Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier. 4-5 tomter till försäljning.
Nybyggnad av industri i Falun
Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Avser nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Falun
Avser nybyggnad av biltvätt samt uppförande av skyltanordning.
Nybyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Falun
Entreprenaden omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nybyggnad av tvätthall i Falun
Bygglov nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av sex stycken förråd.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov nybyggnad av två miljöbodar.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov nybyggnad av tält.
Nybyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av affärshus (skärmtak) samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av försäljningslokal med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Falun
Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov tillbyggnad av sporthall med förråd.
Tillbyggnad av lastkaj i Falun
Bygglov tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med ny lastkaj samt uppförande av reservkraftscontainer.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av vind och regnskydd samt förråd.
Ombyggnad av magasin i Falun
Bygglov ändrad användning av industribyggnad till lager/magasin.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov/marklov tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak och ändring av marknivå.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: