Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av vattenverket i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av Hudiksvalls vattenverk.
Tillbyggnad av industri i Hudiksvall
Tillbyggnad av OilQuicks befintliga lokaler.
Konvertering till fjärrvärme i växthus
Konvertering till fjärrvärme i tre växthus.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (1351586). Mark görs i samband med etapp 1.
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten halsta 3:14.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:9.
Nybyggnad av silo i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 3 stycken silos på fastigheten östanbräck 1:45.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 8:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten solbacka 3:12.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus och nytt skärmtak på fastigheten kronan 3.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten bränslet 8:14, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten bränslet 8:14 Bränslet 8:14.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten ullsätter 2:47.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (föreningslokal) på fastigheten åvik 26:14.
Nybyggnad av panncentral i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av panncentral på fastigheten mo 3:31.
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten haga 9:5.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten köpmanberget 5:7.
Nybyggnad av växthus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus på fastigheten mörtsjö 2:3.
Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten östanbräck 1:43.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten vedmyra 7:31.
Tillbyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på fastigheten hattmakaren 7.
Renovering av pumpstationer i Hudiksvall
Avser förfrågningsunderlag för renovering av el och styr i 4 stycken stora pumpstationer. (1 förfrågningsunderlag per pumpstation)
Rivning av pumphus i Norsta, Hudiksvall
All betong skall rivas till minst 0,5 m under marknivå. Tomrum under mark skall fyllas med massor och bevattnas så att inga sättningar uppstår.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd på fastigheten köpmanberget 2:11.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: