Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikbyggnad i Gävle
Avser nybyggnad av logistikbyggnad.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Gävle
Avser nybyggnad av logistikbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industri och kontor i Ersbo syd, Gävle
Skogmur 3:1 m.fl. 480 000 kvm mark. Exploatering på projekt: 1431230.
Nybyggnad av datacenter i Stackbo
Uppförande av ett storskaligt datacenter i direkt anslutning till ställverket i Stackbo.
Tillbyggnad av fosforrening vid avloppsreningsverk i Gävle
Objektet avser tillbyggnad av fosforrening till Duvbackens befintliga avloppsreningsverk.
Byte av avloppslösning i Hamrånge
Hamrångevägen 176-198, jämna nummer. Mindre fastighetspumpstation installeras på varje tomt.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Avser uppställning av ett industritält.
Utvändigt underhåll av förråd i Gävle
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Rivning av komplementbyggnad i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad.
Upphandling av teknisk konsult för kylning av metall, Högskolan Gävle
Avser upphandling av konsult inom Testbädden. Testbädden har till uppgift att söka och utveckla tillämpningar för den nya teknik för kylning av metaller som benämns Impinging Jet, samt att etablera samarbeten med industriella företag i syfte att i samarbete med dessa genom datorsimuleringar och fysiska tester skapa förutsättningar för att implementera tekniken i företagens produktion.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Avser fasadändring av verksamhetslokal.
Återställning av våtmarksmijlöer i Stora Korpimäki naturreservat, Gävleborgs län
Uppdraget innebär konsulttjänst, inklusive grävmaskinstjänster, för restaurering av våtmarker i Stora Korpimäki naturreservat, främst pluggning och igenläggning av diken.
Nybyggnad av glashus i Gävle
Glashus med pergola och planteringslådor. Bygglov sökt för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ändrad användning till hotell i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: