Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (23)
Halmstad (26)
Hylte (5)
Laholm (2)
Varberg (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lager för biltema.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter.
Ramavtal avseende eldfasta infodringsarbeten, Halmstad
Avser eldfasta infordringsarbeten (murning) inklusive rivningsarbeten invändigt i pannor som förbränner i huvudsak avfall och skogsflis. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1+1+1 år.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad industrihall. MTA bygg och anläggning gör markarbetet för utanför industriområdet.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Avser ombyggnad av skadecenter med ombyggnad av innerväggar och kundmottagning samt nytt lackbås och ugn.
Nybyggnad av besökscentrum i Onsala
Avser nybyggnad av besökscentrum för rymdteknik och astronomi 450 kvm i en våning.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Tillbyggnad av industribyggnad i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet.
Ramavtal ställningsbyggnation inom Halmstads kommun
Merparten av ställningarna byggs invändigt i pannorna. Uppdraget omfattar: •Byggnation och demontering av ställningar. •Godkännande av byggda ställningar. •Underhåll och ombyggnationer av byggda ställningar. Lagerhållning av material erbjuds på plats hos HEM.
Ombyggnad av återvinningscentral i Hyltebruk
Entreprenaden avser uppförande av omlastningsyta för hushållsavfall inom Hylte kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart under 2020.
Nytt lagertält i Varberg
Projektet avser uppsättning av nytt lagertält.
Anläggande av reningsanläggning för lakvatten i Laholm
Projektet avser anläggande av en lokal reningsanläggning för lakvatten på avfallsanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av tvätthall i Falkenberg
Nybyggnad av snabbtvättanläggning.
Nybyggnad av väderskydd för cyklar i Kungsbacka
Nybyggnad av väderskydd för cyklar till Anneberg station (4 st) och Kungsbacka station (6 st). Två (2) stycken cykelskydd i ett plan med plats för minst 8 cyklar i varje Åtta (8) stycken cykelskydd i två plan med plats för minst 16 cyklar i varje
Nybyggnad av lastbilsgarage i Falkenberg
Nybyggnad av lastbilsgarage på 600 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Upphandling av miljöteknisk provtagning i Laholm
I Laholms kommun finns det en förorenad fastighet från en f d impregneringsverksamhet. En förstudie utfördes av Norconsult under 2018 och Norconsult har även fortsatt under 2019 med huvudstudien. I uppdraget ingår det att utföra kompletterande miljöteknisk provtagning med syfte att kunna ringa in föroreningar i plan- och djupled samt komplettera några redan utförda analyser för att öka det statistiska underlag som redan finns.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av biltvätt, skärmtak, bod och skyltar-ingo.
Ombyggnad av tvättinrättning i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av befintlig lagerlokal till tvätteri, samhall.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industrilokal samt fasadändring, eleiko.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för till- och ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal med skärmtak vid entré.
Tillbyggnad av fläktrum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av befintligt fläktrum på tak-halmstads sjukhus.
Nybyggnad av fläktrum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med nytt fläktrum.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av väggar till skärmtak.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av tält för event och biljettförsäljning, 5 juni - 5 juli.
Utvändigt underhåll av lager i Halmstad
Bygglov för uppsättning av skylt samt fasadändring fönster.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal, byte till entrèdörr samt glasparti till kundmottagning dekra.
Nybyggnad av pumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av miljöhus och cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 2 padelbanor samt bod för padelutrustning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av energilager.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Marklov för avfallsbehållare under jord (uws).
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Varberg
Nybyggnad lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Hyltebruk
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Varberg
Nybyggnad återvinningstation.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nylbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
ombyggnad av utemiljö, asfaltering, parkeringar.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad fasad samt ändrad användning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falkenberg
Ändrad fasad. Insättning av port.
Ombyggnad av industrihus i Varberg
Ändring av bärande konstruktion och brandskydd.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hyltebruk
Nybyggnad cykelskjul.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad förråd, tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av jordbruk i Falkenberg
Nybyggnad gödselbrunn.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - del av lada.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av 3 st komplementbyggnader, mjölkhus, fågeltorn och pumphus.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnad/lokal.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av parkdepå.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov uppföra lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: