Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pyrolysanläggning i Gävle
Nybyggnad av Pyrolysanläggning.
Nybyggad av demoanläggning i Hofors
Planen är att bygga en demonstrationsanläggning i Hofors som ska kunna producera 40.000 ton råjärn per år från stålskrot och järnmalm.
Nybyggnad av industri och kontor i Ersbo syd, Gävle
Skogmur 3:1 m.fl. 480 000 kvm mark. Exploatering på projekt: 1431230.
Nybyggnad av datacenter i Stackbo
Uppförande av ett storskaligt datacenter i direkt anslutning till ställverket i Stackbo.
Ombyggnad av garage till utbildningslokal mm i Söderhamn
Tillbyggnad av fläktrum samt ombyggnad av flyggarage till utbildningslokal.
Tillbyggnad av fosforrening vid avloppsreningsverk i Gävle
Objektet avser tillbyggnad av fosforrening till Duvbackens befintliga avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Till och ombyggnad av vattenverk i Åmot
Om- och utbyggnation av ett vattenverk i Åmot
Ombyggnad av sopsilo i Bollnäs
Objektet avser ombyggnad av sopsilo. Ytterväggar och tak rives till stålstomme, stålstomme blästras och målningsbehandlas och ett nytt klimatskal monteras.
Byte av styrsystem på vattenverk i Sandviken
Avser byte av styrsystem i Rökebo vattenverk.
Tillbyggnad av lager i Bergsjö
Avser tillbyggnad av lagerhall med ca 400 kvm.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal med solceller på tak.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av pumpstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/butikslokal på kläppa 27:3 i ljusdal.
Rivning av sågverk i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Rivning av pumpstation i Bergsjö
Anmälan om rivning av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillkåta och grillplats på hybo 12:1 vid klacktjärn, ljusdal.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sopskjul på tälle 31:1 i ljusdal Tälle 9:14,28:9,31:1.
Nybyggnad av uthus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus.
Rivning av förråd i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Rivning av komplementbyggnad i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus, Bygglov för ändrad användning från sopstation till uteplats Ren 14:11.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Avser ombyggnad och en inglasad veranda.
Utvändigt underhåll av förråd i Gävle
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Ombyggnad av växthus i Hudiksvall
Ur investeringsbudget: Växthuset markplanering
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av industribyggnad på fastigheten köpmanberget 5:7.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Nybyggnad av växthus i Sandviken
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sandviken
Nybyggnad av lagertält.
Återställning av våtmarksmijlöer i Stora Korpimäki naturreservat, Gävleborgs län
Uppdraget innebär konsulttjänst, inklusive grävmaskinstjänster, för restaurering av våtmarker i Stora Korpimäki naturreservat, främst pluggning och igenläggning av diken.
Förnyelse av slamavvattningsutrustning på reningsverk i Strömsbruk
Avser förnyelse av slamavvattningsutrustning på Strömsbruks reningsverk.
Nybyggnad av glashus i Gävle
Glashus med pergola och planteringslådor. Bygglov sökt för tillbyggnad av flerbostadshus.
Uppsättning av förrådstält i Bergsjö
Avser uppsättning av förrådstält.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal men uppsättning av värmepump.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: