Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Avser nybyggnad av en intagsbyggnad för avloppsvatten inklusive nödvändig maskinutrustning för mekanisk rening av avloppsvatten samt en mottagningsstation för extern- och brunnsslam. Objektet avser även vissa ombyggnader i befintligt verk, främst rördragning, håltagningar och igengjutning av betongväggar samt installation av nytt luftningssystem för det biologiska reningssteget. Ingår gör även byte av styrsystemet för den befintliga anläggningen och installation av det nya styrsystemet för intagsbyggnade
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor.
Ombyggnad av lager i Ludvika
Bygglov flytt av tält by 734, verkstad.
Nybyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan ventilation industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: