Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (15)
Gävle (47)
Hofors (1)
Hudiksvall (16)
Ljusdal (7)
Ockelbo (1)
Ovanåker (5)
Sandviken (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av pyrolysanläggning i Gävle
Nybyggnad av Pyrolysanläggning.
Nybyggnad av papperslager i Gävle
Ett nytt automatiserade höglager för hantering av pappersrullar. Anläggningen kommer inrymmas i en 12 000 kvadratmeter stor och 25 meter hög byggnad. Inklusive ny anslutande järnväg och omkringliggande markåtgärder.
Nybyggad av demoanläggning i Hofors
Planen är att bygga en demonstrationsanläggning i Hofors som ska kunna producera 40.000 ton råjärn per år från stålskrot och järnmalm.
Nytt verksamhetsområde i Gävle
Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige i juni 2019 och har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen. Området avses i huvudsak anpassas för energiintensiva verksamheter med fokus på it och kommunikation, och där tillhörande anläggningar, som har behov av stora markarealer med större byggrätter.
Nybyggnad av datahall mm i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Nybyggnad av industri och kontor i Ersbo syd, Gävle
Skogmur 3:1 m.fl. 480 000 kvm mark. Exploatering på projekt: 1431230.
Nytt verksamhetsområde i Harmånger
Tankarna på och planerna för ett verksamhetsområde för företag som behöver byggbar mark har funnits under många år i vår kommun. Knoget i Harmånger är ett åtta hektar stort område där vi planerar för byggklara industritomter. Målet är att infrastrukturen, vägar och VA, ska vara klar nästa vinter och att tomterna finnas till försäljning våren 2020.
Nybyggnad av datacenter i Stackbo
Uppförande av ett storskaligt datacenter i direkt anslutning till ställverket i Stackbo.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Nybyggnad av industrihus i Kläppa, Ljusdal
Nybyggnad av industribyggnad på kläppa 27:17 i Ljusdal.
Till och ombyggnad av vattenverk i Åmot
Om- och utbyggnation av ett vattenverk i Åmot
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Tillbyggnad av entresolplan och fasadändring på verksamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Ur investeringsbudget 2013-2019.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Uppförande av tälthall i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Ca 3000 - 4000 kvm.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Omläggning av tak på magasin i Gävle hamn
Avser utbyte av befintligt tak av tältduk till ett isolerat självbärande plåttak täckt med duk på magasin. Byggnaden nyttjas för metallskrotshantering av Kuusakoski Recykling. Takets area är ca 2.000 m2 och byggnadens höjd, ca 20 m.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:41.
Tillbyggnad av trävaruindustri i Gävle
Bygglov finns sökt för ytterligare 37 kvm
Nybyggnad av slamfickor vid avloppsreningsverk i Ljusdal
Avser nybyggnad av slamfickor belägna i närheten av Ljusdals avloppsreningsverk. Total bruttoarea för slamfickor ca 450 kvm.
Tillbyggnad av sluss till tvättstuga, omb personallokal i Hudiksvall
Personallokal kommer få större utrymme i befintlig lokal, sluss till tvättstuga byggs.
Rivning av industrihus i Delsbo
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Ombyggnad av ventilation och VS på reningsverk i Alfta
Avser ombyggnad av ventilation samt VS på reningsverket i Alfta.
Byte av styrsystem på vattenverk i Sandviken
Avser byte av styrsystem i Rökebo vattenverk.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten idenors-vi 2:51.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:10.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:9.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av sågverk i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri. Avströningsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal på kläppa 27:11 i ljusdal.
Ombyggnad av industrihus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för ändrad användning av produktionslokal/lager/skola till industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Tält som produktionslokal.
Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad övrig byggnad.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av skärmtak i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av skärmtak på fastigheten strand 3:7, Tidsbegränsat lov för byggskylt på fastigheten strand 3:7 Strand 3:7.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Strandskyddsdispens för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av smedja i Sandviken
Nybyggnad av smedja.
Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnad av väderskydd över sandficka (tidsbegränsat).
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torrdass på storbyn 4:46 vid kasteln mellanljusnans naturreservat.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation, kompost och sandficka.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd på östernäs 9:6 i ljusdal.
Rivning av förråd i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation på järvsö kyrkby 23:20 i järvsö.
Utvändigt underhåll av förråd i Gävle
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 7:9.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av grillkåta på fastigheten forsa-hamre 21:1.
Utvändigt underhåll av förråd i Bollnäs
Bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av kallförråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sommar wc/förråd) på fastigheten bränslet 2:8, Rivningslov för rivning av förråd på fastigheten bränslet 2:8 Bränslet 2:8.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten bränslet 2:14, Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten bränslet 9:25 Bränslet 2:14.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten kristineberg 8:2.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av lusthus Koldemo 30:21,30:22.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation med offentlig toalett på fastigheten strand 4:1.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Förhandsbesked av nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Sandviken
Nybyggnad av cistern.
Tillbyggnad av kallförråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd på fastigheten ullsätter 2:43.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad med sandficka.
Tillbyggnad av sågverk i Bollnäs
Bygglov för tak över sågverk.
Ombyggnad till kontor i Gävle
2 kontorslokaler i befintligt lager.
Underhåll av pumpstationer i region Mitt
DoU pumpstationer samt avfuktningsanläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Takbyte på ladugård i Ljusdal
Ansökan om bygglov för byte av takmaterial på Fågelsjö 1:1 (ladugård) i Fågelsjö.
Målning av fasad på produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av tak vid industrihus i Sandviken
Utbyggnad av tak över fack för halkstoppsmaterial.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: