Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pyrolysanläggning i Gävle
Nybyggnad av Pyrolysanläggning.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Lexe
Ny pumpstation för ökat vattentryck och förbättring av distributionen av dricksvatten till Lexe, Hagaström och Valbo.
Byte av avloppslösning i Hamrånge
Hamrångevägen 176-198, jämna nummer. Mindre fastighetspumpstation installeras på varje tomt.
Tillbyggnad av trävaruindustri i Gävle
Bygglov finns sökt för ytterligare 37 kvm
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad.
Ombyggnad av förråd i Gävle
Anmälan för underhåll av skyddad byggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Upphandling av teknisk konsult för kylning av metall, Högskolan Gävle
Avser upphandling av konsult inom Testbädden. Testbädden har till uppgift att söka och utveckla tillämpningar för den nya teknik för kylning av metaller som benämns Impinging Jet, samt att etablera samarbeten med industriella företag i syfte att i samarbete med dessa genom datorsimuleringar och fysiska tester skapa förutsättningar för att implementera tekniken i företagens produktion.
Underhåll av pumpstationer i region Mitt
DoU pumpstationer samt avfuktningsanläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: