Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotland
Avser nybyggnad av verkstad, kontorslokaler och däcklager.
Nybyggnad av industribyggnad i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokal i Othem
Projektet avser ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokarer samt uppförande av sandfickor och carport.
Ombyggnad av salteriet i Lickershamn
Avser ombyggnation i en byggnad med bla rivning av innerväggar och borttagning av betonggolv samt byggarbeten omfattande kök, toaletter, bastu och dusch samt andra utrymmen såsom samlingslokal, korridorer och städ/teknikrum.
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad och ombyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av uthus i Visby
Underhåll av fasader, snickerier och tak på uthus.
Nybyggnad av förråd i Visby
Uppförande av manskapsbodar - tidsbegränsat lov t.o.m 2020-06-30.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak och stängsel samt rivning del av befintligt skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av väderskydd - tillfälligt lov t o m 7 juli 2018.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Uppförande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av förråd i Visby
Ändring av fasad och tak på komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Visby
Nybyggnad av pumpstation för avlopp samt tryckstegringsstation för vatten.
Rivning av skärmtak i Visby
Tillbyggnad av tvättstuga/panncentral med flisförråd samt rivning av befintligt skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Förhandsbesked för uppförande ackumulatortank (geab).
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Visby
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd och rivning av befintligt, ny port i plank/mur, sänkning av marknivå samt ny stödmur och trappa.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Anbud byggledning, grupp Hus Gotland
Avser byggledning och kontroll för fem byggnader samt tillhörande markarbeten på körytorna i anslutning till byggnaderna.
Nybyggnad av växthus i Visby
Nybyggnad av odlingsväxthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: