Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av papperslager i Gävle
Ett nytt automatiserade höglager för hantering av pappersrullar. Anläggningen kommer inrymmas i en 10 000 kvadratmeter stor och 25 meter hög byggnad. Inklusive ny anslutande järnväg och omkringliggande markåtgärder.
Nybyggnad av hyvleri i Gävle
Bygglov för nybyggnad av hyvleri.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal till renrum.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Brynäs, Gävle
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig rör-, och maskinutrustning och tillhörande fundament. Invändig målning och återställning av golv ingår. Pumpstationen ska förses med ny maskin- och rörutrustning. El och automation ingår ej i upphandlingen
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Fasadändring av verksamhetslokal. Ca 500-700 kvm fasad ska renoveras pga skador från vintersäsong.
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad efter brand.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av lokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av rökeri i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare lokal.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal, Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal Sörby Urfjäll 36:3,37:1.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Strandskyddsdispens för nybyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad Olsbacka 44:8,44:9.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Byte av rökrör i skorsten vid kraftvärmeverk, Gävle
Omfattar material samt tillverkning av nytt Ø 1800 mm rökrör i stål, demontage av befintligt rökrör, montage av nytt rökrör på motsvarande plats, isolering samt bortforsling/omhändertagande av demonterat rökrör med isolering.
Underhåll av pumpstationer i region Mitt
DoU pumpstationer samt avfuktningsanläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: