Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggad av demoanläggning i Hofors
Planen är att bygga en demonstrationsanläggning i Hofors som ska kunna producera 40.000 ton råjärn per år från stålskrot och järnmalm.
Nybyggnad av papperslager i Gävle
Ett nytt automatiserade höglager för hantering av pappersrullar. Anläggningen kommer inrymmas i en 10 000 kvadratmeter stor och 25 meter hög byggnad. Inklusive ny anslutande järnväg och omkringliggande markåtgärder.
Nybyggnad av handel och kontorslokaler i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Nybyggnad av hyvleri i Gävle
Bygglov för nybyggnad av hyvleri.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av servicestation i Ockelbo
John Deere bygger en helt ny anläggning. Det blir en modern anläggning, väl anpassad till verksamheten, med kundmottagning, butik, modernt reservdelslager, tvättanläggning, traverser för tunga lyft, modern oljehantering och moderna personalutrymmen. Stort fokus på miljö och säkerhet. Anläggningen kommer att anpassas för en miljöriktig verksamhet redan från start.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal till renrum.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Brynäs, Gävle
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig rör-, och maskinutrustning och tillhörande fundament. Invändig målning och återställning av golv ingår. Pumpstationen ska förses med ny maskin- och rörutrustning. El och automation ingår ej i upphandlingen
Rivning och sanering av mälterianläggning i Söderhamn
Objektet avser sanering och totalrivning av en fd. maltfabrik som uppfördes i början av 1970-talet. Total byggnadsarea är ca 6 300m2.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten halsta 3:14.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Konvertering till fjärrvärme i växthus
Konvertering till fjärrvärme i tre växthus.
Fasadarbeten på produktionslokal i Gävle
Fasadändring av verksamhetslokal. Ca 500-700 kvm fasad ska renoveras pga skador från vintersäsong.
Ombyggnad av vattenverk i Sandviken
Avser Maskin, VVS, el- och styrarbeten med leverans, påfyllning av filtermedia, montage och idrifttagning av komplett monteringsklar järn och mangafilter inklusive eventuell kringutrustning.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 1:44.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av bilverkstad i Bergsjö
Anmälan om installation av hiss.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare lokal.
Nybyggnad av verkstad i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av lokal.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal, Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal Sörby Urfjäll 36:3,37:1.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av rökeri i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 4:10.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ljusdal
Nybyggnad av industri/kontorslokal.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad gårdsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Söderhamn
Nybyggnad återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Sandviken
Nybyggnad av cistern.
Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av förråd på fastigheten agön 1:25.
Rivning av soprum i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten iggesund 14:138.
Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten jakobsberg 7:6.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av sophus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten ede 11:9.
Rivning av sophus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten kristineberg 6:1.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten färgaren 5.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten malsta 8:1.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad Olsbacka 44:8,44:9.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten furulund 2:11.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten åvik 18:8.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten iggesund 14:297.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten iggesund 14:56.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 6:1.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 8:2.
Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tält på fastigheten ede 13:7.
Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tälthall på fastigheten norränget 5:15.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (avloppspumpstation) på fastigheten köpmanberget 2:8.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd och soprum) på fastigheten fridhem 11:1.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten idenors-backen 2:13.
Nybyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten iggesund 14:138.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av tvätthall i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av tvätthall på borr 5:103 i ljusdal.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten agön 1:25.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Fasadändring på industrihus i Iggesund
Bygglov för fasadändring på industribyggnad på fastigheten iggesund 2:53.
Nybyggnad av förråd i Bergsjö
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tak över sandficka.
Tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av verkstad, lackbox mm i Edsbyn
Kommer att byggas mot befintlig byggnad.
Byte av rökrör i skorsten vid kraftvärmeverk, Gävle
Omfattar material samt tillverkning av nytt Ø 1800 mm rökrör i stål, demontage av befintligt rökrör, montage av nytt rökrör på motsvarande plats, isolering samt bortforsling/omhändertagande av demonterat rökrör med isolering.
Utbyte av styrsystem vid vattenverk i Sandviken
Idag styrs Kungsgårdens vattenverk med ett SattCon05-45 som ska bytas ut mot ett ABB 800M och komplettera anläggningen med några fler mätinstrument samt byta ut ett UV-ljusaggregat och installera ett nytt UV-ljusaggregat. Avser även frekvensomriktare på pumpdrifter.
Rivning av pumphus i Norsta, Hudiksvall
All betong skall rivas till minst 0,5 m under marknivå. Tomrum under mark skall fyllas med massor och bevattnas så att inga sättningar uppstår.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:9. 1 vägg och 1 port.
Nybyggnad av förråd vid förskola i Alfta
Planerat från investeringsbudget 2019-2023. I samband med utökningen med två avdelningar på Nordanängs förskola behövs ett förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: