Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (5)
Gävle (28)
Hofors (0)
Hudiksvall (16)
Ljusdal (4)
Ockelbo (1)
Ovanåker (4)
Sandviken (13)
Söderhamn (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pyrolysanläggning i Gävle
Nybyggnad av Pyrolysanläggning.
Nybyggnad av datahall mm i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Till och ombyggnad av vattenverk i Åmot
Om- och utbyggnation av ett vattenverk i Åmot
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Lexe
Ny pumpstation för ökat vattentryck och förbättring av distributionen av dricksvatten till Lexe, Hagaström och Valbo.
Rivning av delar av vattenverk i Iggesund
Delar av verket som inte används ska tas bort.
Tillbyggnad av trävaruindustri i Gävle
Bygglov finns sökt för ytterligare 37 kvm
Byte av avloppslösning i Hamrånge
Hamrångevägen 176-198, jämna nummer. Mindre fastighetspumpstation installeras på varje tomt.
Byte av styrsystem på vattenverk i Sandviken
Avser byte av styrsystem i Rökebo vattenverk.
Ombyggnad av ventilation och VS på reningsverk i Alfta
Avser ombyggnad av ventilation samt VS på reningsverket i Alfta.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten idenors-vi 2:51.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för ändrad användning av produktionslokal/lager/skola till industribyggnad.
Tillbyggnad av fläktrum i Söderhamn
Tillbyggnad av fläktrum samt ombyggnad av flyggarage till utbildningslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Tillbyggnad industrilokal för sällanköpshandel (vvs-material).
Utvändigt underhåll av industrihus i Söderhamn
Utvändig ändring ombyggnad av entrén.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd på fastigheten norrbo-bästdal 1:3.
Ombyggnad av förråd i Gävle
Anmälan för underhåll av skyddad byggnad.
Ombyggnad av cistern i Ljusdal
Ansökan om bygglov för byte av tankcistern på lillbyn 22:4 i färila.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad av entré på kläppa 24:38 i ljusdal.
Tillbyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tak över container.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på kläppa 24:28 i ljusdal.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Sandviken
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Bygglov nybyggnad av torn.
Rivning av växthus i Söderhamn
Rivning av växthus.
Rivning av skärmtak i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av skärmtak på fastigheten ede 5:66.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnad av väderskydd över sandficka (tidsbegränsat).
Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av industrihus i Söderhamn
Nybyggnad industribyggnad/lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnation skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av grillkåta på fastigheten forsa-hamre 21:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten bränslet 2:14, Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten bränslet 9:25 Bränslet 2:14.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten kristineberg 8:2.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Upphandling av teknisk konsult för kylning av metall, Högskolan Gävle
Avser upphandling av konsult inom Testbädden. Testbädden har till uppgift att söka och utveckla tillämpningar för den nya teknik för kylning av metaller som benämns Impinging Jet, samt att etablera samarbeten med industriella företag i syfte att i samarbete med dessa genom datorsimuleringar och fysiska tester skapa förutsättningar för att implementera tekniken i företagens produktion.
Underhåll av pumpstationer i region Mitt
DoU pumpstationer samt avfuktningsanläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Tillbyggnad av tak vid industrihus i Sandviken
Utbyggnad av tak över fack för halkstoppsmaterial.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: