Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industriområde. Totalt 3 tomter till försäljning.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Planer finns för nybyggnad av industrifastigheter.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 3 hektar ledig mark.
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falun
Avser avveckling av befintlig gasmotor i befintlig rötgasanläggning för att istället elda rötgasen i en ny biogaspanna och producera fjärrvärme istället för el. Denna entreprenad omfattar uppförande och leverans av komplett biogaspanna.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för nybyggnad av kallförråd. (hus 7).
Nybyggnad av industrihus i Falun
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nya undercentraler i flerbostadshus i Falun
Avser installation av två nya undercentraler samt uppgradering av en befintlig undercentral inklusive styr- och övervakningssystem i Nedre Norslund, Falun.
Nybyggnad av tvättstugor i Falun
Avser nybyggnad av 2 st fristående tvättstugor till bostäder på Idrottsvägen och Ramvägen. Avser även rivning av sophus samt flyttning av sopstation.
Nybyggnad av lager i Falun
Avser nybyggnad av lagerbyggnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Falun
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak/förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för tillbyggnad av väderskydd samt rivningslov.
Nybyggnad av cistern i Falun
Bygglov för uppförande av cistern (kemikalietankar) och rivning av gamla cisterner.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för uppförande av två tält samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för uppsättning av tält.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för ändrad planlösning och fasadändring samt anmälan om installation av hiss i industribyggnad.
Kumulativa effekter av vindkraft, Dalarnas län
Omfattar uppdatering av den befintliga landskapskaraktärsanalysen från 2011 som finns för Siljansområdet och att undersöka vindkraftens visuella effekter på andra riksintressen och skyddade områden.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med plåtskjul.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov för rivning av cykelförråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Falun
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad (överbyggd vattenkälla).
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring och ändrad planlösning av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd och rivning av barack.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av vebod/förråd.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan ombyggnad av hiss.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med 150 kvm och skärmtak.
Rivning av lager i Falun
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: