av Hammargårds reningsverk i Kungsbacka kommun.
Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt kontor i 2 plan 850 x2.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Uppskattad kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag. Planeringsläge
Nybyggnad av hästsportcentrum i stadsdelen Vallås, Halmstad
Planer finns på ett hästsportcentrum med bla utbildningsstall, rid- och körhallar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter. Byggstart oviss.
Ramavtal avseende eldfasta infodringsarbeten, Halmstad
Avser eldfasta infordringsarbeten (murning) inklusive rivningsarbeten invändigt i pannor som förbränner i huvudsak avfall och skogsflis. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1+1+1 år.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Ombyggnad av skadecenter med ombyggnad av innerväggar och kundmottagning samt nytt lackbås och ugn.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Projektet avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.
Nybyggnad av industri och villaområde i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge för industri och villatomter. Kommunen äger markområdet. 8 villatomter är köpta. Dina Kubik bygger på id : 1602158 HFAB bygger på id : 1603796 Sofieberg i Halmstad bygger på id : 1603798
Nybyggnad av företagshotell i Halmstad
Markreservation på 9000kvm. Företagshotell.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av utrustningscenter.
Nybyggnad av besökscentrum i Onsala
Avser nybyggnad av besökscentrum för rymdteknik och astronomi 450 kvm i en våning.
Nybyggnad av industri Östra Holmagärde, Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt industriområde. Planområdet ligger i nordöstra delen av Varberg utmed Värnamovägen och E6. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Rivning av ladugård i Falkenberg
Entreprenaden avser rivning av 10 st fastigheter av varierande slag bland annat industrifastigheter, lantbruk och villor. Projektet kan komma starta i december och kommer pågå löpande under 2020.
Ombyggnad av vattenverk i Laholm
Objektet omfattas av projektering, leverans, komplett montage samt igångkörning och intrimning av ett nytt reningssteg med kolfilter för dricksvattenproduktionen samt den befintliga alkaliseringen med kalk rivs ner och byts ut till soda samt utbyte av apparatskåp.
Nybyggnad av tryckstegrings- och avloppspumpstation i Varberg
Projektet avser nybyggnad av en prefabricerad nyckelfärdig avloppspumpstation och tryckstegringsstation i betong (gemensam överbyggnad) samt maskin-, vvs och elanläggningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Rivning av fjärrvärmepannor i sjukhus i Halmstad
Rivning av gamla fjärrväme-pannor inklusive kringutrustning i panncentralen.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Rivning av lagerbyggnader i Ullared
Rivning av två lagerbyggnader. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falkenberg
Entreprenaden omfattar uppförande av nytt reningssteg på Ullared ARV, bestående av trumfilter för slutpolering av avloppsvattnet. Arbeten innefattar bygg-, process-, ventilation- samt yttre VA- och markarbeten.
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Nybyggnad av restaurang 320kvm.
Upphandling av askutmatningssystem, Halmstad
Upphandlingen avser en totalentreprenad av ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad lagerbyggnad.
Ramavtal ställningsbyggnation inom Halmstads kommun
Merparten av ställningarna byggs invändigt i pannorna. Uppdraget omfattar: •Byggnation och demontering av ställningar. •Godkännande av byggda ställningar. •Underhåll och ombyggnationer av byggda ställningar. Lagerhållning av material erbjuds på plats hos HEM.
Nybyggnad av pumpstation i Veinge, Laholm
Nybyggnad av en pumpstation, som ska ersätta befintligt avloppsreningsverk på platsen. Objektet är beläget vid Veinge reningsverk, Laholms kommun (Vessinge 2:133).
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av industrilager. En kallhall på 700-1000 kvm.
Ombyggnad av återvinningscentral i Hyltebruk
Entreprenaden avser uppförande av omlastningsyta för hushållsavfall inom Hylte kommun.
Anläggande av reningsanläggning för lakvatten i Laholm
Projektet avser anläggande av en lokal reningsanläggning för lakvatten på avfallsanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart under 2020.
Nybyggnad av lastbilsgarage i Falkenberg
Nybyggnad av lastbilsgarage på 600 kvm.
Upphandling av miljöteknisk provtagning i Laholm
I Laholms kommun finns det en förorenad fastighet från en f d impregneringsverksamhet. En förstudie utfördes av Norconsult under 2018 och Norconsult har även fortsatt under 2019 med huvudstudien. I uppdraget ingår det att utföra kompletterande miljöteknisk provtagning med syfte att kunna ringa in föroreningar i plan- och djupled samt komplettera några redan utförda analyser för att öka det statistiska underlag som redan finns.
Upphandling av passagesystem till ÅVC i Laholm
Komplett passagesystem med bla trafikbom, hårdvara, terminal. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kallager.
Rivning av industrihus i Halmstad
rivning av industribyggnad pga brand.
Ombyggnad av industrihus i Hyltebruk
ombyggnad av VA och ventilation på entresolplan.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av verkstadshall. 700 kvm.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av växthus i Varberg
Tillbyggnad orangeri.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet, skylt.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbostadshus och komplementbyggnad samt skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Hyltebruk
Tillbyggnad av lagerlokal med tält.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Ändrad fasad och tillbyggnad.
Nybyggnad av lager i Varberg
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet, förhandsbesked.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av befintlig komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig komplementbyggnad samt nybyggnad komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnad pga brand.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av komplementbyggnad pga brand.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Rivningslov för skärmtak och bygglov för tillbyggnad av nytt skärmtak på centrumbyggnad-hagöns camping.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lager/förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av fasad på industribyggnad (bilmånsson) samt uppsättning av skyltar fasad öst och söder.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industri/lagerbyggnad, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring och skylt på industribyggnad samt rivningslov för nedtagande av fasad.
Ombyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för ändring av färdig golvhöjd i lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Halmstad
Bygglov för fasadändring inbyggnad av befintligt tak till förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd och realtidsskylt - karl xl:s väg 47.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad, kompressorrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak och nybyggnad av plåtskjul.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Nybyggnad av tvätthall i Falkenberg
Förhandsbesked för nybyggnad av automattvätt.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad, Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig Varvet 1.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: