Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (19)
Halmstad (33)
Hylte (1)
Kungsbacka (33)
Laholm (11)
Varberg (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lagerbyggnad samt kontor i 2 plan 850 x2.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad och tillbyggnad av vattenverk i Skottorp
Projektet avser ombyggnad vattenverket, ny process, maskinistallationer.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning. Detaljplan finns.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.
Nybyggnad av industriområde i Veddige
En tomt på 3000 kvm återstår.
Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Förhandsbesked nybyggnad frys- och logistikanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad industrihall. MTA bygg och anläggning gör markarbetet för utanför industriområdet.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Utbyggnad och ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industri i Halmstad
Tillbyggnad av industri på cirka 4500 kvm.
Nybyggnad av besökscentrum i Onsala
Avser nybyggnad av besökscentrum för rymdteknik och astronomi 450 kvm i en våning.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Varberg
byte av befintligt ställverk i sin helhet, ny el och automation samt processförändringar avseende befintliga aktivslambassänger.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av industribyggnad i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av spillplatta, anslutningsväg etc, Halmstad
Objektet avser i grova drag: Nya vägar med vändplats ca 2050 kvm Ny spillplatta ca 430 kvm Ny oljeavskiljare som ansluts till befintligt dagvattensystem Fundament för utrustning ingående i sidoentreprenaden ny bränsledepå (bestående av 2 tankar + teknikhus) Kanalisation el
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Avser nybyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utökande av industriområde i Varberg
Planer finns för utökning av industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av kall-lager samt rivning befintlig byggnad.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Nybyggnad av turbinbyggnad i Falkenberg
Förhandsbesked/strandskyddsdispens sökt. Utredning pågår. Planer finns på nybyggnad av turbinbyggnad samt damm.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Man har hittat en befintlig lokal för projektet som skall byggas om.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Nybyggnad av väderskydd till kollektivtrafikhållplatser i Halland
Region Halland är myndighet för kollektivtrafiken i Hallands län enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065). Region Halland är ensam ägare till Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken ansvarar för kollektivtrafikens infrastruktur i hela Hallands län, även Kungsbacka kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart under 2020.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lager och förråd.
Modernisering av racknära kyla i en serverhall, Halmstad
köp av en partiell modernisering av racknära kyla i en av Halmstads kommuns befintliga serverhallar.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Halmstad
rivning av industribyggnad/ gammalt tryckeri.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av 5 lasthus.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning befintliga byggnader.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av lada.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov av 2 st. lador.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Rivningslov för rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnader.
Rivning av lager i Halmstad
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Stödmur, komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Varberg
Tidsbegränsat lov för industritält 2020-12-02-2023-12-01.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av Sibylla verksamhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av skärmtak samt bef skärmtak rivs.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Varberg
Tillbyggnad cykelskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Ändrad användning samt fasadändring.
Ombyggnad av bryggeri i Falkenberg
Ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, 2020-09-29 -- 2022-08-15 uppsättning komplementbyggnad, 13 st byggbodar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungsbacka
Bygglov för uppsättning av upplag/materialgård (återvinningsstation).
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av del av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av stall i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av stall.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet.
Ombyggnad av bageri i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad till café och bageri, Bygglov för utvändig ändring av samlingslokal Snöstorp 19:376.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning industribyggnad/lokal samt fasadändring.
Nybyggnad av cistern i Laholm
Bygglov nybyggnad av dieselanläggning/cisterner.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Laholm
Bygglov nybyggnad av tält lagerhall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov ändring av industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för om-tillbyggnad, ändrad användning av verksamhet, samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, ny belysning på fasadskylt samt flyttning av reklampelare.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och installation av eldstad -ateljé.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad sophus.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Anmälan nybyggnad entresolplan.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Anmälan om ändring av entrésolplan samt installation av hiss.
Nybyggnad av lager i Laholm
Bygglov /marklov för uppsättande av lagertält och markutjämning.
Utvändigt underhåll av tvättinrättning i Laholm
Bygglov fasadändring av fastighet, tvättstugedörrar.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal industribyggnad.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cistern/container.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förråd ihopbyggt med pelletsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet, förhandsbesked.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet,(komplementbyggnad).
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av komplementbyggnad samt skorsten på skolbyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: