Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Uppförande av hall på Gotland
Nybyggnad av hall åt Baltic Marine på Gotland.
Ny reningsanläggning till Visby deponi
Avser leverans, montage och driftsättning av ny en reningsanläggning för förorenat lak- och grundvatten på Visby deponi samt nya ledningar och pumpar för att leda vattnet till den nya reningsanläggningen.
Uppförande av nyckelfärdigt flispannesystem på Hemse, Gotland
Projektet avser uppförande av en komplett biobränsleanläggning för hetvattenproduktion vid Gotlands Energi ABs produktionsanläggning i Hemse på södra Gotland.
Utbyte av efterbrännkammare i Visby
Avser leverans och installation av 1 st nytillverkad efterbrännkammare till panna 2 inom GEAB’s produktionsanläggning i Visby på Gotland.
Installation av tryckstegringsstation i Visby
Avser leverans och installation av en tryckstegringsstation i Nisse, södra Gotland. Stationen kommer att försörja Nisseviken och Näs med dricksvatten.
Nybyggnad av verkstad i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 1 st verkstad försäljning.
Nybyggnad av kylhus i Visby
Nybyggnad av isverk samt tillbyggnad av sorteringshall.
Ombyggnad av lager i Visby
Ändrad användning del av industri- och lagerbyggnad till vinproduktion med lager.
Utvändigt underhåll av förråd i Visby
Underhåll av fasad och tak på komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak över cykelparkering (visby lasarett).
Nybyggnad av tvätthall i Visby
Nybyggnad av tvätthall.
Tillbyggnad av förråd i Visby
Om- och tillbyggnad av förråd samt uppförande av cykelgarage.
Ombyggnad av ladugård i Visby
Installation av pannrum i ladugård samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: