Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av datahall mm i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Nybyggnad av industri och kontor i Ersbo syd, Gävle
Skogmur 3:1 m.fl. 480 000 kvm mark. Exploatering på projekt: 1431230.
Nybyggnad av datacenter i Stackbo
Uppförande av ett storskaligt datacenter i direkt anslutning till ställverket i Stackbo.
Ombyggnad av garage till utbildningslokal mm i Söderhamn
Tillbyggnad av fläktrum samt ombyggnad av flyggarage till utbildningslokal.
Tillbyggnad av fosforrening vid avloppsreningsverk i Gävle
Objektet avser tillbyggnad av fosforrening till Duvbackens befintliga avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Avser tillbyggnad industrilokal för sällanköpshandel (vvs-material).
Till och ombyggnad av vattenverk i Åmot
Om- och utbyggnation av ett vattenverk i Åmot
Ombyggnad av sopsilo i Bollnäs
Objektet avser ombyggnad av sopsilo. Ytterväggar och tak rives till stålstomme, stålstomme blästras och målningsbehandlas och ett nytt klimatskal monteras.
Nybyggnad av industrilokal i Bollnäs
Industri både för eget bruk och uthyrning.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad på fastigheten tuna-fors 2:14.
Byte av avloppslösning i Hamrånge
Hamrångevägen 176-198, jämna nummer. Mindre fastighetspumpstation installeras på varje tomt.
Rivning av delar av vattenverk i Iggesund
Delar av verket som inte används ska tas bort.
Byte av styrsystem på vattenverk i Sandviken
Avser byte av styrsystem i Rökebo vattenverk.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industri/lager byggnad på fastigheten ullsätter 2:51.
Nybyggnad av industrihus i Hofors
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sandviken
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av växthus i Sandviken
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av industrihus i Söderhamn
Nybyggnad industribyggnad/lagertält.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad övrig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus, Bygglov för ändrad användning från sopstation till uteplats Ren 14:11.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 8:2.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av industribyggnad på fastigheten köpmanberget 5:7.
Rivning av skärmtak i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av skärmtak på fastigheten ede 5:66.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten ede 6:37.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Avser uppställning av ett industritält.
Utvändigt underhåll av förråd i Gävle
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Rivning av komplementbyggnad i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Ombyggnad av cistern i Ljusdal
Ansökan om bygglov för byte av tankcistern på lillbyn 22:4 i färila.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus på stenhamre 15:9 i ljusdal.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tak över container.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på storbyn 36:6 i färila.
Ombyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning från glasmästeri till industri på storyn 17:2 i färila.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd på fastigheten norrbo-bästdal 1:3.
Utvändigt underhåll av industrihus i Söderhamn
Utvändig ändring ombyggnad av entrén.
Upphandling av teknisk konsult för kylning av metall, Högskolan Gävle
Avser upphandling av konsult inom Testbädden. Testbädden har till uppgift att söka och utveckla tillämpningar för den nya teknik för kylning av metaller som benämns Impinging Jet, samt att etablera samarbeten med industriella företag i syfte att i samarbete med dessa genom datorsimuleringar och fysiska tester skapa förutsättningar för att implementera tekniken i företagens produktion.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring på fastigheten norränget 6:8.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Avser fasadändring av verksamhetslokal.
Återställning av våtmarksmijlöer i Stora Korpimäki naturreservat, Gävleborgs län
Uppdraget innebär konsulttjänst, inklusive grävmaskinstjänster, för restaurering av våtmarker i Stora Korpimäki naturreservat, främst pluggning och igenläggning av diken.
Nybyggnad av glashus i Gävle
Glashus med pergola och planteringslådor. Bygglov sökt för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ändrad användning till hotell i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: