Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Sandviken
Sandvik fortsätter med sina satsningar på så kallad additiv tillverkning, och investerar omkring 200 miljoner kronor i en ny anläggning för tillverkning av finkornigt metallpulver i titan och nickel inom affärsområdet Sandvik Materials Technology.
Nybyggnad av handel och kontorslokaler i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Renovering av vattenverket i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av Hudiksvalls vattenverk.
Tillbyggnad av industri i Hudiksvall
Tillbyggnad av OilQuicks befintliga lokaler.
Nybyggnad av växthus och kontor i Hofors
Objektet avser nybyggnad av administrationsdelar med tillhörande markarbeten samt grundläggning för växthus och markarbeten för detta samt totalentreprenad för växthus från och med på av TE-bygg upprättad grundläggning. TE-bygg övertar tidssamordning, arbetsmiljösamordning samt ansvar för samordning av projektering för av beställaren upphandlad entreprenör för växthus.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat. Totalt 5 tomter.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Avser ombyggnad av befintlig industri till indunstningsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av lager på fastigheten ullsätter 2:34.
Nybyggnad av verkstad med kontorsdel i Ljusdal
Tomt köpt av Ljusdals kommun (Kläppa 27:1 mfl projekt 1006490). Byggs en verkstad med kontorsdel på 13x30 meter.
Nybyggnad av ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus
Omfattar rivning av befintligt ambulansgarage och nybyggnation av ny ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (1351586). Mark görs i samband med etapp 1.
Ombyggnad återvinningscentral i Bergby - Gästrike Återvinnare, Gävle
Objektet är beläget i Bergby, norr om Gävle och omfattar ombyggnad av befintlig ÅVC innefattande nya asfaltytor, dagvattenanläggning, ny grind samt flytt av befintliga belysningsstolpar.
Ny hetvattenpanna inklusive byggnad i Ljusne
Upphandlingen omfattar leverans och montage av hetvattenpanna med tillhörande rökgaskanaler och skorsten, brännare, bränslehantering inklusive förrådstank, erforderliga process- och mediasystem, ventiler och regleringar. Tillhörande byggnad ingår även i upphandlingen.
Byte av klimatanläggning i Ockelbo
Byte av klimatanläggning på Bredens Textil Service i Ockelbo.
Tillbyggnad av lager i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av däcklager på åkersta 23:8 i ljusdal.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Brynäs, Gävle
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig rör-, och maskinutrustning och tillhörande fundament. Invändig målning och återställning av golv ingår. Pumpstationen ska förses med ny maskin- och rörutrustning. El och automation ingår ej i upphandlingen
Om och tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Om och tillbyggnad av industri
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Energibesparande åtgärder i reningsverk i Arbrå
Projektet avser installation av värmepumpsanläggning samt nya ventilationsaggregat. I entreprenaden ingår bygg- och el-arbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:9.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Rivning och sanering av mälterianläggning i Söderhamn
Objektet avser sanering och totalrivning av en fd. maltfabrik som uppfördes i början av 1970-talet. Total byggnadsarea är ca 6 300m2.
Nybyggnad av fabrikshus i Söderhamn
Nybyggnad pelletfabrik.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten halsta 3:14.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Ansökan om bygglov. Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad på kläppa 27:17 i ljusdal.
Rivning av industrihus i Söderhamn
Anmälan rivning industribyggnad.
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Tillbyggnad av industrihus i Ockelbo
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Söderhamn
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad förråd.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av pumpstation i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av pumphus på fastigheten blästa 3:6.
Tillbyggnad av skärmtak i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av virkesförråd samt tillbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av fiskodling i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fiskodling på ljusdals-vik 3:13, del av, i ljusdal.
Rivning av förråd i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsanläggning på järvsö-kyrkby 23:2 i järvsö.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2023 för väderskydd på grönås 4:10 i järvsö.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (föreningslokal) på fastigheten åvik 26:14.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten enångers-bro 1:59.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av panncentral på fastigheten mo 3:31.
Nybyggnad av pumpstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad väderskydd. hpl moränvägen, sätrahöjden (moränvägen).
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus och nytt skärmtak på fastigheten kronan 3.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten bränslet 8:14, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten bränslet 8:14 Bränslet 8:14.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten ede 42:7.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten forsa-hamre 30:1.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten forsa-lund 2:59.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten skarmyra 8:2.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten övernäs 2:67.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ljusdal
Fasadändring på industibyggnad.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av pumpstation i Söderhamn
Nybyggnad överbyggnad av inloppspumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd och omklädningsrum på fastigheten tunbyn 2:11.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten ullsätter 2:47.
Nybyggnad av silo i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 3 stycken silos på fastigheten östanbräck 1:45.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring (solceller på tak) på industribyggnad på fastigheten köpmanberget 6:1 och köpmanberget 6:2.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal insättning av 2 gångdörrar och 3 vikportar.
Tillbyggnad av trävaruindustri i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av snickeri på fastigheten säversta 8:18.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten friggesund 8:7.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten vedmyra 7:31.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utbyte av ventilationsaggregat på verkstadslokaler i Alfta
Avser Alfta industricenter AB, Hus 11. Alfta Svetsteknik, Luftbehandling verkstad FTX19. Nyinstallation av FTX aggregat, placeras på entrésolplan som beställaren bygger i egen regi.
Utbyte av ventilationsaggregat på verkstadslokaler i Alfta
Alfta industricenter AB, Hus 11. Befintliga ventilationsaggregat TA14, TA15 och TA16 byts ut mot nya luftbehandlingsaggregat FTX14, FTX15 och FTX16. OBS! Asbest kan förekomma i befintliga ventilationskanaler från år 1976.
Renovering av pumpstationer i Hudiksvall
Avser förfrågningsunderlag för renovering av el och styr i 4 stycken stora pumpstationer. (1 förfrågningsunderlag per pumpstation)
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:33.
Takbyte på produktionslokal i Gävle
Bygglov för byte av takmaterial.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd på fastigheten köpmanberget 2:11.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: