Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gotlands län

Gotland (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Uppförande av hall på Gotland
Nybyggnad av hall åt Baltic Marine på Gotland.
Ny reningsanläggning till Visby deponi
Avser leverans, montage och driftsättning av ny en reningsanläggning för förorenat lak- och grundvatten på Visby deponi samt nya ledningar och pumpar för att leda vattnet till den nya reningsanläggningen.
Nybyggnad av verkstad i Visby
Avser nybyggnad av en verkstad på ca 1000 kvm.
Utbyte av efterbrännkammare i Visby
Avser leverans och installation av 1 st nytillverkad efterbrännkammare till panna 2 inom GEAB’s produktionsanläggning i Visby på Gotland.
Anläggande av överföringsledning i Visby
Option från projektid: 1621505. Avser att utföra en överföringsledning från ny pumpstation BH4 till befintlig pumpstation In2. Optionen ska omfatta allt arbete inklusive dimensionering, projektering, förläggning och anslutning.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk på Gotland
Avser utbyggnad av Katthammarsvik avloppsreningsverk för komplettering av biosteg. Biostegetbestår av två bassänger med luftare och ansluts som ett nytt steg i befintlig process. Bassängerna placeras i en ca 4x8 m tillbyggnad bakom befintligt verk och sänks ned så de är till största delen under golvnivå.
Nybyggnad av kylhus i Visby
Nybyggnad av isverk samt tillbyggnad av sorteringshall.
Ombyggnad av lager i Visby
Ändrad användning del av industri- och lagerbyggnad till vinproduktion med lager.
Utvändigt underhåll av förråd i Visby
Underhåll av fasad och tak på komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak över cykelparkering (visby lasarett).
Nybyggnad av tvätthall i Visby
Nybyggnad av tvätthall.
Tillbyggnad av förråd i Visby
Om- och tillbyggnad av förråd samt uppförande av cykelgarage.
Ombyggnad av ladugård i Visby
Installation av pannrum i ladugård samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: