Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggad av demoanläggning i Hofors
Planen är att bygga en demonstrationsanläggning i Hofors som ska kunna producera 40.000 ton råjärn per år från stålskrot och järnmalm.
Nybyggnad av torkanläggning i Iggesund
Nybyggnad av vandringstorkar
Nytt industriområde i Edsbyn
Ca 11 hektar mark. Södra Edsbyn 50:1, södra delområdet Södra Edsbyn 11:79,11:72 och Södra Edsbyn 25:1.
Nybyggnad av industri och kontor i Ersbo syd, Gävle
Skogmur 3:1 m.fl. 480 000 kvm mark. Exploatering på projekt: 1431230.
Nytt verksamhetsområde Iggesund
7518 kvm industritomt.
Nybyggnad av datacenter i Stackbo
Uppförande av ett storskaligt datacenter i direkt anslutning till ställverket i Stackbo.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:50.
Till och ombyggnad av vattenverk i Åmot
Om- och utbyggnation av ett vattenverk i Åmot
Utvändigt underhåll samt ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Fasadarbete samt ombyggnad. Skolgången 18-20.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Förhandsbesked hallbygnad/lagerhall.
Nybyggnad av avloppsreningsverk (ARV) i Hennan, Ljusdals kommun
Avser nybyggnation av byggnad för framtida avloppsreningsverk (placerad i direkt anslutning till befintlig anläggning).Projektering och dimensionering av en ny komplett avloppsanläggning med suspenderad biomassa av SBR-typ för 200 PE (personekvivalenter) och maxflöde 73,0 m3/dygn. Tillhörande VVS-, el- och styrinstallationer. Inkoppling av nytt ARV mot befintlig inlopp- samt utloppsledning.
Förnyelse av slamavvattningsutrustning på reningsverk i Strömsbruk
Avser förnyelse av slamavvattningsutrustning på Strömsbruks reningsverk.
Nybyggnad av föreningsförråd på Hagaström, Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.
Nybyggnad av lagerhall mm, Bollnäs
Marken ägs av 2 privatpersoner.
Tillbyggnad av lager i Bergsjö
Avser tillbyggnad av lagerhall med ca 400 kvm.
Rivning av sågverk i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bergsjö
Ansökan om bygglov industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Bergsjö
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av industriväxthus.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/butikslokal på kläppa 27:3 i ljusdal.
Nybyggnad av lagertält i Gävle
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av verkstad i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor på fastigheten köpmanberget 2:28.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Nybyggnad av föreningsförråd för ishockey på Brynäs, Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad cykelförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, soprum på fastigheten helsingebanken 1.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumphus på fastigheten strand 4:1.
Nybyggnad av stall i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av stall och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten arnön 12:85.
Ombyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilager.
Rivning av förråd i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Avser ombyggnad och en inglasad veranda.
Utvändigt underhåll av förråd i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad på fastigheten kronboden 8.
Utvändigt underhåll av förråd i Gävle
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillkåta på gärde 17:1 i ljusdal.
Nybyggnad av kallförråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kallförråd och gapskjul samt tillbyggnad av gapskjul på storbyn 36:2, 36:3 i färila.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus på östernäs 15:3 i ljusdal.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sopskjul på tälle 31:1 i ljusdal Tälle 9:14,28:9,31:1.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation på järvsö kyrkby 23:3 i järvsö.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad ute-grillplats med tak.
Återuppbyggnad av magasin i Stocka
Plåtarbeten på magasin med befintlig stålstomme.
Återställning av våtmarksmijlöer i Stora Korpimäki naturreservat, Gävleborgs län
Uppdraget innebär konsulttjänst, inklusive grävmaskinstjänster, för restaurering av våtmarker i Stora Korpimäki naturreservat, främst pluggning och igenläggning av diken.
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten åvik 26:14.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av kallförråd som en del av en ny Klätterpark.
Uppsättning av förrådstält i Bergsjö
Avser uppsättning av förrådstält.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal men uppsättning av värmepump.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: